ALMEDALEN ANNO 2016

Stefan

Stefan Hedlund

Årets politikervecka i Almedalen har alla förutsättningar att gå till historien som en tid då Sveriges politiska karta ritades om i grunden. I tal efter tal tävlade politiker med varandra om att hylla Sverige och att framhäva vikten av svenska värderingar. Om detta hade skett bara några månader tidigare hade den politiskt korrekta delen av landets journalistkår stämt upp i ett gemensamt bröl om rasism och främlingsfientlighet. Nu kom det bara spridda försök att hålla de invanda ställningarna. Det är uppenbart att någonting har hänt. Frågan är bara vad.

Det enkla svaret är att de etablerade partierna har blivit så skrämda av flyktingkrisens olika manifestationer – alltifrån våldtäkter på musikfestivaler och mord på asylboenden till skräckscenarier om delar av vårt land dit blåljuspersonal inte vågar sig och där svensk lag inte längre gäller. Deras oro över att allmänheten i strömhopp skall vända sig till populistiska partier har inskärpts av Brexit och en allmän europeisk trend mot nationalism.

I ren panik tävlar man därför om vem som med störst värme kan förklara sin kärlek till fosterlandet. I Almedalen vanns denna kärleksliga solklart av Anna Kinberg Batra, som i sitt tal lyckades nämna Sverige hela 71 gånger. Stefan Löfvén kom på andra plats, med 40 omnämnanden, och Jimmie Åkesson först på tredje plats med 39.

Det är frestande att avfärda detta som direkt patetiskt, och att göra sig löjlig över den opportunistiska anpassligheten. Tyvärr finns här dock, vid närmare begrundan, inte mycket att skratta åt. Tvärtom skulle man kunna säga att den nationalistiska yran i Almedalen på ett närmast skoningslöst sätt har visat hur illa det står till i vårt land, och hur oförmögna de etablerade partierna är att utforma en politik som skulle kunna påbörja en läkningsprocess.

Bakom den plötsliga vurmen för att tala om ”svenska värderingar”, ett luddigt begrepp som ingen har lyckats förklara närmare än sill och knätofs, döljer sig allvarliga revor i det samhällskontrakt som i ett fungerande samhällsbygge håller samman stat och medborgare.

Statens grundläggande ansvar är att garantera medborgarnas trygghet, mot såväl yttre som inre hot, samt att upprätthålla ett rättsväsen som säkerställer likhet inför lagen. I Sverige är samtliga dessa tre hörnpelare satta i gungning.

Det svenska försvaret mot yttre hot har efter halvtannat decennium av medveten nedrustningspolitik reducerats till närmast obefintligt. Vårt land är de facto försvarslöst. Talet om en återmilitarisering av Gotland är en genomskinlig bluff, och omfattande avhopp från militära utbildningar visar att personalens förtroende för Försvarsmakten är i något som påminner om fritt fall. Samtidigt hänger sig landets politiska ledning åt bisarra utläggningar om Sverige som en ”moralisk stormakt”, en form av dumdryg och självtillräcklig nationalism som ofelbart skapar irritation hos våra vänner och förakt hos våra fiender.

Allmänhetens oro över att vi inte längre kan försvara oss mot ett yttre angrepp matchas av oro över polisens växande oförmåga att fånga brottslingar och att skapa trygghet i våldsutsatta förorter där bilar brinner och gäng drabbar samman med insats av militära vapen. Allt fler poliser vittnar öppet om att det ”jäser” av missnöje i de egna leden, och i likhet med militären finns hot om massavhopp.

Allt fler pekar nu på Rikspolischefen Dan Eliasson som ansvarig för denna utveckling. Lotta Gröning pekar på att polisen inte längre har några infiltratörer, inga tjallare, vilket försvårar deras uppdrag att lösa brott. Eliasson är i hennes ord en ”katastrof för svensk polis”, en ”byråkrat som leder en polisorganisation i upplösning”. Det finns all anledning att instämma i denna kritik, men samtidigt kan Eliasson inte rå för att han är just Eliasson.

Ansvaret för att han kan fortsätta att ödelägga svensk polis måste sökas på annat håll – hos inrikesminister Anders Ygeman och statsminister Stefan Löfvén – och sannolikheten för att dessa skall visa tillräckligt kurage för att omedelbart tillsätta en ny polischef får nog bedömas som låg på gränsen till obefintlig.

Det är detta som är problemets verkliga kärna. I särklass värst i uppluckringen av det svenska samhällskontraktet är att statsmakten är så oförmögen att stå upp till försvar för rättsstaten, så ovillig att inse att den fundamentala principen om likhet inför lagen är på väg att eroderas, och så räddhågsen inför angrepp från politiskt korrekta journalister att man inte kan mobilisera tillräckligt med kurage för att brännmärka den växande relativisering av rättstillämpningen som i förlängningen kommer att leda till en delning av vårt land.

Av fruktan för att bli brännmärkta som rasister har myndighetspersoner i växande grad valt att huka sig. I direkt strid med grundlagen behandlar man människor olika. Hänvisningar till religiös övertygelse är på väg att bli en förmildrande omständighet. Feminism och kvinnofrigörelse får ge vika såväl inför könsstympning, tvångsäktenskap och hedersmord, som inför att unga kvinnor låses in och nekas utbildning och integration i vårt land. Ett politiskt tabu mot åldersbestämning av ”flyktingbarn”, som i många fall är varken flyktingar eller barn, leder till att unga män med kriminellt förflutet kan begå våldtäkter på asylboenden.

Det är självfallet fortfarande möjligt att vända denna utveckling, men det skulle kräva ett mått av politiskt mod och ledarskap som går långt bortom att förklara kärlek till Sverige, och något sådant ledarskap finns inte inom synhåll. Det ser illa ut för vårt land – trots alla kärleksförklaringar.

