Synen på muslimer

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I boken Heretic: Why Islam Needs a Reformation gör Ayaan Hirsi Ali en användbar indelning av muslimer i tre typer. Den första är vad hon kallar Mecka-muslimerna, den stora majoriteten, som följer det slags mildare och fredligare islam som artikuleras i Koranens Mecka-suror. Den andra typen är Medina-muslimerna, salafiterna och de radikala jihadisterna, som lägger tonvikten vid de krigiska och våldsamma Medina-surorna (vare sig de själva ägnar sig åt våldsamheter eller bara stödjer dem som gör det). Den tredje typen är den mycket lilla gruppen dissidenter och reformister som arbetar för att islam ska genomgå det slags reform som kristendomen fick erfara för femhundra år sedan och som gett de kristna troende distans till sin heliga bok.

Västerlandet är enigt i sitt fördömande av Medina-muslimerna. Men västerlandet har inte bestämt sig för hur det ska förhålla sig till de två övriga grupperna. I själva verket har västerlandet för det mesta inte ens gjort klart för sig att det finns olika slags muslimer, utan dragit alla över en kam.

En vanlig uppfattning som ofta artikulerats i den svenska debatten är att de krigiska Medina-muslimerna egentligen inte är riktiga muslimer utan tillhör någon urartad variant som inte kan läsa rätt innantill i Koranen. Hillary Clinton verkar dela ungefär den uppfattningen. Hon menar att de icke-muslimska bedömare som framhäver existensen av ”radikal islamisk terrorism” är ”besatta”. ”Det är inte islam självt som är vår fiende”, säger hon. ”Muslimer är fredliga och toleranta människor som inte har något som helst samband med terrorism”.

Problemet med den synen på islam är,  vad jag kan förstå, att den bygger på ett sakligt missförstånd av innebörd att exempelvis Islamiska staten inte skulle ha någon religiös täckning för sina handlingar eller sina ambitioner att införa sharia-lagar. Den sortens argumentation kan kanske vilseföra svenskar och amerikaner, men knappast muslimer. Enligt det internationella opinionsundersökningsföretaget Pew finns i många muslimska länder en massiv majoritet just för tanken om att införa sharia-lagar.  I Afghanistan vill 99 procent av befolkningen att sharia ska bli gällande lag. Det gäller alltså både Mecka- och Medina-muslimer (och antyder hur vanligt det är med reformister).

En som har en annorlunda uppfattning är Donald Trump, som strax efter Orlandomassakern höll ett politiskt tal i ärendet. Han sa att han hade planerat att avslöja Hillary Clinton i talet, men att terrordådet nu var viktigare att förhålla sig till (vilket inte hindrade honom från att förtala Clinton ett antal gånger). Trump förklarade att västerlandets fiende var det radikala islam, således Medina-muslimerna, men att eftersom man inte visste vem som var vem så skulle USA, under hans presidentskap, stoppa all invandring från ett antal muslimska länder tills man fått en ny invandringspolitik på plats som skulle kunna rädda det amerikanska folket från nya terrordåd.

Exakt hur den nya politiken skulle se ut blev väl inte alldeles klart, men hans politik verkade stå på tre ben.

Det första benet var att säkerhetsmyndigheterna ”som idag hålls tillbaka i sitt arbete av presidenten” skulle få alla resurser och all frihet de behöver för att skaffa sig total kontroll över situationen.

Det andra benet var att ständigt framhäva att det i Amerika är amerikanska värden som gäller. Det är inget fel på muslimer, sa han, under förutsättning att de accepterar och bekänner sig till amerikanska värden. På den punkten tänkte han aldrig kompromissa. Aldrig.

Det tredje benet hängde ihop med uppfattningen att presumtiva terrorister alltid på ett eller annat sätt i förväg ger sig till känna i sin egen närmiljö. När en muslim radikaliseras så har det, kan man anta, upptäckts av andra muslimer i de sociala sammanhang där den radikale rör sig. Och om dessa inte anmäler sådant till myndigheterna, utan ett terrordåd inträffar, så kommer de att bestraffas eftersom de alltmer effektiva säkerhetsmyndigheterna i efterhand kommer att kunna upptäcka underlåtenheterna.

Man undrar vad detta skulle betyda för den personliga integriteten. Man undrar kanske också hur mycket kränkning den personliga integriteten kan – eller måste få – tåla.

66 thoughts on “Synen på muslimer

 1. Tahmas skriver:

  Då islam är det största hotet mot den enskilda människan samtidigt som ledande politiker vägrar att inse det så måste religionen och dess utövare räkna med att bli att sönderplockade.

  Om nationalsocialismen hade varit den ideologin som skar halsen av andra religioners andliga ledare så hade världen vänt ut och in på sig själv för att stoppa det, och med all rätt.

  Nu handlar det om en brutal världsreligion vars utövare är till stor del ”icke vita” enligt islamofilerna vilket per automatik gör att de kläs i offerkoftor. Om islam var en ”vit” religion så hade det tagit hus i helvete. Majoriteten av kristna är icke vita men brutaliteten liknande islams utövare lyser med sin frånvaro.

  När högt uppsatta sossar anser att vi måste acceptera att islam och muslimerna inte har kommit lika långt i sin idéutveckling när det gäller synen på bland annat HBTQ och att homofobi måste accepteras inom den gruppen är befängt.

  Det flesta nationalsocialister under kriget var fredliga och hårt arbetande kvinnor och män men likt förbannat så hade nämnda kvinnor och män inte dragit sig för att skära halsen av en jude om situationen skulle uppstå. Det fanns ett konsensus om att det var rätt, lika rätt som det är inom islam.

  Liked by 8 people

  • Lennart Göranson skriver:

   @Tahmas
   Om jag förstår din kommentar rätt så verkar du mena att nazismen och islam (alla tre varianterna som beskrivs i inlägget) är lika onda och att den fria världen därför borde stå upp mot islam på samma sätt som man gjorde mot nazisterna. Jag tror att du har en något idealiserad bild av motståndet mot nazisterna. Fram till krigsutbrottet 1939 fanns organiserade nazister i både USA och England som inte sågs som statens fiender. Tänk på Chamberlains inställning i samband med Münchenöverenskommelsen. Svenskarna var i stor utsträckning tyskvänliga, tyska var ju första främmande språk i skolan och att åka till Berlinolympiaden 1936 sågs inte som något märkvärdigt. I Storbritannien ändrades naturligtvis attityderna i och med krigsutbrottet, men det handlade mer om Tyskland som fiende än om nazismen som en ond ideologi. I Frankrike fanns många som välkomnade ockupationen eftersom man såg det som räddningen undan Léon Blum och hans tidigare folkfrontsregering. Attityderna i Sverige till nazismen svängde ganska radikalt i och med att krigslyckan vände 1943, och därefter drog vi i Sverige ”en barmhärtighetens slöja” över vad som tidigare hade varit.

   Så sammanfattningsvis, jag menar nog att vi är betydligt bättre rustade i dag när det gäller att bekämpa salafismen och andra våldsbenägna delar av islam än vi var när det gäller nazismen för 80 år sedan.

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Svenskarna var kappvändare som vanligt,
    men det vill inte Svetsaren på minsta kännas vid.

    INGEN vitbok om Socialdemokratins bruna förflutna,
    bara en tystnadens barmhärtiga slöja…

    För då skulle man inte kunna brunsmeta på SD…

    Begrav skelettet i ty(S)tnad.

    Gilla

   • har jag rätt igen skriver:

    @Lennart,

    jag tycker hela ditt inlägg stöder Tahmas? Det är ju precis likadant som före och under andra världskriget? Jag känner mig ännu mera säker på detta efter ditt inlägg, alla paralleller finns. Var det tanken, att vara ironisk? Varenda mening kunde finna sin motsvarighet idag om man byter nazism mot islam?

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @har jag rätt igen
    Det jag försökte reda ut var om dåtidens attityd till nazismen, i relation till nutida attityder till islam, skulle ses som ett föredöme (som jag uppfattade att Tahmas menade) eller som ett varnande exempel. En annan fråga är om den mest relevanta jämförelsen är dåtidens attityd till nazismen eller dåtidens attityd till judarna. Jag tänker då på den tidens uppfattning att det klandervärda som en minoritet av judarna hade gjort visade att alla judar i grunden var av samma skrot och korn.

    Gilla

  • boerje2 skriver:

   Muslimerna och islam ses inte bara som offer av vänstern utan framförallt som fiendens fiende, dvs en allierad i kampen mot den vite mannen och västvärlden.

