Sverige är överlägset många andra länder

mohamed omar

Mohamed Omar

Politikernas tal i Almedalen om svenska värderingar är ”svammel”, menar Per T Ohlsson i artikeln ”När anden släpps ut”, införd i Sydsvenskan den 24 juli. Den farlige anden som aldrig borde ha släppts ut heter ”nationalismen”.

Ohlsson menar att Sverigedemokraterna är glada för att anden släppts ut eftersom partiet skulle odla en ”metafysisk föreställning” om att ”Sverige och svenskarna är överlägset allt och alla”. Var har han fått det ifrån? Det är ingen föreställning som jag stött på i SD:s program. Inte heller har jag hört ledande sverigedemokrater påstå att Sverige är överlägset alla andra länder.

Hur mäter man förresten överlägsenhet? Det beror på vilken måttstock man använder. Om man mäter BNP per capita så är Sverige överlägset många andra länder med lägre BNP per capita. Man kan också mäta läskunnighet. Där ligger vi bra till. Det finns alltså exakta sätt att rangordna länder. Det behövs inga metafysiska föreställningar. Det finns dock inget land som överlägset alla andra länder i alla avseenden.

Lingvister räknar svenskan till ”de starka språken”. När jag läste en kurs i lingvistik vid Uppsala universitet hade vi en lärobok som hette ”Språktypologi och språksläktskap” av Lars-Gunnar Andersson. Där introducerades ett ämne som kallas ”ekologisk språkforskning”. De som sysslar med detta ämne klassificerar språk utifrån bland annat antalet talare och status, ja, indelar dem i ”starka” respektive ”svaga” språk. Så inte bara länder går att rangordna utan även språk. Svenskan hör till de starka språken.

Hur mäter man ett språks styrka? Ett sätt, förklarar Andersson, är att utgå från antalet talare, såväl modersmålstalare och andraspråkstalare. Ett annat sätt är att undersöka vad man kan ha språket till: om det har ett skriftspråk, om det trycks tidningar och litteratur, om det finns utbildning på språket och i så fall upp till vilken nivå. Majoriteten av världens språk används överhuvud taget inte i skolundervisning.

Vare sig man tittar på antalet talare, utbildningsmässig styrka eller tillgången på litteratur så är svenskan ett starkt språk. Man kan alltså säga att det svenska språket är starkare än till exempel swahili, ett bantuspråk jag har studerat. Men samtidigt är det självklart svagare än engelskan.

Vi kan alltså konstatera att både länder och språk kan rangordnas. Det beror på vilka faktorer man tittar på. Vissa ligger då bättre till än andra. Men nationalismen är också en känsla, en känsla av att det här är ”mitt”. De allra flesta föräldrar känner starkare för sina egna barn, även om andra barn är mer begåvade och mer framgångsrika. Det är inte en känsla som är grundad i prestationer utan i det enkla faktum att det är ”mitt barn”. De flesta svenskar tycker mer om Sverige än andra länder, inte för att det är överlägset andra länder, vare sig man mäter BNP eller något annat, utan för att det är deras land. Detsamma gäller språk; jag föraktar inte det franska språket. Tvärtom, jag högaktar det, men jag har en starkare känsla för svenskan eftersom det är mitt.

Sedan går Ohlsson vidare till frågan om ”svenska värderingar”, till vilka brukar räknas frihet, jämlikhet, jämställdhet, tolerans och öppenhet. Han ifrågasätter dock om dessa värderingar verkligen kan kallas svenska eftersom de utgör ”ett arv från upplysningen, gemensamt för den västerländska civilisationen”.

Men mig veterligen har ingen som talat om dessa svenska värderingar någonsin påstått att de bara är svenska, det vill säga att de inte skulle finnas någon annanstans, eller att de skulle vara skapade av bara svenskar. Det som har påståtts är att dessa värderingar är svenska, vilket är sant. Mot detta kan inte Ohlsson invända. Låt mig återigen använda liknelsen föräldrar och barn. Om jag som pappa säger om min son att ”det här är min son” så betyder det inte att han inte också är mammans son. Jag behöver inte säga ”det här är vår son, min och hans mammas son”. Att värderingarna är svenska betyder inte att de inte samtidigt kan vara tyska, franska, engelska och så vidare.

