En politisk debatt vi borde ha

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Kan du tänka dig att ett socialistiskt parti, till exempel socialdemokraterna, för hundra år sedan inte skulle ha haft något att säga om kapitalismen och vad partiet tänkte göra med de privata företagen och äganderätten, kort sagt att partiet inte förhöll sig till samtidens maktordning? Att konservativa partier inte tog någon särskilt ställning i denna fråga går att begripa eftersom de inte såg något problem. Men för de andra blev spörsmålet hur politiken skulle förhålla sig till kapitalet nog nittonhundratalets hetaste fråga, se de ideologiska striderna mellan olika nyanser av socialism, se de oförsonliga striderna mellan olika vänsterpartier, se IB, se löntagarfonderna.

Nu är vi där igen, fast med andra förtecken, men vi pratar knappt om det. Vi ser det framför våra ögon, men vi drar inga slutsatser och vi lyfter inte in det i den politiska debatten, nämligen hur partierna ska förhålla sig till vår tids dominerande makthavare, således det välfärdsindustriella komplexet.

Jag skrev nyligen, apropå den polska regeringens tilltag att byta ut ledningspersoner i sitt statliga tevebolag, att det är mycket svårt, nästan omöjligt, för en regering som vill göra systemskifte att lyckas med detta om den apparat som ska systemskiftas är befolkad med personer som tycker annorlunda.

En av de intressantaste representanterna för det välfärdsindustriella komplexet och dess särskilda intressen är rikspolischefen Dan Eliasson. Han är intressant eftersom han dels är begåvad och kraftfull, dels inte hymlar med sina åsikter. Under Almedalsveckan fick han tillfälle att framföra exempelvis följande uppfattningar:

Om Jimmie Åkesson kräver min avgång så ser jag det som en merit. Jag gillar inte hans politik.

Rikspolischefen har tidigare meddelat att han ”kräks” när han lyssnar på Jimmie Åkesson. Dan Eliasson är inte den ende politiske aktivisten till det välfärdsindustriella komplexets försvar bland svenska ämbetsmän. En annan framstående politiserande företrädare för maktapparaten är generaldirektör Anders Danielsson i Migrationsverket, se exempelvis mina krönikor i ärendet här och här.

Ingen ska tro att det inte finns hundratusentals andra aktivister inom maktapparaten som kanske inte får samma mediautrymme som dessa två alfahannar men omfattar samma ideologi och framför allt har samma personliga intressen som Eliasson och Danielsson, nämligen att komplexets världsbild ska dominera vårt tänkande och att sådana som exempelvis tycker illa om tiggeriet ska skämmas så att de inte vågar yttra sig.

Det är makten hos sådana som Eliasson och Danielsson, samt, såklart, hos politiker som tycker likadant, vilket är de flesta, som gör att Sverige inte ens kan börja ta itu med sina största problem, till exempel skolan.

Dagens Nyheter redovisar en tandlös kommentar kring Eliassons Almedalsyttrande. Ledarskribenten anser att problemet är att Eliasson hade modet att säga vad han tycker, inte att han tycker som han gör. Eliasson borde ha sparat sina uppfattningar ”till snacket kring middagsbordet”, för annars kan det gå som i Polen, där ”domare, direktörer och mediechefer med partibok tillsätts i snabb takt under förevändningen att oppositionens skadliga inflytande håller tillbaka landets utveckling”.

Visst, ämbetsmän ska inte låta som aktivister. Men det stora problemet, som vi borde diskutera, är hur politiska makthavare ska hantera det faktum att de faktiskt är aktivister. De blir inte mindre aktivistiska bara för att folkviljan eventuellt tillsätter en regering med en ny uppsättning ledande idéer.

PS Om du tycker att jag delvis säger emot mig själv jämfört med gårdagens krönika om Public service så har du en poäng. Det här är inte självklart. Det är därför vi behöver en debatt.

49 thoughts on “En politisk debatt vi borde ha

 1. Lennart Jonasson skriver:

  En vitbok över SVT/SR:s förehavanden de senaste tjugo åren vore en bra början.
  Skulle rimligtvis leda till att det mesta av chefer byttes ut inom samhälle, nöje och kultur. Den sektkultur som nu härjar är snarast vanvettig när det gäller mörkande, vinklande i desinformativt syfte in i minsta lilla bokstav i stort sett i varje ämnesområde.

  Liked by 5 people

 2. Stefan Eriksson skriver:

  Rikspolischefen Eliasson är kanske begåvad, till och med mer begåvad än genomsnittet.
  Men de fall Patrik refererar till här i texten visar prov på tämligen obegåvat agerande.

  Eliasson har som uppgift att leda/fördela arbetet vid, och ta ansvar för myndigheten med våldsmonopol.
  Vill han utnyttja sin position till opinionsbildning i något som helst avseende får han ”vackert” ställa sin plats som chef till förfogande för arbetsmarknaden.

  Inget svårt val för en normalbegåvad alltså !!

  Liked by 1 person

 3. livinginlietopia skriver:

  Public Service….? Borde man inte kunna kräva att tittarna ses som de verkliga uppdragsgivarna? Snarare än som en grupp ouppfostrade värstingar som man måste uppfostra i den åsiktsordning som samhällets elit företräder? SVT är exttemt tendentiösa i sina framställningar. Jag ser själv alltmindre på SVT, av just detta skäl. Många bloggar och nättidningar fungerar bettdligt bättre som nyhetsförmedlare än SVT. Var det så det var tänkt? Våra pengar, down the drain…..