   De Falska Islamofilerna
   Vänstern, liberalerna och de politiskt korrekta kan inte svara på vad som är bra med islam, därför att de inte ens kan ljuga ihop något. De kan inte heller svara på vad eller om något är dåligt med islam, därför att de är rädda för följdfrågorna. Vilka de oftast inte kan besvara utifrån den egna ideologin och livsstilen, trots att det objektivt sett borde vara enkelt för annars väloljad åsiktsmaskin.
   […]
   Några exempel på frågor som de politiskt korrekta inte kan svara på:
   – Varför försvarar du en religion som inte bara är en privat meditationsövning på matta, utan en heltäckande politisk ideologi fast förankrad i 600-talet som täcker alla aspekter av livet från det högst privata till hur hela världen skall styras och som går helt på tvärs med ditt egenintresse i form av din livsstil, ideologi och allt vad du säger dig stå för?
   […]
   Det spelar ingen som helst roll hur mycket fakta som kritikerna kan presentera som visar att islam är ett hot mot den västerländska civilisationen. För det är exakt det som även vänsterns unga piercade anhängare med grönt hår intuitivt har identifierat. Nämligen att islam är fiendens fiende och därmed en allierad.

   Läs hela inlägget på
   https://pwrmos.wordpress.com/2016/08/03/de-falska-islamofilerna

   Gilla

 2. JAN BENGTSSON skriver:

  I vissa sammanhang får den personliga integriteten vika!

  DNA prov o registrering av fingeravtryck,
  skulle vara regel vid ankomst till Sverige,
  i samband med asylansökan.

  Skulle få en klart brottspreventiv inverkan!

  Även i Sverige MÅSTE vi vara beredda att vara tuffare,
  topsa på asylboenden vid våldtäkt, en aktuell fråga i dagsläget.
  Inte bara vid konkret missyanke.

  Flyktingar läkarundersökas vid ankomst,
  för att få reda på smittsamma sjukdomar mm

  Vi kan inte fortsätta att vara naiva!!!

  Liked by 10 people

 3. Tahmas skriver:

  Här finns svaret på varför islam under en ny och medborgarvänlig, icke socialistisk regering bör plockas sönder i beståndsdelar.

  Utdrag från ledarsidorna.se

  ”Problemet uppstår främst när vi ser på hur regeringen arbetar i övrigt. Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, med en tydligt aktivistisk profil är satt att utreda bidragen till trossamfunden. Att Bjerelds huvudsakliga politiska stöd finns inom Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, där han är ordförande är ingen hemlighet, inte heller att denna organisation står Ibn Rushd-sfären nära. Att denna muslimska svenska sfär har band till Muslimska Brödraskapet måste bedömas som klarlagt. Personunionerna är för många och även historiken. IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige, var en av grundarna till Brödraskapets europeiska huvudorganisation och har med skattemedel byggt upp en koncernstruktur som nu ligger i stiftelseform utan insyn”

  Liked by 4 people

  • Hedvig skriver:

   S-bloggaren Johan Westerholm som också har så värdefull internkunskap om S-partiet, ställer sig också kritiskt undrande till att den islamistvänlige Ulf Bjereld används som opartisk expert i såväl SR, SVT som SvD?
   Jag ställer samma fråga?

   Liked by 5 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Har jag gjort länge!

    Så gjorde även Widar Andersson på Folkbladet.se ,
    en annan synnerligen klarsynt respektabel resonabel sosse!

    Han har skrivit flera artiklar,
    jag tillåts kommentera flitigt…

    Gilla

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Ser man tillvaron från den positiva sidan, som man ofta gör en solig sommarmorgon, så kommer säkert islam att moderniseras på samma sätt som kristendomen gjort. Allt fler människor klarar sig gott utan religion vilket också underlättas genom vetenskapens framsteg. Ytterst få välutbildade människor tror i dag på tomtar, troll och spöken, inte heller att Jesus kunde gå på vatten eller väcka upp döda. Inte heller livnära 5000 män på 2 fiskar och fem bröd.
  Till och med de muslimer som följer sharian och alla dess stolliga regler och förordningar kommer förr eller senare att ge upp detta och anamma ett slags västerländsk rättsordning. Detta kommer säkert att ta ett antal generationer och under tiden kan det säkert bli ganska stökigt. Till slut vinner alltid verklighetens lagar eftersom det blir allt för besvärligt att förneka dessa. Till slut kommer även de extrema imamerna att anamma att jorden roterar runt solen och inte tvärtom liksom både kristna och muslimer samt en del övriga religioner att Darwins utvecklingslära är mer vettig än skapelselärorna.

  Sedan kan man ju förvisso vakna en annan morgon och tycka att det nog inte finns mycket hopp för mänskligheten och vi kan hamna i något som liknar Orwells hemska framtidsvision. Med den massiva dumhet och inkrökthet som finns och som alltid funnits så finns det en risk att man kan hamna där, alternativt att mänskligheten gör slut på sig själv på något sätt. Men sannolikt kommer dagens levande människor att slippa detta. Vi som är seniorer kommer helt säkert att slippa uppleva det.

  Liked by 2 people

  • spdlr skriver:

   Delar inte denna optimism, behjärtansvärt men naivt imho.

   En ”modernisering” av islam är givetvis önskvärd, men verkligheten ser ut att gå i motsatt riktning. Det är våldsamma Medina-islam (kronologiskt senare skrivna verser tar över de tidigare) som alltmer tagit över och dominerar, halskapningar och självmordsbombare var okända företeelser för inte särskilt många år sedan, nu en vardaglig jihad-företeelse i Europa, mål No #1 för kalifatets utbredning. Turkiet-diktatorn Erdogan, hängiven sunni (=Medina) ger klart besked: ”Det finns ingen ‘moderat’ islam, bara islam”. https://www.jihadwatch.org/2007/09/turkeys-pm-erdogan-the-term-moderate-islam-is-ugly-and-offensive-islam-is-islam .

   Denne Erdogan krossar idag allt vad demokrati står för, ”ett passerat och icke önskvärt statsskick”, hans sultanambitioner är helt i linje med islams budskap, endast ”Gud” (=koranen) styr, i Turkiet via omstöpningen till ett återupprättat Ottomanska imperiet 2.0, offentligt deklarerat, revanschismen glöder, kalifatet hägrar, ”det får ta den tid det tar”. Kriget mot den dekadenta västvärlden är etablerat, redan ett faktum, al-Qaeda, ISIS, Muslimska brödraskapet, Hamas (=’Palestina’) är terroriststämplade organisationer, men de bryr sig inte, kampen mot ”de otrogna” kommer inte att upphöra, tvärtom. I bakgrunden verkar även sunni-staterna Saudiarabien och Qatar, samarbetspartners med ISIS och Turkiet.

   Att i denna sitation hoppas på en ”modernisering” lär iaf inte få upplevas av nu levande generationer, får snarare parkeras på en framtida önskelista. Avgångne toryledaren David Cameron sade, betr Turkiets ev EU-medlemsskap, att ”det lär inte bli fallet tidigare än år 3000”. Samma scenario kan appliceras på förhoppningen om ett förändat, ”moderniserat” islam.

   Liked by 1 person

 5. larslindblog skriver:

  En ljum -sekulär muslim gå på väckelsemöte eller ta del av internetpredikanter och vips förvandlas till en islamisk krigare .
  Det vore nog ända trevligast för alla parter om muslimer håller sig i de ca 40 islamska länderna och vi andra i våra länder. Vill vi ta del av varandras kultur kan man turista hos varandra.

  Liked by 7 people

  • har jag rätt igen skriver:

   Vad är det för fel på dessa punkter från Trump? Men i stort sett hela den västliga världens etablissemang stegrar sig inför detta, att peka ut islam. Varför skall man inte rösta På Donald Trump och hans motsvarigheter? Hillarys och hennes motsvarigheter, t.ex Hollande eller Kindberg-Batras halmstrå är att problemen med invandring och muslimer är små och försumbara, det finns så många andra områden som är viktigare, vadan denna fixering vid muslimerna? Denna argumentationslinje har medfört att man försökt tona ner alla problem med invandring och muslimer i våra samhällen med resultatet att problemen har vuxit och då har man ytterligare försökt dölja och indoktrinera tills vi nu har sett närmast dagliga attacker i Europa och antalet sexuella övergrepp exploderar. Jag kan bara föreställa mig hur det är att som västerländsk kvinna att gå ut på kvällen i förorten för att handla i närbutiken?

   Så att inte stöda Donald betyder att man fortfarande inte ser problemet med muslimsk invandring som allvarligt. Personer med denna åkomma måste vara försiktiga så att de inte helt plötsligt finner sig ruvande på mycket stora ägg.

   Liked by 5 people

   • Madelaine Fusfield skriver:

    Trump vore katastrofal inte bara för USA utan resten av världen. Hans brister är alltför väl katalogiserade för att upprepa här. För det andra har inte USA haft en massinvasion av muslimer likt Sverige nu har. Dagarna med stora vågor av immigranter är över, och det är inte lätt komma in här, vilket kanske även svenskar erfarit. Även turister måste ha något papper förutom pass. Alla registreras. För det tredje verkar vi inte ha några officiella anhängare av den krigiska Medina sorten eller imams som predikar enligt den tron. Fanns dom hade ordet säkert spritt sig vid det här laget.