Värderingar förändras och när vi talar om svenska värderingar utan att lägga till något annat adjektiv som ”äkta” eller ”riktiga” eller en tidsangivelse som ”på medeltiden” syftar vi på de nuvarande svenska värderingarna, vilka är allom bekanta. Svenskars värderingar är väldigt lika andra västerlänningars värderingar, men väldigt olika värderingarna som råder i till exempel Egypten och Irak med flera islamiska länder. Det finns flera tillförlitliga undersökningar som visar på detta. Därför uppstår ibland så kallade ”kulturkrockar” när människor från länder med väldigt annorlunda värderingar möter det svenska samhället.

Ohlsson avslutar sin artikel med en varning: det som idag är försvar av ”svenska värderingar”, menar han, kan imorgon vara krig mot ”osvenska idéer”. Men sade han inte nyss att frihet, jämlikhet, jämställdhet, tolerans och öppenhet var de svenska värderingar som det numera är mode att omhulda? Det kan väl inte vara fel att ta strid för dem? För motsatsen är ju ofrihet, ojämlikhet, ojämställdhet, intolerans och inskränkthet.

54 thoughts on “Sverige är överlägset många andra länder

 1. Bjarne Däcker skriver:

  Per T Ohlsson för ett typiskt PK-resonemang, lite nationell stolthet leder automatiskt till nazism så det är bäst be om ursäkt för att man finns till.

  Konstigt att han inte sträcker ut resonemanget till religion också, lite islam leder automatiskt till IS så det är bäst att införa slöjförbud (till att börja med).

  Liked by 9 people

  • Mikael Hansson skriver:

   Per T Ohlsson i SDS är alldeles fastnitad i PK-ismen och mångkulturens alla fördelar.
   Mannen var helt rabiat i sina åsikter mot sina medarbetare, vilket ledde till att journalistfacket anmälde honom för arbetsmiljöverket med resultat att han sparkades som chef på SDS politiska redaktion.
   Nu sitter han i sin kammare och producerar sina alster.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Är nog inte anställd längre, snarare krönikör.
    Skriver böcker, hur han kan leva på det?
    Har väl något slags pension från SDS tiden som chefredaktör?

    SDS är en tidning i fritt förfall under Avellan.
    Tyvärr dragit med HD/NST också!

    Kallas väl ”Blattebladet” i folkmun,
    nästan okritiskt ivrande för Multikulturen.

    I Malmö överlever man väl knappast annars?
    Fast de läsarna tar väl Metro?

    Gilla

 2. Göran Fredriksson skriver:

  De totalitära krafterna krigar ständigt mot svenska värderingar och det liberala samhället. Att motreaktionen, att kriga mot ”osvenska” värderingar som i praktiken är ett krig mot totalitarismen, kan inte vara ett problem för en liberal som är angelägen om att leva i en liberal demokrati..

  Liked by 1 person

  • tirutaa skriver:

   Hmm ….. att Sverige skulle sakna totalitära tendenser? Hur ser du då FREDRIK på statens intresse av att klarlägga sina medborgares vanor under täcket i sina privata hem?

   Liked by 1 person

 3. Peter skriver:

  Tack för en mycket bra artikel!

  Jag har följt Per T. Ohlsson under många år och kan tyvärr konstatera att han, liksom Sydsvenskan, bara blivit mer och mer extrem. (Nu är Ohlsson i och för sig inte anställd längre på tidningen men hade chefen för tidningens ledarsidor, Heidi Avellan, tyckt om hans artiklar hade han självfallet fått sluta.)

  En tidigare (vänster)liberal journalist har nu förvandlats till en sorts demagog, med ständiga utfall mot Sverigedemokraterna, Donald Trump, rashetsande mot vita och den ”livsfarliga” nationalismen. Faktum är att han inte ens lyckas skilja mellan nationalism (som i att älska sitt land utan att anse att landet är överlägset alla andra länder och utan att anse att ens land borde erövra andra länder) och imperialism.

