Gästskribent Lennart Bengtsson: Dagens invandringssystem fungerar inte utan måste ändras

logo­DGSAtt människor i många fall föredrar att bosätta sig i ett annat land är i grunden positivt såväl för individen själv som för andra. Ett land kan också ha överskott av personer med särskild expertis som för en kortare eller längre tid också kan vara till stor nytta i ett annat land som råkar sakna sådan expertis. Svenska vetenskapsmän, ingenjörer och administratörer har bidragit på flera sätt till andra länders utveckling, inte minst i utvecklingsländerna, liksom alla kunniga experter och yrkesmän som under en lång tid bidragit till att bygga upp Sverige och dess framgångsrika industrier och service verksamheter. Dagens svenska näringsliv har stor brist på välutbildade ingenjörer, data- och tele-experter inte minst en följd av svagheter i de svenska utbildningssystemen. Bristen på läkare, sjuksystrar och annan specialistvård inom medicin och äldrevård har länge varit kronisk. Sverige behöver följaktligen invandring och här finns det knappast avvikande uppfattningar. Emellertid är det nödvändigt att sådana invandrare har den önskade kompetensen. Dagens asylinvandring löser inte detta då majoriteten av dagens invandrare saknar kompetens för de arbeten som efterfrågas.

Problemet idag och under de senaste decennierna är att man istället för en ordnad och kontrollerad invandring har fått en kaotisk och okontrollerad sådan och detta till stor del genom asylinvandringen. Denna är numera snarare en slags oordnad folkvandring från främst Nordafrika och Mellanöstern. De hjälpsökande kan inte alltid styrka att de är flyktingar i nöd från ett rådande krig eller inbördeskrig. Om de saknar sådana skäl, och det gäller sannolikt för flertalet, är det den enklaste sak i världen att utge sig för att vara asylsökande genom att förstöra sina identitetspapper eller att köpa förfalskade sådana. För förfalskade pass finns det en blomstrande marknad i dag och vem som helst kan köpa sådana med den sökande i en lämplig önskad ålder. Att sedan bege sig till ett utvalt europeiskt land som välvilligt erbjuder en bred och generös välfärd är följaktligen en nära nog oemotståndlig frestelse. Inte minst i Sverige där man kan klara sig bra på olika former av socialbidrag som i de flesta fall är mer generösa än lön för ett okvalificerat arbete, om nu sådana enkla arbeten överhuvudtaget finns. Som framgår av många intervjuer så saknas det oftast incitament att såväl lära sig svenska som att söka ett arbete. Man drar ofta ut på detta så långt det går eftersom man under tiden får de medel som de flesta klarar sig hyggligt på.

Sverige med sin stor välfärdsapparat har villigt mött den enorma efterfrågan på välfärd som dagens folkvandring erbjuder och har med stor företagsamhet satt en jättelik människoindustri i funktion med omfattande sysselsättning och omsättning. Denna industri arbetar dessutom under ideala förhållanden då kapital strömmar till utan några som helst begränsningar. Det har snabbt lockat till sig alla slag av företagsamma och kreativa entreprenörer som på en tid av några månader ordnat mat och husrum åt ett antal som motsvarar en medelstor svensk stad. Detta har varit möjligt eftersom Sverige råkade ha ett större antal ännu brukbara bostäder i delvis övergivna småorter där meningsfulla arbeten sedan länge försvunnit och där människor i arbetsför ålder flyttat ut.

Den svenska välfärdsapparaten omfattar emellertid endast flyktingmottagningen och vad man sedan skall ta sig till med ett stort antal människor utan relevanta kunskaper, språkkännedom eller utbildning har man inte tänkt mycket över. Man tänker sig kanske att civilsamhället skall klara detta men så är inte fallet. Erfarenheten från tidigare liknade invandring är knappast positiv då ca 40 procent inte lyckats få ett arbete efter mer än tio år. Situationen för de senaste årens invandring kommer knappast att bli bättre med alla negativa konsekvenser som vi ständigt påminns om.

Asylinvandring kan möjligtvis fungera när det rör sig om ett litet antal människor och då huvudsakligen av människor från samma kulturkrets som värdlandet. Det är därför den bästa lösningen att flyktingar söker sig till närliggande länder för att sedan när stridigheter och annat upphör kan återvända till sitt eget land. Dagens asylinvandring kan inte fås att fungera och leder till ett fortsatt lidande inte bara för flyktingarna utan även för befolkningen hos det mottagande landet. Dagens populistpartier i flera europeiska länder är en konsekvens av folkligt missnöje främst till följd av en sådan felaktig och ogenomtänkt invandringspolitik. Den borde snarast överges innan situationen blir ohållbar. Dagens Sverige är sannolikt nära en sådan punkt.

Dagens asylpolitik bör därför snarast överges.

Lennart Bengtsson är meteorolog och klimatforskare med lång internationell tjänstgöring, främst i Storbritannien och Tyskland. Vid sidan av ett aktivt vetenskapligt arbete har han ett allmänt och engagerat intresse i centrala samhällsfrågor.

51 thoughts on “Gästskribent Lennart Bengtsson: Dagens invandringssystem fungerar inte utan måste ändras

 1. Gösta Johnsson skriver:

  Bra och insiktsfullt inlägg som bör läsas av politiker alla kategorier – från amatör- till yrkespolitiker – inom alla de partier som blundat och/eller förnekat de problem dagens massinvandringspolitik medfört för det svenska samhället.
  Kontrollerad invandring av människor med den kompetens som efterfrågas är positivt medan de senaste decenniernas okontrollerade folkvandring är motsatsen. Den förstör inte bara för samhället i stort utan också för de många enskilda människor vars yrken håller på att malas sönder av det kvävande trycket på deras arbetssituation. Jag tänker på lärare, socialarbetare, poliser med flera so befinner sig i frontlinjen och måste hantera ohållbara situationer med för lite resurser och en lagstiftning som inte utgör det stöd som de behöver.
  Dagens asylpolitik måste snarast överges och ordning återinföras på alla plan.

  Liked by 5 people

 2. Jan Andersson skriver:

  Jag får det till att Sverige behöver utbildning mer än invandring. Vilka invandrare skulle till exempel vara en tillgång inom vår världsledande skogsindustri? Vi barkar inte stockar för hand längre.