    Under Iraq kriget hade jag ett uppdrag att undersöka imamer som tjänstgör i det militära som fältpräster. Eftersom det inte finns något liknande prästvigning vilket innebär en speciell utbildning måste dessa imamer bevisa att de har universitetsutbildning i ämnen präster också är skolade i, psyklogisk rådgivning m..m. Dessa imamer måste kunna vägleda alla militärer oavsett trosbekännelse. Det går bara att ha en fältpräst på ett skepp t.ex. En liknande undersökning gjordes i fängelser, vilka oockså har chaplains, som ansågs vara en större grogrund för radikala trosutövningar. Vad som fanns sorterades ut. Det största problemet vi har är inte med imams utan ungdomar som inspirerats utifrån, har rest till Daesh kontrollerade områden och återvänder med radikala ideer.

    Alla terrorister är inte heller muslimer. Det finns många sorter här. Terror är terror vem som än utövar det. Hillary Clinton är inte naiv när hon tar avstånd från att beskriva alla terrorister som muslimer likt Trump. USA har alltför många välintegrerade muslimer som skulle bli djupt sårade om vi använde termer som pekade bara på dom. Hon tycker det är onödigt radikalisera integrerade muslimer. Däri har hon helt rätt.

    Liked by 1 person

   • har jag rätt igen skriver:

    Det verkar som det är nästan jämnt i opionsundersökningarna i USA så det är många son inte ser dessa självklara brister hos Donald som tillräckllgt allvarliga och jag delar den uppfattningen. Madelaine ger då några skäl till varför man inte skall ta en hårdare linje mot muslimer:

    1) de är inte så många i USA
    2) de är inte så radikala
    3) det finns terrorister av alla de slag
    4) man riskerar att radikalisera flera genom en hård linje

    1) är väl helt rätt men det finns goda skäl att misstänka att med Clinton så kommer det öppnas för ytterligare invandring och det är ytters oklart vad hennes taktik kommer att bli i mellanöstern. Obamas eftergiftstaktik har fött IS, och Europa får ta konsekvensen. Visst, George W trodde möjligen att demokrati kunde spridas bland araberna och tog gruvligen fel, man att då upprepa misstaget i Libyen framstår som än mer korkat.
    2) Möjligen också riktigt, men om detta beror på tur eller urval, en mera effektiv säkerhetstjänst eller att muslimerna inte så uppenbart är på samhällets botten eftersom den positionen innehas av de svarta är svårt att säga. Men återigen, eftergiftspolitiken i Europa har bara fött mer radikalism, inte mindre, så det finns goda skäl att tro att en mera förstående attityd bara radikaliserar flera. Sen skall man inte glömma 11 september? Eller dådet mot gay-discot eller..,
    3) Rent nonsens och det är stötande att denna synpunkt förs fram, att det inte sker fler dåd i USA.beror att antalet muslimer är lägre och kontrollerna bättre, dvs med Clintons politik kommer USA att kunna se fram emot samma framtid som Europa. Dock är,det,här viktigt att ta in det långa perspektivet, inte 4 år,utan 20-30år, om man extrapolerar de tendenser man ser i demokratiska kretsar så är de mycket lika det europeiska etablissemangets, och se var det har fört oss, .. vi kan se fram emot mycket värre svar på de ideer som drivit utvecklingen under de senaste 20 åren, där man skuldbelagt de som byggt det västliga samhället och höjt hotet mot detsamma till skyarna.
    4) Europa är beviset på motsatsen, hur kan man lyckas sämre? Vi har öst förståelse över muslimerna i 20 år och hur lönar de oss? Resultatet är uppenbart, och på samma sätt som den hårda linjen mot brott i NY mest tjänade andra svarta eftersom de var de mest brottsutsatta så kommer en stenhård linje mot muslimer att tjäna de muslimer som är fredliga och vill assimileras.

    Så Donald for president! Inte för att de nästa 4åren skall bli bra men för att de nästa 30 inte skall bli ett helvete med terror och växande högerextremism, bromsen måste i nu, det kvittar vem som trycker.

    Liked by 4 people

   • Utlandssvensk skriver:

    @ MADELAINE FUSFIELD,

    ”För det tredje verkar vi inte ha några officiella anhängare av den krigiska Medina sorten eller imams som predikar enligt den tron.”

    Jösses! Vilken planet bor du på???????

    Freedom House kom ut med en studie redan 2005:

    ”Saudi Publications on Hate Ideology Fill American Mosques,”

    Freedom House’s Muslim volunteers went to 15 prominent mosques from New York to San Diego and collected more than 200 books and other publications disseminated by Saudi Arabia (some 90% in Arabic) in mosque libraries, publication racks, and bookstores.

    What they found can only be described as horrifying. These writings – each and every one of them sponsored by the kingdom – espouse an anti-Christian, anti-Semitic, misogynist, jihadist, and supremacist outlook. For example, they:

    •Reject Christianity as a valid faith: Any Muslim who believes ”that churches are houses of God and that God is worshiped therein is an infidel.”

    •Insist that Islamic law be applied: On a range of issues, from women (who must be veiled) to apostates from Islam (”should be killed”), the Saudi publications insist on full enforcement of Shariah in America.

    •See non-Muslims as the enemy: ”Be dissociated from the infidels, hate them for their religion, leave them, never rely on them for support, do not admire them, and always oppose them in every way according to Islamic law.”

    •See America as hostile territory: ”It is forbidden for a Muslim to become a citizen of a country governed by infidels because this is a means of acquiescing to their infidelity and accepting all their erroneous ways.”

    •Prepare for war against America: ”To be true Muslims, we must prepare and be ready for jihad in Allah’s way. It is the duty of the citizen and the government.”

    The report’s authors correctly find that the publications under review ”pose a grave threat to non-Muslims and to the Muslim community itself.” The materials instill a doctrine of religious hatred inimical to American culture and serve to produce new recruits to the enemy forces in the war on terrorism.

    http://www.danielpipes.org/2384/freedom-house-report-on-saudi-venom-in-us-mosques

    För lite mer aktuella händelser kan man ju nämna t.ex:

    ”Imam who called for execution of gays preached at Orlando-area mosque weeks before massacre”

    http://www.foxnews.com/us/2016/06/13/imam-who-called-for-execution-gays-preached-at-orlando-area-mosque-weeks-before-massacre.html

    Från december 2015:

    ”Two brothers who attended the same Southern California mosque, The Dar Al Uloom Al Islamiyah of America mosque, as the Muslim gunman who killed 14 people say that Syed Rizwan Farook was a devout Muslim who showed up to pray every day. Nizaam Ali and Rahemaan Ali said Thursday that Syed Rizwan Farook had been a constant presence at the mosque for two years and had recently memorized the Quran. One who memorizes the Quran is a hafiz.”

    ”The Center for Religious Freedom’s 2005 study, and the Mapping Sharia Project’s 2008 study. Each independently showed that upwards of 80% of mosques in America were preaching hatred of Jews and Christians and the necessity ultimately to impose Islamic rule.
    And in the summer of 2011 came another study showing that only 19% of mosques in U.S. don’t teach jihad violence and/or Islamic supremacism.”

    http://pamelageller.com/2015/12/terror-mosque-imams-no-comment-on-fbi-investigating-more-muslim-attendees-refuse-to-talk-islamic-caliphate.html/

    Liked by 3 people

 6. dogen skriver:

  Jag var tidigare emot mer övervakning men har helt bytt fot. För det första så blir antagligen vår integritet redan idag kränkt betydligt mer än vi tror. Ta bara alla cookies, vet google att jag är inne på DGS, vet NSA och FRA det? Antagligen. Varför placerades en superdator just här i Sverige, så klart för att vi har tjocka fiberlednimgar med rysk trafik. När jag är ute och flyger så tar jag av mig bältet, öppnar väskor etcetc, men den muslimska familjen bakom blir inte visiterad, så min integritet är redan kränkt, jag har redan alla nackdelar men inga av fördelarna. De som kollar säkerheten på flygplatser och har hand om väskorna är mer och mer av arabiskt ursprung vilket i Danmark ledde till att kvinnor på Kastrup dessutom
  blev (blir) kränkta sexuellt. Så nackdelarna har vi verkligen men inte fördelarna.

  Så efter att ha hoppat av Chiyoda line precis före attacken i Tokyo av Aum shinrokyo (Aum som trodde att judarna och frimurarna var i konspiration, alltid dessa judar) och ett par år senare samma sak i London då man fick gå hem efter en attack där ( lustigt nog hatade dessa attentatsmän också judar) så har jag ändrat åsikt.

  Min åsikt är nu att ge säkerhetstjänster fria händer att strypa muslimsk extremism kosta vad det kosta vill. Dessutom skall extremt repressiva polisära åtgärder till i förorten som är grogrunden, en massiv permanent, beväpnad polisiär styrka för att slå ner de frizoner för kriminalitet och extremism som dessa områden kommit att bli. Sker inte detta så kommer högerpopulism att explodera och bli högerextremism med dagens nomenklatur. Etablissemanget och Reinfeldt är högerextremisternas bästa vän, utan dagens muslimska invandring så hade deras jordmån varit noll och intet, som det är nu så röstar även jag på den som skyddar mig och de mina.