  Faktum är att nationalstaten har, åtminstone sedan andra världskriget, varit ett sorts fredsprojekt. Det är i länder med påtvingad mångkultur – tänk framför allt Jugoslavien och alla klanliknande krig i Afrika och Mellanöstern – som har drabbats av krig.

  Paradoxalt nog så är väl hans älskade USA det land som har hamnat närmast imperialismen efter andra världskriget, alltsedan landet medverkade till att störta regeringen i Iran 1953 bara för att landet ville förstatliga oljeindustrin. Och är det någon som driver tesen om Sveriges överlägsenhet så är det väl sossarna, som fortfarande skryter om ”Den (överlägsna) svenska modellen”.

  Liked by 6 people

  • B skriver:

   Precis, Sydsvenskan har blivit extrem. Ta t.ex. dagisdebatten, det verkar finnas ett hat mot alla som inte vill att familjen ska ha två heltidsarbetande föräldrar och barn på dagis från ett års ålder, för att nu nämna något som inte har med invandring att göra. Förresten, en positiv aspekt av mångkultur borde vara att ta till sig den värdering som finns stark i många andra kulturer att värna om barn och gamla på ett annat sätt än vad etablissemanget i Sverige vill att vi gör. Visst ska man försörja sig själv, men det är inte farligt att vara hemma med barnen ett par år om barnens andra förälder jobbar eller arbeta deltid för att ha mer tid att ta väl hand om familjen. Det kan vara trevligt att ha en ledig dag i veckan när man kan gå en promenad med sin barndomsvän i lingonskogen eller åka och dricka kaffe med svärmor och prata minnen. Apropå Sydsvenskan, extrema Sverige och mångkultur.

   Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Sydsvenskan är körd.
   Dags att lägga ner?

   Avellan är en mångkulturell extremist,
   vilket kanske krävs för att ge ut en tidning i Malmö numera…

   Du tappade väl ett INTE på rad fyra…

   Liked by 1 person

   • B skriver:

    Jag tänkte att dagisdebatten inte har med invandring att göra, men kom in på det spåret ändå eftersom jag ville lyfta något positivt med andra kulturer i form av att man i många andra kulturer verkar se mer positivt på gemenskapen inom familjen än vad man gör i Sverige (eller i alla fall än vad svenska politiker och proffstyckare gör). Allt med invandring är ju inte negativt, även om det är det negativa som verkar omhuldas i Sverige, konstigt nog. Det är som att man i Sverige ska ta till sig det sämsta ur kulturer som finns i de delar av världen där konflikterna är som störst och djupast och där man värderar mänskliga fri- och rättigheter som lägst och så kallar man det för mångkultur.

    Gilla

   • Ivar L skriver:

    Föreställ dig att gå Journalisthögskolan och sedan praktisera på svenska redaktioner och INTE vara identitetspolitsk och månkulturförespråkande kulturvänster. Det måste ju vara fullständigt outhärdligt. Det går ju knappt.

    Gilla

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Vi har ett antal oerhört skadliga Flumliberaler!

  Pehr T, Birgitta O, Cecilia Malmström o Wickström,
  som predikar upphörandet av Nationalstaterna.

  ALLTID med försåtliga paralleller till Nazismen…

  Ett talande exempel på svenskt dubbelseende)

  En karikatyr säger alltid mer än tusen ord,
  därav Jihadslakten på Charlie Hebdo…

  Lånat från ett tidigare inlägg på ledarsidorna.se

  Ruta ETT

  Stefan L orerar vitt o brett, vi får aldrig glömma Nazismen,
  (ja utom i vårt partis historia förstås, min egen kommentar)

  Ruta TVÅ

  Sen har vi en upprörd rektor,
  som tar in historieläraren för ett privat SAMTAL…
  (Upptuktelse)

  Det har kommit till min kännedom att Du kränker våra Muslimska elever,
  så kan vi naturligtvis ej ha det!
  ( För Muslimer har den aldrig inträffat, bara ett Judiskt påhitt)

  Svensk dubbelmoral i ett nötskal!