  Liked by 2 people

 4. tony alva skriver:

  Jag levde inte under 1900talets första hälft och kan inte säga om man då hade större politiska motsättningar som man ändå kunde diskutera och lösa? På mig verkar det tyvärr som om de motsättningar som skapats genom VIK, och dess bästa klienter invandrarna, och svenskarna bara kan växa. Någonstans blev gapet mellan de olika åsikterna för stort, där tidigare VPK till exempel stog för extrema vänsteråsikter men var en närmast försumbar kraft så har kärnan i dessa ideer tagits över av alla från Fi till Moderaterna. Detta växta fram nästan utan motkraft, Bert och Ian gjorde ett försök men fattade inte att svensken inte skojar om viktiga saker, resten av motståndet lyckades media effektivt få oss att tro att det handlade om den unge man som fick en väska i huvudet i Lund.

  Nu har ett motstånd mot invandringen växt fram, tyvärr har inte SD ännu tagit upp Patriks vinkel med VIK, för det är förutom de kulturella skillnaderna där skiljelinjen går, antingen är du nettobetalare till VIK för att du inte jobbar i branschen, eller så hänger hela din karriär på VIKs existens och storlek. Ta till exempel dagens rubrik i SvD om att tillväxten nu faller för att invandringen faller, VIK är så stor att hela tillväxten påverkas, men så klart på samma sätt som att en gigantisk binnikemask gör en mage stor, värden dör till sist, det är ett parasitiskt förhållande.

  Så alla dessa aktivister försvarar sin inkomst, en parasit kan inte sluta vara en parasit utan att dö själv så de kan inget annat göra, jag tror dessutom att motkraften om den blir tillräckligt stor, eftersom åsiktskillnaderna nu är så stora, det finns inget att prata om längre, kommer att rensa ut och försöka placera sina egna aktivister på lämpliga poster, gör SD inte det så kommer de överhuvudtaget inte att kunna genomföra sin politik.

  Men det är intressant att VIK inte tydligt är identifierat som opponent, det borde vara ett fruktbart spår, de som gör en viktig insats i ViK, inte en god man eller advokat, utan en undersköterska eller lärare är ändå så överarbetad eller ansträngd, så de skulle nog välkomna ett mindre VIK på andra områden så att resurserna kan gå till rätt ställe.

  Liked by 3 people

 5. JAN BENGTSSON skriver:

  En utrensning av parasiter o skadedjur,
  synes nödvändig på alla nivåer!

  Annars är Moder Svea illa ute,
  om/när gnagarna fortfarande har fritt fram!

  Men denna uppgift synes vara oöverstiglig,
  tar minst en generation!

  SVT Stjärne samt de tre MUSketörerna,
  Danielsson Eliasson Sjöberg,
  är den allra första åtgärden som måste vidtas!

  Inga nya uppdrag sen,
  inga utredningar!

  I kö på Arbetsförmedlingen eller fattigpension,
  de vore bäst för samhället!

  Antje Jackelén om möjligt, hon är väl utsedd av Regeringen!
  Brunne i Stockholm

  Sen deras närmaste handgångna som rekryterats!
  Partiernas egna U-hjälpsorgan, demokratistöd,
  med Olof Palme Center i spetsen kan vi vara förutan!

  Gilla

 6. Lisa C skriver:

  Göm inte Bah Kunke, som driver identitespolitik inom hela kulturområdet. Man måste ha gått ”kursen i vithetsnormer, postkolonial teori och intersektionalitet” annars kan man glömma att jobba där inklusive SvT.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ryker regeringen ryker ABK samtidigt,
   därför hoppade jag över henne!

   Disney klubben nästa givetvis)

   Fast så illa vill vi väl ändå inte våra barn)

   Gilla

 7. Birgitta C skriver:

  Nu vet vi i alla fall hur en diktatur fungerar , eller starten till det, och hur den kan smyga sig på utan att särskilt många ser det. Det är ju symptomatiskt hur många diktaturländer i världen som lyckas kalla sig Democratic Republic of NN. Det behövs nog bara när man inte är det. Vad gäller Sverige så har man ju fastnat i någon sorts nazistskuld efter ww2. Trots att vi stod utanför som neutrala. Detta innebär att man inte ser dagens situation klart och fokuserar istället på vem som säger något istället för vad som sägs. Varför just vi har fastnat så här är svårt att förstå men det är väl för att vi ska vara ”humanitär stormakt” och världens samvete och domare.

  Liked by 1 person

 8. Jaxel skriver:

  En intressant diskussion, men jag undrar om inte krönikören är överdrivet pessimistisk här. Några synpunkter.

  1. Sådana som Dan Eliasson utgör knappast något principiellt problem. Mannen är en skamlös opportunist. Sådana rättar i normalfallet in sig i ledet. I just Eliassons fall blir det dock besvärligt. Han har målat in sig så rejält i hörnet att det nog blir omöjligt att hitta en väg ut. Men, i princip alltså. Och underskatta inte andelen Eliassonar.

  2. Underskatta heller inte andelen offentliganställda tjänstemän som faktiskt ser lojalitet mot av regering och riksdag fattade beslut som en dygd.

  Låt mig (försöka) ta ett exempel: Efter alliansregeringens tillträde infördes tämligen rejäla ändringar i reglerna för sjukskrivning. Mitt intryck är att tjänstemännen på FK tämligen lojalt började tillämpa dessa nya regler. Skall i och för sig erkänna att underlaget för denna slutsats har sina klara begränsningar, men ändå. Frågan kunde vara intressant för en vetenskaplig studie. Vem vet det kanske redan finns.

