Man får nog ta i lite mer

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ett par dagar efter Nice-massakern publicerade den välrenommerade terrorforskaren Magnus Ranstorp en debattartikel i Dagens Nyheter. Hans budskap var ungefär så här:

Terrordåd leder till att allmänheten kräver hårdare tag och mer repressiva åtgärder från de nationella ledarnas sida. Men ledarna bör inte bidra till alarmism. Repressiva åtgärder är viktiga, men måste balanseras med förebyggande åtgärder. ”Annars kommer vi att förlora.”

Det låter ödesmättat. Om vi, vilket antagligen betyder vi etniska européer, inte vidtar förebyggande åtgärder kommer vi att förlora, vilket möjligen betyder att ett kalifat etableras i Europa.

Läsaren fick emellertid inte veta vilka de förebyggande åtgärder är som har sådan avgörande betydelse för vår framtid. Men eftersom det framgick att Ranstorp är ”kvalitetsansvarig inom EU:s Radicalisation awareness network” gissade jag att detta nätverk på något vis hade svaret. Jag googlade – Mäster Google, vad hade jag gjort utan dig? – och hittade en intervju med Omar Ramadan, ”Head of the Secretariat of the Radicalisation Awareness Network (RAN)”.

Ramadan förklarade att nätverket består av ett antal personer, typ lärare och socialarbetare, som kommer i direktkontakt med radikaliseringshotade personer och som får lära sig vad de ska göra för att inleda en deradikalisering. Detta sker genom att man hos den utsatte ”sår tvivlets frön”. Det räcker inte med att förklara att vederbörandes extremistiska läromästare har fel, slog Ramadan fast, utan man måste utsätta vederbörande för en intellektuell utmaning, exempelvis genom att be honom ”att förklara dessa idéer”.

Mer fick man inte veta där heller. Det kan hända att de förebyggande åtgärderna i verkligheten omfattar ett helt batteri av genomtänkta och övertygande insatser och att mina intryck är helt felaktiga och enbart beror på bristande studievilja från min sida, men jag kan inte värja mig för känslan av att det känns magert med förebyggande åtgärder som handlar om att man ska be den radikaliseringsutsatte att förklara sig (om man hittar honom).

Jag tror inte på det där (och, återigen, med reservation för att jag kan ha missförstått). Men när jag ändå var ute på nätet och rotade i saken inhämtade jag en annan synpunkt som verkar trovärdig, nämligen att någon i en radikaliseringshotad persons närhet alltid upptäcker när något är på gång. Den radikaliseringshotade kanske byter umgänge, börjar skriva jihadistiska saker på Facebook, går i moskén allt oftare. Poängen är att ett antal personer i den omedelbara omvärlden observerar.

Problemet är att detta inte nödvändigtvis leder till någon åtgärd. Det är tillåtet att säga jihadistiska saker och man får gå i moskén. Ingen behöver bry sig.

Här tror jag, och Gud hjälpe mig, att det är dags att dagtinga med yttrandefriheten. Vi behöver en motsvarighet till lagarna om hets mot folkgrupp, alltså förbud mot jihadistisk propaganda och jihadistiskt språk. Likaväl som polisen kan avlyssna samtal i lokaler där annan brottslighet planeras så måste den kunna avlyssna moskéer om det misstänks att hatpropaganda kolporteras. Hot om radikalisering blir därmed ett ärende inte bara för den snälla socialförvaltningen, utan också för den förhoppningsvis mer hårdhänta ordningsmakten. (Ranstorp säger dock att allt redan är i god ordning: ”Idag har de flesta säkerhetsmyndigheter de redskap de behöver i kampen mot transnationell terrorism”. Han kanske har rätt.)

Men det räcker inte med detta brott mot de liberala principerna är jag rädd. Det behövs ytterligare ett, nämligen att envar som snappar upp radikaliseringssignaler måste göra polisanmälan. Därmed vet envar att han kommer att bestraffas om ett terrordåd inträffar och polisen i efterhand konstaterar han känt till terroristens möjliga avsikter.

Kanske har jag helt fel. Men även de sista resterna av myndighetstillit börjar sitta löst. Helst vill jag att den israeliska statens mest erfarna säkerhetsexperter kommer hit och utformar ett förslag till politik åt oss.

Jag vet att det jag säger är inopportunt. Men observera hur stämnings- och debattläget förändrats under det senaste året. Jag tror att man måste tänka på det otänkbara redan innan en bomb smäller i Sverige.

55 thoughts on “Man får nog ta i lite mer

 1. Utlandssvensk skriver:

  ”Vi behöver en motsvarighet till lagarna om hets mot folkgrupp, alltså förbud mot jihadistisk propaganda och jihadistiskt språk.”

  Det är redan förbjudet under den befintliga lagen. Ingen tvekan om detta.

  Hets mot folkgrupp innebär:
  Att hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

  Nu utgörs ”jihadistisk propaganda” till stor del av texter från koranen, som i mycket hög grad just hotar och uttrycker missaktning mot olika grupper, som t.ex judar, ateister och bögar.

  Enligt svenska HD ska dock Europakonventionen tolkas som att det likväl är en rättighet att uttrycka den typen av åsikter om det sker i samband med gudstjänster och liknande. Däremot borde dessa utsagor fällas om de uttalas i andra sammanhang.

  Men i Sverige väcker man nästan aldrig åtal mot muslimer under HMF lagen. Det finns en hel del som kan sägas om detta, men det enklaste är bara att erkänna att det vore helt praktiskt omöjligt. En stor del av alla troende muslimer skulle då behöva fängslas.

  Detsamma kan dock även sägas om en stor del av hela befolkningen. Hur många vanliga svenskar ”uttrycker missaktning” mot t.ex muslimer eller romer under ett år? En klar majoritet, med all sannolikhet. Sen är denna missaktning typiskt mycket mildare än den typ vi finner i koranen. Få svenskar skulle t.ex säga att en annan folkgrupp är apor som alla bör mördas när man ser dem. Men likväl är det som är olagligt alla former av missaktning och detta gäller även om det man säger är sant.