  Det är omöjligt att upprätta säkerheten baserat på att behandla alla lika, eller att skilja på Mecka och Medina. När man tillåter muslimer att jobba med säkerhet på flygplatser, då kan man lika gärna strunta i säkerhetsåtgärder helt och hållet. Jag undviker helt flygbolag från denna del av världen och byter aldrig flyg där heller, jag betalar hellre mer. Det är mycket billigt att flyga via Turkiet nu,tex. Helt nya problem uppstår, tror ni tex. att de vill ha ett helt skift av säkerhetsvakter som kontrollerar passagerare som är muslimer? Säkert inte. När man inte ens kan gå ut med att Air Malaysia piloten hade en flygsimulator hemma där han tränade att flyga mot Diego Garcia och därmed helt säkert var muslimsk terrorist., och väl blev nerskjuten av USA? Vi blir behandlade som offerlamm av det styrande skiktet. Jag är trött på det.

  Liked by 7 people

  • Cassandra skriver:

   Vem tror du svenska myndigheter kommer att jaga mest — jihadisten som skär huvudet av en svensk präst/politiker/ledare, eller svensken som hämnas jihadisternas terror genom att mörda en jihadistimam?

   Om staten tillåts utöka övervakningen, vilka tror du de kommer att spionera på mest — jihadister eller svenskar som protesterar mot att staten behandlar svenskar som offerlamm?

   Slutsats: Massinvandringens eftergiftspolitik leder inte bara till terror ute i förorterna och kommande jihadistattacker, utan även till ökad repression från staten mot de egna medborgarna.

   Liked by 1 person

   • har jag rätt igen skriver:

    Hm, du har nog rätt, jag tänkte kanske att ändå USA och den franska och brittiska underrättelsetjänsten främst skulle jaga islamister. I sammanhanget så är Ledarsidorna mycket intressanta, där man undersöker den pågående vänsterinfiltrationen av försvarsmakten (genderperspektiv).

    Gilla

 7. Ismail skriver:

  Vems personliga integritet?Den svenska förklädda pöbelns allierade idag är den kamouflerade ISIS-soldaten med sina anhöriga.Snabbspår,privilegier och helt utan arbetsplikt.De påminner i dessa avseenden om varandra-den relokaliserade ISIS-soldaten och den bortklemade förklädda men elitära pöbelspolingen.Den vanliga svensken eller svenskan har ingen personlig integritet-ständigt avlyssnad,ständigt näsknäppt och besserwissrad,avgiftsbelagd,skatteutplundrad,bortträngd,munkavlad och refuserad.

  Liked by 5 people

 8. Ismail skriver:

  Ett försök från den bäste Patrik att blanda bort korten?Endast under 2015 krävde den muslimska ”fredsreligionen” minst 25000 offer i tusentals terrordåd globalt.(Källa:religionofpeace.com)Fråga:Varför ljuger den förklädda pöbeln alltid?Varför?

  Liked by 3 people

 9. Aha skriver:

  Engellau skriver att ”Problemet med den synen på islam är,  vad jag kan förstå, att den bygger på ett sakligt missförstånd av innebörd att exempelvis Islamiska staten inte skulle ha någon religiös täckning för sina handlingar eller sina ambitioner att införa sharia-lagar.”
  Jag tror att det inte föreligger något missförstånd. Samhällsdebattörerna torde vara fullt medvetna om att Islamiska staten har religiös täckning för sina illgärningar. Detta torde exempelvis i högsta grad gälla för vår ärkebiskop Antje Ackelen.

  Demokraturen, västerlandets etablissemang, har helt enkelt bestämt sig för att omhulda själva Islam, att inte så split mellan Islam och västvärlden. Förutom att undvika bråk skulle det innebära en bekräftelse på att mångkultur leder till slitningar. Dessutom torde man vara intresserade av muslimerna som röstare. Islam passar också in i vänsterns skräpteorier; kulturrelativism och postmodernism.

  Etablissemangets acceptans av Islam kan liknas vid att acceptera nazism. Liksom nazismen bygger Islam på rasselektering (troende vs icke troende) samt diktatur.
  Det är bekymmersamt att Hillary Clinton inte tar avstånd från Islam. Det borde vara en självklarhet att hon och övriga i den globala demokraturen är lika tydliga som Islamexperten och f.d muslimen och Det Goda Samhällets skribent, Mohamed Omar, och kraftfullt tar avstånd från oreformerad Islam.
  Att så inte sker är förskräckligt och det lär vi bli varse om ingen kursändring sker.

  Liked by 6 people

 10. ruben skriver:

  Det här tyckte jag var intressant i sammanhanget. Gulfstaterna har betalt stora bidrag till FN för flyktinghjälp men tar helst inte emot flyktingar. Enorma summor pengar har skänkts av Gulfstaterna som gått till humant stöd till Syriska flyktingar. Ca: 900 miljoner dollar. Hur användes alla de pengarna?
  Att dom inte vill ha någon invandring från mellanöstern grundar sig på beslut från 1970-talet.
  ”Efter oljekrisen och Kuwaitkriget upplevde regionen en oljeboom. Man behövde snabbt mer arbetskraft och i GCC beslutade man gemensamt att länderna inte skulle vara beroende av arabisk arbetskraft av politiska och kulturella skäl. Istället skulle arbetskraften komma från Pakistan, Thailand, Indien och Bangladesh, där det var lättare att separera arbetarna i ett ”vi och dem”-tänk.”
  Gulfstaterna anser det vara farligt med social integration.
  https://kit.se/2015/09/04/9016/de-ar-nagra-av-varldens-rikaste-lander-men-tar-emot-0-flyktingar/
  En intressant bakgrund till varför muslimer inte flyr till muslimska jätterika länder. Det är för farligt med social integration. Att man inte skulle vara beroende av arabisk arbetskraft av politiska och kulturella skäl. Någon som förstår och kan utveckla det om farligheten med social integration samt GCC beslutet 1970?

  Liked by 3 people

  • har jag rätt igen skriver:

   Ja precis, inte ens gulfstaterna vill ha de fantastiska muslimska arbetarna från grannländerna, istället använder man indier och asiater som närmast slavar. På många sätt lever vi i den värsta av alla världar och det är etablissemangets fel. De har precis fel om allt.

   Liked by 2 people

 11. Utlandssvensk skriver:

  Den senare delen av koranen som skrevs i Medina, dvs. den klart mer våldsamma, gäller över den delen som skrevs i Mecca. Det finns ingen tvekan om detta, såvitt jag förstår saken.

  Integritet och yttrandefrihet är i grunden moderna västerländska koncept. Det finns inga som helst förutsättningar att upprätthålla dessa i mötet med islam. Det är bara att välja.

  Liked by 6 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Meckadelen är obsolet,
   då Medina skrevs senare!

   Senare verser, (den våldsamma aggressiva expansionistiska Islam),
   har alltid precedens över tidigare verser!

   Liked by 3 people

 12. Christer Carlstedt skriver:

  Det är lika bra att jag säger det själv som att någon annan skall påpeka det uppenbara. Jag har inte läst Koranen. Förutom någon enstaka sura. Mina ”kunskaper” baseras följaktligen på uppgifter i andra eller rentav tredje hand. Det innebär dock inte att jag har klara logiska problem med läran som jag uppfattat den.

  1. Guden är allsmäktig, kan allt, vet allt och gör inga fel.
  2. Guden skickar ängeln Gabriel till Muhammed och tvingar honom att skriva Gudens lag och
  budskap.
  3. Muhammed är Gudens profet och ingen ny profet skall komma efter honom.
  4. Muhammed är felfri.

  Koranen har tillkommit i princip i två omgångar som betecknas Mecca- respektive Medina-surorna, där de senare är mera våldsinriktade.
  Imamerna har givetvis noterat att det föreligger logiska motsättningar mellan de två och har då förklarat att det sist sagda (Medinavarianten) är vad som gäller vid tveksamheter.

  Men – och här kommer min första invändning, då säger man ju att Guden sade fel i första vändan och tyckte att det skulle rättas till.
  Var finns den imam som ställer sig upp och säger att Guden gjorde en tavla?

  Alternativt kan man ju tänka sig att Gabriel hade klantat till det och inte kollade att Muhammed skrev som han blev tillsagd. Följaktligen hade i så fall den allvise Guden gjort en missbedömning beträffande Gabriels kvalifikationer för uppdraget. I så fall säger man att Guden begår misstag.
  Aja baja! Så säger man bara inte!

  Alternativet att Muhammed, som är felfri, skulle ha skrivit efter eget tyckande och gottfinnande, finns bara inte.

  För att det nu inte skulle bli något tjafsande i framtiden så har det bestämts att Muhammed var Guds profet och att det inte kommer någon efter honom. Verket är liksom fullbordat i och med Koranen.

  Här kommer min andra invändning. Vilken är den imam som vågar ställa sig inför Guden och säga att nu får Du hålla truten! Sagt är sagt och nu får Du stå för det. Vi godkänner inga ändringar. Visserligen sket det till sig med Meccautgåvan som Du fick rätta till i Medinaskrifterna, men nog får vara nog!

  Alltså – prästerna bestämmer att när Guden ser att vi kanske har fattat alldeles galet, så får han inte längre skicka ett klarläggande.

  Prästerskapet sätter sig alltså som Gudens övervakare och god man!