  3. Journalister på Public Service. Dessa är ett specialfall. Formellt heller inte offentliganställda antar jag, men låt oss glömma den detaljen, det är väl inte helt fel att jämställa dem med offentlig anställda. Fast som sagt jag tror de avviker rätt rejält från den typiske tjänstemannen i offentlig sektor.

  Här har vi en grupp där individerna ser som ser sig som självständigt tänkande människor som ständigt är beredda att ifrågasätta makten och etablerade dogmer.

  Och ändå har vi här en grupp – en arbetsplats – med en sällsynt samstämmig uppfattning i viktiga politiska frågor. En samstämmig uppfattning som i allt väsentligt överensstämmer med den politiska maktens i dagens Sverige. Jag tror det skulle vara svårt att hitta någon annan arbetsplats med en sådan åsiktskonformism.

  Hur får de ihop det? Jag antar att rationaliseringen går ut på att deras åsikter är just de som varje normal fritt tänkande människa måste hysa. Om man således på arbetsplatsen endast umgås med sådana, normala fritt tänkande, människor så blir det förstås inga stora åsiktsskillnader.

  Nå, det är väl mänskligt att tycka att ens egna åsikter är de korrekta. Fast ett öppet och moget förhållningssätt innebär att man ändå, åtminstone intellektuellt, inser att man kan ha fel. En sådan insikt kombineras rimligen med respekt för saklighet och logik samt för eventuella meningsmotståndare. (Åtminstone så länge dessa visar motsvarande respekt.)

  Ett optimistiskt förhållningssätt kunde vara att se det som något positivt med en journalistkår som är i opposition mot makten. Tyvärr, har man dock svårt att uppfatta att respekt för saklighet och logik står högt i kurs bland anställda journalister på Public Service. Inom parentes sagt finns det väl inget som tyder på att exempelvis TV4 skulle vara bättre!?

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Du kan ha rätt. Låt mig bara ge ett perspektiv på din punkt två ovan. Faktum är att det i början av 2000-talet fanns ett starkt missnöje inom Försäkringskassan med de slappa bedömningarna och utbetalningsrutinerna. Jag vet vad jag pratar om, för jag publicerade en bok år 2004 tillsammans med Olle Rossander som är byggd på intervjuer med FK-personal. Den heter Jobbet är att mata puman och kan laddas ned på http://www.dnv.se/jobbet-r-att-mata-puman/.

   Socialdemokraterna under Anna Hedborg utvecklade under den här tiden en ny politik för sjukskrivningar. det var i stort den politiken som övertogs av alliansregeringen. På egen hand och utan andras förberedelser hade de nog inte klarat det.

   Patrik

   Liked by 1 person

   • Jaxel skriver:

    Tack!

    Jag kanske är överdrivet optimistisk, men jag tror ändå att den typiske statstjänstemannen hyser en betydande lojalitet mot uppdraget samt idealet om den opolitiske och politiskt oberoende tjänstemannen.

    Ett ideal som Morgan Johansson tyvärr inte drar sig för att undergräva. Tänker då inte bara på hans uttalade uppskattning över Eliassons avvikelse från detta ideal, utan också på hans mycket tydliga signal till en av de myndigheter som har ansvar för den officiella statistiken. En signal om vilken statistik som inte lämpar sig att ta fram, se sista stycket i länken nedan. Man behöver nog inte vara särskilt fantasifull för att anta myndigheten även har fått erfara denna typ av informella politiska styrning mer direkt.

    http://www.svd.se/okunskap-foder-fordomar-b0q1/i/senaste/om/ledare

    Gilla

  • adam o eva skriver:

   Jag tror att Jaxel har fullständigt fel, och Eliasson är beviset. När man skapat en situation där både ens inkomst och antal godhetspoäng beror av hur mycket man kan ösa över invandrare och motsvarande strama åt och ta svenskar i upptuktelse (vi är alla våldtäktsmän) så försvinner professionaliteten fullständigt.

   Liked by 2 people

   • BjörnS skriver:

    Sanningen ligger nog någonstans mittemellan. Själv sökte jag mig bort från regeringskansliet inför valet 2010 för att jag inte trodde mig kunna arbeta effektivt och med gott samvete under en socialdemokratisk regering (kom ihåg att de hade starka opinionssiffror på våren). Om din högste chef inte tycker som du så finns det en gräns för hur mycket man kan streta emot utan att skada sig självt alltför mycket. Sådana som Eliasson har andra alternativ. Kanske en hög post inom Rädda Barnen, Röda Korset eller Amnesty. Där skulle han kunna visa sin godhet utan att behöva ta strid mot sin minister. Så, jag tror att en del Eliassonar skulle söka reträttposter, i syfte att inte skada sig själva och kanske bädda för en comeback vid ett maktskifte.
    Antag att Eliasson istället skulle stanna kvar och illojalt motarbeta sin minister. Skulle nästa minister vilja behålla honom när han så tydligt visat att det är den egna agendan som gäller. Jag tror inte det. Sådana underlydande är alltid en risk och ett hot.