  Liked by 3 people

  • PerH skriver:

   Vi har heller inga eller enklare arbetsintensiva sammansättningsfabriker typ brödrostar eller dylikt, allt är placerat i Asien.
   Allt är aktivism med frånvaro av konsekvensanalys och tjänstemannaansvar.
   Kunskapssamhället som politiskt satsades på efter rekordåren blev den ultimata utbyggnaden av klientstaten som med sin efterfrågan på klienter kom att höja BNP i det framväxande Absurdistan som ser grannländerna som främlingsfientliga populister.

   Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Nyplantering av skog kanske?

   Bärplockning borde vara en given sak,
   så slapp vi lura Thailändare hit!

   Trädgårdsnäringen är i hög grad manuell o lågutbildad,
   men säsosongsbetonad.

   Då får man sen studera under vintern…
   Svenskar kunde förr läsa på sin fritid…

   Man häpnar hur omedvetna vänsterns, inkl Mp, flyktingkramare är!

   Ankommande 17-18 åringar bör ha 20 timmars obligatorisk svenskundervisning,
   o 10 tim samhällskunskap inkl samlevnadskunskap,
   information om hur MAN beter sig i Sverige!

   Utan rätt till familjeförening, den får ske på hemmaplan i så fall!

   Övriga ämnen fimpas helt, utom möjligen några tim engelska.

   Då minskar pull faktorerna avsevärt!

   Dags att inse att Multikulturen nått vägs ände,
   Integrationen kommer aldrig att fungera, som vi sett,
   vi måste stenhårt satsa på assimilering,
   i enlighet med vad FN:s Flyktingstadga de facto KRÄVER.

   Slopa därför Alla bidrag till religiösa/kulturella Riksorganisationer o Etniska kulturföreningar!

   Ge istället dessa stöd till svenska föreningar,
   som helhjärtat engagerar sig i assimileringsprocessen!

   Då kan vi slippa bli ett Kalifat!

   Liked by 1 person

  • Kristina von Heland skriver:

   och vi gräver inte diken för hand heller. Jag gjorde en analys av förslagen att invandrarna skulle sättas i enklare sysslor hos bönder. De skulle få kost och logi och en mindre ekonomisk ersättning. Det kom mig osökt att associera med statarsystemet som samma parti (s) fick sin cred att avskaffa och nu ska återinföra. För övrigt var LRF med i detta genom att tota ihop en positiv attitydsundersökning från mina yrkeskollegor. Jag tror det de aktiva kan räknas i ental. De som drev en verksamhet blev anmälda och sedan fråntagna sina djur pga av djurhållningen-detta på formella grunder och inte på reell misskötsel av djur; det var invandrare som drev verksamheten i Skåne för övrigt… What comes around goes around. Ett jordbruk är en högteknisk verksamhet, de som har djur kvar är de stora enheterna med robotmjölkning. Detta har myndigheter och politiker drivit på genom sin förda politik som inte är EU anpassad utan drivs för att Sverige ska leda avregleringen och bli bäst i klassen. Därför har man hårdare regler,lökodlingen på Gotland ett färskt ex som trol läggs ner. Eu stöden är en pott och Sverige avskriver sig en del och då skrattar de andra ländernas bönder hela vägen till banken. Parallell till invandringen? Jag anser att det är samma beteende och det barkar åt skogen.

   Gilla

 3. Peter skriver:

  En bra artikel, men jag reagerar lite på meningen ”Sverige behöver följaktligen invandring och här finns det knappast avvikande uppfattningar”.

  Jag har många gånger frågat mig en sak som borde vara så självklar men som jag aldrig hört någon politiker eller journalist ta upp: Det finns nämligen inget annat land, möjligtvis med undantag av Schweiz, som haft så många fantastiska företagare, entreprenörer och uppfinnare som Sverige per capita, låt vara att en del av dem faktiskt är invandrare från början (men då kom de från liknande kulturer och bidrog med kunskap). Lägg därtill ett utbildningssystem som bara fram till för några decennier sedan var i världsklass och ett land som i princip toppade undersökningar när det gäller tillförlitligheten mellan invånarna.

  Med dessa utmärkta förutsättningar i bagaget borde det nästan ha varit lag på att politikerna skulle uppmuntrat den egna befolkningen att föda minst två barn per par.

  Enligt ekonomen och experten på invandring, Tino Sanandaji, har Sverige heller inte haft något födelseunderskott att tala om, om man undantar några år kring millenniumskiftet. Ekonomen Jan Tullberg har också sagt att procentandelen som arbetar har legat på ganska konstanta nivåer under många, många decennier i förhållande till människor som är yngre än 19 år och äldre än 65 år. (Det får dock inte bli för många gamla människor i förhållande till den arbetande delen om systemet ska fungera i längden.)

  Allt detta har länge får mig undra vilket som är det verkliga skälet bakom invandringen och vem som egentligen bestämmer. Har jag fel när det gäller vem som egentligen bestämmer innebär det å andra sidan att vi haft politiker under några decennier som tappat kontakten med verkligheten …

  Liked by 10 people

 4. MartinA skriver:

  Varför är det relevant om det är positivt för individen själv? Det enda relevanta perspektivet måste väl ändå vara huruvida det är positivt för medborgarna i det land som personen vill bosätta sig i?

  Om det finns ett överskott av en viss expertis i ett land. Exempelvis rörmokare. Och dessa skall inbjudas till ett annat land. Kommer inte lönerna för de befintliga rörmokarna falla väldigt mycket då? När rörmokarna har fått en mycket sämre ställning på grund av den här invandringen. Kommer inte de då i sin tur att kräva invandring av andra tjänstetillhandahåller som de tycker är för dyra? Alltså, ett land bör ha lojalitet till sina befintliga medborgare. Det är vad ett land är. Och om innvånarna upplever att priset på rörmokare är för högt så är knappast lösningen att hugga de egna rörmokarna i ryggen genom att alliera sig med utländska rörmokare? Det är ju samma sak som att säga att det inte finns någon solidaritet mellan medborgarna alls. Eller åtminstone att den som finns är till salu. Billigt. Och vad är då poängen med att ha ett land överhuvudtaget?

  Nu var det väl inte det som artikeln egentligen ville diskutera. Men de här underliggande värderingarna och antagandena tycker jag nästan är viktigare att diskutera än mer högtstående argument. Jag tror de påverkar vår värld mer än medvetna beslut.