  De som blir åtalade tillhör normalt grupper som ogillas av de jag brukar kalla ”de goda”. Skinnskallar eller nazister är ett bra exempel. De ogillas starkt och löper stor risk att åtalas om de säger t.ex ”död åt alla judar”. Om en muslim eller ”vänsteraktivist” säger samma sak, blir de garanterat inte åtalade. En vanlig vit svenne har en risk som ligger någonstans mellan dessa grupper.

  Men för att återvända till ”jihadistisk propaganda och jihadistiskt språk”, så förefaller det helt uppenbart vad som behöver förbjudas om man vill få stopp på detta, nämligen koranen. Den ÄR jihadistisk propaganda och vice versa. Det är helt omöjligt att komma runt detta. Det är en absolut grundfunktion för den boken.

  Men, men det är jobbigt att ta öppen ställning mot koranen. Fina och ”goda” principer måste offras och dessutom lär många muslimer bli riktigt arga. På en gång! Huvaligen! Mycket bättre att avvakta, så får barnbarnen ta hand om saken…..

  Här är ett klassiskt klipp med en treårig flicka som berättar om koranens syn på judar:

  Hon har helt rätt i det hon säger och notera även hur hon lyfts fram som ett äkta föredöme. Det är inget konstigt med just detta klipp, så där låter det i arabvärlden. Välkommen till mångkulturen!

  Liked by 6 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Hur blir det sen när VI ÄR i Minoritet?

    Javisst ja…

    I ett Islamistiskt samhälle har ju minoriteterna inga rättigheter)

    Snart, eller redan, ett faktum i Turkiet!

    Liked by 3 people

   • Christer Carlstedt skriver:

    Lambetz skrev att av förarbetena till lagen torde framgå att den inte avsåg hets mot majoritetsbefolkningen.
    Alltså: torde. I vart fall enligt mitt språkbruk är inte detta detsamma som att den INTE avsåg. Detta till trots har det uppenbarligen tolkats så.

    Nu skall man ha i åminnelse att Brottsbalken i nuvarande skick tillkom 1965 och att mycket vatten runnit under broarna sedan dess. Vissa typer av brott var säkerligen inte ens förutsedda kunna inträffa. ”Vi har varit naiva”!

    Med tanke på hur Lambertz blivit desavouerad i andra sammanhang är det dessutom inte litet skrattretande att man hänger upp lagstiftning på ett uttalande av just honom.

    Emellertid har vi här ett paradexempel på bevisligen klantig lagstiftning där verkligheten entydigt pekar på ett behov som lagstiftningen inte uppfyller, eller tycks uppfylla.
    Vad gör våra lagstiftare då?
    Just precis – Ingenting!

    Liked by 2 people

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Magnus,

    Göran Lambertz kan väl bäst beskrivas som en aktivist vars stora mål i livet är att avlägsna Sverige från traditionell västerländsk rättstillämpning. Det är t.ex han som var ansvarig för det helt öppna ställningstagandet att åtal i HMF fall ska bedömas helt olika beroende på VEM som utför gärningen, även om det är samma gärning. Detta borde ha varit helt extremt uppseendeväckande, men i Sverige var det ingen utanför ”hatmedia” som reagerade.

    Vår vän Lambertz hade också något av en nyckelroll i den nästan overkliga rättsskandalen kring Thomas Quick. Här är en läsvärd krönika om detta:

    http://snaphanen.dk/2013/12/01/goran-lambertz-i-sektens-kna/

    Liked by 1 person

   • Hedvig skriver:

    @ Jan Bengtsson 23 juli, 2016 kl 09:01

    Turkiet ÄR redan ett ISLAMISTISKT samhälle under president Erdogan! Och värre blir det för varje dag …

    LÄS vad den kunniga professorn på Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, Elisabeth Özdalga skriver i dagens SvD Debatt ”Samhället bryts hastigt ner”.

    Ingress: ”TURKIET Idet nuvarande kaoset i Turkiet är det lätt att glömma att presidenten är huvudaktör i ett utdraget skeende som också kan ses som en statskupp, riktat på demokratin”.

    http://www.svd.se/latt-att-glomma-att-presidenten-ar-huvudaktor/om/kuppforsoket-i-turkiet

    Liked by 2 people

  • B skriver:

   Hets mot folkgrupp tar enligt lagförarbetena inte sikte på hets mot majoritetsbefolkningen. Hets mot judar kan falla in, men inte hets mot kristna och västerlänningar. Jag vet att det låter helt galet, men det är sant.

   Liked by 3 people

   • Utlandssvensk skriver:

    @ B,

    Att man inte blev åtalad för att man visade missaktning mot svenskar var länge helt klart, men blev lite mer tveksamt efter en dom 2015. En liten genomgång finns här:

    http://www.nyatider.nu/skyddas-svenskar-av-hmf-lagen/

    Men att visa missaktning mot judar och kristna kan helt klart leda till åtal. Vad gäller judar har Lambertz under sin tid som JK väldig explicit förklarat att åtal om missaktning mot dessa beror på vem som visar denna missaktning. För kristna har jag inte sett något liknande, men i praktiken råder det ingen tvekan om att även här beror det mycket på vem som utför handlingen.

    T.ex förekommer det då och då en hel del mycket hård retorik mot katoliker från vänsterhåll. Detta leder aldrig till åtal. Men om en ”högerextremist” sa samma sak, skulle det nog vara annorlunda.

    Liked by 2 people

   • Madelaine Fusfield skriver:

    Rätt till fritt språk är en sak, hets till våld något annat. Att hets skulle anses relativt beroende på vilken fokgrupp det riktas mot är absurt. Den som gjorde den urskiljningen förstod väl inte hur världen ser ut. Man bör inte utan anledning skrika ”det brinner” i en full samlingslokal t. ex. med olyckliga, kanske planerade, följder. En skicklig demagog kan hetsa upp en folkgrupp till våld mot vad eller vem som helst. Man måste bedöma hets tal och handlingar enligt faran och skaderesultaten, inte bara enligt vilka folkgrupper är utövare eller offer.