    Gilla

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Frågan är hur man skall kunna ändra på en etablerad uppfattning utan omstörtande händelser. Att den etablerade grundsynen är skadlig för såväl individ som samhälle tycks inte vara avgörande. Tankarna går till Engströms kolportör som yttrade de ”visa” orden: ”Tack gode Gud för att de är som det är, för hur skulle det annars vara” Det är denna sociala tröghet som innebär att ett annat parti vid makten inte innebär någon ändring utan bara att traditionell politik fortsätter som inget hänt. Det räcker med att studera 8 års allianspolitik som inte i något väsentligt avseende skilde sig från den socialdemokratiska, förutom kanske att den var mindre professionell.

  När det gäller traditionell välfärdspolitik och migration på en hög nivå vill allt för många fortsätta denna då det stämmer med de värderingar som de flesta anställda har inom välfärdssektorn och därtill vill de göra allt för att behålla arbete och ställning. Helst vill de i god byråkratiske tradition utöka verksamheten ytterligare. Av denna anledning får vi nog räkna med att migrationen kommer att ta fart igen.

  Det mest troliga är att ingen ändring kommer att ske förrän ekonomin helt har kollapsat på ett liknande sätt som i Sovjet. Där hamnade till slut alla resurser inom det militärindustriella komplexet. Att föra över ett lands ekonomi till välfärd är mer sympatiskt liksom det var för många under högmedeltiden där till slut huvuddelen av resurserna gick till att bygga jättelika katedraler.

  Alla de avsevärda nackdelar som blivit en följd av den okontrollerade migrationen som alla no-go areas, gruppvåldtäkter, organiserat tiggeri och bilbränder framställs av etablissemanget som något naturligt som egentligen funnits där hela tiden fastän vi inte sett det och till slut anpassar sig medborgarna och försöker undvika det tilltagande förfallet genom att flytta. Det välfärdsindustriella komplexet säger bara att de samhälleliga ”utmaningarna” är en följd av att vi inte gör tillräckligt och skatterna kan höjas ytterligare eftersom vi fortfarande har en bit kvar till 100%.

  Liked by 7 people

 10. Aha skriver:

  Om aktivistiska tjänstemän tycker jag inte. Varför byta ut ett framgångskoncept med oväldiga tjänstemän? Ungefär som att byta gamla Sverige mot ett mångkulturellt samhälle som verkligen inte har varit en framgång, inte i Sverige och inte någon annanstans heller.
  Oväldiga tjänstemän har väl varit något som vi känt stolthet och tillit för. Motsatsen förfärar med bl.a. uppenbar risk selektiv behandling utifrån vad medborgaren tycker.

  Eliasson bryter en vall med sina uttalanden och borde ha avsatts med omedelbar verkan. Tänk motsatsen, att Eliasson sagt att Pride får honom att kräkas.
  Etablissemanget förnekar sig inte som inte förmår upptäcka skevheter i sitt handlande. För varje sådan skevhet adderas med rätta föraktet för etablissemanget.
  Fortsätt så och vi kanske till slut får en tillräckligt stor motreaktion som förmår kasta ut sjuklövern, och Eliasson och Danielsson et consortes.

  Liked by 2 people

 11. Utlandssvensk skriver:

  ”Men det stora problemet, som vi borde diskutera, är hur politiska makthavare ska hantera det faktum att de faktiskt är aktivister. ”

  Till stor del är de aktivister eftersom politikerna har velat ha just detta. Många finner nu Eliassons uttalanden om SD märkliga eller stötande, men under lång tid var det ytterst meriterande att hysa den typen av åsikter om man ville göra karriär inom förvaltningen. Motsatsen, dvs. att på något sätt öppet kritisera den då förda migrationspolitiken, var en helt säker metod för att förhindra alla möjligheter till karriär och innebar dessutom en hög risk för att man sparkades från sin befintliga position.

  Det finns absolut ingen tvekan om att en chef för en större myndighet som hade flaggat för öppna SD sympatier mellan 2002 och 2014 hade fått sparken omgående.

  Eliassons stora genombrott var när Billström, garanterat med Reinfeldts godkännande, utnämnde honom till chef för migrationsverket 2007. Innan dess var han en ganska vanlig sossepolitruk, men med en stor förtjänst: Han var en väldigt öppen immigrationsextremist.

  Det finns noll tvekan om att det var därför han fick jobbet. Reinfeldt ville ha den mest radikala person man kunde hitta och vår vän Eliasson hade tydligt uttalat att han ansåg att alla asylsökande borde få stanna, Och som han levererade! PUT till alla somalier var bland det första han gjorde. Ingen var gladare än Reinfeldt, så självklart fick han sen gå vidare.

  Att han nu är polischef kan sannolikt också förklaras med hans åsikter. När han tillsattes i början av 2015 var den uttalade ambitionen från politiskt håll att polisen skulle satsa stort på att bekämpa ”hatbrott”. Det var väldigt klart att detta i praktiken innebar att man skulle leta upp och lagföra immigrationskritiska skribenter på internet . Självklart ville man då ha en öppen SD hatare som chef!

  Nu har väl detta glömts bort i det allmänna kaoset det senaste året, men i princip det första Eliasson gjorde efter att han hade blivit polischef, var att presentera en helt förbluffande stor satsning mot ”hatbrott”. Det skulle upprättas flera hatbrottsgrupper, ett nationellt center mot IT brott, etc, etc.

  Paradoxalt nog är det troligen den pågående våldsamma kollapsen på många håll i Sverige som har resulterat i att den praktiska yttrandefriheten nu är så stor. Planen var helt klart att sätta P för detta med massiva polisinsatser, men mer trängande behov verkar ha hindrat detta, åtminstone för tillfället.