  Liked by 3 people

  • Cassandra skriver:

   Mycket bra kommentar av Martina 06:50.

   Ja, ett land ska i första hand ha lojalitet till sina befintliga medborgare, det är vad ett land är. Vad ska man annars ha ett land till?

   Håller helt med att de här underliggande värderingarna lägger ribban för oerhört mycket annat och att det är här det finns ett fundamentalt fel i svensk politik idag, som borde föras högt upp på den politiska agendan att rätta till.

   Grundstenar för ett samhälle som till exempel land, nation och medborgarskap behöver återtas från dem som försöker kasta bort dem och istället definieras mycket tydligt.

   Till exempel är medborgarskap något som bör ges individer först efter att de under en längre period, säg tio år, visat att de delar grundläggande svenska värderingar. De som kommer hit med fullkomligt främmande och antivästliga värderingar som osvikligt leder till vårt samhälles upplösning och på sikt diktatur, ironiskt nog inte sällan av samma slag som de länder de en gång kommit från, ska definitivt inte ges svenskt medborgarskap. Att till exempel praktiserande muslimer får svenskt medborgarskap blir därmed, rätt och riktigt, fullständigt uteslutet.

   Vi lever i ett demokratiskt samhälle med vissa liberala medborgerliga rättigheter som skapats i Västerlandet under hundratals år i en annan tid, i etniskt och värderingsmässigt mycket mer homogena samhällen, under ledord som bland andra frihet, jämlikhet och broderskap. Vi ställdes aldrig inför dagens situation, med att plötsligt ha stora skaror av helt främmande utomvästliga och ofta motsatta, för att inte säga direkt fientliga, värderingar och kulturer mitt ibland oss på hemmaplan.

   Som Muhamed Omar skrev i krönikan ”Kriget kommer närmare” 15 juli: ”Jihad, det heliga kriget, är bara det mest akuta och extrema uttrycket för ett hat mot väst som omfattar betydligt fler muslimer än det fåtal som tar till vapen för att döda oss. Miljoner och åter miljoner muslimer hatar väst. Så ser verkligheten ut. Att detta hat stundtals leder till våld är föga förvånande. En anledning till hatet är skillnader i värden och världsbild. Opinionsundersökningar visar att skillnaden i sättet att tänka mellan människor i islamvärlden och i västvärlden är oerhörd.”

   När så stor del av dem som kommer hit är från islamvärlden med så stora skillnader i värden och världsbild, är det av akut vikt att invandringspolitiken drivs med självbevarelsedrift.

   Lika lite som britterna mitt under Andra världskriget skulle ha välkomnat tyska nazister till Storbritannien, kan Sverige välkomna individer från länder där vi de facto är inblandade i krig mot islamister, som Syrien, Libyen, Afghanistan, med flera.

   Det är ju omöjligt att veta hur individer som kommit hit från sådana länder innerst inne tänker och vad de har för egentligt syfte med att komma hit, särskilt som vi vet att islam inte är en religion bland alla andra, när den systematiskt strävar till alla mänskliga rättigheters upphävande, samhällsomstörtning, demokratins avskaffande, sharialagar och kalifat.

   Det är hög tid för alla att genomskåda att islams företrädare utnyttjar våra regler om skydd för religioner och vår tolerans för religiösa minoriteter mot oss själva, på ett sätt som bakbinder oss och är på väg mot att leda till samhällets upplösning.

   Vi behöver se om vårt hus och det snarast. Det brinner i knutarna.

   Liked by 3 people

   • B skriver:

    Samhället kommer att ändras väldigt mycket när en stor del av nya medborgare är muslimer tror jag.

    Inför och efter nationaldagen kunde man i nästan varenda tidning se reportage om nya medborgare, ofta med bilder på kvinnor iklädda huvudbonad och långa kjolar. Jag tycker inte alls att det är något positivt, hur hurtigt och glatt journalisterna än vinklade det, att många av de nyanlända och nya medborgarna är muslimer. Jag vill att Sverige ska vara ett land där kristna och västerländska värderingar dominerar. Detta innebär inte att jag hatar muslimer. Jag vill bara inte leva i ett land med en stor muslimsk befolkning eftersom det då egentligen är ett muslimskt land, låt vara att landet en gång i tiden var kristet. Jag föddes i ett kristet, västerländskt land och i ett sådant land vill jag också leva resten av mitt liv och en gång dö. Nu kommer jag väl att få många påhopp, men jag skriver bara om hur jag känner och mina känslor och tankar har jag rätt till, dem kan ingen ta ifrån mig. Jag tycker om att dela kulturella rötter med de flesta i mitt land.

    Och så finns förstås oron där, eftersom det mig veterligen inte finns något land med en stor muslimsk befolkning där människor som inte är muslimer har det så speciellt bra…

    Liked by 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    @B

    Det sägs att Muslimer,
    läs gärna Islamister,
    är högst medvetna om Allah sina rättigheter i Minoritet.

    Den dag man når Majoritet,
    den dagen synes ej vara så avlägsen, 50 år max, kanske tidigare än så,
    då finns det ej längre några rättigheter för Minoriteterna.

    Att Sharia långsiktigt införs i Sverige lär vara uppenbart för Allah,
    enbart en fråga om matematik,
    med nuvarande flyktingpolitik demografi o nativitet…

    Frågan är egentligen bara NÄR!

    Hur mår våra Muslimkramande Feminister då?

    Satsa på Lesbiska relationer med inseminering är ej ofarligt,
    då HOMO-rättigheter heller ej finns…

    Då försvinner nog den rätten också,
    bara naturlig betäckning tolereras)

    Fast villiga hannar lär finnas redo)

    Såvida ej SD får 30+ % i nästa val,
    något som verkligen ej är en utopi!

    Störst med stor sannolikhet, minst 25%)
    oavsett vad våra riggade opinionsundersökningar försöker motbevisa!

    Man missar helt de starka väljarströmmar som finns,
    bland svarsbortfallet som är påfallande högt genom metodfel!

    Nästan varenda person man pratar med, lär göra det)
    Rösta SD!

    Måttet är mer än rågat!

    Batra måste bort,
    en vanlig M-åsikt bland gräsrötterna!
    Men M är toppstyrt…

    Fredriks skadliga ande svävar för alltid över henne!