86 reaktioner på ”ALMEDALEN ANNO 2016

 1. Utlandssvensk skriver:

  Mångkultur innebär att stora grupper av människor med olika kulturer ska leva tillsammans i ett samhälle. Vidare gäller att lagar i grunden är en kulturprodukt. Olika folk vill, av olika skäl, leva på olika sätt och deras lagstiftning tenderar att reflektera detta. Därav följer den helt uppenbara slutsatsen att mångkultur och allas likhet inför en och samma lag är i grunden motsatta fenomen. Man kan inte ha båda.

  Antingen får man ha en lag och då krävs hårdhänt assimilering av eventuella immigranter. I detta fall måste man även noga fundera över vilka och hur många man kan ta emot. Helt främmande grupper tenderar att vara svårare att assimilera än mer lika grupper, så man måste då vara restriktiv med immigration av den första kategorin. Detta har länge varit det etablerade framgångsreceptet för de immigrationsländer som har lyckats.

  Eller så får man ha skilda lagar och regler för olika grupper. Denna differentiering kan vara formell, dvs explicit uttryckt i lag eller informell, dvs. i praktiken tillämpas lagar olika beroende på vilken grupp man tillhör.

  Det är sen länge uppenbart att Sverige de facto har valt differentiering . Detta sker genom en blandning av formella och informella åtgärder. Exempel på öppna åtgärder är regler som ger olika mycket pengar per skolbarn beroende på var de eller deras föräldrar är födda. Exempel på informella åtgärder är att olika myndigheter helt utan tvekan handlägger ärenden dramatiskt olika beroende på vilken grupp det är fråga om.

  Detta gapande om att svensk lag minsann ska gälla i Sverige saknar all verklighetsförankring i dagens läge. Att verkligen upprätthålla ett enhetligt regelverk med den befintliga befolkningen skulle kräva en absolut massiv och väldigt repressiv våldsmakt. Enligt svenska regler får t.ex inte mannen i familjen slå sin fru och ingen av de vuxna får slå sina barn. Detta står i utmärkt samklang med värderingarna hos den etniskt svenska gruppen, men avviker kraftigt från värderingarna hos andra större grupper.

  Om de etniskt svenska barnen var 98% av alla barn skulle dessa problem vara hanterbara, men nu är verkligheten den att de endast utgör kring 50%, möjligen färre. De övriga är självklart en blandning, men det finns utan tvekan mycket stora grupper som lever i familjer med allt annat än de värderingar som anses normala för etniska svenskar. Om myndigheterna fullt ut skulle agera mot dessa som de gör med vanliga svenska familjer, pratar vi ett absolut massiva antal av tvångsomhändertagna barn, pappor i fängelse och mammor med skydd.

  Så vi ska då bygga fängelser, barnhem och skyddade kvinnoboenden för hundratusentals MENA figurer och dessutom ha en polismakt som ser till att dessa hamnar och stannar där de då ska vara. Antalet och typen av poliser som krävs för detta är något helt annat än vad vi har nu. Vi pratar multiplar av antalet och en 180 graders förändring av attityd, från feminiserade dialoger till välbeväpnad och brutal. Det är inget annat än fria fantasier och totalt praktiskt omöjligt.

  Problemet påminner för övrigt mycket om det som klassiskt drabbade västliga kolonialmakter som önskade civilisera urinnevånarna . Exemplet ovan med skillnader i uppfattning om hur familjer ska skötas fick ett välkänt och dramatiskt resultat i Australien, när man i stor skala skiljde urinnevånarnas barn från deras föräldrar. Det är något liknande som skulle bli resultatet i Sverige nu om vi menade allvar med att tillämpa gällande lag.

  Verklig, formell segregering är en däremot en fungerande lösning på mångkultur. Den nu rådande differentieringen kan möjligen ses som ett förstudie till detta. Erkänn öppet att det är fråga om grupper med helt olika värderingar och låt dem leva under olika regler. Men då måste även svenskarna tillåtas att segregera sig på ett effektivt sätt. Detta innebär t.ex helt skilda bostadsområden, skolor, polis, sjukhus, etc, etc. I praktiken pratar vi då etniska enklaver, Det kanske låter hemskt, men har mycket bättre förutsättningar än dagens soppa. Man måste då också tillåta absolut massiva skillnader i levnadsstandard mellan de olika enklaverna. Återigen krävs dock en brutal polismakt för att hålla innevånarna i sina egna områden, ungefär som i en del sydamerikanska länder.

  Fast över tiden är segregering endast hållbar om nativiteten i de olika grupperna är någorlunda likartad. Eftersom detta absolut inte gäller i dagen Sverige, är det som då återstår 100% segregering, dvs delning av landet efter etniska och religiösa linjer. Detta har skett relativt fredligt vid några tillfällen i historien, men betydlig mer vanligt är att det blir slutresultatet av långvariga och blodiga inbördeskrig.

  Betydlig mycket enklare, billigare och bättre vore storskaliga deporteringar! Men det mest troliga är att det i slutändan blir assimilering till ett system, fast det blir resterna av de etniska svenskarna som tvingas anpassa sig till något helt annat än vad som nu kallas svensk lag.

  Gillad av 16 people

  • Fredrik Östman skriver:

   I denna situation har svenskarna medvetet satt sig: valet står mellan att börja genast att anpassa sig till scharia och muslimsk kultur och att försöka fördröja detta en smula genom att, som en liknande folkgrupp en gång dumdristigt försökte i en liknande situation, införa apartheid.

   Gillad av 1 person

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Fredrik Östman,

    Jag har läst en hel del om Sydafrika och dess historia och enligt mig finns det mycket som är relevant där för oss, både lärdomar och varningar. Men idag har jag inte tid, fast det blir säkert tillfälle i framtida trådar.