  På migrationsverket har man en lång tradition av att anställa riktigt hårdföra extremister. Många som har deltagit i våldsamma manifestationer för fri invandring och liknande har sen fått anställning:

  Från Merit Wagner:

  ”För några år sedan var Migrationsverket ofta utsatt för hård kritik från olika vänstergrupperingar som ville ”skydda” de asylsökande som inte befunnits ha skyddsskäl och skulle utvisas. Ibland förekom stora demonstrationer och inte sällan vandaliserades Migrationsverkets byggnader. Idag har dessa aktioner i princip helt upphört. Anledningen till det är mycket enkel – Migrationsverket har rekryterat dessa aktivister! De sitter nu som tjänstemän i myndigheten!

  https://meritwager.se/2015/08/21/en-migga-anledningen-till-det-ar-mycket-enkel-migrationsverket-har-rekryterat-dessa-aktivister/

  Jag misstänker starkt att de nya reglerna för antagning till polisen ska ses mot bakgrund av detta. Troligen vill Eliasson, med regeringens ytterst goda minne, få in fler våldsamma
  vänsteraktivister, typ AFA medlemmar. Sen kan man återuppta satsningen mot ”hatbrott” i god tid innan valet 2018.

  Eliasson sitter där han sitter för att de styrande politikerna vill ha det så. Självklart kunde de lätt sparka honom om de ville.

  Liked by 5 people

  • tirutaa skriver:

   När jag läser din text ser jag bara en dystopisk framtid för Sverige. Du menar att det finns avsikter bakom dessa utnämningar. Och skulle avsikten i så fall vara en allt större och ständigt fortgående invandring till Sverige? Om ja – med vilket yttersta mål i så fall? EU federation? Allmän globalisering med centrerad maktapparat? Där de beslutande i Sverige skulle ingå?

   Jag försöker få ihop allt detta, men det bara snurrar i huvudet. Det skulle alltså finnas en rationalitet bakom allt!?

   Gilla

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Tirutaa,

    ”Du menar att det finns avsikter bakom dessa utnämningar.”

    Ja, i de flesta fall. Ofta är det fråga om rena förläningar, när t.ex gamla politiker belönas med högavlönade chefsjobb. Men för myndigheter som spelar en nyckelroll för de politiska målsättningarna för de sittande makthavarna, är det klart att rekryteringen styrs mycket av att de vill hitta folk som implementerar deras agenda.

    ”Och skulle avsikten i så fall vara en allt större och ständigt fortgående invandring till Sverige? Om ja – med vilket yttersta mål i så fall? ”

    Vad gäller Reinfeldt har jag tidigare i detalj förklarat min åsikt att han avsiktligen önskade att utrota de etniska svenskarna som folk. Det står jag för.

    Men invandringen har nu minskat påtagligt, baserat på konsensusbeslut från hela sjuklövern. Jag tror inte att dessa direkt har något långsiktigt mål längre, annat än att stanna vid köttgrytorna så länge det går samt se till att de inte ställs till ansvar för vad de har gjort mot svenskarna. Om så är fallet, ligger det i deras starka egenintresse att SD på ett eller annat sätt elimineras som politisk kraft innan valet 2018.

    Givet den redan befintliga lagstiftningen skulle det vara ganska enkelt att stänga ner alternativmedia i Sverige. Troligen räcker det med att fängsla något hundratal dissidenter för att resten ska tystna. Ingen skulle vara gladare än MSM, som skulle ge helhjärtat stöd.

    Möjligen räcker detta för att ta ner SD betydligt. Om inte, finns det en mängd metoder att välja mellan. T.ex kan man göra det olagligt för partier att ta emot bidrag från andra än staten och sen förklara att endast partier som uppfyller en ”demokratisk värdegrund”, eller liknande, kan få bidrag. Om detta låter osannolikt kan jag berätta att man gjorde exakt detta i Belgien mot ett parti som liknade SD och även hade stort väljarstöd. Det fungerade och partiet upphörde!

    Liked by 2 people

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Räcker det inte med att säga att dessa nyrekryteringar blir skattefinansierade och oavsättliga? Arvet efter Palme, Du vet!

    Gilla

   • Anders skriver:

    Hej TIRUTAA,

    ”Socialdemokraterna är ett idéparti med två idéer – att ta makten och att behålla den”, sa Vilhelm Moberg.

    Den inställningen dominerar idag hos samtliga riksdagspartier, vilka ingår kartellen av (sju) partier, som styr Sverige. Det leder till, att Sverige idag i praktiken fungerar som en slags enparti-stat, där dissidenter förföljs på olika sätt t.ex genom yrkesförbud och inskränkningar av yttrandefriheten.

    Då du skrev, att du flyttade till Sverige från England 1986, så har du troligen lagt märke till, att ”accountability” är tämligen okänt i Sverige – ordet har inte ens någon svensk översättning. Inga-Britt Ahlenius framhöll i en föreläsning:

    ”Det är också symptomatiskt, att vi på svenska saknar ett ord för det anglosaxiska begreppet accountability. Det finns ett mycket gammalt begrepp, »redogöraransvar«, men det används i stort sett inte längre.

    Illustrerande är att i den rapport som jag var med att skriva från eu, i granskningen som Europaparlamentet begärde, hade vi ett avsnitt som hette »Responsibility and accountability«. I den svenska översättningens första form stod det »Ansvar och krav på att lämna information«. »Accountability« fanns tydligen över huvud taget inte i tolkarnas vokabulär.