    Tio års FLÄCKFRI vistelse, innan vi delar ut Medborgarskap.

    Då har inga partier kortsiktigt intresse av att jaga röstboskap.

    Fem år för Kommunal rösträtt!

    Sossar hänger sig kvar vid makten lokalt,
    med hjälp av köpta bidragsröster,
    värvade med hjälp av Tro & Solidaritet…

    Ett fördärv för Sverige!

    Liked by 1 person

  • Janne skriver:

   Det finns ingen naturlag som säger att import av kompetens till ett land sker på grund av överskott av det i ett annat. Svenska sjuksköterskor som flyttar till Norge pga av bättre villkor, inte pga för få jobb i Sverige. Ett land kan dränera ett annat på nödvändig kompetens. En individ tjänar däremot oftas på att flyta, ingen flyttar helt utan anledning.
   Det skadliga med legal arbetskraftsinvandring till Sverige för folk med låga kompetenser är att det sänker lönen för befintlig arbetskraft samt bygger ofta på fejkanställningar och utnyttjande av människor

   Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    Men kommer inte en migrerande byggingenjör att väcka ett krav hos svenska byggingenjörer att öppna upp för migration av barnflickor? De har fått sin lön sänkt, då är det väl rimligt att en tjänst som de efterfrågar också skall bli billigare?

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    @MARTINA

    Vi importerar väl inga barnflickor?
    Flyktingkvoten borde till 100 % bestå av änkor med flickebarn!

    De allra svagaste på flyktingmarknaden!
    Utan patriarkala värderingar)

    Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   @MARTINA
   Det här är kanske ett sidospår, men jag vill ändå haka på och beskriva ett helt annat synsätt än det som du för fram. Det är många som tycker som du, att man ska skydda befintlig verksamhet – inte bara rörmokare utan befintliga företag över huvud taget, och speciellt de som hör till det egna landet. Det senare är naturligtvis en definitionsfråga: mångas hjärtan klappar varmt för Volvo Personbilar, som ju egentligen är ett kinesiskt företag. Hur som helst, strävan att skydda det befintliga brukar sammanfattas med ordet protektionism.

   Den motsatta synen utgår inte från säljaren/producenten utan från köparen/konsumenten. Konsumentens intresse är att få bästa produkt till lägsta kostnad. Vad som är ”bäst” finns det naturligtvis inget objektivt mått på utan det bestämmer köparen genom sitt val, förutsatt att det finns flera alternativ att välja mellan. Vi kan kalla det konkurrensmodellen.

   Konsekvensen av konkurrensmodellen är att företag slås ut hela tiden när de inte förmår leverera det som konsumenten vill ha, och ersätts av nya företag som kan sänka priset eller göra en bättre produkt. En del av det nya kan komma från import eller från företag (även rörmokare) som etablerar sig i vårt land. Den här processen gör att alla i landet successivt blir allt rikare.

   Naturligtvis är det kortsiktigt synd om rörmokaren, som vill ha mer betalt än en lika duktig polsk rörmokare. Men sånt är livet, på sikt är det bättre att rörmokaren gör något annat som han tjänar mer på. Eller i varje fall att han kan glädja sig åt att sonen kommer att tjäna storkovan som dataspelskonstruktör i stället för att gå i pappas fotspår som lågbetald rörmokare.

   Obs! Jag tror mig inte sitta inne med den slutliga sanningen, men det här är ett annat sätt att se på saker och ting som jag vill dela med mig av.

   Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    @Lennart
    Jag tycker inte handel med varor är jämförbar med fri rörelse för arbetskraft. Till exempel hade alternativet till den besjungna arbetskraftsinvandringen på femtiotalet varit högre löner för svenska arbetare. Och litet mindre producerat och litet mindre skattepengar till staten. Jaja, det är meningslöst att försöka förklara sånt här för globalister som du. Du saknar lojalitet. Du vet inte vad ett folk är eller ens vad det betyder. För dig är allt ekonomi, det finns ingenting bortom bankkonton och konsumtion.

    Hm. Hur ska jag förklara. För att vi människor ska kunna finnas till. Måste vi kunna producera tillräckligt mycket militärt våld. De enda rättigheter någon har är de som backas upp av våld. Det kräver att människor är redo att utsätta sig för livsfara och svåra umbäranden. Detta är allt livs fundament. Alla samhällens fundament. Din mentalitet innebär att det här våldet måste produceras av legosoldater. Eftersom du ej förstår folkbegreppet eller varför ett folk måste ha lojalitet till varandra och ett gemensamt öde och en gemensam historia, någonting att riskera livet för. Att blod är tjockare än vatten. Jag föreslår att du läser om historiens samhällen. Och hur folkarméer alltid vinner mot legosoldater i längden. De legoarméer som ändå varit framgångsrika har drivits av girighet. Möjligheten till att plundra och våldta och förtrycka. När tillräckligt mycket ekonomi skapas av detta plundrande så blir ibland legoarméer och motsvarande effektiva. Men det är mycket instabilt och skapar mycket otäckare samhällen än mer defensiva och landbundna folksoldater.

    Liked by 2 people

   • Lennart Göranson skriver:

    Låt oss stanna vid att konstatera att våra uppfattningar är olika, utan att gå in på om den ene eller andre ”vet” mer. Du tycker jag saknar lojalitet, jag menar att jag har lojalitet med svenskarna i deras egenskap av konsumenter. Ditt resonemang om betydelsen av folkarméer är en annan historia som jag inte vill gå in på i det här sammanhanget. Det är möjligt att det är ett argument för att man ska prioritera producentintressen framför konsumentintressen, men där lägger jag mig platt.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det jag försökte säga, på mitt snäsiga sätt, var att fri rörlighet förstör den sammanhållning som ett samhälle behöver för att finnas till.

    Gilla

   • B skriver:

    Fri rörlighet i all ära, men det finns värden som inte kan mätas i pengar. För mig är det viktigare att den svenske mjölkbonden som har den sista gården i byn får vara kvar även om importerad mjölk skulle vara betydligt billigare (vilket jag inte vet om den är, det är ett hypotetiskt exempel). Jag tycker att mitt liv blir fattigare om han måste lägga ner sin verksamhet. ”Bara” en sådan sak som att beteshagarna slyar igen utan betande kor är viktiga att beakta. Att stå en försommarkväll och titta ut över en betad hage, vad är inte det värt? Igår gjorde jag just det, samtidigt som kyrkklockorna i min hembygds kyrka ringde helgmål, denna ljuvligt vackra sommarkväll. Jag är så tacksam att få uppleva något sådant.