    Gillad av 3 people

  • cmmk10 skriver:

   Nu när polisyrket tydligen skall bli ett av de där ”enkla jobben” så lär det vara smal sak att varje grupp kan bygga upp sin egen ordningsmakt.

   Gilla

   • Gunilla skriver:

    Ja, och en del har ju redan ‘praoat’ som områdesansvariga i statsdelsnämndens regi. Meriten som ger passerkort är att ha bränt bilar.

    Gillad av 1 person

 2. JAN BENGTSSON skriver:

  Trots alla dimridåer, så utklassade Jimmie Åkesson än en gång övriga med hästlängder!

  Man äcklades nästan när det vajade en svensk flagga bakom Isabella Lövin,
  så utstuderat hycklande av ett destruktivt parti.

  SD visar gång på gång, att man ser samhällsproblemen klart,
  övriga blundar, mer eller mindre fortfarande…
  Man måste även bli en DEL av lösningen!

  Fredrik Reinfeldt måste ha mått genuint illa under AKB:s tal…
  Gick tvärs emot allt vad han arbetat så hårt för…
  Nedmonteringen av Sverige!

  Hennes retorik, i teorin än så länge, är dock helt annorlunda.
  Hennes problembeskrivning, än en gång stulen från SD,
  andades genomgående en andemening, som aldrig sades rent ut,

  TABU ordet saknades ännu…

  ASSIMILATION, inte Integration!
  INTEGRATION fungerar som vi sett INTE,
  leder bara till utanförskap o SEGREGATION

  Kanske vi snart är mogna att implementera artikel två i FN:s Flyktingkonvention…
  Som kräver att mottagande land skall verka för assimilering av ankommande!

  Kan ett livsnödvändigt paradigmskifte vara på gång!
  Patrik får ta upp saken med sina nya partivänner)

  Men SD saknar inflytande, eller…

  Gillad av 6 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Hedvig!
    Känner jag väl till.

    Favoritläsning tillsammans med Folkbladet.se, DGS och Avpixlat)
    Ställen där man får kommentera…

    Det första man börjar dagen med) o slutar…

    En detalj bara.
    VI har ej lagstadgat det i svensk lag,
    men artikel två i FN:s Flyktingkonvention har det.

    Den paragrafen har vi ej brytt oss om att implementera,
    då den frontalkrockar med Multi Kulti lagen…

    Mao FN valde in en konventionsbrytare i säkerhetsrådet…
    Money talks, smörjningskampanjen lyckades!
    Notan kommer sen…

    Gilla

 3. Per Lundekvam skriver:

  En mycket intressant artikel. Det mesta (kanske allt) måste man instämma i. En annan viktig och intressant fråga är hur Sverige har kunnat utvecklats på detta sätt. Vi avviker ju markant från nästan alla andra länder. Den mest intressanta frågan är nog varför vi även avviker så rejält från våra nordiska grannländer. Med dessa länder har vi ju under en lång tid haft samarbete med i många frågor och ofta en samsyn på dessa frågor. Det vore intressant om Stefan Hedlund kunde utveckla frågan hur Sverige har kunnat inta dessa ganska ofta extrema positioner som vi nu gör. Vissa försök har väl gjorts med begreppet ”tredjevärldismen”, men frågan borde belysas ytterligare.

  Gillad av 1 person

 4. Trynbald skriver:

  Jag har länge undrat varför inte riksrevisionen har nagelfarit migrationsverket och dess bisarra chef.
  Häromdagen fick vi besked.
  lnget i Sverige sköts numera som det var tänkt allt är mygel och ren brottslighet. Handläggare på migrationsverket favoriserar sina egna landsmän.
  Nu är det nog helt slut med det som vi kände som Sverige. Nationalismen kommer försent. Fredrik Reinfeldt kanske förhoppningsvis får ett rättsligt efterspel. Här finns ju bara barbariet o.s.v.

  Gillad av 7 people

 5. Emil skriver:

  En bra text. Jag instämmer i allt detta. Denna nyfunna Nationalism som våra partiledare nu talar med värme om är inget annat än ett vämjeligt försök att blidka väljarkåren förstås. Lätt att syna den bluffen…dom måste ju stå där och känna att de är genomfalska. (såvida de inte är sociopatiskt eller psykopatiskt lagda vilket jag håller för sannolikt i många fall…). Nåväl, Någon riktig förändring lär det väl inte bli i brådrasket, inte så länge som politikerna som du skriver är så rädda för medias häxprocess/korståg mot det de kallar ”rasism” och ”främlingsfientlighet”.

  Gillad av 4 people

 6. Göran Fredriksson skriver:

  Att avveckla SVT och SR är ett måste om någon förändring skall kunna ske i tid. Dessa organisationer kan inte reformeras, bara läggas ned. Public service måste ges ett smalare uppdrag och konkurrensutsättas och tilldelningen av pengar behöver ske i efterhand efter utvärdering av årets prestation.

  Gillad av 9 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Reinfeldt lakejen Hanna Stjärne utsågs av Alliansen!

   ENDA anledningen var att montera ner Sverige,
   för att en sån rödtopp skulle utses!

   EN i de FYRAS gäng som måste avlägsnas!

   Eliasson Danielsson/Ribbenvik ev Sjöberg är skadliga för Sverige!

   Måste avskedas och INTE få nya statliga uppdrag…
   Billigast att pensionera, i värsta fall)
   Den kostnaden är försumbar i sammanhanget!