    Alla som läst filosofi vet ju att om man inte har ord för en företeelse kan man heller inte tänka den och än mindre genomföra den.”

    http://www.ohlininstitutet.se/wp-content/uploads/2008/09/har-sverige-blivit-en.pdf

    PS Jag skrev ett svar till dig under ett av Patrik Engellaus tidigare inlägg:

    https://detgodasamhallet.com/2016/07/27/den-svenska-ideologin/#comment-35234

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    En galen rationalitet, där Sverige skall utplånas som självständig nation!

    Inte minsta tvekan, som jag ser det…

    Sverige tillhör inte oss längre!

    Det framhöll Stridshingsten…

    Gilla

   • skaaning skriver:

    Utlandssvensk,

    Jag antar att du syftar på Vlaams Blok. Det bör förstås nämnas att partiet ombildades ganska omgående under namnet Vlaams Belang, och relativt snabbt fick samma stöd som de haft tidigare. Men visst. Det kostade dem en valperiod, vilket i fallet med SD skulle vara riktigt katastrofalt. Och jag tror inte heller att det ligger bortom sjuklöverns manövervilja att göra något liknande.

    Gilla

   • adam o evs skriver:

    Det är ju ganska uppenbart att de mest aktivistiska får höga poster, Eliasson och Stjärne är kanske det bästa exemplet. Jag tror vidare att om man tar Patriks förklaring med VIK så kommer man i många fall nära, egenintresset på politiker och administration ligger i linje, båda tjänar på att kakan växer, större invandring, fler kunder, mer ris åt svenskarna.
    Sedan tror jag också att Sveriges extremism på invandringsområdet har drivits på, kanske igen djupast egenintresset, men förklätt till socialt patos genom har mot den andre, eftersom SD var den enda motkraften så,har det varit lätt att alltid bara göra tvärtom, fram tills helt nyligen när systemen kollapsade, i den meningen att det påverkade de aktiva i VIK, inget antal rån, våldtäkter eller bilbränder hade satt VIK ur kurs, det var kön på migrationskontoren etc som gjorde det, det blev obekvämt för VIks hantlangare.

    När man då också kommit så långt så rena extremister styr så börjar det gå fort, det ser vi nu. Reinfeldt som kanske den största extremisten är möjligen speciell, jag finner ingen lätt förklaring, och kan inte helt avfärda utlandsssvensk. Klart är att det finns någon patologi, möjlig sinnessjukdom eller så kan han vara agent för främmande makt? Jag finner ingen förklaring som ligger inom det normalas gränser. Jag tror att jag landar i en sinnesjukdom.

    Reinf

    Liked by 1 person

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Skåning,

    ”Jag antar att du syftar på Vlaams Blok”

    Visst!

    Möjligen skulle jag även ha lagt till det du skriver och det finns självklart även mycket annat att säga om saken, T.ex kan man fundera över den belgiska ”cordon sanitaire” och paralleller med svensk politik. Men jag tycker inte att det spelar så stor praktisk roll nu. Om man får bort SD 2018, så är nästa val 2022. Tillåts sjuklövern styra fram tills dess, lär landet ha upphört som fungerande västland vid det laget.

    ” jag tror inte heller att det ligger bortom sjuklöverns manövervilja att göra något liknande.”

    Nej, enligt min uppfattning krävs det en rejäl dos av äkta svensk naivitet för att tro något annat.

    @ ADAM O EVS,

    ”jag finner ingen lätt förklaring, och kan inte helt avfärda utlandsssvensk.”

    Det tackar jag för! Kul att inte bli helt avfärdad 🙂

    Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   En annan 7-k utnämning var Hannah Stjärne!

   Den rödaste extremisten sattes som chef för SVT,
   för att utplåna Allah spår efter svensk kultur!

   Hen är på god väg att lyckas!

   Självklart ett högst medvetet val av Reinfeldt,
   för att förstöra det som var kvar av Sverige!!!

   Det hade ingen borgerlig regering gjort annars!

   Liked by 3 people

 12. adam o eva skriver:

  Är på skukhus, bakom förhänget i sängen bredvid ligger en somalisk kvinna och ber, jag kunde uppfatta allah.. detta går åt helvete. Jag har fått nog.

  Liked by 2 people

  • Gösta Svensson skriver:

   Googla fram några högljudda kristna böner och kör på. Eller ännu hellre – kör en satanistpredikan eller varför inte något från vårt gamla fornnordiska arv?

   Gilla

 13. Tahmas skriver:

  Du får säga, tycka och yttra dig hur du vill, bara du säger vad vi vill höra,tycker som vi tycker och och yttrar dig som vi vill att du skall yttra dig.

  För inte så länge sedan kom uttrycket åsikstkorridoren, den har krympt till en liten skrubb om du inte är på rätt sida staketet.

  Liked by 1 person

 14. Luis skriver:

  Toleranskultur tog David Wood upp och inget kunde vara mer sant. När ett samhälle väljer att anamma en sådan kultur vilket Sverige har gjort så blir det som det blev.

  Om samhället skall tolerera alla avvikelser så bör ju även vi som försöker motverka det också börja med avvikelser.
  Varför skall vi vara fanbärare för rättvisa och demokrati när vänstern och en minoritets religion skall få diktera villkoren i samhället.

  När migrantlägret i Malmö skulle rivas så berodde den utdragna tiden på att nybakade vänster jurister hjälpte till att överklaga. Om vi får en en generation av vänsterjurister så kan man bara tänka sig hur majoritetssamhället kommer att få klä skott i sammanhang då vi står inför skranket.

  Den där klumpen man har i magen tenderar bara att bli större och större.