    Jag vill att något ska vara som det har varit. Allt nytt och globaliserat är inte av godo. Allt är inte pengar och effektivitet. Människan lever inte av bröd allena, själen måste ha sitt. När jag lägger mig tillrätta på kudden med farmors gamla örngott tillverkat hemma av hemodlat lin på släktgården är den en annan känsla än att lägga sig på ett örngott inpregnerat med giftiga färgämnen och kemikalier tillverkat av barnarbetare i Bangladesh.

    Det finns något mer än pengar och effektivitet och jag tror att mycket av det har gått förlorat i dag. För att säga något positivt om invandring, detta ämne som diskuteras så mycket överallt numera, så upplever jag ofta att människor från andra länder värderar det själsliga högre än vad vi gör i Sverige. Där har vi väl något positivt att ta vara på när det gäller invandring? Vi kanske kan lära oss att värdera det som inte går att mäta, såsom länken till tidigare generationer och traditioner?

    Liked by 1 person

   • Lennart Göranson skriver:

    @B
    Du ger en väldigt vacker bild av en annorlunda värld, och den griper tag i mig. Jag önskar att jag kunde tro att den kan återskapas, den väcker minnen av vad jag själv har upplevt i min barndom, hos småbrukare i Östergötland. Men jag är pessimistisk. Jag tror inte flertalet människor i vårt land vore beredda att avstå från allt av det som kommer av ett system som skapar ekonomiska resurser men till bekostnad av annat. Kanske det går i alla fall? Låt din bild och min bild hänga kvar, kanske det finns ett sätt att förena dem.

    Gilla

   • B skriver:

    Tack för svaret.

    Det går kanske inte att återskapa det gamla bondesamhället och det är kanske inte heller önskvärt fullt ut, vi har ju mycket nu som är bättre än då såsom modern sjukvård och mediciner, men jag tror att man kan försöka bevara det som var bra, småskaligheten, det närproducerade, familjegemenskap och respekten för det som var. I min by finns det tack och lov ganska många som arbetar med et vanligt jobb, men som driver lite jordbruk som månskensbönder just för att det är så tråkigt med obrukade åkrar och igenvuxna hagar. Och man vet faktiskt inte när det igen kan behövas att ta tillvara på det en liten gård kan ge. Det är också bra att barnen i familjen får veta varifrån mat kommer, att ha fått vara med och plocka sten på en åker eller rensa bort baldersbrå och molla eller kupa potatis, det ger respekt för mat och arbetet för levebrödet och stolthet att hjälpa till. Jag tror att man ska försöka ta det bästa ur båda världar.

    Jag tror att svensken, som ju är så rationell och en social konstruktion enligt proffstyckarna, behöver något mer än bara det som värderas i pengar. Tänk hur folk vallfärdade till musikalen ”Krisina från Duvemåla” och rördes till tårar. Det finns behov av något mer hos svensken är hen, genuspedagogik och tidrapportering i konstiga datasystem på jobbet… Ibland känns det som att vi svenskar bara ska leva för att arbeta, betala skatt och producera. Helst ska vi inte tänka så mycket och absolut inte känna, i synnerhet inte känna för det som inte kan generera annat än högre BNP.

    Liked by 1 person

   • benny guldfot skriver:

    Om jag inte blir censurerad .. så vill jag gärna instämma Martins resonemang, jag anser det på grämsen till barnsligt att reducera den mänskliga tillvaron till om var och vem som konsumerar och producerar, sammanhållningen, själva kittet i ett samhälle har endast delvis med det att göra, visst då Volvo ägdes och byggdes i Sverige så bidrog det till kittet, nu litet mindre.

    Jag tycker att det gigantiska experiment som pågår där vi alla betraktas som mobila konsumenter eller producenter på ett ganska uppenbart vis slår fel, vi ser mer och mer splittring, mindre och mindre sammanhållning, ta de senaste nyheterna från Tyskland som exempel på globalisering.

    Lennart utilitetsfunktion är en sort maximering av produktionsapparaten, till vilken nytta? mer konsumtion? Är maximal effektivitet i produktionsapparaten meningen med livet? Det finns många variabler att maximera över, de naiva samhällsteorier man styr efter nu hänsyn till för få, precis som Martin försöker förklara.

    Liked by 2 people

   • Lennart Göranson skriver:

    @Benny Guldfot
    Eftersom tillvaron är oändligt komplex måste man alltid välja vilka aspekter man tycker att det är viktigast att fokusera på. Så gör du när du fokuserar på kittet, sammanhållningen och meningen med livet. Och så gör jag när jag fokuserar på våra roller som producenter och konsumenter eftersom jag anser att det utgör själva basen för vår överlevnad. Min analys är inte mer barnslig än din, vi ser på olika saker och som resultat får vi olika bilder som kanske går att förena, kanske inte.

    Att kalla mig för barnslig tycker jag inte är OK, men jag överlever det också.

    Gilla

  • Kristina von Heland skriver:

   Tänker du rörmokarna och diskussionen i England som ledde till Brexit?Polska rörmokare kom i och med EU utvidgningen och snodde jobben för de engelska löd diskussionen. Och Brexit skulle leda till världens undergång och nu tuffar GB på och börsen går spikrakt uppåt. Och då skrivs det inget om Brexit för verkligheten passar inte in i fyrkanten som MSM och politiker i Sverige har skapat. Braindrain kallades det i skolan då Afrika hade studenter i Väst som inte flyttade tillbaka efter avslutade studier. Idag välutbildade svenskar som flyttar ut till mer välbetalda jobb- kvinnor i karriären som kan ha bättre skolor och barnpassning tom städhjälp. Dels oviljan att betala för det storslagna experimentet, dels att få skämmas för att tex vara vit kvinna som lyckats. Min framgång bygger ju på¨att jag exploaterat någon annan-kvinna, invandrare enligt socialistisk teori. Den raka frågan till Sveriges invånare kan vara att utan känslopjunk diskutera en siffra på hur mycket densamme är beredd att betala för experimentet? Teorin om berikning och behov av lågutbildad arbetskraftsbehov har väl mött verkligheten ganska brutalt? Som att kissa i sängen först blir det varmt sen blir det ett kallt uppvaknande

   Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Nä, det vara bara enklare att använda ett konkret exempel än att prata generellt, rent språkligt. Och min förra boss började som rörmokare och det var konkret.
    Jag tror att globalisterna drar till med vad som helst. De använder olika argument och olika moraliska hävstänger i olika länder. Men agendan förblir densamma. Förstöra vår civilisation och blanda bort oss från världen.