   Gillad av 1 person

  • janne skriver:

   Konkurrensutsättas? Vi har ju konkyurrens från TV 4, TV3, TV5. Kan du urskilja andra åsikter där? Samma åsikter där som här.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Exakt helt rätt. SVT och SR borde läggas ned och ersättas av en ny riks-TV/radio med helt andra realistiska jordnära journalister och chefer, med folklig förankring och respekt för sanning och sunt förnuft, för att folk ska kunna få en riktig neutral verklighetsskildring och ha grund för en sund diskussion om samhället. SVT och SR och även AB, DN och journalistkåren i övrigt är och har varit grundbulten i den systematiska nedbrytandeprocess och sanningsflykt som pågått i vårt land. Media styr valutgången mycket hårt, med sin påverkan, genom agenda, ämnesurval, utelämnande och förtigande av de viktigaste frågorna och problemen. I TV- och internetsamhället är opinionsbildningen och brunmålningen A och O för valresultaten, mycket mer än förr. Rosenskimmerfärgning och svårartad vänstervinkling av hela världsbilden har påverkat svenskarna, som inte har anat hur vriden skildring de har fått sig till livs av SVT och tidningarna. Medias rasist/fasciststämplande och rasistdrev styr hårt. Ingen vågar säga hur det egentligen ligger till.
   Deras fobi för obehagliga sanningar och för sanningssökare och sanningssägare, som t.ex. SD är så stark att människornas tänkande styrs och att därmed valen styrs. Folk vågar inte rösta på de som säger ifrån, då de av media blivit skrämda till tystnad och tankestopp. Man vågar heller inte prata sinsemellan. Man vågar inte tänka klart. Folk känner inte heller till hur läget är i landet. Problemen och brottslighetens omfattning mörkläggs. Rena lögner sprids dessutom om opponenterna, t.ex. SD, och detta partis program och sanna natur som de utmålar i svartaste färg.
   Alldeles för sent har svenskarna fått reda på tillståndet i vårt land. Vi har av media blivit ilurade att läget är förträffligt och att inga nämnvärda problem finns.
   Absolut största orsaken till falskbilden, och vilseledandet av väljarkåren, och att det fått gå så långt är att c:a 68 % av journalister och redaktörer och chefer inom media har partisympati för MP och i stort sett resten för V och S. Det finns inga SD-journalister och mycket få riktigt konservativa journalister. Tidigare Moskvakorrespondenten Kjell Albin Abrahamsson som nyligen medverkade i en intervju, var en av mycket få inom SVT som inte var kommunist, och det märktes tydligt på hans rapporter från Moskva och hans glädje när berlinmuren revs bl.a. Han var unik. Alla andra på TV var kommunister, De är numera MP- eller V-sympatisörer.

   Gillad av 2 people

 7. gmiksche skriver:

  Det kliar i fingrarna att lägga till några kloka ord till det som Stefan Hedlund och Patrik Engellau skriver idag. Men jag vet faktiskt inte vad jag ska lägga till. Allt är sagt som behöver sägas. Hopas att många läser dessa inlägg.

  Gillad av 5 people

 8. Folke Lidén skriver:

  I panik knäböjer man nu och tillber den nya Heliga Treenigheten – FN, EU och NATO.
  Man klamrar sig ängsligt fast vid ett, i stora drag påhittat, hot från Svarte Petter – Putin.
  Statsministern sitter med ett ess i leken vad bortträngning av verkligheten beträffar.
  Han har regeringsplanet som kan transportera honom mellan Treenighetens alla ”toppmöten”.
  Där kan han minsann huta åt de andra, med hela den humanitära stormaktens tyngd.
  Ta ert ansvar, vi har minsann tagit vårt (Angela och Jag).

  Gillad av 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Rysshotet är säkerligen överdrivet…

   Varför i all världen skulle Putin/ryssen vilja försöka reda upp våra problem?

   Tror tvärtom att de är helt ointresserade)

   Gillad av 1 person

   • Hedvig skriver:

    @ Jan Bengtsson,

    Jag märker att du inte är särskilt uppdaterad i säkerhets- och försvarsfrågor. Själv har jag under det senaste decenniet ägnat en del tid åt att sätta mig in i de här sakpolitiska frågorna.
    Och kommit till slutsatsen att Sverige geopolitiskt ligger pyrt till.
    Ryssland behöver Gotland för att behärska Östersjön, vilket ju är ett av Putins uttalade stormaktspolitiska mål.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Hedvig!

    Vi flyttar gotlänningarna till fastlandet, och sätter enbart flyktingar på Gotland…

    Då aktar sig nog Putin!

    I gamla tider, typ stormaktstiden, hade Gotland stor strategisk betydelse,
    så är knappast fallet idag…

    Ett av mina stora kvalitéer är ironi, om Du råkat missa det?
    Lite skämt, lite allvar!

    Pennan mäktigare än Svärdet, oftast…

    Gillad av 1 person

 9. Gunilla skriver:

  Det är skillnad på vem aom hyllar Sverige och svenska ‘värderingar’. Det handlar idag enbart om vem som säger saker, inte vad som sägs. Man talar naturligtvis inte om samma Sverige som SD, ju. Hyllningarna till Sverige går hem så länge alla, politiker som media, vet att det bara är tomma ord för att blåsa blå dunster i ögonen på massorna. Och flera, bl.a den i dessa fall pålitlige Jonas Gardell,, ‘undrade ju också i media vad ‘ svenska värderingar’ är. 7-klöverns hyllningskör må vara uttryck för nyvaken rädsla om förlorade väljare men kvar ligger falskspelet och det grundläggande förräderiet mot majoritetsbefolkningen. Tomma ord är ännu värre än inga ord. Och vad ska lösas? Hedersbmord, könsstympning, barn,-och tvångsäktensksp är ju ittryck för kulturer som kommit hit. Och grundlagen skyddar ju andra kulturee. Hänvisning till religion (bara en viss) står helt klart över all annan lagstiftning. Politiker och myndigheter kryper. Men så ska det ju vara; underkastelse.