  Liked by 3 people

 15. Trikarn skriver:

  Min uppfattning är att det stora problemet inte består i att myndighetspersoner har åsikter. Det stora problemet är att de har vänsteråsikter.

  Liked by 1 person

 16. hemmnet2014 skriver:

  En ”statstjänsteman” som absolut inte får uttala sig negativt i politiska frågor är Kungen. Det blir tunga inlägg från många ledarsidor och historiska paralleller med borggårdstalet mm. Dock har han faktiskt tillåtits vara positiv till tex invandringen och det mångkulturella samhället.

  Aktivistiska tjänstemän riskerar att urholka sin auktoritet. Eliasson och Danielsson har satsat allt sitt förtroendekapital på sin aktivism och det får väl anses att de har tappat i förtroende gentemot sina underlydande och allmänhet.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Tillåtits eller helt enkelt beordrats?

   Men han är ju invandrare,
   det bör man nog ha i åtanke!

   Avskeda MUSketörerna!
   Allah tre!

   Gilla

 17. Hovs--hallar skriver:

  För att nu ta exemplet ”spyan” Eliasson, så är min bedömning att hans absurda aktivistiska uttalanden inte beror på dåligt omdöme utan är placerade i fast förvissning om att de har hans uppdragsgivares tysta gillande — vilket även har bevisats stämma.

  Vad vi andra vanliga dödliga (inklusive Leif GW) tycker kan han lugnt skita i.

  OK, han har lovat avgå när Jimmie Åkesson blir statsminister — vilket besparar Åkesson besväret att kicka ut honom på ändan när den dagen kommer.

  Vad gäller alla övriga politruker av Eliassons sort — och de är många — så måste de helt enkelt sparkas, lämpligen i samband med någon ”omorganisation” av den funktion där de sitter.

  Ser fram mot den dagen…

  Liked by 1 person

  • spdlr skriver:

   Minstingministern Morgan Johansson har offentligt uttalat sitt stöd för Kräkmans rätt att – vare sig det sker i tjänst eller på fritid – uttala sina politiska åsikter, mycket märkligt, om det inte vore för att de är partibröder. Och rent felaktigt påstått att KräKman var i Almedalen som privatperson. Det stämmer inte, han var utvald deltagare i en utlyst paneldebatt, där allsköns offentliga ämbetsinnehavare inom rättsskipningsområdet var medverkande.

   Liked by 2 people

 18. Luis skriver:

  Sveriges ledare gnäller och ynkar över hur Polen håller på att bli totalitärt genom att rensa ut vänstern från tv och media. Det lustiga i sammanhanget är att det är precis vad svenska staten gör och har gjort.

  En annan sak jag har märkt i debatten är att yttrandefrihet och åsiktsfrihet används sällan eller aldrig av media eller politiker nu är det Fria Ordet som gäller. För mig är Det Fria Ordet en nedgradering av yttrandefriheten, det Fria Ordet betyder att ordet är fritt men det har sina begränsningar, det Fria Ordet har inget med yttrandefrihet att göra.

  Gilla

 19. ruben skriver:

  Jag kan inte låta bli tänka på att vi har polismyndigheternas högste chef, som gärna uttrycker att han kräks på 1,5 miljoner väljares val till riksdagen. Dessutom, man bör väl inte organisera polisens verksamhet som man organiserade FK? Det är två olika världar av verksamhet, som de nu försöker organisera med samma logistik, kan någon pragmatiker hjälpa till innan man rivit ned alla positiva krafter inom myndigheten? FK kräver inga akuta utryckningar eller fysisk närvaro med allmänheten, medan Polisens uppdrag bygger mycket på det. Ja jag tänker högt och tackar för att man får göra det här.

  Gilla

 20. Rolf Ahlqvist skriver:

  Du skriver: ”Men det stora problemet, som vi borde diskutera, är hur politiska
  makthavare ska hantera det faktum att de faktiskt är aktivister. De blir inte
  mindre aktivistiska bara för att folkviljan eventuellt tillsätter en regering
  med en ny uppsättning ledande idéer.” Högt upp på Uppsala Universitet står
  tänkespråket ”Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större.” Kan det
  bli något att tro på för att en debatt ska kunna komma igång?
  Thomas Thorild menade att lagar kunde vara tyranniska och satte friheten
  över laglydigheten. Och skrev att då människans natur är att söka sällhet,
  det allra största för allmän sällhet är: frågan om det rätta.

  Och om jag nu skriver att Sverige, ”Världens modernaste land” kommer att bli
  ett delat rike snart, med ”manssamhällets” återstart nu och senare i en annan
  värld i ett lite ”kärvare rike, samt att ursprungets paradis Eden nu berör sin
  motsats återkomstens paradis Eden, för ett ”oerhört ökat antal” av troende folk i
  Sverige, Sweden, vad tänker eliten då, måhända ? Att det kan väl inte hända!!
  Eller så vaknar de till ordentligt och hjälper till att undra över vilken tid vi lever i?
  Ja, den som lever får se, brukar vi ju säga.

  Detta skrivet i ett absolut Nus påträngande nödvändighet. (Z. Zizek)
  Då Solen var 7.03 i Lejonets tecken och Jupiter 21.40 grader i Jungfruns
  tecken. Jag är något så enkelt som en förhoppningsvis, folklig astrolog också.