    Patrik har ett gott förslag med att inbjuda en Israelisk säkerhetsexpert. Men det finns också andra länder som har mer erfarenhet än Sverige med terrorist attacker och har utvecklat strategiska motåtgärder.

    Gilla

  • Aha skriver:

   Tack för en informativ kommentar som visar hur oerhört skruvat Sverige är när det gäller syn på både på yttrandefrihet och lagtillämpning där lagen i högsta grad tillämpas selektivt.
   Dynamit att få läsa att egentligen borde en stor del av troende muslimer fängslas.

   Har vi inte någonting som heter lika inför lagen symboliserat av Justitia med ögonbindlar?
   Tillämpningen är ett moras och en ynkedom.
   Skenheligheten hos etablissemanget är megastor.

   Liked by 2 people

   • Madelaine Fusfield skriver:

    På tal om strategi för att bekämpa terrorism har ett svenskt bolag, Telcordia, just landat ett stort kontrakt med Federal Communications Commission för att samla data av telefonsamtal som kan användas av FBI. Bara en observation. Hur skulle svenska folket reagera om Säkerhetstjänsten synade alla telefonsamtal i avsikt att finna eventuella terrorister? Eller gör dom det redan? Tekniken finns.

    http://wpo.st/ewBo1

    Gilla

  • Utlandssvensk skriver:

   Ett litet tillägg:

   Videoklippet i mitt inlägg ovan kommer från TV kanalen Iqraa TV, en väldigt stor kanal:

   ”Iqraa TV is available on four satellites: Nilesat, Badr 3, Badr 2, AsiaSat 5 and Hotbird. It is also available on StarTimes, a Chinese digital television network.
   In August 2011, Iqraa International began airing its first English-language programming.[3]
   As of 2012, different Iqraa TV channels have become available for viewers in North and South America, Canada, Australia and New Zealand through over-the-top technology on myTV.[5]”

   Värt att notera i detta sammanhang är att det är här man finner det som så många svenska debattörer påstår sig leta efter, nämligen de moderata muslimerna!

   ”The channel promotes itself as a ”Muslim family’s safe haven”, presenting religious and social programming.”

   ”Iqraa Channel also aims at presenting the true moderate face of Islam to people in the West where media does not present an objective view on the Islamic Law”

   Så, nu vet ni hur ”moderat islam” ser ut! Inga problem med mångkulturen här, inte! Tack, tack, Reinfeldt!

   https://en.wikipedia.org/wiki/Iqraa_TV

   Liked by 1 person

 2. krille krokodil skriver:

  Det konstigaste är att vi inte haft ett stort terrordåd i Sverige än.. sker det inte snart så måste det ju anses vara mycket märklkgt, så märkligt så man undrar om det ligger en tanke bakom.
  Det verkar mer som om Sverige används som bas för att resa till Syrien, Belgien eller Frankrike eller var härnäst? Sverige är kanske den bas som är säkrast och krigarna får dessutom generöst stöd av svenska staten? Och fri tandvård.

  Nå, men tack för detta myrsteg, alla våra finaste värden, att alla skall behandlas lika av staten etc, är produkter av den trygghet som vi, den tidigare urbefolkningen lyckats skapa.
  Om dessa värden hotats av en explicit arme från söder så hade väl till och med Sverige ställt upp för Europa. Det vi ser är mågot nytt där massinvandring har fått samma effekt på ett samhälle som krig, men då sirenerna ljöd så man kunde springa ner i skyddsrummen tidigare så kommer nu döden eller krigsvåldtäkten i form av muslimska invandrare, ingen signal ljuder.
  Mördarna som hatar oss är mitt bland oss.

  I ett explicit krig så gäller självklart inte allas lika rätt längre, fienden skall dödas tills kriget är vunnet. Vi lever i ett hybridtillstånd och måste därför anpassa alla våra lagar till detta, bland annat yttrandefriheten, att uppmuntra islamism är att krigshetsa för fienden och borde behaldlas som förräderi.

  Det är uppenbart att detta inte är nog, då en sjuka fått tag så kan man inte komma tillrätta med sjukan med salva, kontrollåtgärder som den Patrik diskuterar behövs men här har vi att göra med, inte några få, utan tusentals individer, som i många fall har ett stöd i det muslimska civilsamhället, tyst eller aktivt, de kommer inte att räcka. Det som krävs är ett förbud mot islam.

  Hur stor är Sveriges arme relativt hur många som stöder islamism?

  Liked by 3 people

 3. Gösta Svensson skriver:

  Problemet är importerat, en självklar åtgärd borde vara att upphöra med importen och skicka tillbaka vad som går att skicka tillbaka. För detta krävs en beslutsamhet och krismedvetenhet som de flesta av dagens styrande politiska partier inte har och förmodligen aldrig kommer att få.

  Liked by 2 people

  • B skriver:

   När Sverige och Europa nu har en stor muslimsk befolkning till följd av en mångkulturell politik som i många fall har tvingats på befolkningen utan vårt samtycke borde det minsta staten kan göra vara att skydda sina medborgare och vår rätt att leva i fred och frihet. Att man ska kunna skicka tillbaka människor till sina hemländer tror jag dock inte kommer att fungera, dels för att Sverige inte har resurserna, dels för att Sverige har delat ut PUT och medborgarskap till så många och det inte gå att ta tillbaka dessa för den enskilde gynnande beslut.

   Gilla

   • Gösta Svensson skriver:

    Finns dubbelt medborgarskap borde det inte vara något problem att dra in det svenska. Långsiktigt och för framtiden bör man naturligtvis också vara betydligt mera restrikjtiv när man delar ut medborgarskap.

    Put är bara ett ord. Sverige kan avskaffa det över en natt och dra in alla hittills utfärdade tillstånd. Det krävs bara krismedvetenhet och stake från beslutsfattarna

    Liked by 2 people

 4. Anelsir skriver:

  Förebyggande åtgärder är nog bra (även om de är svåra att genomföra) om man upptäcker att någon håller på att radikaliseras, men vad göra om den blivande djihadisten döljer sina avsikter, som attentatsmannen i Nice gjorde? Han fanns inte med i underrättelsetjänstens register, radikaliserades i hemlighet medan han för yttervärlden drack alkohol, inte gick i moskén, osv. Allt under det att han omsorgsfullt planerade sitt illdåd.