  Liked by 4 people

  • Ivar L skriver:

   Vi kanske får betrakta dylikt som en slags snuttefilt under de sista decennierna med mångkulturalism och vänsterideologi? Det finns ju ingen chans att det vi håller på med i Västeuropa och i synnerhet Sverige håller i längden. Vad som kommer är oklart och beror på när vi drar i den riktiga nödbromsen men den här inriktningen har ingen framtid. De som fortfarande propagerar för den gör det rimligtvis för att de antingen vill låtsas som det regnar så länge de bara kan eller helt enkelt för de inte kan annat och det ger pengar i plånboken och anseende ett tag till.

   Gilla

 5. adam o eva skriver:

  Per T läste jag i min ungdom då jag hade noll erfarenhet, då köpte jag många av hans resonemang, det är skrämmande att inse att han blivit kvar på den nivån jag var på gymnasiet, det är samma nivå på resonemangen. När jag efter lång utlandsvistelse återbesökte SdS så fann jag nog den mest ointressanta ledarsidan i Sverige, den är inte ens rabiat som Anders L så saknar till och med detta underhållningsvärde Den är bara sorglig.

  Liked by 1 person

 6. adam o eva skriver:

  Jag kan tillägga att en bekant refererade,ett besök av sin fru på köpcenter i Malmö, hon går förbi två arabiska män amtagligen far och son, de börjar frusta och flåsa och göra allehanda ljud som man annars förknippar med naturfilm om primater och David Attenborough. Men svenska värderingar är bara trams.

  Liked by 3 people

  • Hedvig skriver:

   För läsare av DGS, som inte råkar känna till vem du är, kan de förslagsvis börja läsa ”grundboken” om det moderna Sverige av historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh.

   ”Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige”, Norstedts, 2006, senaste utvidgade upplagan 2015.

   http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2015/Host/berggren_henrik-ar_svensken_manniska-inbunden/

   Det kan vara bra att veta att moderaternas ideologiska guru, Per Schlingman under Reinfeldt-perioden använde Lars Trägårdh som konsult vid utformandet av M- politiken. Att de inte lyssnat särskilt noga på historieprofessorn är rätt uppenbart.

   Liked by 2 people

  • B skriver:

   När jag läser detta börjar jag tänka att jag kanske egentligen inte gillar ”svenska värderingar” om man med sådana värderingar menar icke respekt för äldre, att armbåga sig fram i en individualistisk värld där man kan sälja sin egen mor bara man kan göra karriär, där de barn man har satt till världen inte kan göra anspråk på uppoffringar från mig som mamma eftersom allt i livet går ut på att förverkliga sig själv osv. Svenska etablissemangets värderingar verkar också vara att tillåta allt oavsett om någon tar skada, pengar och yta är allt som är viktigt. Jag, jag, jag.

   Att ta till sig goda värderingar, kanske mer konservativa och familjeorienterade, från andra kulturer, borde eftersträvas. Konstigt nog är det de sämsta värderingarna från andra kulturer, inte de bästa, som svensken ska lägga sig till med, gärna könsapartheid såsom separerade badtider för kvinnor och män i offentliga badhus, men ve den människa som sneglar mot det goda i andra kulturer, såsom att värna om familjen och att respektera äldres erfarenhet och visdom.

   Liked by 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Helt rätt!

    Det vi skulle kunna behöva ta efter i Sverige det blundar man för,
    o tar det allra sämsta istället!

    Märkligt.