  Jösses, vilken självgodhet!

  Liked by 3 people

  • Jaxel skriver:

   Man skulle också kunna formulera det som att prästerskapet sätter sig i Guds ställe. Detta gäller för övrigt allt prästerskap som påstå sig med absolut säkerhet veta vad Gud vill och dessutom tycker sig ha rätt att tvinga på andra människor sina uppfattningar.

   Det är min bestämda övertygelse att om det finns något som gör Gud förargad är det just detta att människor sätter sig i hans ställe.

   Nå, detta är bara min övertygelse – helt säker kan jag förstås inte vara.

   Gilla

  • Erik skriver:

   Inte heller jag har läst Koranen. Men jag äger faktiskt ett exemplar.

   Och jag har bläddrat i den vilket räcker för att bilda sig en uppfattning.

   På vartenda uppslag återfinns orden ‘otrogen’ och ‘straff’. Skulle orden saknas på något uppslag så finns den dubbla uppsättningen av ‘otrogen’ och ‘straff’ på nästa uppslag.

   För en ordinär muslim så skall det förstås mycket till för att ifrågasätta detta och därför är naturligtvis avståndstagandet från de ‘islamistiska kämparna’ tämligen begränsat, i vart fall offentligt, ty kämparna har läst på helt rätt.

   Jag uppmanar verkligen alla DGS-läsare att skaffa ett exemplar av Koranen.

   Gilla

 13. Ismail skriver:

  Vår ärkebiskop?Inte min i alla fall.Att vara medlem i den politiserande och kadaverösa icke-kyrkan som absurt nog kallas Svenska Kyrkan innebär för varje seriös lutheran evigt helvetesstraff i ”the burning Gehenna”.En person som ”ärkebiskopen” Antje besitter ingen som helst auktoritet utan är endast en ”apparatjik” fylld av skamlig liderlighet och slipprigt slug och beräknande opportunism.En skamfläck.

  Liked by 2 people

 14. Ismail skriver:

  Präster har alltid överallt varit helknäppa och skapat ofattligt lidande.De olika världsreligionerna är kontrollmekanismer riktade mot de förslavade befolkningarna.Olika bilmodeller-bensintörstiga men en vinstgivande födkrok.EU-ismen är även en religion.Dess föråldrade och skraltiga och livsfarliga bilmodell är The Kalergi Luxury Sedan från 1925.Utan bromsar,med svajig ratt,utan bakväxel och med kokande kylvatten.Livsfarlig.

  Liked by 1 person

 15. Ulrika skriver:

  Hillary är en intelligent person så inget ”missförstånd” från hennes sida. Visst finns det en majoritet av fredliga muslimer men hon stoppar samtliga muslimer och dessutom islam i samma säck. Alltså ljuger hon medvetet. Det kan bli ”tajt” i november och då räknas varenda röst med kanske tom omräkning i vissa områden.

  Liked by 2 people

 16. ruben skriver:

  Det finns mycket att läsa om Islam och Koranen samt förklaringar
  ”Allah var månguden. Muslimerna använder fortfarande halvmånens form över sina moskéer. Ingen muslim kan ge något bra skäl eller bra förklaring till det. I Arabien fanns det en gudinna som var solguden och en manlig gud som var månguden. Det sägs, att de gifte sig och fick tre gudinnor som kallades ”Allahs döttrar”, Allat, Al Oza och Manat. Allah, hans döttrar och solguden var kända som de höga gudarna. Allah, Allat, Al Oza och Akhbar var några av de hedniska gudarna. I början tillät Muhammed sina efterföljare att dyrka Allah, den högste och be om förbön hos Allat och Al Oza och Manat. När han blev väl rustad och stark, befallde han dem att dyrka endast Allah.”
  http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

  Som tur är skyddar vår västerländska demokrati just yttrandefriheten och att jag får tro vad jag vill om vilka religioner som helst.
  Jag tror absolut att artikeln talar i den rätta andan, men så länge det finns en allmän slags offer-mentalitet bland ”medina-muslimerna” som tillåter dem mer eller mindre kriminalitet mot icke-muslimer kan jag aldrig förlika mej med Islam. Muslimer är inte de som förföljs mest helt enkelt. Kristna är de mest förföljda i världen och förföljarna är ofta muslimer. Möjligen då att förföljarna är just sunnimuslimerna eller medina-tolkarna, de må så vara? Men inga Islam-lagar, skall släpas över gränsen till Europa tack!

  Liked by 1 person

 17. Hovs--hallar skriver:

  Om inte Trump vinner presidentvalet kan vi vinka adjö till USA i dess nuvarande form.

  Clinton är en av alla dessa dårar som inte vågar sätta sig upp mot islam.
  Varje tecken på eftergivenhet mot islams fundamentalistiska ledargestalter — imamerna — tolkas av dem omedelbart som svaghet; en svaghet de kan utnyttja.

  För att dra en historisk parallell: Trump är vår tids Churchill.

  Utan Churchills envisa vägran att vika sig för Hitler, hade denne troligen vunnit 2:a värlskriget.

  Liked by 1 person

 18. Ulrika skriver:

  Muslimer i Frankrike hörde ”kallelsen” och kom i mängder idag till söndagsmässorna.
  I katedralen i Rouen samlades omkring tusen trogna och flera hundra muslimer, vilket var mycket uppskattat av alla. More of the same!
  F. ö. vägrar den muslimska församlingen att ge den identifierade prästmördaren en religiös begravning.

  Gilla

  • tirutaa skriver:

   Det är den här typen av signaler som i Rouen som jag har väntat på länge. Äntligen visar en del muslimer sin avsky över terrorn i islams namn. Genom handling. Mitt i Europa. Önskar att denna signal öppnar upp för liknande kraftfulla markeringar i fortsättningen – för fortsättning kommer det säkert att bli. Det är handling, och inte bara avståndstagande ord, som behövs; sådant sänder signaler inte bara till oss västerlänningar, utan även till alla fridfulla muslimer.

   Undrar bara när våra svenska muslimska föreningar kommer att följa efter.

   Gilla

  • Madelaine Fusfield skriver:

   De flesta kommentarer här vidrör inte Patriks beskrivning av tre former av Islam. Jag svarade ovan med perspektiv hur USA betraktar Islam då vi inte haft en massinvadering i nutid och har erfarenhet av olika sorts terror inte bara från islamister. Nu vill jag betona att faran för att Clinton ska vinna valet är felplacerat..

   Ni bör befara Trump som förmodligen inte kommer att skynda till hjälp utan deklarera de andra NATO länderna kan sköta sig själva. Trump är inte bara ofantligt okunnig, irrationell, och hämndlysten, han är också en rasist som förnedrar handikappade och en krigsveteran som John McCain som var krisfånge i fem år i Vietnam och är nu senator. Trump föredrar soldater som inte blir fångade. För att inte tala om att han har lurat folk på mängder med pengar med sitt bogus Trump University och har vägra betala arbetare på sina byggnadsprojekt. Mannen tilltalar främst de allra värsta elementen i USA, de som håller fast vid sina gevär, framhåller sin religiositet, och är i stort sett underutbildader. Även många republikaner tar avstånd från honom. Framstående partimedlemmar vägrade uppträda under conventet i Cleveland. Det går helt enkelt inte att vara objektiv ang. den här mannen.

   Såg ni i Sverige på the Democratic Convention i Philadelphia, det otroligt fina talet av fadern till en muslimsk soldat som offrat sig för sina trupper? Mr. Khan gjorde ett djupt intryck när han utmanadeTrump att läsa grundlagen och frågade om Trump någonsin offrat någonting. Han representerar de flesta muslimer vi kommer i kontakt med här.

   Kommentarerna till det här inlägget reflekterar djup rädsla, vilket kanske är förståeligt. Dock tror jag rädslan gör er blinda. Vi minns Franklin Roosevelts ord under WWII, ”The only thing to fear is fear itself.” Dom orden är mycket sanna idag. Är man blind av rädsla kan man inte fatta klara beslut.

   En framstående konservativ kommentator, David Brooks från New York Times, kallade just Trump ”a moral pygmy.” Det summerar honom bra.

   Liked by 1 person

   • Utlandssvensk skriver:

    ” Mannen tilltalar främst de allra värsta elementen i USA, de som håller fast vid sina gevär, framhåller sin religiositet, och är i stort sett underutbildader.”

    Jaha, det låter som att han skulle funka bra i Schweiz! Här är folk extremt väl beväpnade, de flesta med militära automatvapen hemma. Kristendomen är levande och fortfarande ett eget ämne i skolan upp till åk. 6. Vidare går cirka 80 % bara i skolan tills de är 16 år.

    Det låter väl hemskt? Underutbildade, välbeväpnade och kristna! Att resultatet är västvärldens helt i särklass rikaste, tryggaste och fredligaste land kan vi ju bortse från……..

    Liked by 3 people

   • Ami skriver:

    Trump for president! Fru Clinton kommer att köra USA och övriga världen i diket. Löfven och Clinton är samma skrot och korn.
    Ingen av dem värnar om medborgarna likadant med den inkvoterade Hussein Obama.