  Gillad av 7 people

 10. Ami skriver:

  Läste igår på Ledarsidorna Kyrkohandboken kraftig kommer att revideras och är ute på remiss. Revideringen består i att helt radera ut släktskapet med judendomen.
  Det här är ett led i att montera ner och avkristna Sverige, det är också ett led i att decimera judendomen precis som tredjeriket gjorde.
  Läs gärna kronorna av Johan Westerholm på Ledarsidorna ”Kyrkan under Slöjan”

  Gillad av 7 people

  • gmiksche skriver:

   Nästa steg är att radera släktskapet med Nya Testamentet. Ärkebiskopen är på god väg. Fast hon har inte insett att den leder till helvetet.

   Gillad av 4 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    En gåta hur HEN kunde bli utsedd!

    (S)annolikt Islamkramarna i Tro o Solidaritet, numera ”Brödraskapsrörelsen” i praktiken,
    som hade ett finger med i spelet…
    Röstboskapen måste hållas på gott humör!

    Gilla

   • Tyrgils Saxlund skriver:

    Vill man ha detta klarlagt kan man läsa Kyrkans Tidning (nr 27/28 -16), som jag får i min egenskap av kyrkvärd. Rubriken på första sidan är att ”Kyrkan väljer bort SD”, vilket för mig låter egendomligt, eftersom Kyrkan inte kan välja bort någon – inte ens den mest förhärdade brottsling. Men förklaringen låter inte vänta på sig: man har gjort en analys av hur präster och diakoner röstar: det är en massiv vänsterövervikt. I dessa grupper har Vänsterpartiet mellan 10 och 15 procent (man har förlorat kunskaperna om vad kommunismen stod för): Socialdemokratin och miljöpartiet har starkt stöd; framför allt diakonkåren är starkt vänstervriden. En hel del utspel från Kyrkan får här sin förklaring.
    Och man är mer intresserad av flyktingfrågor än av t ex äldrepolitik, för att inte tala om försvaret.

    Gillad av 1 person

   • Birgitta C skriver:

    Ja, man vill ju nästan lämna Svenska Kyrkan pga att hon finns där ! Hon kan i alla fall glömma att jag någonsin kommer att låta henne stå och låtsas välsigna mig när man vet vilken Gud hon allierar sig med.

    Gilla

 11. Björn K Johanson skriver:

  Läsvärd.
  Utvecklingen går så fort att du inte har med pågående cirkus å Riksrevisionen eller det tom ovanligt? stora säsongsbunda sammanbrottet i svensk sjukvård.

  Finns mycket att ta i men av vem? Utifrån vilken plan?

  Gillad av 4 people

 12. malmobon skriver:

  Allt handlar om att stoppa det oundvikliga. SD kommer bli största parti. Rädda om sina feta löner och arvode.
  Älskar man sitt land så visas detta i handling.
  Ordet mångkultur skall bort.
  Islam skall bort. Att prata om utanförskap utan att nämna islam är kränkande.
  Tror vi är helt blåsta, och dumburken med SVT fortsätter sprida sin egen propaganda.
  Sverige är kört om inget görs omgående.

  Gillad av 5 people

  • Magnus skriver:

   … Om inget görs omgående? Fortfarande hoppet kvar? Jag har accepterat tanken att det redan är kört för Sverige, och det är befriande att inte längre hoppas på förbättring. Att betrakta förfallets frammarsch och aktörernas utspel från åskådarläktaren blir istället underhållande.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   S skulle behöva en ny Erlander!

   Som insiktsfullt sa…

   Islam har ingen plats i Sverige!

   Det betyget trodde jag inte man skulle ge Tage,
   som dessutom myntade det numera det glömda begreppet,
   ”Lyssna på rörelsen”…

   Gillad av 1 person

   • Ådärkomdenja skriver:

    Äveln om staten (iofs otänkbart i praktiken) skulle deklarera ”Islam har ingen plats i Sverige” så skulle enbart ett uttalande inte förslå. Det måste omsättas i praktiken. Att förbjuda islam som sådant räcker inte, en islamtroende förblir islamtroende. Ett alternativ är att erbjuda goda villkor för repatriering till hemländer. Danmark har försökt, men det tas inte emot av målgruppen. Engångsbelopp 20 000 $ kontant + betalt flyg hem är minimiersättning/pp idag. Därutöver en flora av ‘specialtillägg’, för olika kategorier av ‘ömmande’ skäl, t o m livslång pensionsersättning för vissa äldre, betald av danska staten, till den repatrierade åldringen. Man har siffror – som faller – som snuddar under hundra acceptanser, invällaren stannar hellre kvar, ‘till varje pris’. Ett annat, dramatiskt alternativ… ta bort bidragen rakt av. Vad riskerar man? En dramatisk stegring av kriminalitet, stölder, rån, svartjobbsökning, ännu mer fusk inom alla områden, ett fåtal ger sig av. Med en handlingsförlamad, icke närvarande poliskår, m fl uppgivna myndigheter, som åskådare. Slutligen, man kan undra hur de ca 80 000 invällare – illegalt vistandes, nekade asyl – försörjer sig? De som Ygeman, Morgan J och Löfven sagt ”måste lämna landet”. Det ser m a o nattsvart ut. Sjuklöverns företrädare rabblar imiterad SD-politik i parti och minut, men när och av vem skall yxskaftet fattas? 2018, efter valet? Två år, drygt, kvar, tills en eventuell ”allians” vågar sig på ett försök, efter egenvald, passiv, läktarplacering sedan hösten 2014. Det hinner bli ännu värre, i marschen mot ”den svenska modellens” upplösning. PK-frasen ”stora utmaningar” blir ett understatement på sällan skådad nivå.