  Liked by 1 person

 5. B skriver:

  Jag instämmer! Det krävs verkligen mer kraftfulla insatser från rättsväsendet.
  Man måste lägga ansvaret där det hör hemma, hos islamisterna alltså och sluta jolta om utanförskap och liknande. Islamisterna är inga stackars offer för utanförskap och vita heteronormer utan borde betraktas som nazister. Och deras hets borde förstås omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. Helt obegripligt att så idag inte är fallet, men politikerna som stiftar lagarna har väl sett allting som har med islam att göra som något som måste skyddas från det islamofoba och hemska västerländska majoritetssamhället…

  Liked by 2 people

 6. Aha skriver:

  Engellau skriver om den ”välrenommerade terrorforskaren Magnus Ranstorp”. Well, frågan är hur pass välrenommerad Ranstorp är då han ”lyckas” skriva en debattartikel i DN om terror utan att nämna Islam som orsak. Ca 25-50% av Europas muslimer är inte främmande för Islams radikala delar enligt några undersökningar som gjorts. Europa borde därför sätta press på Islamiska samfund att motarbeta extremism. Religionen Islam utgör ju grogrunden för terrorn.
  Denna bloggs Mohamed Omar har ju tveklöst som f.d. troende muslim pekat ut religionen Islam som orsak till terror. Men det är uppenbart att etablissemanget, i Sverige bör det tilläggas, valt att försöka undvika nämna religionen Islam som orsak till terror.

  Kritiken mot Magnus Ranstorps oförmåga att peka ut Islam kan vara orättvis, debattartikeln var ju införd i DN och en förutsättning för ett införande var kanske att Ranstorp inte pekade ut Islam som terrorgenerator. DN är ju högsta grad en del av etablissemanget och med sin agendajournalistik tonar man ned kritiken mot Islam och Islams anhängare, på samma sätt som man ibland avstår att upplysa svenska flickor mot vilka de bör visa försiktighet när det gäller deras kyskhet.

  Liked by 3 people

 7. Christer Carlstedt skriver:

  En av rättsstatens principer är att ett brott inte har begåtts förrän det har begåtts. Jag föreställer mig att ingen känner sig särdeles manad att rucka på den principen.
  Å andra sidan är nog få speciellt angelägna att vänta på att en bomb smäller av bland folk innan åtgärder vidtas.
  Dilemmat löses genom att brottsförklara även förberedelse till terrordåd.
  Fast nu börjar man hamna på litet hal is. Det är inte förbjudet att köpa och inneha gödningsmedel även om behovet av produkten kan verka tveksamt för en som bor i en tvårummare.
  Det är nog först när man rört ihop sin blandning som det kan ses som förberedelse till allmänfarlig skadegörelse. Dock, legalt sett, inte terrorbrott!
  För domaren i rätten är fallet solklart. Det har inte begåtts terrorbrott. Följaktligen kan den åtalade heller inte dömas för det. Jämfört med det planerade brottet bli påföljden följaktligen som en lätt västanfläkt, vilket gör att den tilltalade är fri att återuppta sin verksamhet inom en inte alltför lång tid. Häktningstiden avräknas sedan från det eventuellt utdömda straffet som sedan minskas till 2/3 om nu vederbörande inte har levt djävulen under sin påtvingade paus.

  För oss, som med litet ”tur” kanske skulle fått framleva resten av våra liv i rullstol med ständig skräck och mardrömmar, eftersom vi fick lämna benen på en brottsplats är detta djupt stötande. För att inte tala om att få begrava resterna av sitt barn.

  Det talas rätt vackert om förebyggande åtgärder. I själva verket förespråkas någon form av samtalsterapi med personer som löper risk att radikaliseras, vilket är en förskönande omskrivning för religiöst/ideologiskt inspirerade knäppskallar med starkt begränsade förståndsgåvor.
  Det tycks, åtminstone för mig, att det skyddsnätet är mer än lovligt grovmaskigt. Det förutsätter för det första att man kan hitta de här figurerna och dessutom och inte minst att de är villiga att delta i de här terapisamtalen.
  Vad får någon att tro att man vill prata om saken med en obekant socialsekreterare eller liknade när hela livsmiljön kring personen i fråga har en avvikande inställning?

  Eller kan det möjligen vara så att imamen som på fredagen pratar om heligt krig, på lördagen skall tala om för gossebarnet att det han sade i går var bara skitprat och gäller inte?
  Medge att det låter osannolikt.

  Våra politiker, med benäget bistånd från den så kallade tredje statsmakten, har av bristande förstånd försatt oss i en situation vi aldrig har bett om eller sanktionerat.
  Det minsta man då har rätt att begära är att de rättar till den uppkomna situationen.
  Jag tycker mig förnimma en ”viss valhänthet” i det stycket.
  De naturliga åtgärderna kan tydligen inte sjösättas på grund av svensk lagstiftning och internationella överenskommelser/avtal.

  Detta är vad jag kan förstå bara kvalificerat skitprat, då handfasta korrigeringar med automatik medför att man erkänner att man skött landets angelägenheter på sandlådenivå. Politiker tycks vara de enda som aldrig kan medge att de gjort fel. Något som vi andra med jämna mellanrum blir så illa tvungna att tugga i oss.

  För det första så är det just våra politiker som är den lagstiftande församlingen. Då ligger det i sakens natur att de också skall korrigera det som tidigare beslutats och som inte befanns gott nog.