    Gilla

 7. Aha skriver:

  Bra exempel på hur etablissemangets företrädare argumenterar med halmhattslogik; man kritiserar en sak som få, om någon, förfäktar. Halmhatten är att påstå att Sveriges värderingar är unika vilket ingen påstår.
  Härom dagen var det en journalist som konstaterade att det minsann har hänt att polisen även förr i tiden blev utsatt för stenkastning. Javisst, det skedde tydligen någon gång, men att jämföra det med dagens frekventa stenkastning är rent nonsens. Det är också en form av halmhattsresonemang, liksom påpekandet att svenska män minsann också tafsar, vilket ingen förnekat.
  Typiska relativiseringar/ursäktande som försvaras med halmhattsretorik och som måste betraktas som journalistiska bottennapp.

  Liked by 1 person

  • B skriver:

   Precis, det är väl inte så många som tycker att västerländska värderingar som rör t.ex. jämställdhet och religionsfrihet är enbart svenska (förrän nu på senare tid när politikerna har kastat sig över talet om svenska värderingar, vilket kappvändande i sig är såväl osmakligt som skrämmande när man tidigare har tyckt att svenska värderingar inte funnits och om man har talat om svenska värderingar har man varit att anse som nazist. Hur kan man svänga så, har man absolut ingen integritet???).

   Det är som att det finns två poler, antingen svenskt eller MENA, men det finns fler kulturer på jorden. Mångkultur verkar i Sverige närmast innebära att ta till sig det sämsta i MENA-kultur, men det finns ju massor av andra kulturer man kan ta influenser från. Dock verkar det inte så intressant.

   Liked by 1 person

 8. Tritonen skriver:

  “Jag är väl medveten om min europeiska läxa och historia – att nationalismen är det gift som mer än något annat har förgiftat den här kontinenten.”
  (Fredrik Reinfeldt)

  Gilla

   • Ivar L skriver:

    Dessutom blandar han ihop rasism och nationalism. Jag förmodar att det är Andra världskriget han menar, kanske även kolonialismen och den mest grundläggande ideologin bakom dessa företeelser är rasism, inte nationalism. Om han ogillar nationalism, vad tusan har han i USA att göra? Det landet är ju extremt nationalistiskt.

    Liked by 1 person

 9. Jaxel skriver:

  Krönikören tar upp en mycket viktig punkt som sällan (aldrig?) diskuteras eller beaktas av etablissemanget.

  Således, alldeles oberoende av någon sorts värdering av den svenska kulturen så är denna min kultur. Det är en kultur jag känner mig hemma i och trivs i. Jag vill helst fortsätta att leva i den kulturen (som jag känner mig hemma i och trivs i). Sådana som, bl a Per T Ohlson, tycks anse att detta på något sätt skulle vara fel. Vilken rätt har de ringakta eller rent av förakta detta mitt val?

  Det står förstås Per T, och hans gelikar, rätt att hellre önska sig att leva i en annan kultur – vilken som helst. Kanske någon som mer liknar t ex saudiska eller den syriska. Fast vilken rätt ger det honom att förakta mitt val?

  Det tycks faktiskt som att Per T och hans gelikar tycker att deras förakt för mig gör dem till en sorts bättre människor (än mig). Även om det inte finns bättre eller sämre kulturer så finns det uppenbarligen i alla fall bättre och sämre människor.

  Liked by 4 people

  • har jag rätt igen skriver:

   Ja, sen står det ju Per T och andra fritt att flytta, det har de inte gjort, kanske det bästa besivset på att dessa hycklare både förstår det finns en svensk kultur och att den är överlägsen de kulturen de endast ger en läpparnas bekännelse. Hur ofta är Per T eller Heidi och köper grönsaker i rosengård?

   Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Levde på.
   Han var chefredaktör för Sydsvenskan, numera krönikö o författare.

   Har väl fått en bra pensionsfallskärm, efter avgången)

   Han var då relativt vettig, lider numera av Reineldt syndromet)
   Hata Sverige o svenskarna!

   Gilla

 10. Birgitta C skriver:

  Dagens försvar av svenska värderingar kanske redan idag är krig mot osvenska värderingar. Svensken är bara extremt rädd för krig, vilket vissa motparter inte alls är, och vill på inga villkor vara den part som ska komma att beskyllas för att vara orsak till ett krig. Därför finner man sig i allt och lägger sig utan strid . Man vänder t o m stridsyxan mot sina egna istället.