    Gillad av 2 people

  • Gert B. skriver:

   MALMOBON kl 08:21 Undrar om det är ett syftningsfel i din tredje mening? Vilka är det som är rädda om sina feta löner och arvoden?

   Gilla

 13. Sten Lindgren skriver:

  SVAftonbladet idag är ett utmärkt exempel på hur PK-tänkandet obekymrat underblåses, något av innehållet i dagens tidning:
  • Det är machokulturen som är orsaken till övergrepp och våldtäkter
  • Forskare: Tafsandet kan inte kopplas till specifik grupp
  • Från flykting till egen praktik – tre års kamp är över
  • Tusentals köar för en svensk läkarlegitimation

  Gillad av 3 people

  • cmmk10 skriver:

   Antar att FR kom fram till insikten, att förändra ett Sverige som var helt sossefierat krävde ett totalt sammanbrott, och gudarna skall veta att han verkar ha lyckats över förväntan.

   Gilla

 14. BjörnS skriver:

  Ja, det är ynkligt hur svenska politiker ständigt bortprioriterar rättsstaten för att istället vurma för ”reformer”. Ansvaret faller inte bara på nuvarande regering utan också i stor grad på den förra.

  Att Eliasson nu fått ett fint internationellt pris för sitt ledarskap känns helt bisarrt. Jag kräks.

  Gillad av 3 people

 15. Hovs--hallar skriver:

  Kommentar till kommentarerna:

  – UTLANDSSVENSK: Du skisserar ett scenario som påminner om Sydafrika under Apartheid. Kanske detta blir den enda lösningen om nuvarande utveckling fortsätter — MENA-folket förflyttas till ”homelands” där de kan praktisera islam bäst de gitter. Om de ska röra sig utanför dessa områden måste de ha tillstånd från myndigheterna och ständigt bära med sig särskilda pass. Sydafrika har gått i motsatt riktning, med påföljd att våldet mot vita exploderat.

  – PER LUNDEKVAM: Ja, Sverige sticker ut, men samma vänstermaffia har stort inflytande även i andra västländer. Det handlar om en känsla av dåligt samvete över att vårt samhälle varit så framgångsrikt; detta utnyttjas av mörka vänsterkrafter för att gradvis erodera vårt samhälle enligt klassiskt marxistiskt recept — revolution i slow motion.

  – GUNILLA: Ja exakt, nu är 7-klöverpartierna skiträdda för att förlora makten och apar därför efter SD:s retorik, dock utan att förstå vad det egentligen handlar om. Det har man glömt, då Sveriges grundvärderingar som de var på tex. Tage Erlanders tid — före idiotvänsterns maktövertagande — ligger generationer bakåt i tiden.

  – MALMÖBON: Du ägnar dig åt att smutskasta SD — därför att de försöker ta makten på demokratisk väg?? Vad är då ditt recept?

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Hovs–Hallar

   Du missuppfattade möjligen Malmöbon en aning!

   Han avsåg väl ändå att nuvarande gäng,
   var rädda om sina privilegier…

   Och därför motarbetar SD på Allah plan!

   Möjligt att jag missförstod förstås?
   Kunde uttryckts klarare oavsett…

   Gilla

 16. Hortensia skriver:

  Spektaklet i Almedalen är ett skymfande spel för gallerierna, när verkligheten i Jämmerdalen skrämmer vettet ur både klarvakna, yrvakna och hålögt sömnlösa svenskar, som utan pardon tilldelats stunt- och statistroller i ett sjuklöverpolitikerskapat mardrömsscenario.

  ”Tusentals fler poliser behövs och antalet platser på polisutbildningen har ökat. Nu har begåvningskraven sänkts för att fler ska kunna komma in, rapporterar SR Ekot.

  Utbildningens begåvningstest har en niogradig skala och en normalbegåvad sökande får fyra–sex. Tidigare krävdes en fyra för att komma in, men nu har det kravet sänkts till en trea.”

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/s%C3%A4nkta-beg%C3%A5vningskrav-p%C3%A5-poliser-1.3476109

  Hjälp… hjälp… HJÄLP!!!

  Gilla

   • Hortensia skriver:

    Hmm… Utlandssvensk, hörseln hos kulturberikarna är måhända nedsatt? Åtminstone får man lätt det intrycket av deras höga tonläge och ivriga gestikulerande…

    Gilla

  • Gunilla skriver:

   Ja, det är väl ungefär som att komma in på vissa lärarutbildningar. Det räcker med 0,2 på högskoleskoleprovet. Svarar man inte alls på provet får man ändå 0,1. Så då är det ju dubbelt så bra. Det är väl man resonerar avseende kunskapskraven.

   Gillad av 3 people

   • Hortensia skriver:

    Ja, Gunilla, jag blir inte klok på hur man resonerar i det svenska etablissemanget, men jag kan inte låta bli att undra hur landet hade kunnat se ut om de styrande hade rekryterats enbart bland den normal- eller högbegåvade befolkningsandelen?

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Tusen tack, Hedvig! Jag hade helt slutat läsa DN, men nu finns där uppenbarligen en del vettigt att läsa igen. Härligt!

    Gilla

 17. Ipse Cogita! skriver:

  Om man till detta lägger en ekonomi, som trots påstående om motsatsen, är så dålig att vi riskerar att inte ens kunna satsa på grundläggande, för samhällets överlevnad nödvändiga basfunktioner. BNP per capita framöver finns det inte många ekonomer som hurrar för.

  Om polis (och försvarsmakten) eroderar till nästintill ett skämt så finns det inget kvar att tillse att samhället fungerar. Vi är väl redan där?