    Gilla

 5. BjörnS skriver:

  Den förda politiken har skapat en gigantisk gökunge och de som trängs ut ur boet blir just de svaga grupper som politikerna säger sig värna om; sjuka, arbetslösa ungdomar, fattigpensionärer osv. I en tid då statens kärnfunktioner fungerar allt sämre (skola, vård, polis, försvar…) kommer asylinvandringen att bidra till att de undermineras ännu mer. Först genom att konsumera budgetmedel och därmed begränsa vad dom kan användas till kärnfunktionerna. Sedan genom att inte på sikt bidra med resurser eftersom arbetslösheten är hög och skattekraften låg i dessa grupper. Inte heller kan man arbeta inom bristyrken samtidigt som man konsumerar mer av kärnfunktionernas resurser. I fallet med sjukvården kommer asylinvandringen att innebära relativt sett mindre resurser och ökad efterfrågan på vård. Bristen på sjuksköterskor blir då ännu större.

  Visst måste politiken läggas om men gökägget ligger redan i boet och har börjat att kläckas. Det måste väck!

  Liked by 8 people

 6. Ulla L skriver:

  Detta är inget nytt och budskapet har upprepats även på andra platser. Den intressanta frågan är varför så många fortfarande inte har förstått. Och vad kan vi göra för att ”komma upp ur diket”?

  Liked by 9 people

  • Thor skriver:

   Jo, det har upprepats på andra platser. Men knappast i det massiva MSM. Och det är utifrån MSM de flesta skaffar sig kunskap och bildar sig uppfattningar. Därför är det synnerligen många som fortfarande inte förstår. Till det kommer den mänskliga egenskapen att det är ytterst smärtsamt att erkänna för sig själv att man blivit lurad av personer man litat på. En sådan uppgörelse med sig själv skjuter man helst på så långt det bara går. Personerna det var ett stort misstag att lita på är förstås de ledande politikerna från sjuklövern.

   Liked by 3 people

 7. fornuftist skriver:

  Bra summering för de eventuella ”nybörjare” här som börjat misstänka att det här inte går åt rätt håll.
  De flesta är dock väldigt insatta i eländet redan.

  Vill dessutom kommentera siffran om arbetslösheten som förekommer i texten; att 40% inte har jobb efter 10 år. Senaste statistik säger att bara 1 av 3 har jobb efter 15 år.

  Gilla

  • Lars Gudmundsson skriver:

   Enligt Staffan Danielsson (C) ser det ut så här för asylinvandrarna…

   Efter två år: 6% har jobb (och då räknas anställningar som subventioneras upp till 80% in).

   Efter åtta år: 25% har jobb.

   Efter femton år: 34% har jobb.

   Och bättre än så blir det inte.
   Och det här är siffror från tiden när det kom ca 20,000 / året.

   Förra året kom det 163,000 asylsökande, året innan 83,000, och året innan 58,000, och året innan det 37,000… Det är facit efter Reinfeldts förödande migrationsuppgörelse med MP 2011.

   Och just ja, sen tillkommer det anhöriginvandring. Det blir en jävla massa ointegrerbart folk.

   Liked by 3 people

 8. B skriver:

  Ja visst är det så som artikelförfattaren skriver.
  Det är helt orimligt och omoraliskt att tvinga medborgarna i ett litet land långt uppe i norr att försörja människor från andra sidan jorden och ta till sig dem som om de vore den förlorade sonen samt kräva att den lilla befolkningen i det lilla landet långt uppe i norr ska anpassa sig till de nyanländas sedvänjor och utplåna sina egna. Jag tror att det nu har gått upp för väldigt många att vi svenskar faktiskt också har rätt att existera och leva i fred och frihet.

  I min vardag träffar jag på väldigt många som har ledsnat på att jobba och slita och betala skatt till människor som inte har bidragit med en krona och som inte verkar visa minsta vilja att göra sig anställningsbara heller. Medelsvensson måste för att få en bostad även utanför storstäderna låna miljoner för en helt vanlig villa eller bostadsrätt och därmed skuldsätta sig för resten av livet vilket innebär att han eller hon (både han och hon för båda föräldrarna måste oftast jobba för att få det att gå runt) måste jobba för att betala av lånen under resten av arbetslivet. Att kommunerna ger bostäder till nyanlända och till och med köper bostadsrätter och villor till dessa är djupt omoraliskt. Det kommer naturligtvis att leda till enorma motsättningar, inte ens den självutplånande svensken tolererar riktigt vad som helst. Detta är bara ett exempel. I SvD kunde man häromdagen läsa att man inte har råd att göra by passoperationer utan istället gör ett annat inte lika effektfullt ingrepp på grund av resursbrist. Detta drabbar svårt sjuka människor som ofta har betalat miljoner i skatt under sitt liv. För att inte tala om den ovärdiga äldreomsorgen.

  Det finns dock många skötsamma invandrare också som vill ta till sig ett västerländskt sätt att leva och som vill göra rätt för sig. De måste ju tro att svenskarna är rubbade som låter sitt land dräneras på det sätt som sker.

  Jag ser egentligen inte att konflikten ligger mellan invandrare och svenskar utan mellan skötsamma människor och dem som tycker att det är rätt att roffa åt sig och leva på andra.

  Liked by 2 people

 9. Hovs--hallar skriver:

  Ja, detta är självklarheter som diskuteras överallt — UTOM, fram till nyligen, i regimstyrda vänstermedia!

  Skribenten markerar, närmast lite rörande, att han inte har något emot invandring i sig, bara mot dess avarter.

  Och numera ÄR det just dessa avarter vi diskuterar, då de håller på att i grunden förstöra vårt samhälle. Att vi i Sverige ända sedan inflyttningen av valloner för flera hundra år sedan haft en viss arbetskraftinvandring — i mycket begränsad omfattning — är däremot en självklarhet, och inget att diskutera.