  Liked by 2 people

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Har någon ställt frågan vad eller vilka svenska värderingar är värda försvara med livet? Är Sverige ensam om att ställa fred över alla andra värderingar? Sverige har varit lyckligt lottat Som inte har behövt göra valet fred eller krig på mycket länge. Men den dagen kan mycket väl komma. Man vet aldrig riktigt vem man är innan man utmanats av en situation.

   Gilla

 11. DocMa skriver:

  Tack för denna sågning, Mohamed Omar!
  Per T Ohlsson har jag alltid uppfattat som en sorts ”idiot savant”. Formellt har han en del fakta på lager, men slutsatserna av hans tankeverksamhet har alltid varit föga imponerande, vilket Du här förtjänstfullt visar.

  Gilla

 12. Bjarne Däcker skriver:

  Det normala sättet att vara människa är att vara svensk. Alla andra beskrivs i termer av hur de avviker.

  Eller är det inte så som alla människor av alla nationaliteter ser sig?

  Per T Ohlsson försöker bara trumfa igenom ett typiskt svenskt särdrag, Jantelagen. Det kunde vi gärna vara utan.

  Liked by 1 person

 13. olle reimers skriver:

  På samma sätt som man har rätt att – ja det är rentav önskvärt! – vara stolt över sig själv, sin familj, sin arbetsplats och sin hemstad har man rätt att vara stolt över sitt land. På samma sätt känner man det motsatta när dessa gör bort sig eller beter sig illa. Detta är ett av våra naturliga tillstånd. De som nu rackar ner på nationalstaten gör det av ren lättja och hänvisar till nazismen. I det fallet handlade det inte om nazism utan om rasism som är någonting helt annat. Nazismens grundtanke var att det var den ariska rasen, som på grund av sin medfödda överlägsenhet hade rätten att förtrycka andra människor. Rasism har funnits i alla tider och hos alla folk och är typisk för klansamhället som är antidoten till nationalstaten. Den senare bygger på gemensamma värderingar och syftar till att ge dem som bor där en möjlighet att sträva efter gemensamma mål; oavsett ras och ursprung.

  Liked by 1 person

 14. Birgitta C skriver:

  Vill bara tillägga att det är alltså inget fel att vara rädd för krig. Tvärtom. Det borde alla vara och därför värdera bättre vad man har och varandra. Men ibland ställs man inför situationer där man måste försvara sig och det kan behöva vara med våld, särskilt mot parter som förväntar sig det och inte förstår något annat.

  Liked by 2 people

  • Cassandra skriver:

   Delar din reflektion.

   Hade man värderat bättre det svenska samhället och vad vi uppnått i vårt land, hade man aldrig kastat bort det genom att tillåta massinvandring.

   Liked by 1 person

 15. seniorciticen skriver:

  Värderingar är något som vi som individer har, som finns inom grupper av människor och nationer. Värderingar är den grundläggande syn vi har på livet – riktmärken för hur vi ska bete oss i olika situationer. Våra värderingar startar vid födseln (överlevnad) och kan sedan utvecklas i ett antal steg. Hur mycket en människa utvecklas beror på hennes mentala kapacitet och i vilken miljö personen befinner sig. De som är uppvuxna i MENA har ofta värderingar som kännetecknas av strid mellan klaner, tillit inom den egna klanen, empatibrist i relation till utomstående och dogmatisk religion. Detta beror till stor del på att samhällena inom MENA aldrig har lyckats bygga upp en struktur där det gemensamma garanterar en viss fysisk och ekonomisk trygghet för medborgarna. I norra Europa har vi under flera generationer lyckats bygga ett samhälle som garanterar medborgarna en grundtrygghet, utbildning, etc. Det innebär att människorna i norra Europa kan kosta på sig att utveckla värderingar som tillit, öppenhet, människors lika värdighet (OBS! inte ”samma värde” som är många politikers mantra nuförtiden).