    Liked by 3 people

   • Cassandra skriver:

    Madelaine Fusfield:

    Det hjälper inte att du ständigt upprepar groteska fördomar om Trump, de blir inte sannare för det.

    Apropå prominenta ledare under WWII, borde du läsa Hovs-hallars kommentar ovan: Trump är vår tids Churchill. Utan Churchills envisa vägran att vika sig för Hitler, hade denne troligen vunnit 2:a världskriget.

    Apropå talet från den muslimske soldatens fader — är det en utifrån Koranens texter representativ muslim, tycker du? Läs Koranen och du förstår att svaret är NEJ.

    Med tanke på de ständiga uppmaningar till våld som framgår av islams heliga skrifter och den närmast dagliga terror vi bevittnar som har koppling till just dessa skrifter, är det hög tid att ställa frågan till varje hederlig person i Väst med muslimsk bakgrund varför de inte tar avstånd från islam. Varför stöttar de en totalitär ideologi som leder till terror?

    Så länge Väst inte kräver att muslimer rensar ut bland sina jihadister, kommer jihadisterna att trivas bland muslimerna i Väst som ormen i gräset.

    Att Clinton använder en företrädare för en Västfientlig ideologi för att skuldbelägga Trump för att han vill försvara Väst mot den fientliga ideologin islam, är osmakligt och oanständigt.

    Måtte vi slippa ha Hillary Clinton i Vita huset som så symboliserar Väst nuvarande totala brist på självbevarelsedrift.

    Är det någon som är rasist så är det Hillary Clinton, vars kampanj, som det nyligen kommit fram via Wikileaks, hävdade Bernie Sanders olämplighet som presidentkandidat för att han är jude.

    Att du själv dessutom skriver under på att kalla någon en ”moralisk pygme”, låter i sig ganska rasistiskt.

    Liked by 4 people

   • Lennart Göranson skriver:

    @Cassandra
    Om man vill vara väluppfostrad när det gäller Churchill så kan man säga att han låg väldigt långt från mitten på normalfördelningskurvan. Vill man det inte så var han skvatt galen, men hans galenskap visade sig vara nyttig så länge Storbritannien befann sig i krig. När det sedan blev fred var han helt omöjlig som politiker.

    Påstå nu inte att USA befinner sig i aktivt krig mot världens 1,5 miljarder muslimer, den uppfattningen ligger väldigt långt från mitten på normalfördelningskurvan.

    Gilla

   • nordtomta skriver:

    @ Madeleine Fusfield:

    1. Hillary Clinton hör hemma bakom galler. Hon är en korrumperad och djupt bedräglig individ och det är makalöst att denna brottsling får bli ett partis presidentkandidat. Att få 100-tals miljoner dollar från Saudi-Arabien till sin och familjens brotts-syndikat som är förklädd till välgörenhetsorganisation ”The Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation” när man, som hon då var, USAs utrikesminister är minst sagt uppseendeväckande.

    2. Det märks att du enbart tillgodogör dig MSM:s propaganda. Du borde läsa ”Clinton Cash” av Peter Schweitzer och titta på Dinesh D’Souzas senaste dokumentär ”Hillary’s America”.

    3. Donald Trump har människor många olika synpunkter om. Men, vad sjutton menar du när du påstår att han är rasist emedan han ”förnedrar handikappade och en krigsveteran som John McCain… ” Förklara gärna ”rasismen” i detta. Nej, strunt i det förresten! Det är ju det vanligaste pejorativet ni goda och rättrogna tar till när argumenten är slut gentemot invandringsmotståndare. Jag förstår att ”rasist” är som en snuttefilt…

    4. David Brooks vid NYT, en ”konservativ” kommentator? Han som kunde tolka av Obamas byxors fina pressveck att han skulle bli en bra president? Brooks har inte varit konservativ de senaste tjugo åren. Jösses….

    5. Donald Trump och NATO: Varför skulle USA betala andra NATO-medlemmars upprustning? USA har nu 19 trillioner dollar (eller om det kallas biljoner på svenska?) i skulder till omvärlden. NATO-medlemmar i Europa föredrar att använda ur folket utsugna skatter till att betala för invasionen av inkompatibla, islamtroende individer, i stället för att rusta upp sina länders försvar. Det är komplett bisarrt att USAs skattebetalare ska betala för detta!

    6. Du skriver ”Mannen tilltalar främst de allra värsta elementen i USA, de som håller fast vid sina gevär, framhåller sin religiositet, och är i stort sett underutbildade.” Det vill säga att du citerar Obama från 2008 när han talade om den där pöbeln som ”cling to their bibles and their guns”. Och det är den gruppen som skulle vara de ”allra värsta elementen i USA”? Det är ett häpnadsväckande och djupt fördomsfullt uttalande! Här har du själv identifierat orsaken till varför så många amerikaner tänker rösta på Trump: etablissemangets – de godas – genomskinliga förakt för folket i gemen. Etablissemanget omfattar båda de stora partierna och deras attityd är föraktlig och vidrig.

    Ditt resonemang är detsamma som 7-klöver-partiernas i Sverige: att SD-väljare är outbildade, kränkta vita köttätande och bilkörande män på landsorten som inte vet bättre än att rösta på fel parti. Inte minst på grund av denna attityd, som bankas in via propagandan i MSM i hela Västerlandet dag efter dag, hoppas jag innerligt att Trump vinner presidentvalet.

    (Och efter demokraternas konflikt- och skandal- fyllda konvent under den gångna veckan tror jag dels att Trump kommer att vinna och dels att Clinton inte kommer att acceptera förlusten utan är beredd att ta till vilka brottsliga, utomparlamentariska åtgärder som helst för att frånta Trump vinsten.)

    Liked by 1 person

   • Cassandra skriver:

    Lennart Göranson:

    USA befinner sig, och har gjort sedan åtminstone 11 september 2001, i krig med islam, på samma sätt som USA vid attacken mot Pearl Harbor den 7 december 1941 i realiteten befann sig i krig mot det imperialistiska Japan.

    Skillnaden är att USA efter Pearl Harbor genast insåg att man befann sig i krig med det auktoritära Japan och dagen efter förklarade Japan krig.

    Detta innebar inte att varje amerikan nödvändigtvis var ovän med Japans alla då över 73 miljoner japaner. Men det fanns en förhärskande ideologi i Japan som man var tvungen att stävja om det inte skulle komma fler attacker därifrån.

    En sak som säkert underlättade ställningstagandet 1941 var att man inte var beroende av japanskägd olja. Detta till skillnad från läget 2001, då USA gjort sig väldigt beroende av muslimska diktaturers olja.

    Skulle man 2001 gå i krig med de muslimska länder vars ideologi systematiskt producerade Västfientliga jihadister, om det riskerade strypa oljetillförseln?

    Svaret blev nej. Istället förklarade man krig mot ”terrorismen”, vilket som alla vet lett till en dum och hopplös strävan efter något ouppnåeligt.

    Genom att man vägrat se fienden för vad den är, har samma fiende under tiden fått agera ostört, med nu ständiga jihadistiska terrorattacker bara som symptom på en underliggande intensifierad fientlig islamisering av Västerlandet, via bland annat tusentals Saudifinansierade moskéer till åtskilliga muslimer som är på ett långsiktigt religiöst uppdrag — ”hijra” — i Västerlandet.

    Detta är i grunden den bistra sanningen och förklaringen till varför Västerländska politiker i maktställning kämpar med näbbar och klor för att fåfängt försöka upprätthålla bilden av islam som ”fredens religion”. De vägrar inse och dra slutsatsen att Väst befinner sig i krig med islam, för konsekvenserna är för hisnande att tänka på. Vad kommer då alla dessa miljoner muslimer göra som man, utan någon som helst urskillning, öppnat stadens portar för och släppt in?

    Islams ideologiska härförare vet detta mycket väl och gnuggar sina händer, de har tiden på sin sida och ser hur Väst ligger försvarslöst under svaga ledare som inte vågar stå upp mot jihadisternas religiöst och ideologiskt betingade plikt att envist sträva för islams världsomspännande herravälde. Men så kommer nu Trump och riskerar sabotera allt…

    Liked by 1 person

   • Lennart Göranson skriver:

    @Cassandra
    Jag kanske missförstår dej, men handlar dina förhoppningar på Trump om att han ska bryta med USA:s fega ”krig mot terrorismen” och i stället förklara öppet krig mot exempelvis Indonesien, Bangladesh, Pakistan, Egypten, Tunisien, Algeriet, Marocko, Turkiet, Albanien och Bosnien-Hercegovina? Och naturligtvis alla länder i Mellanöstern (inklusive de oljeproducerande)? Plus de muslimska före detta sovjetrepublikerna?

    Gilla

   • Cassandra skriver:

    Madelaine Fusfield:

    Angående din kommentar ”Kommentarerna till det här inlägget reflekterar djup rädsla, vilket kanske är förståeligt. Dock tror jag rädslan gör er blinda. … Är man blind av rädsla kan man inte fatta klara beslut” kan tilläggas följande.