  Vi närmar oss också en tid där till exempel sjukvård fås av de som tar den. Den emellanåt hätska stämningen på akuten i Malmö torde vara en varning. Även här i det lilla råder regelsammanbrott. På vårdavdelningarna får det inte komma för många besökande (högst två åt gången under besökstid). Så funkar det inte i Malmö. Här kommer det stora familjer som inte bryr sig om våra regler. Och varför sitter det ordningsvakter på vissa vårdavdelningarna 24 timmar om dygnet? Och varför är samtliga stolar på akuten sönderskurna så att skumgummit ligger öppet med risk för infektioner utan åtgärd från sjukhuset? Sedan fyra år tillbaka!! Var finns pengarna nu?

  Likhet inför lagen finns inte, mer än i politikernas (och totalitärmediernas) fantasivärld. Sverige har en tendens, nu värre än någonsin, att ha synpunkter på alla andra. Politikerna gillar inte att Finland talar med Putin på hemmaplan; gillar inte Trump; älskar ett EU i kris; tycker britterna gjorde ”fel”; satsar allt på en värdelös plats i FN (som ingen bryr sig om längre) och så vidare.

  När det gäller Sverige så åker man till Almedalen och lullar runt och försöker tillfredsställa sig själva, totalitärmedierna och kändisarna. Därefter åker man på en lång sommarsemester och låter Sverige klara sig bäst det kan.

  Jag har varit orolig länge. Nu är jag rädd men beredd.

  Störst skuld? Egentligen politikerna, men idag får det nog bli totalitärmedierna som helt skippat att sätta press på makten. Den så kallade tredje statsmakten förtjänar förakt. Bara det faktum att man släpper fram kändisar i debatten som om de vore någon form av sanningsvittnen tyder på ett stort förfall. En kraschlandning är att vänta alldeles strax.

  Men jag har haft fel förr.

  Gillad av 2 people

 18. Hedvig skriver:

  ”… de etablerade partierna har blivit så skrämda av flyktingkrisens olika manifestationer – alltifrån våldtäkter på musikfestivaler och mord på asylboenden …”

  Men snälla Stefan Hedlund! Har du inte läst mansforskaren, professor e.m. Lars Jalmerts kraftfulla uttalande i Svenska Dagbladet häromdagen?

  ”Unga och gamla. Svenskar, fransmän och finnar. Tafsandet är inget sommarfenomen på festivaler och går inte att skylla på en särskild grupp … De som gör det här är män som tycker att de har rätt att göra det. Det är ett strukturellt problem”.

  http://www.svd.se/forskare-tafsandet-kan-inte-kopplas-till-specifik-grupp

  Men för att riktigt betona allvaret i Jalmerts uppfostrarnit, följde SvD upp med ännu en artikel om mäns strukturella benägenhet att begå våldtäkt.
  ”Det är machokulturen som är orsaken till övergrepp och våldtäkter …” fastslår projektledaren Lars Brickstad för Fatta men.

  http://www.svd.se/killarna-maste-prata-med-varandra/om/sexovergrepp-i-offentliga-miljoer

  Gillad av 1 person

 19. Aha skriver:

  Artikeln anknyter i sin kritik av polis- och försvarsmakt till den urgröpning vi också fått av basala skattefinansierade områden såsom skola, vård och äldreomsorg. Skolan rasar, vården lär ha bland längsta om inte längsta vårdköerna i Europa, äldreomsorgen är i antal platser likaså väldig låg i europeiskt perspektiv. Senaste decenniet har vi istället lagt ca 1 000 miljarder på invandringen. Den som förnekar resurssambandet mellan dalande välfärd och invandring är logikresistent.
  Hade vi haft media som inte mörkat om detta och som släppt fram kritiska, ofta väldigt faktabaserade röster, hade folkopinionen inte tolererat denna gigantiska resursomfördelning. Läget hade varit som i övriga Norden, dvs ansträngt men hanterbart.
  (Just nu pågår en lånefest för att finansiera invandringskostnaderna över valet, sedan kommer de verkligt bistra tiderna.)

  Politikerna sitter i en rävsax. De som med skatter betalar för kalaset får lite valuta för pengarna och där är rättssäkerhet och försvar som artikeln handlar om, en mindre del i den bristande leveransen.
  Kan bara hoppas på att folk kastar ut politikerna med badvattnet, gärna under ropet ”aldrig mer sjuklövern”.

  Gillad av 3 people

 20. Gösta Svensson skriver:

  Om man instämmer med artikelförfattarens analys och fortfarande tror att lösningen går att finna på demokratisk väg, så har man kanske (om nu inte allt tvärskiter sig snabbare än vi fruktat) chansen att rösta rätt och på så vis få till stånd en positiv förändringsprocess redan 2018. Läget kommer att vara mycket allvarligt redan då, men förmodligen inte hopplöst.

  Alltså gäller det att få svensken att vakna och se realiteten tills dess.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Kan vi vara säkra på att ens få rösta?
   Ett terrordåd innan valet kan bli en gamechanger…
   Kanske dags då, att införa undantagstillstånd…
   Den svenske väljaren anses nog otillräknelig, när, inte OM, SD närmar sig 30 %)

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Precis, Jan!

    Svenska folkets chanser att ens få rösta ser ut att krympa betänkligt i takt med att risken ökar, för att terrordåd och andra förfärliga resultatet av sjuklöverns vanstyre kan komma att leda till att undantagstillstånd anses oundvikligt.

    Extraval NU!