  Jag skulle som ett första steg på tillnyktringens väg vilja se att de som befunnits kriga eller frivilligt befunnit sig i tidigare IS-kontrollerat område avvisas till Syrien eller Irak där brotten har begåtts. Det är inte svensk rättsskipning som gäller i dessa områden. Vad vi sedan må tycka om de ländernas rättssystem är irrelevant. Det är de ländernas innevånare som har utsatts. Då smakar det fruktansvärt illa att Sverige skall tillhandahålla försörjningsstöd till dessa länders krigsförbrytare.
  Jag tror dessutom att sådan åtgärd, på ett betydligt klarare sätt än de tänkta förebyggande åtgärderna enligt ovan, skulle klargöra vår inställning till kriminell verksamhet och religiös/ideologisk underminering av det samhälle vi har byggt upp och avser att fortsätta bygga.

  Sveriges folk har efter lång tid lyckats kasta av sig oket från svartrockarna.
  Vi har ingen avsikt att låta en ny typ av förment religiösa hycklare ta över.

  Liked by 2 people

  • tirutaa skriver:

   @ CHRISTER CARLSTEDT

   Ditt förslag om att man bör ställas inför rätta i det land där man utfört krigsbrott, tycker jag är logiskt. Det är det landets folk som man gett sig på, då är det där man också borde dömas och sona sitt straff. Skulle denna ordning gälla, skulle det antagligen också leda till att många jihadister tänker till en eller två gånger innan man ger sig iväg till IS.

   Gilla

 8. Leif Lindau skriver:

  Europa har ju redan klarat en liknande (men mindre) uppgift, genom att ha utplånat RAF, ETA och IRA. Mekanismen var en folklig vrede över mördandet som gav mod åt tillräckligt många politiker att kompromisslöst ta ideologisk ställning, och apologeterna bland ”intellektuella” och proffstyckare fann det opportunt att så småningom tystna. Utan stöd ”uppifrån” dog sedan mördarnas infrastruktur i form aktivt och passivt stöd från hel- halv. och kvarts-sympatisörer och ursäktare. De oerhört mycket färre mördardrängarna är lättledda, manipulerbara och lätt utbytbara individer som sugit i sig i det serverade ideologiska giftet. Att endast ägna sig åt dessa är tyvärr ingen hållbar lösning, det är giftblandarna med små och stora bidrag till den dödande brygden som är roten. Det är dessa som måste angripas, tyvärr kompromisslöst med argument, förakt , stigmatisering och social utfrysning. Det är ju t ex så 99,9….% av oss behandlar nazister.

  Liked by 2 people

 9. Hortensia skriver:

  Tack, Patrik, för intressanta iakttagelser angående radikaliseringen i Sverige. Man måste få ta i mycket mer mot eländet. Införande av anhörigutvisning torde omedelbart förbättra oddsen, för att upptäcka och avstyra extremism hos muslimer i Sverige.

  Få ”närmast sörjande” borde vara villiga att blunda för planerade jihadistresor och terrordåd (eller barnäktenskap, pedofili, könsstympning, hedersmord och gruppvåldtäkter etc), om de själva riskera att drabbas genom att helt sonika tvingas lämna Sverige tillsammans med sin galning och bli av med bidragsförsörjning och svenska pass för alltid.

  Johan Westerholm skriver också om arbetet mot våldsbejakande radikalisering idag. Obehaglig läsning om obegripligt inflytande från jävig ”expertis” i frågan.

  http://ledarsidorna.se/2016/07/janusansikten/

  Det verkar klokt att försöka få till stånd, att ”israeliska statens mest erfarna säkerhetsexperter kommer hit och utformar ett förslag till politik åt oss”, om de inte tar med sig några unkna värderingar från den israeliska krigsmakten IDF:s nyutnämnde chefsrabbin, den religiöse ledaren och officeren Eyal Karim och liknande knasbollar.

  http://www.friatider.se/israelisk-chefsrabbin-kritiseras-f-r-att-ha-godk-nt-v-ldt-kter

  Liked by 1 person

 10. Lennart Bengtsson skriver:

  Tyvärr finns det nog inga andra möjligheter än att följa det gamla ordstävet: ”Ont skall med ont fördrivas”. Det räcker med att hänvisa till andra världskriget.

  Liked by 3 people

  • Gert B. skriver:

   Instämmer, Bengtsson! Men nu gav du exempel på ett ordspråk. Ett ordstäv har alltid en sagesman och ordstävet driver gärna med överheten. ” Det här tycks bära rent åt helvete, sa prästen, då hästarna skenade mot kyrkväggen”
   Lite humor måste vi ha plats för.

   Gilla

 11. Birgitta C skriver:

  Tyvärr kommer det att barka åt h-e och ingen kommer att förstå vad som egentligen hände. Vi har sovit med fienden alldeles för länge. Vi har nonchalerat och givit rasiststämpel åt de tankar och orossignaler som funnits under lång tid. Sedan kampen mot terrorismen startade har fler som arbetat mot terrorism blivit anklagade för terrorism än tvärtom. Erdogan utlyser nu hetsjakt på sina motståndare med hänvisning till att de är terrorister. Hans egna sympatier åt IS-hållet och mot en islamisk stat kan nu blomma ut obehindrat . Vår välvilja och ständiga acceptans hjälpte till . Vi har kallat det främlingsfientlighet och rädsla för okänt när det handlat om sund oro baserad på kunskap. Media stoppar alla icke-vänster -artiklar . Om någon enstaka får komma igenom så är den oftast skriven av någon med invandrarnamn som får uttala sig men som snabbt kommer att kallas husblatte och pulvriseras. Den verkliga rädslan finns hos dem som lägger sig platt och inte vågar ställa de krav som ett värnande om vårt eget samhälle och vårt sätt att leva kräver .

  Liked by 3 people

 12. Hovs--hallar skriver:

  Om Sverige under 2a världskriget översvämmats av ”flyktingar” från Hitlertyskland, som snart visat sig till stor del bestå av sympatisörer till nazisternas världsbild — hur hade svenska myndigheter agerat då?

  Tja, det hade troligen varierat beroende på vilken fas kriget befann sig i.

  Sålänge det gick bra för Hitler vågade man inte göra motstånd, och svenska nazister hade vind i seglen.
  Det blev väl annorlunda efter Stalingrad…

  För att jämföra med dagens läge: islamistisk terror är på offensiven mot Väst, och i Sverige bor det numera över en halv miljon muslimer — varav enligt opinionsundersökningar ca. HÄLFTEN står för fundamentalistiska åsikter som att islamsk lag står över sekulär lag!