    Är det några som är ”rädda” idag så är det oljeköpta politruker, lobbyister, vänstervridna media och andra handgångna — oavsett om de tillhör the democrats eller republikanerna — som vädrar att deras korrupta och besuttna positioner och sötebrödsdagar på folkets bekostnad är i fara — på grund av Trump.

    Det är bra.

    Du skriver på annan plats att du bott i Washington DC sedan 1969 och arbetat i ett mycket politiserat område.

    Kan det vara så att din egen position kanske berörs av Trumps framgångar?

    Gilla

   • Cassandra skriver:

    Lennart Göranson:

    Om Sovjet eller Kina hade finansierat ”fristående” kommuniststyrkor utan uniformer som spritt ständig terror i USA och Europa, hade USA och Nato garanterat satt press på diktaturerna att hålla sina extremister i schack, för att ett inte större krig skulle bryta ut.

    USA hymlade nämligen inte om att kommunismen utgjorde ett hot mot den fria världen. USA använde containmentpolitik mot de länder som hade kommunistiska regimer och satte aktiv press mot dem för att de skulle lämna kommunismen bakom sig.

    De länder som härbärgerade kommunistiska terrorister hade starka incitament från USA att ta ställning mot dessa och att inte låta dem härja obehindrat.

    Vid terrordåd av Röda brigaderna, låtsades USA inte som att terrorn ”inte hade något som helst med” vänsterideologi att göra. Hade en amerikansk president eller utrikesminister fått för sig att uttala något sådant, hade vederbörande riskerat få en impeachment på halsen.

    Hade kommunister utsända från Sovjet utfört terror i Washington eller New York liknande den 11 september under det Kalla kriget, hade det förmodligen regnat amerikanska atomstridsspetsar över Sovjet en stund senare. Just för att ryssarna visste att USA deklarerat att direkta angrepp på Pentagon skulle betraktas som en krigsförklaring, tillät aldrig ryssarna, pga terrorbalansen, att några kommunistiska terrorister gjorde något sådant.

    Alla som vet något i ämnet vet att Sovjets arvtagare av idag, Saudiarabien och Iran, systematiskt finansierar subversiv islamisering och terror i Väst, men ingen håller dem ansvariga som man gjorde med kommunistdiktaturerna. Det är där problemet ligger.

    Det skulle säkert med en helt annan attityd, som förhoppningsvis anas i Trump, kunna gå att pressa muslimska stater till en helt annan inställning gentemot sina finansierade terrorister och få dem att på allvar ta itu med dessa.

    Om man, som Obama och Hillary, inte ens vill säga att ideologin bakom alla dessa ständiga terrorattacker är islam, och därmed aldrig definierar fienden, kommer fienden bara fortsätta att vinna.

    Om man hela tiden bara går undan kommer översittaren bara att få blodad tand. Om man hela tiden bara fegar ur och hellre använder sina medborgare som offerlamm till fienden, som våra politiker gör idag, kommer man att förlora.

    Men om man slutar med Chamberlainpolitiken och istället statuerar tydliga exempel med något av de muslimska länder som trilskas, av just ideologiska antiislamiska skäl, skulle man således säkert inte behöva förklara krig mot alla muslimska länder, som du så sarkastiskt frågar.

    Att barbarer och gangstrar — vare sig det handlar om enskilda terrorister eller diktaturländer som Saudiarabien och Iran — bara förstår våld och styrka och endast föraktar svaghet, är utrikespolitik 1A. Men det kände du nog till, du som verkar veta det mesta. (Ställning i sarkasmer 1-1)

    Sebastian Gorka förordar att man använder samma strategi mot islam som man gjorde mot andra totalitära ideologier som nationalsocialismen och kommunismen — ideologier som Väst besegrat. Sök upp honom på internet.

    Hur ser du själv på islamiseringen av Västerlandet? Är det inget problem? Om så är fallet, varför? Och vad föreslår du man gör åt det? Det är lätt att, som du brukar göra, ropa ”sitt ned i båten”, medan den sjunker.

    Men du kommer själv sällan med några förslag hur man kan förhindra att vi sugs med ned i djupet.

    Liked by 1 person

   • Lennart Göranson skriver:

    @Cassandra
    Jag kommer mycket gärna med förslag, så som du föreslår. 1) Utradera IS militära kapacitet på marken genom militära insatser, där så är möjligt i samarbete med de muslimska regimer som också bekämpar IS, 2) Slå ut IS propaganda på nätet genom elektronisk krigföring (om väst har den förmågan), 3) stryp jihadistisk propaganda i Europa genom att följa Frankrikes exempel och stänga ”radikala” moskéer och endast tillåta imamer som fått kontrollerad utbildning i Västeuropa; dessutom bör allt statligt stöd till alla organisationer som stöder jihadism stoppas, liksom även motsvarande stöd från utlandet (främst Saudi), 4) stärk säkerhetspolisens arbete med att spåra upp potentiella terrorister, 5) stärk polisens och rättsväsendets kapacitet att beivra olagliga handlingar som inspirerats av religiösa eller kulturella föreställningar, 6) vidga det det straffbara området när det gäller förberedelse för och medhjälp till terrorbrott, 7) skärp sanktionerna mot terrorrelaterade brott, exempelvis genom att förena annat straff med utvisning, 8) återta statens makt över s.k. utanförskapsområden, 9) förändra systemet för invandring i grunden – jag kan inte räkna upp alla åtgärder här men jag tror att vi är rätt överens om det mesta. Sammanfattningsvis är min ståndpunkt är att vi ska bekämpa olagliga handlingar, inte människor med vissa karakteristika oavsett vad de har gjort, och att vi ska göra det på ett sådant sätt att vårt upplysta, västerländska rättssamhälle inte åker ut med badvattnet. Till det kommer att vi måste röja upp i det träsk som vi har åstadkommit genom att locka hundratusentals människor att komma till ett Sverige där de aldrig kommer att kunna försörja sig med reguljärt osubventionerat arbete. När det gäller islamiseringen av Västerlandet har jag just nu inget förslag eftersom jag inte upplever mig ha blivit islamiserad. Får kanske återkomma i den delen. Har just avslutat läsningen av Houellebecqs ”Underkastelse”. Huvudpersonen ger upp alla de grundvärderingar som är förenade med den västerländska humanismen och upplysningen och söker först den kristna varianten av underkastelse, sedan den muslimska. Det är nog också mitt svar, stå fast vid västerländska grundvärderingar och kritiskt sekulärt tänkande.

    När det gäller sarkasmer var min fråga till dig inte tänkt som en sarkasm. Som jag uppfattade din kommentar verkade du 1) stödja utrikespolitisk aktivism, 2) föredra krig mot länder framför militära insatser mot IS och liknande organisationer, 3) förorda kamp mot alla muslimer/muslimska länder utan åtskillnad, 4) sätta ditt hopp till att Trump skulle göra just de sakerna. Du kan se min fråga som ett ”stresstest”, jag ville veta vad dina argument stod för och om de höll för en kritisk granskning. Så jag tycker nog ändå att det är du som leder med 1-0.

    Gilla

   • Cassandra skriver:

    Lennart Göranson:

    Nåja, tonen du använde när du skrev tror jag de flesta skulle betrakta som ganska sarkastisk, så nog är ställningen 1-1. Men nog om det.

    Det var ju trevligt att se konstruktiva förslag från din sida. Det är en lista med saker som många säkert skulle ställa sig bakom, om de någonsin fick höra talas om något liknande i main stream media utan att det utpekades som rasism, fascism och nazism.

    Men din lista bortser tyvärr från den gemensamma nämnaren med mycket av problemen, den totalitära ideologin islam.

    Det är ju märkligt att du inte känner att Väst håller på att islamiseras. Hur förklarar du då alla anpassningar som sker i samhället till islam idag som aldrig annars förekommit utifrån respekt för Västerländska värderingar — skilda badtider för kvinnor och män, män längst fram och kvinnor längst bak i klassrummet, halalkött efter djurplågning, vittne i tingsrätt klädd i niqab, m.m.?

    Du ser ingen koppling mellan Muhammedteckningarna och Charlie Hebdo och den plötsliga frånvaron i våra tidningar och konstutställningar m.m. av satir mot islam och Muhammed?

    Du ser ingen koppling mellan Muslimska brödraskapets agenda för Väst och, händelsevis, en sådan som Kaplan, med kopplingar till just Muslimska brödraskapet, i den svenska regeringen?

    Du ser ingen koppling mellan att jihadister skär halsen av en präst mitt framför församlingen i en kyrka i Rouen och att de som muslimer vill att otrogna kristna ska dra sig för att gå till sin kyrka, precis som kristna av förklarliga skäl gör i Mellanöstern?

    Du ser ingen koppling mellan de ständiga religiösa krigsförklaringar mellan islam och Väst som regelbundet kommer från imamer och andra ledare i Mellanöstern och de tilltagande terrordåd som skett, inte minst i denna ”Summer of Terror”?

    Du ser ingen koppling mellan terrorattackerna och jihadisters försök att skrämma oss till tystnad och bli lydiga dhimmis?