  Gilla

 21. tirutaa skriver:

  @ ANDERS 28 juli 20:56

  Stort tack för all information om den historiska bakgrunden till fenomen i Sverige som jag så grubblat över. Det ger verkligen vidare vyer. Och tack för vänligheten att ha lagt ner all denna tid och ansträngning för att få mig att förstå.

  Min yngsta son fick nog av Sverige och flyttade tillbaka till England. Ville leva och studera där, och absolut inte bilda familj i Sverige.

  Det där om ”rättshaverist”. Minns hur jag, första gången jag hörde det användas i ett vanligt kökssamtal, fick kalla kårar när jag förstod vidden av detta begrepp, hur det användes för att tysta ned. Svek – tänkte jag. Ångest – tänkte jag. Mentalt fängelse – tänkte jag.

  Och visst är det så att man behöver ord för tänkande. Har man kontakt med flera språk, märker man också hur vissa begrepp, vissa nyanser som finns i ett språk, saknas i ett annat. En ganska omskakande upptäckt när man första gången som skolelev kommer i kontakt med sådant, minns jag att det var. Det är redan då man förstår att kulturer är olika. Till exempel var det intressant att läsa att arabiskan saknar ord för kompromiss – kanske att man idag använder sig av detta internationella ord, vet ej – men nog öppnar det ju dörrar av förståelse när man vet detta.

  Gilla

 22. tirutaa skriver:

  @ UTLANDSSVENSK 14:52

  Tack for ditt resonerande svar. Jag har en tendens att glömma bort att makt vill ha mera makt hellre än att arbeta för att göra gott.

  Att rädslan för SD fortfarande finns där, märks tydligt. Och trots att isoleringen och demoniseringen av dem har visat sig kontraproduktivt, fortsätter de etablerade med samma slags demonisering och isolering som tidigare. Lööf jämställer Trump med Åkesson, båda farliga för inget mindre än världsfreden. Ulrika Knutsson kallar i Fokus SD för odemokratiskt. Invektiven har väl knappast försvunnit de heller.

  Men det som oroar mig mest är hur ordet demokrati har börjat användas. Innebörden luddas till på de mest märkliga sätt. Vilket verkar gå för sig då många faktiskt saknar en gedigen förståelse för ordet/begreppet. (Arnstberg hade en gedigen genomgång nyligen på sin blogg i frågan) SD är vald till riksdagen enligt demokratins alla regler, men ändå läser jag lite här och där att de kallas för icke-demokrater. När det i stället är de övriga som på alla möjliga sätt behandlar SD som paria. Ovärdigt en demokrati. Och låtsas som att det är väldigt fult med opposition; sådant gör man bara inte ostraffat.

  Men när du går så långt som att misstänka fängslanden av dissidenter i Sverige, blir jag ändå lite undrande. Samtidigt som jag visserligen är ständigt oroad över att alternativmedierna kommer att bli hårt ansatta.

  Gilla

  • Utlandssvensk skriver:

   @ Tirutaa,

   ”Men när du går så långt som att misstänka fängslanden av dissidenter i Sverige, blir jag ändå lite undrande.”

   Det sker redan! Googla Dan Parks och missa inte allt som skrivs om honom i dansk press.

   Att man på detta sätt fängslar en konstnär och bränner (!!!) upp hans verk är ganska spektakulärt. Vidare har man gjort det med stor dramatik. Att skicka ett brev med kallelse till tingsrätt dög inte, utan man sände in in en stor polisstyrka till galleriet. Även han som drev detta blev åtalad och dömd.

   Vi får väl se vad som händer, men jag är ganska övertygad om att dissidenter kommer att börja fängslas i i lite större skala inom de närmaste 2 åren. Som sagt ovan, var detta helt klart planen redan 2015 och det förefaller mest vara praktiska svårigheter som har förhindrat det hittills.

   Är du medveten om att man flyttade polishögskolan till den synnerligen ökända Södertörns högskola? Varför tror du att man gjorde så? Tror du att de som kommer ut från den utbildningen kommer att ha några som helst betänkligheter vad gäller att lagföra dissidenter?

   Gilla

 23. 77711n skriver:

  Att vara begåvad är inte att vara intelligent, att vara begåvad är en sak att vara politiskt begåvad en helt annan – apropå rikspolischefen Eliasson. Begåvad har att göra med om man fått resurser från födseln, intelligent att förstå att använda dem, medan politisk begåvning verkar mest ha med nätverk att göra och om den aktuelle kan tänkas tjäna som nyttig idiot för politiska syften, dvs tillräckligt dum och ointelligent för att styras

  Gilla

 24. Mikael Steinwall skriver:

  Sverige har blivit en enpartistat, mycket likt något gammalt kommunistland som börjar på bokstaven D.
  Vi har en regering som tillsätter aktivister på betydande poster, vi har politiker som är i symbios med media, vi har en polischef som inför censur gällande brottslighet som är kopplad till invandrare, kod 291.
  Dessutom har politikerna beordrat BRÅ att utelämna uppgifter om etniskt ursprung hos tex våldtäktsmän, eftersom man tycker att det inte tillför statistiken något väsentligt.
  Alla Klintbergare om invandrare som erhåller skinnsoffor och nya bilar från Migrationsverket, kan leva vidare i stugorna så länge Migrationsverket och Försäkringskassan medverkar till att uppgifter om bidrag och förmåner till invandrare, är svåråtkomliga eller omöjliga att hitta.
  Vi har fortfarande yttrandefrihet, men ingen debatt. I DDR samlades folk i rökiga källarlokaler för att lågmält diskutera politik, i Sverige finns den underjordiska verksamheten på nätet.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s