  Ett fungerande högteknologiskt samhälle som av någon orsak vill begå kollektivt självmord, kan effektivast göra detta genom att snabbt importera hundratusentals muslimer från Mellanöstern och Nordafrika.

  Effekten blir ungefär som att hälla en näve grus i motorn på en ny Volvo.

  Liked by 3 people

  • Bengt skriver:

   B 24 juli, 2016 at 11:35

   ”Jag ser egentligen inte att konflikten ligger mellan invandrare och svenskar utan mellan skötsamma människor och dem som tycker att det är rätt att roffa åt sig och leva på andra”.

   Där beskriver du situationen i ett nötskal! Konflikten är mellan svenskar som tycker som du och jag i denna fråga, och de svenskar ”som tycker att det är rätt att roffa åt sig och leva på andra”. Olyckligtvis är det sistnämnda kategorin svenskar som dominerar politiken och media fast de inte har stöd i opinionen. Det är ju våra politiker som är ansvariga för vad som ska gälla i Sverige. Det är det vi valt dem till.

   Gilla

 10. Lars-erik Eriksson skriver:

  Så länge en stor kader av friska, vuxna icke arbetande i vårt land går på olika former av försörjningsstöd utan villkor kommer det aldrig att uppstå ett behov av arbetskraft generellt.
  Specialister efterfrågas givetvis ja, men de är relativt få och inte vad LG avser om jag läser honom rätt.
  Avskaffa asylrätten rätt av, kräv någon form av arbete av bidragstagare och låt dessa tjänster komma landstingen, kommunerna och även staten tillgodo så är mångkulturvurmarnas främsta argument för massinvandring torpederat.

  Liked by 1 person

 11. Christer Carlstedt skriver:

  Det är nog en helt korrekt slutsats att dagen asylpolitik måste överges. Eller kanske snarare bidragssystemet i samband med asylsökandet.

  Lille Sambo som odlar litet kassawa hemma konstaterar givetvis att han aldrig kommer att kunna köpa sig den där bilen han vill ha på intäkterna från sitt odlande. Samtidigt har han förstått att ”alla” européer har råd med det. Om vi antar att Sambo är normalintelligent så undrar han givetvis om hans odlande skulle kunna ge sådana inkomster i Europa som han vill ha. Efter litet frågande kommer han fram till att hans odlarmödor vore av noll och intet värde eftersom hans typ av gröda inte ens överlever här.

  Nu kommer någon vänlig själ och berättar att om han bara tar sig hit och ropar ”asyl” vid gränsen så blir han insläppt och har sedan sin försörjning för all framtid ordnad. Kanske inte till en flott bil, men i alla fall arbetsfri försörjning på en betydligt högre nivå än hemma med allt slit och släp dagarna i ända.

  Faktum är ju att den här vänlige själen inte ljög alls. Sambo har inte blivit lurad. Han piper iväg förstås.

  Frågan som ingen politiker i Sverige har kunnat besvara eller faktisk snarare inte ens har vågat eller velat ställa sig är hur många binnikemaskar en någorlunda frisk kropp kan ha i magen innan kroppen börjar tackla av och sluta fungera på ett fullgott sätt.

  Felet är inte Sambos.

  Felet ligger uteslutande hos dem som vinkar med bidragscheckarna.

  Liked by 5 people

 12. Luis skriver:

  Väldigt många yrkeskunniga skulle nog tänka sig för både en och två gånger innan de valde Sverige som ett land att arbeta i och verka. Sveriges rykte utomlands har naggats i kanten rejält de senaste åren.
  I någon kommentar stod det att Sverige är en av de snällaste platserna på jorden och det är inget gott betyg dessutom så är det tveksamt om det verkligen ligger till så.

  Liked by 1 person

  • B skriver:

   Precis, med tanke på utvecklingen i Sverige de senaste åren så tror jag att det är ganska många vettiga människor som drar sig för att flytta och ta med sig sina familjer till Sverige. De vill förstås helst till ett land där deras barn får bra skolgång, där vårdköerna inte är månader även för livshotande sjukdomar, där polis och domstolar fungerar betryggande och där man har rätt att kritisera valfri religion utan att behöva frukta för sitt liv. Varför skulle de ta sig till Sverige?

   Gilla

 13. Jaxel skriver:

  Det är förstås en grannlaga och komplicerad uppgift att ändra dagen invandring-/asylsystem. Det är dock förvånansvärt att det knappast förs någon diskussion om detta. Man kanske skulle kunna säga att någon diskussion inte tillåts

  Några tankar.

  Vi kan inte ha ett system som i princip innebär att vi som land är tvunget att ta emot ett helt okontrollerbart antal flyktingar/migranter från hela världen.

  Vi måste som land kunna bestämma hur många flyktingar från fjärran länder vi skall ta emot. Huvudprincipen här bör vara att vi tar emot kvotflyktingar via FN, alternativt att man kan ansöka om asyl via svenska beskickningar. I det senare fallet väljs de mest ömmande fallen ut givet det utrymme som finns.

  För den som flyr direkt från ett grannland bör möjligheten att söka asyl på plats i Sverige kvarstå.

  Uppenbarligen måste Sverige säga upp FNs flyktingkonvention. EU-regler går förstås inte att ensidigt säga upp, men en strikt och stenhård tillämpning av första asyllandsprincipen borde väl kunna lösa de flesta problem med EU-regler? Sverige har ju i det fallet onekligen ett fördelaktigt läge i unionen.

  Förutom de fördelar ett system enligt ovan skulle innebära för Sverige och svenskarna skulle det rimligtvis få även andra fördelar. Skydd mot förföljelse skulle kunna erbjudas de bäst behövande. Om möjligheten att söka asyl mycket långt bort avskaffas så försvinner också incitamentet att lägga sitt liv och sina tillgångar i händerna på hänsynslösa människosmugglare.

  Liked by 1 person

 14. Lennart Göranson skriver:

  Bra och balanserat inlägg. Jag tänker på ett reportage som jag tog del av häromdagen där man hade intervjuat syriska flyktingar i Turkiet. Det visade sig att de flesta tyckte att Turkiet var ett alldeles förträffligt land att bo i – medan man väntade på att kunna återvända hem – och att man tyckte att Erdogan var en alldeles förträfflig politiker. Så man frågar sig, varför i hela fridens namn locka dessa flyktingar (i det här fallet rör det sig nog om flyktingar med genuina asylskäl) att göra den livsfarliga resan till Sverige där det inte finns någon arbetsmarknad som motsvarar deras kunskaper och erfarenheter och där man förväntar sig att de ska radikalt ta avstånd från de värderingar som utgör grunden för deras identitet och i stället anpassa sig till ett modernistiskt, sekulärt och individualistiskt samhälle?