  En muslim som ”radikaliseras”, som det så vackert heter, har troligen passivt stöd från sin närmaste omgivning och tanken att någon ska ringa Mona M:s ”hjälptelefon” är närmast löjeväckande.

  Vad gör myndigheterna i övrigt? Jo, Säpo ber jihadisterna vara så bussiga att de hör av sig innan de reser till Syrien för att där begå folkmord!

  Sverige i ett nötskal.

  Liked by 1 person

  • Utlandssvensk skriver:

   @ Hovs Hallar,

   ”i Sverige bor det numera över en halv miljon muslimer”

   Enligt Sydsvenskan var det så redan för 10 år sen, dvs. 2006:

   ”Det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige.
   Cirka femtiotusen av dem bor i Malmö.”

   http://www.sydsvenskan.se/sverige/djup-splittring-bland-malmos-muslimer/

   Mer troligt är att det finns cirka en miljon muslimer i Sverige nu. Och tillväxten är absolut explosiv! Antingen har vi redan EUs högsta andel muslimer, eller så får vi det om några få år.

   Nu finns det ingen officiell statistik, vilket troligen är högst medvetet. Men det finns en mängd estimat. Det kända institutet PEW hävdade i en rapport 2010 att det då fanns 450.000 muslimer i Sverige och att 2030 skulle det finnas kring en miljon. Det finns knappast någon bedömare som har uttalat sig i frågan som kan sägas vara mer seriös och ha större internationellt anseende. Av flera skäl tror jag likväl att deras siffra för 2010 var för låg, men om vi utgår från den ändå får vi ungefär:

   Antal år 2010 = 450.000

   Beräknad tillväxt under 20 år = 550.000

   Tillväxt per år = cirka 27.000

   Så för 2016 borde deras skattning ha varit cirka 600.000 muslimer

   Men självklart låg inte jätteinflödet de senaste åren i de siffrorna. Antalet asylsökande var ganska stabilt mellan 20 och 30 tusen i många år innan 2010, så vi kan utgå från att de räknade med 25.000 om året. Under de fyra åren 2012-2015 kom det dock 340.000, dvs. 240.000 fler än de rimligen förväntade sig. Till detta kommer även högre anhöriginvandring, kopplad till de större volymerna asylanter. Andelen muslimer har dessutom rimligen varit väldigt hög under de senaste åren. Eftersom vi vet att nästan inga blir utvisade kan vi nog lägga till cirka 300.000 (200 tusen asylanter + 100 tusen anhöriga) till skattningen baserad på PEW.

   Vi får då 900.000 muslimer nu.

   Liked by 2 people

   • Hortensia skriver:

    Ja, runt en miljon låter rimligt, Utlandssvensk.

    Ny befolkningsstatistik väntas inom kort (2016-08-17), men hur tillförlitlig (med tanke på ”papperslöshet”, ”EU-migration”, multipla identiteteter mm) – eller detaljerad (dagsaktuellt kön eller religion?) – den kommer att kunna anses vara, återstår att se…

    http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    ”Nu finns det ingen officiell statistik, vilket troligen är högst medvetet.”

    Om jag inte missminner mig så är det olagligt att föra statistik över vilken religion en person tillhör. Nazityskland var t ex väldigt framgångsrika i att tömma Holland på judar just för att det i befolkningsregistren framgick vilken religion personen tillhörde. Med bl.a. detta i åtanke finns det numera inga sådan register i Sverige.

    Gilla

 13. Ami skriver:

  Tyvärr kommer det bli omöjligt att hindra muslimska hatpredikanter eftersom de reciterar en för dom helig skrift. Att försöka hindra det betyder inskräkningar i religionsfriheten, islam är både religion och politik och det är den stora skillnaden som gör att den är svår bekämpad.
  Israelerna har den absolut bästa erfarenheten av islam och de vet vad det innebär att leva sida vid sida med en religion som avser att utplåna hela landet och dess invånare.

  Sverige är idag en bas för islamism vare sig vi väljer att tro det eller stoppar huvudet i sanden. I Sverige kan terrorgrupper i lugn och planera sina dåd utan att riskera att bli avslöjade. Säpo med HK i STHLM samt ett par regionala kontor är en pappersprodukt utan någon som helst proaktivitet att tala om.

  Givetvis stödjer jag PEs förslag om att Israels säkerhetsapparat borde utforma en politik åt oss men jag tror att att en snöboll i helvetet har större chans att klara sig än att det skulle ske, speciellt med tanke på att regeringen Löfven sitter i Mahmoud Abbas knä och lappar i sig hoummus.

  Liked by 1 person

 14. Hovs--hallar skriver:

  PS: som påpekas ovan, så har alltså muslimerna frikort enligt dom i HD att utöva den allra grövsta Hets Mot Folkgrupp — sålänge detta sker inom en ”religiös” kontext!!

  Detta innebär att islamsk terrorism kan verka helt fritt under ”religionens” täckmantel för att indoktrinera sina anhängare i hur överlägsna de själva är, och hur de ”otrogna” förtjänar att antingen förslavas eller dödas!

  Detta är som om det funnes speciella samlingslokaler för religionen ”nazism”, där personer med ungefär A. Hitlers mentalitet fritt kunde hålla sina eldande hat-predikningar för anhängarna.
  Och den som kritiserade detta stämplades som anfäktad av ”nazifobi”.

  Absurt? ja. Och precis så absurd är dagens verklighet här i Sverige.

  Liked by 2 people

  • tirutaa skriver:

   Visst är det absurt. Jag tror att Sara Mohammed har lösningen när hon gör skillnad mellan trosfrihet och religionsfrihet. Trosfrihet ska alla kunna ha, men religionsfriheten kan inte användas som täckmantel för allehanda könsförtryck med hänvisning till religiösa texter, vilka de sen än är. Har vi glömt hur vi en gång tagit diskussionen med prästerna om kvinnans plats i samhället. Nu är det dags att ta den igen och sluta tassa runt dessa mansschouvinistiska muslimska män som ständigt hänvisar till islam och sin kultur.