  Ordet kultur används i debatten utan en klar definition. Många som pratar om kultur vet inte vad de pratar om. Jag menar att kultur bör definieras som ”De dominerande värderingar inom en grupp av människor och som ligger till grund för det dominerande beteendet”. Med den definitionen kan man ha en mer konstruktiv diskurs. Man kan då se skillnader i kulturer och vilka konflikter som kan uppstå. Utan en sådan analys blir det mer som om ett antal ungar sitter i en sandlåda och kastar sand på varandra.

  Googla gärna på Spiral Dynamics eller läs boken med samma namn skriven av Don Beck och Chris Cowan.

  Liked by 2 people

 16. Ivar L skriver:

  Utmärkt Mohamed Omar!
  Att logiskt argumentera mot folk som Per T Ohlsson är som att stjäla godis från barn. Deras försök till ideologi är så inmålad i ett hörn numera att de sitter fast. Det märkliga är att de inte ger sig vilket för varje artikel som skrivs gör deras hörn allt mindre.
  Det börjar faktiskt bli larvigt. Jag tycker nästan synd om dem om det inte vore för det att de fortfarande har ett helt etablissemang som står med skygglappar och ropar ”heja heja!”

  Liked by 1 person

 17. tirutaa skriver:

  @ SENIORCITICEN

  ”Det innebär att människorna i norra Europa kan kosta på sig att utveckla värderingar som tillit, öppenhet, människors lika värdighet (OBS! inte ”samma värde” som är många politikers mantra nuförtiden).”

  Sällan jag ser någon hålla skillnad mellan värde och värdighet. Tack för det!

  Dignity – står det i Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, inte Worth. Det senare skulle innebära att man blir värderad, och då lika värderad, man har samma värde som alla andra ….. i pengar …. i uppskattning ….. och för vem …. eller vad? När frågan i själva verket handlar om att bli behandlad och bemött med respekt, med värdighet. Utifrån att man är människa, såsom alla andra. Ett av de ofta yttrade orden under den arabiska våren var just Dignity/Värdighet. Inte: Tänk på att jag har ett Värde.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ett bättre uttryck vore
   Behandla alla med respekt!
   Eller som det egentligen står ”värdighet”.

   Långt bättre än lika värde, som enbart är en floskel, utan innehåll…

   Gilla

 18. Sixten Johansson skriver:

  ”Osvenska idéer” är ju exakt vad den politiska och mediala infantokratin i praktiken har etablerat genom svekfullhet och med anförtrodda medel de senaste 20 åren: ofrihet, ojämlikhet, ojämställdhet, intolerans och inskränkthet. Priset har betalats av de svagaste bland det folk som infantokraterna hånar och föraktar, fast de själva uppträder som en skränande pöbel. Naturligtvis måste vi starta ett krig mot dessa osvenska idéer och värderingar, alltså också mot det infantiliserade, feminiserade, inkompetenta och parasiterande etablissemang som har öppnat portarna och gett dem fotfäste i Sverige. Fortfarande kan vi hoppas att kriget inte behöver bli blodigt och 30-årigt.

  All kultur förändras med tiden och i bästa fall kan hela eländesscenariet på lång sikt bidra till att några av svagheterna i den starka svenska kulturen rättas till. Här har regimkritikerna i alternativmedia startat en positiv utveckling som kan få en ännu bredare folklig förankring. De fyra svagheter jag direkt kommer på är följande:

  1) Hukandet inför överheten, övertron på att staten / samhället vet bäst och kan sköta allt.

  2) Nedvärderingen och vanvården av det svenska språket. I kontrast mot den torftiga massmediesvenskan kan vi hitta massor av välskrivna och språkligt förnyande bloggtexter och kommentarer, inte minst på DGS.

  3) Toleransen har betraktats som en så stor svensk dygd att uppriktigheten, äktheten och sanningskärleken har blivit lidande. När etablissemanget gjorde ljugandet officiellt påbjudet och rättsligt tvingande förvandlades folkets små vita toleranslögner till en elakartad cancer och psykisk sjukdom i hela samhällskroppen.