  Om vi i Sverige anser att det är vår humanitära skyldighet att bidra till att nöden i världen lindras (väl medvetna om att det vi förmår bidra med är en droppe i havet) så förefaller det mig bättre att satsa på det som ger valuta för pengarna: skicka mat till dem som hungrar, tält till dem som sover på bar backe, filtar till dem som fryser.

  Liked by 2 people

 15. Birgitta Åkesdotter skriver:

  Tack för utmärkt resonemang och slutsats. De flesta har insett nu att det inte gpr att fylla landet med 100 000 tals utomeuropeiska män som fortsätter enligt sin människo och kvinnosyn samt enligt sina kulturella traditioner när de fortsätter försörjda i vårt före detta fungerande hemland. Det är nog av Gruppvåldtäkter, våldtäkter, åldringsrån, rån, misshandel och listan kunde fortsätta. Ledande politiker måste agera kraftfullt gemensamt och nu innan det tar en ände med fasa för oss alla.

  Liked by 2 people

 16. evavbg skriver:

  Det finns bara en invandringsmodell, och det är nollinvandring:

  Om det är så att det ”behövs” folk i olika yrken, vad kommer det sig?
  Det är medvetet skapat en brist – all politik är medvetna handlingar.
  Man kan inte använda ett dåligt fenomen som ursäkt för att baxa in nästa nästa problem – om man har den logiken så är man en del av problemet.

  Bara kommunister, alltså sjuklövern, talar om att ”bygga landet”. DEt är orwelliansk omskrivning för att rasera och ödelägga det som är enligt ens kultur och härkomst, att mixa upp, det är att ”bygga”… Ingen har använt det ordet flitigare än Centerledaren i sitt invigningstal. Det var hela tiden där, bygga… det är vidrigt.

  Löfven kan både börja och avsluta sina tal med ”bygga landet”, oc däremellan ma många varianter, det är så här vi bygger… på så sätt kan vi inte bygga det goda landet… osv osv.

  Det är kommunism, bygga himmelriket på jorden… där man vill vända sanningen ryggen, och glömma att vi är själar som har fått en kropp här. Så de promotar kamp, talar om orättvisor (vilka de själva skapat i första läget för att rättfärdiga sina egna yrken och positioner).

  En kultur kan alltid ta hand om sig själv, om den får ha sin integritet, då kan den också möta andra grupper/kulturer vars integritet inte sabbats med. Det gäller även man och kvinna, familjen. Nu sabbar man dock alla kulturer/grupper/familjen, och tror att två sabbande kulturer bli bättre ihop… som om en kvarting plus en kvarting skulle bli en hel – men det blir mindre än en kvarting. Detta vet ju eliten, därför skapar de dessa folkförflyttningar och hetsar mot Putin, mm.

  Gilla

 17. staffantjusse skriver:

  Artikeln är utmärkt och sammanfattar på en enkelt sätt argumenten fram till den självklara slutsatsen. Det är fullkomligt ofattbart att inte varje tänkande människa i Sverige måste inse samma sak. Men jag har en invändning. Uppgiften att 40% ej skulle ha fått jobb efter 10 år är helt felaktig. Det är långt, långt värre och det till en grad som är svårt att föreställa sig. Enligt Riksdagens Utredningstjänst (feb -16) har 66% av migranterna inte jobb efter 15 år!!! Och då talar vi inte ens om totalpopulationen, utan bara om de i arbetsför ålder. Tittar vi på samtliga invandrade hamnar förmodligen siffran på över 75% som efter 15 år inte har skaffat sig en försörjning annat än att leva på våra skattemedel.
  Lägger man sedan till att siffrorna avser tiden fram till 2013, i de bästa av tider innan horderna 2014-2015 kom till Sverige, då svartnar det för ögonen.

  Liked by 1 person

 18. Tahmas skriver:

  Lägg där till anhöriginvandringen som visserligen har blivit tuffare men det gäller inte de som kom innan november 2015. Vi talar om plutoner av människor som knappt kan läsa och skriva var är det tänkt att de skall få plats i samhället.

  Regeringen påstår att det går bra för Sverige men notan för den så kalkade flyktingfesten kommer inte förrän nästa år då samtliga har genomgått processen.

  Den härdsmälta vi står inför kommer att bli episk och det skulle förvåna mig mycket om den såkallade Alliansen ens vill röra makten 2018 med tång.

  Liked by 1 person

 19. Willy Lindqvist skriver:

  Har pratat med ett antal hitkomna. Ingen har påstått sig vara flykting. Svar: ”Nej, jag har bara flyttat hit”.

  Gilla

 20. Folke Lidén skriver:

  En bra och relevant artikel. Jag har en undran angående ”ett stort antal människor utan relevanta kunskaper, språkkännedom eller utbildning”.
  Om den kategorin kommer hit spelar det väl knappast någon roll om de är flyktingar eller ej.
  Många talar om att begränsa och bara ”ta hit de som verkligen är flyktingar”.
  Jag antar att man då menar att antalet ankommande begränsas och blir hanterbart.
  Hur ska det gå till? Några talar om ”välja ut i lägren”. Men de som INTE väljs ut då?
  De lär komma i alla fall.
  Och tänk om 2 000 000 eller fler visar sig vara ”riktiga” flyktingar! (Oklart hur det ska fastställas)
  Kanske är det så att hela idén om flyktingmottagning på långdistans är ohållbar?
  Kanske är det så att en stor del av den inhemska Svenska befolkningen, oavsett härkomst, är på väg att göra ett uppror av en magnitud som varken media, politiker eller ens Expo kan kväsa?
  Om vi tittar på Europa i övrigt med alla terrordåd och all oro frågar jag mig om inte ett mord på en statsman, Frankrikes President eller Tysklands Förbundskansler, indirekt skulle kunna utlösa ett inbördeskrig.
  Vi befinner oss, snart, i en situation som påminner om den när skotten i Sarajevo föll.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s