   Till exempel kan jag inte acceptera den könsojämlika arkitekturen i moskéerna. Att kvinnor på detta markanta sätt genom arkitekturen blir undanskuffade som mindre värda. Jag anser faktiskt att detta bör i lag förbjudas. Det går alldeles utmärkt att ha både kvinnor och män på samma plan genom att ha kvinnor på den ena sidan och män på den andra. Och var helst man upptäcker könsapartheid i Sverige, som på badhus och i föreläsningssalar (män framme, kvinnor bak), borde det genast bli ett ramaskri. Och där går inga heliga byggnader fria de heller.

   Vi är så flata genast det handlar om religion. Hedersförtrycket inte att glömma. Det är bara att ta diskussionen, våga ta den. Och fullkomligt strunta i om man kallas för islamofob eller rasist eller främlingsfientlig; man vet ju alltid själv om man är det eller inte. Om allt fler ger katten i om man blir kallad vad helst det nu kunde vara, skulle detta ”kallande” snart upphöra. Så låt oss inte längre tystas. Vi måste börja ställa de frågor som journalisterna inte vill göra. Och inte ge upp innan vi får svar på våra frågor. Vi måste bli tuffa helt enkelt.

   Samtidigt är det de politiska partierna jag är mest orolig över. Under så många år som de frotterat sig med allehanda muslimska grupperingar, är de redan såpass insyltade i varandra att det kan vara svårt att få någon ändring till stånd där. Så jag antar att kampen för våra västerländska värderingar får bli det verkliga civila samhällets sak. Inte den som hovar åt sig diverse skattemedel.

   Gilla

 15. Luis skriver:

  Anledningen till att vi inte har varit utsatta för terrordåd i Sverige kan bero på de muslimska föreningarnas nätverk bland terrorceller och grupper inom Europa. Det har uppstått ett konsensus av att inte attackera Sverige då landet upphör att bli den fristad som det har blivit avseende islamism.
  Sverige har dessutom sedan lång tid tillbaka oavsett regering i stort sett varit en stödjande partner till Palestina och indirekt även till Hamas, PLO, al-Nusrafronten och Hizbollah. Hur man än vänder och vrider på det så är Sverige en stor vän av islam och verkar även accpetera en pågående islamisering av landet.

  När även det högsta kristna religiösa rådet i Sverige vänder kinden mot Mekka så blir det väldigt transparent och begripligt varför vi tillsvidare är undantagna från terrordåd.

  Liked by 1 person

  • Kristina von Heland skriver:

   Det händer ingenting så länge Sverige för den nuvarande politiken. Det påminner en del om någon av John le Carres romaner om mullvadar och sleeping agents. Rent strategiskt är det idealet att använda Sverige som bas-flera av dåden har bevisligen utförts av islamister knutna till Sverige. Om Sverige skulle stänga av kranen helt eller delvis smäller det. Tror att det har blivit lite som en utpressningssituation-rör mig inte för annars…Idag då man helt enkelt kör över folk och skjuter är ett läge som är helt okontrollerbart. Tes antites, kanske Tyskland sätter på kranen igen-en kommentar jag fick idag från tyskar. Det sorgliga blir vad som det öppna samhället tar vägen-vad blir priset för denna intelligensbefriade politik?

   Liked by 2 people

 16. Hedvig skriver:

  Patrik Engellau!

  … ”Om vi, vilket antagligen betyder vi etniska européer, inte vidtar förebyggande åtgärder kommer vi att förlora, vilket möjligen betyder att ett kalifat etableras i Europa.”…

  Har du läst Johanne Hildebrandts ledarkolumn ”Det som har förlorats behöver återtas” i dagens SvD?

  http://www.svd.se/det-som-har-forlorats-behover-atertas/om/ledare-kolumnister

  Eller sett/lyssnat på Johannes HIldebrandts och Sakine Madons nystartade youtubekanal?

  Här är första programmet om polisens kamp i förorten.

  Liked by 1 person

 17. Luis skriver:

  Ett sätt att åtminstone komma en bit på vägen är sätta grupp mot grupp i problemställningen.
  Oftast när man akademiskt skall göra en jmf så bör man ha två sidor av myntet dvs en referensgrupp som som skall utgöra normen och en grupp som utgör onormen.

  Debatten om utanförskapsområde och dess invånare är så låg och så dum att det är svårt att ta den på allvar.
  Enligt uppgifter finns det ett femtiotal områden där blåsljuspersonal riskerar sina liv för att utföra sitt jobb. Dessa områden har en gemensam nämnare och det är en överrepresentation av muslimer.
  Det finns även andra område som också definieras som utanförskapsområde men där det finns en överrepresentation av svenskar, polacker och folk från forna Jugoslavien.
  Dessa område är lika fattiga och arbetslösheten är lika hög. Det som skiljer dessa två utanförskapsområde ifrån är att i det sista fallet så brinner inte bilar, blåljuspersonal blir inte utsatta för livsfara.

  En kvalificerad fråga är varför är det så olika beteende i nästan två identiska område sett ur ett socioekonomiskt perspektiv? Svaret är givet enligt mig, det beror helt på kultur och värderingar.
  I muslim dominerade område så är intifadismen en daglig verksamhet och denna intifadismen är riktad mot just polis, brandkår och ambulans personal.
  Det anmärkningsvärda är att det här väldigt synbara problemet inte nämns i debatten givetvis är det föga förvånande, men problemet finns framför ögonen på samhället.

  Det är tabu i debatten att sätta grupp mot grupp vilket jag tycker är ohederligt.
  Antalet fattigpensionärer växer och tusentals av dem har knappt råd att äta sig mätta utan måste be om allmosor eller vända sig till frivillig organisationer för att få en bit lagad mat.
  Samtidigt som detta sker så kan nyanlända kvittera ut stora bidrag varje månad och det är ingen myt. Utöver bidragen så finns det även möjlighet till att få rena lyxprylar som cyklar mobiler etc, det är heller ingen myt.