  4) Folkets undfallenhet mot diverse migranter är nog inte bara mesighet, utan i mycket en följd av att curlingattityderna faktiskt redan under 1900-talets sista decennier hann tränga djupt in i folksjälen. I hemmen och i skolan odlades den gränslöst välmenande inställningen att det är humant att vara skedmatande och kravlös och vända andra kinden till mot både de egna barnen och grannens barn. Givetvis gällde då detsamma mot de förment hjälplösa vuxna och barn som kom till Mena-väl-landet. Jag vet själv att det är nästan omöjligt att förändra ett djupt rotat curlingbeteende, fast jag vet att det är galet. Men det är lättare att ta strid för sina barns skull än för sin egen. Kanske kan mesarna sluta mata gökungarna den dag de till sist inser att de egna äggen och ungarna drabbas värst?

  Liked by 1 person

 19. Hanna skriver:

  Word- varför hör man aldrig politiker i Sverige argumentera som du, Omar?
  Tänk om vi hade någon minister eller myndighetsföreträdare som kom med egna ord och argumenterade för sin sak istället för alla tomma fraser och påhittade sanningar som inte håller när de granskas närmare. Det kunde räcka med en eller några personer för att man skulle känna litet mer framtidshopp…

  Liked by 1 person

 20. tidfaktorekonomi skriver:

  De flesta länders elit ser sig som ”det bästa landet i världen”…på samma sätt gör väldigt många människor det också – oavsett vilket land man kommer till. Har man levt ett tag i olika länder och rest lite grann så har man mött samma känsla av överlägsenhet som man kan hitta i det egna landet. Alla vill som någon skrev i tråden…känna stolthet över det som man upplever som ”sitt”. Helt naturligt. När man skryter över något i sitt eget land säger man INTE samtidigt att alla andra länder är värdelösa.

  Den enda ande som har släppts ut i Sverige är girigdjävuls-anden. Den släppte sossarna och Kjell-Olof Feldt ut 1984 när de avreglerade finansmarknaden. Från den dagen har den negativa spiralen gått som ett ständigt stegrande kanonskott…utför får man väl säga eftersom det gäller vårt gemensamma samhälle. Vårt politiska system har upphöjt girigheten till dygd och det är väldigt svårt att stå emot – (eftersom girig är en egenskap hos människan som kan växa eller hållas tillbaka) – det är detta som håller på att trasa sönder vårt land…men också världen.

  Det enda vi kan hoppas på nu är att tillräckligt många inser vilka pajashjärnor det är som vi har skänkt våra dyrbara röster…på det att vi aldrig mer gör det igen. Vi har ett demokratiskt politiskt system som gynnar de allra girigaste i samhället…den hierarkiska strukturen inbjuder till klättrande. Klättrar högst gör de mest egenvinningslystna, den politiska eliten…oavsett färg är rena katastrofen. Vi måste börja bygga ett nytt demokraiskt politiskt system där vi medborgare och skattebetalare får större inflytande över våra pengar och våra liv. En liten grupp som kallar sig Direktdemokraterna har påbörjat en sådan process…men det kommer inte att ske av sig själv – alla som använder sin egen hjärna att tänka med måste börja hjälpa till. Om inte den evolutionen kommer – så går vi under helt enkelt.

  Gilla

 21. Folke Lidén skriver:

  Såvitt jag förstår är vi redan i kamp mot ”osvenska värderingar”.
  Tack och lov för det.
  Vi blir allt fler. Hur det kommer att sluta vågar jag inte sia om.
  Vi har det mäktiga VälfärdsIndustriella Komplexet (VIK) som motståndare.

  Gilla

 22. skaaning skriver:

  Mycket bra skrivet. Per T Ohlsson fick mig att säga upp min prenumeration på Sydsvenskan redan i slutet av 90-talet, pga hans fanatiska förljugenhet och politiska korrekthet. Det har jag sagt till honom rakt upp i nyllet också, men jag tvivlar på att han tog åt sig av kritiken.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s