    Du ser ingen koppling mellan allt detta — och mycket mer av liknande slag som numera pågår dagligen i Västerlandet, inklusive Sverige, vilket alltihop var oss fullständigt främmande för bara ett par decennier sedan — och en islamisering?

    Eftersom det tydligen enligt dig inte sker någon islamisering, verkar det som att du hör till skaran som inte heller vill veta hur fienden tänker — det vore väl i så fall islamofobiskt — och då kommer du heller aldrig att kunna förutse vad som händer. De som vill islamisera Väst kommer därför alltid att ligga steget före dig och dina insatser kommer således bara att reagera på fullbordat faktum när det riskerar vara försent. Dina insatser kommer att vara alltför reaktiva istället för proaktiva, något som karaktäriserar Västs hela agerande idag gentemot problemet.

    Du blir som Stefan Löfvén som, vilket Johan Westerholm skriver på Ledarsidorna idag, ”benämner terrordåden som ’brott’ och inte vad IS, AQiM, Al Quaida och andra ser det som och kommunicerar klart och tydligt. Krigshandlingar. Syftande till krig.”

    Lars Holmdahl skrev i en träffande kommentar här på DGS den 2 augusti: ”Många tror fortfarande att krig bara kan föras mellan nationer. För så stadgades i Westfaliska freden. Men så var det inte innan och så är det inte längre. Vidare tror många att krig, det är när två arméer ställer upp sig på led på ett slagfält och angriper varandra. Så är det inte.

    USA utbildar och utrustar för 2:a generations krigföring och har därför förlorat alla krig efter WWII. Några nationer, såsom Israel, behärskar 3:e generationens krigföring. Men vad vi nu ser är 4:e generationens krigföring. Det tror jag går över huvudet på våra politiker.

    Sun Zi sa ungefär så här: [för att vara säker på seger] känn dig själv, din fiende och omständigheterna. Det är uppenbart att våra ledare inte förstår fienden och inte heller omständigheterna (dålig verklighetsuppfattning). Jag är tveksam till om de ens förstår sig själva.”

    Min egen reflektion är att våra politiker, som tillåter att otaliga civila dukar under i de upprepade terrorattackerna, förstår av allt att döma vad som händer lika lite, och är lika i otakt med tiden, som de politiker som ett sekel tillbaka tillät soldater att i miljontal fullständigt meningslöst mejas ned av maskingevär i dåtidens omdanande industriella Första världskrig.

    Det vimlar redan idag av olika organisationer med jihad på programmet, det är svårt att hålla reda på dem alla. Vad gör du när man slagit ut IS och det istället, likt hydran, kommer ett par nya huvuden av samma monster i dess ställe?

    Problemet är alltså oerhört mycket större än IS och dess nästa — och nästa – inkarnation.

    Om man inte vågar konfrontera islam som totalitär ideologi kommer man aldrig att nå roten till det onda. Väst har hållit på med att undvika konfrontera islam under de senaste 15 åren sedan den 11 september 2001 och man har inte kommit någonvart. Tvärtom har det lett till 3-4 förlorade krig och att, som många av oss ser tydligt, islamiseringen av Väst har fått pågå ostört och att världen är mer instabil än vad den varit på länge.

    Genom att man inte vågar ta den konflikten idag, kommer man att få igen den dubbelt upp imorgon.

    Ja, det blev en lång diskussion detta, men vi är inne på saker som, enligt många, utgör kärnan i Västs vägval idag. Kanske kan man sammanfatta det med följande frågor:

    – När Väst under Kalla kriget öppet och aktivt och med särskilda åtgärder både inrikes och utrikes motverkade kommunismen som totalitär ideologi — var detta i strid mot västerländska grundvärderingar om mänskliga fri- och rättigheter, eller var det ett nödvändigt försvar för Västerlandets överlevnad?
    – Om man vågade ta ställning mot och bekämpade den totalitära ideologin kommunismen under Kalla kriget, vad har vi att säga till vårt försvar inför kommande generationer, när Väst idag inte vågar ta ställning mot den minst lika totalitära ideologin islam?

    Det blir i sammanhanget allt mer häpnadsväckande hur lite tongivande Chamberlainliberaler inser hur värderelativistiska och vänsterinfluerade de är, som aldrig vågar konfrontera den fiende mitt ibland oss som ständigt visar att han är här för att trampa på allt vad liberalism heter. Detta medan de av oss mer av Churchill inspirerade liberalerna, hittills, talar för döva öron. Historien går igen.

    De förhärskande Chamberlainliberalernas skeva syn på liberalism, kan bli just det som tillslut tar död på den.

    Vem försvarade Västerlandets grundvärderingar bäst när det gällde – Chamberlain eller Churchill?

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Cassandra
    Jag har i andra sammanhang kritiserat den svenska konsensuskulturen. Jag står fast vid det, och tycker därför att en bra diskussion kan utmynna i att man är oense och att båda parter vet varför. Du upplever att vi befinner oss i en krigssituation (med allt vad det innebär), jag är inte beredd att se saken på det sättet och håller fortfarande fast vid att vi måste lita till de vanliga reglerna, exempelvis att behandla terrorhandlingar som brott och att genom politisk påverkan ändra dåliga regler (t.ex. separata badtider). Jag kanske kommer att byta åsikt, eller kanhända du gör det, eller också fortsätter vi att tolka världen på olika sätt. Du har argumenterat väldigt väl för din ståndpunkt, så jag vet mer nu än jag gjorde innan.

    Bara en kommentar till om sarkasmerna. Jag har märkt att flera på den här bloggen har retat sig på, eller blivit provocerade av mitt sätt att skriva. Man har uppfattat det som sarkastiskt, ”von oben”, som ett sätt att göra mig märkvärdig eller anse mig vara förmer. Men att jag skriver som jag gör beror på min bakgrund. Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv haft skrivande som en viktig del av mitt arbete. Det innebär att jag har formats av ett språk som används i sådana sammanhang. Betrakta det gärna som en dialekt. Det är precis som när norrlänningar och skåningar kan reta sig på varandras språk. Men sådant får man lägga åt sidan när man diskuterar sakfrågor. Och jag kan för min del bli väldigt chockerad och upprörd över hur vissa kommentatorer på den här bloggen uttrycker sig och behandlar det svenska språket (obs! det gäller inte dig, Cassandra). Men jag måste bortse från det och koncentrera mig på argument och sakfrågor. Och det tycker jag att jag har rätt att vänta mig av andra också. Visst kan jag vara sarkastisk om jag vill, men då tar jag i på ett helt annat sätt än jag har gjort i mina svar till dig.

    Gilla

   • Cassandra skriver:

    Lennart Göranson:

    Ok, vi kommer inte längre, så let´s agree to disagree angående islamiseringen.

    Det verkar som man får försöka ha överseende med din ”dialekt”.

    Tack för ett intressant samtal och ha det gott!

    Gilla

 19. Gunilla skriver:

  Väst gör fel med att envisas med att genom-analysera islam. Det räcker med att läsa 1400 års historia och se fortsättningen med vad som händer runt omkring oss idag. Det är muslimerna som måste reformera sin religion. Frågan är om de vill. Det enda vi kan göra är att hålla oss på så långt avstånd som möjligt.

  Liked by 3 people

  • Cassandra skriver:

   Du har rätt att folk inte, efter allt som hänt, borde behöva några analyser för att inse att islam är en mördarsekt och totalitär våldsideologi som inte hör hemma i Västerlandet.

   De flesta självständigt tänkande människor klarar alldeles utmärkt att inse det uppenbara på egen hand utan några djuplodande analyser.

   Tyvärr finns det däremot många medborgare — och väljare — i vårt land som inte läst på och som är kraftigt påverkade av vilseledande propaganda om islam som fredens religion.

   Dessa kan behöva glasklara analyser för att fatta och väckas från sitt slummer innan det är försent.

   Liked by 2 people

 20. Ami skriver:

  Det är inte enbart i flykting kaoset det finns radikal muslimer. De senaste händelserna påvisar att även andra generationens muslimer kan radikaliseras väldigt enkelt. De som spär på radikaliseringen är etablissemanget som klappar dom försynt på huvudet och förklarar att det inte är deras fel att de bor i utanförskapsområde utan felet ligger hos svensken, tysken eller fransmannen.

  Att göra politik av människor som när som helst kan explodera är verkligen inte begåvat.

  Liked by 4 people

 21. Ina Höst skriver:

  Den personliga integriteten måste vara underordnad säkerheten. Den är ju inget värd om man får sätta livet till! Vilka är viktigast? Förvararna eller offren?

  Liked by 2 people

 22. Ismail_ skriver:

  ”Alla präster överallt och alltid har varit helknäppa”.Detta är naturligtvis en påstående med provokativ udd som behöver hyfsas en smula för Sanningens skull.Präster-jag är själv prästutbildad-är en yrkesgrupp med stor spännvidd.Här finns helgonlika högt utvecklade existenser.Här finns neurotiker.Här finns samvetslösa karriärister.Etc.Etc.Skriver detta mest för att få samvetsro.Ingen bryr sig om detta egentligen.Det skrivs endast eftersom det är Sanningen.Och den måste även utsägas.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s