  Ärlighet i debatten är ett måste om vi skall kunna komma till rätta med ett problem som snart inte går att lösa. När stora starka poliser knappt vågar gå till jobbet pågrund av rädslan för att inte komma hem till sin familj helskinnade får inte förekomma i ett civiliserat samhälle.

  Vi har alla någon gång blivit utsatta för oförätter, avsaknad av fritidsgårdar, blivit illa behandlade av samhället i en eller annan form men ingen människa med sunt förnuft och med ett civiliserad värdegrund kan få för sig att bete sig som ett odjur mot andra människor.

  En sund inställningen till livet och till sina medmänniskor måste vara ett grundkrav för att få vara med i den gemenskap som vi har valt att kalla det svenska samhället.

  Liked by 2 people

 18. Hortensia skriver:

  Man får nog ta i HAND lite mer… framöver, om allt går vägen…

  Heja, Maria Winberg Nordström!!!

  ”Mannen ville inte ta i hand med kvinnor av religiösa skäl – då fick han inga fler arbetspass.
  Nu stäms arbetsgivaren Helsingborgs stad, rapporterar SVT.
  – Ingen kvinna ska behöva finna sig i att på sin arbetsplats bli negativt särbehandlad, säger Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd med ansvar för personalfrågor.”

  http://www.expressen.se/kvallsposten/vagrade-ta-kvinnor-i-hand–fick-sparken/

  Gilla

 19. Willy Lindqvist skriver:

  Svenska politiker, myndigheter och folket har mycket att lära av Israel. Det är hög tid att ta till sig den kunskapen.

  Gilla

  • Ami skriver:

   Tack Willy, det värmer mig att läsa din kommentar. Hoppas att fler lär sig förstå hur demokratisk och öppet samhälle Israel är trots grannar som bara vill utplåna dem.

   Gilla

 20. Gunilla skriver:

  Efter att ha läst Westerholms ‘Janusansikten’ och Joakim Mårtensson i Avpixlat (Ge hatet en chans) samt medias rapportering av att attacken i Tyskland inte var islsmistisk utsn en stackars mobbad ‘tysk medborgare’ som man nu får den tacksamms (?!) chansen att jämflra med Breivik (men, jo, hhmm, han var visst turk…och muslim…. Sscchhhhh) undrar jag om det något vi alla missat; Är det så att våra makthavare över huvud på medborgarna bestämt att låta islam ta över och vi alla är utsatta för en maktkomplott?????…..

  Liked by 1 person

 21. Hovs--hallar skriver:

  @ UTLANDSSVENSK
  Jag skrev ”ÖVER en halv miljon”, (OBS: ”över”, inte ”nästan”!)
  för att inte kunna beskyllas för att överdriva. Det kan mycket väl vara en miljon nu, ja. Men säkert vet vi faktiskt inte.

  Det väsentliga är inte den exakta siffran, utan vilken sorts idéer som rör sig i dessa människors huvuden.Och ca. hälften är alltså bokstavstroende enligt undersökningar, vilket var det väsentliga i mitt inlägg. Det övriga är spekulationer.

  Gilla

 22. ruben skriver:

  I Sverige har vi en rasistisk rörelse i Malmö, där palestinier hotar eller jagar bort judar. Hur kunde Sverige bli så rasistiskt? Vilka har hjälpt till med det?

  Gilla

  • Carl G. skriver:

   Judar bosatta i Malmö ska naturligtvis lägga skulden hos den judiska mediefamiljen Bonnier – som har bedrivit hetsjakt på politiska dissidenter i flera årtionden. Hade Bonniers låtit politiska dissidenter tänka fritt och yppa sina åsikter utan risk för repressalier så hade Sverige varit ett mycket behagligt land i dag.

   För övrigt betraktar judar, Sverige som en del av judarnas ”nordliga provins” – inte som en nation alltså. Det tycker jag är ett synsätt som verkar helgalet.

   Hur har detta synsätt påverkat oss svenskar i vårt eget land?

   Gilla

 23. MartinA skriver:

  Jag tycker inte om PEs lösningar. Dagens härskare har bättre information än någon annan. Politikerna har tiotusentals informationsinsamlare och informationsberedare. Media sitter mitt i informationsflödet. De har vetat om allt det här under decennier. Ändå har deras reaktion alltid varit att tysta kritik, dölja information, förvanska statistik. Om vi enligt PEs förslag ger härskarna ännu mer rätt att förtrycka saker de inte vill höra kommer de naturligtvis bara göra mer av samma. De kommer bara förbjuda folk att kritisera dem eller effekten av deras handlingar.

  Sen tycker jag att förslaget att hyra israeliska experter var om möjligt ännu sämre. Dels kommer de ha sin lojalitet till den israeliska staten, inte till oss. Dels skulle det bara vara ytterligare ett sätt för dagens härskare att berätta att de inte klarar av den situation de själva har skapat. Och dels så är båda förslagen bara symptombehandling. Vilket är meningslöst.

  Det bästa sättet att minska terrorn är att tömma den sjö jihadisterna simmar i, för att uttrycka mig maoistiskt. Förslagsvis genom att avskaffa alla bidrag och statens storlek drastiskt.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    ”Helst vill jag att den israeliska statens mest erfarna säkerhetsexperter kommer hit och utformar ett förslag till politik åt oss.”

    Logiken är att annars vore de att betrakta som förrädare. Min poäng är egentligen att svenskar måste sluta med grundantagandet ”cumbaya”, ”alla är vänner”, ”intressekonflikter existerar inte”.

    Gilla

 24. MartinA skriver:

  Sen måste jag bara påpeka, alla islamiska terrorattentat i Europa som jag känner till har varit från Sunniislam. Samma sak i USA. Och ändå, USA hetsar hela tiden mot Iran. Och är allierat med Saudiarabien. Och stödjer sunnimiliser i Syrien. Och påstår sig vara ”i krig med terrorismen”. Något stämmer inte.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.