    Gilla

 21. Lasse W skriver:

  Ja det är mycket som är bluff och sken idag. Orden börjar tunnas ut och förlora sin betydelse. Lögnen har tillåtits breda ut sig alltför mycket. Relativiseringarna i medierna bidrar också. Språket är korrumperat. Bilden är viktigare än orden. Flaggan får plockas fram. Den ger väl positiva betingningar? Nehej inte det. Många gillar för det första inte den svenska flaggan och de som borde gilla den är förbannade på hur landet sköts. Eller rättare sagt, inte sköts. Dont touch my flag, you bastards, typ. Så känner jag. Det finns bara privata projekt numera där alla marknadsför sig med olika signalverktyg. Som i Almedalen. Sverige tonar bort som ett gemensamt projekt och blir alltmer bara en geografisk plats där man bara bor.

  Gilla

 22. Gösta Johnsson skriver:

  Äntligen börjar omvändelsen under galgen även bland de etablerade 7-klöverpartierna. Men originalet SD skall ha äran av att denna omvändelse över huvud taget kommit till stånd. Nu ser vi fram emot en intensiv spurt inför valet 2018 så att något viktigt kommer att ske i valmanskåren. Förutsättningar finns. Tyvärr är folk alltför ”konservativa” i meningen att inte våga ta steget och byta parti…från partier som under 10-talet år bäddat för den situation vi har idag och som knappast har kraften att byta färdriktning på allvar…bara smärre kosmetiska populistiska piruetter. Mångkultur i den snabba takt som skett i Sverige är dömt att misslyckas…vissa kulturer kan tyvärr och dessvärre inte rymmas i vår västerländska demokrati.

  Bra skrivet Stefan. Fortsätt debatten.

  Gillad av 2 people

   • Gösta Johnsson skriver:

    Omvändelsen i betydelsen att man börjar sakta inse att massinvandringen i den omfattning den haft är förödande för möjligheten att få ett sammanhållande samhälle där majoritetsbefolkningens sätt att leva och verka måste vara vägledande och överordnad. Lagar skall följas helt och fullt. Avsteg för att tillmötesgå andra kulturers tillämpning får inte accepteras…de som kommer hit måste ha som mål att assimileras i vår svenska kultur och vårt levnadssätt. Om inte det sker får vi parallella samhällen med egna lagar och seder som kollideras med våra grundlaggande värderingar jämställdhet, åsikts- och yttrandefrihet och religion som är skild från politik. Det skapar otrygghet för alla. Strategin måste ändras – taktiska utspel måste genomskådas och motas bort från dagordningen.

    Gilla

 23. Tahmas skriver:

  Sverige ruttnar inifrån.

  Jag ser ett land jag älskar som fullständigt ruttnar inifrån. Hårt arbetande kvinnor och män som byggde upp landet som bara kan se på hur maskarna äter upp landet inifrån.

  Korruption, överstatlighet, förtryck av medborgarna, nedmonteringen av välfärden som skulle komma oss medborgare till gagn.

  En politisk och medial diktatur styr landet och där demokratiskt fattade beslut inte genomförs och där medborgare räds varje dag för att yttra sina åsikter som de vet är en förutsättning för att landet skall kunna bestå.
  Ett kollektivt vurmande för medeltida värderingar som undergräver hela samhället likt ett virus.
  Folkvalda och deras mediala armé som med skygglappar har för avsikt att krossa landet och oss som motsätter sig det här fördärvet.

  Den sista bastionen har även den fallit, Svenska Kyrkan. En kyrkan som avkristnat sig själv till förmån för en religion som borde förpassas till medeltidens mörka avgrund.
  För oss kristna,judar, ateister och andra otrogna så borde kyrkan vara en sköld, istället kommer kyrkan att bidra till vår utplåning.

  Inseglet är brutet och när mörka krafter sveper över landet så är det bara upp till Gud, vår Gud, den ende Guden som kan bistå oss i denna nöd.

  ”De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer i klarhet tills dagen når sin höjd.
  ”Men de gudlösas väg är som djupaste mörker, det märker inte vad som blir deras fall.

  Gud bevara oss.

  Gilla

 24. Ami skriver:

  Mina vänner från andra delar av världen som följer den svenska utvecklingen är genuint bekymrade och många frågar sig hur detta kunde ske och på så kort tid. Jag har inget vettigt svar att ge dem.

  Lite trevande har jag försökt argumentera med att det ligger i svenskens natur att tro på makthavarna, tro på medierna och tro på att man gör det rätta. Men jag känner att det är tunt som vatten.

  En vän till mig vars bostadsort inte ligger långt från en plats där det regnar in qassam raketer påpekade att det måste vara er nationalkänsla som brister å det grövsta. Det finns inget som håller ihop er. Det finns inget som binder er till varandra längre, ett samhälle som historiskt har varit som ett Buller Byn har raserats för att limmet som höll er ihop har torkat ut.

  I min väns land finns det också krafter som vill se alla hålla handen, men även de krafterna har en grundmurad tro på att förutsättningen är att alla lever efter samma regler och lagar och att ingen skall vara undantagen oavsett vilken grupp man tillhör.

  Jag försökte förklara för min vän att det är stora skillnader mellan våra länder i alla avseende men svaret jag fick var: ni bor väl alla där och vill väl landet väl? Och de som kommer till er måste väl ha någon vettig anledning att vilja bo där och även de vilja landet väl?
  Om ni böjer er som ett ax i vinden så så kommer ni aldrig att kunna resa er igen.

  Det kan låta naivt från min väns sida, men jag förstår precis vad han menar, han lever i konflikter varje dag.

  Tyvärr så tror jag att gapet mellan de grupperna dvs de som lever i en utopiskdröm om att alla skall hålla handen och komma överens kontra de som anser att det är just en dröm är väldigt stor utöver det har vi gruppen som konflikten handlar om.
  Risken är att grupperna blir mer och mer radikala och att vi slut står inför en regelrätt konflikt som vars vidd vi inte kan förutspå.

  Gilla

  • Tahmas skriver:

   @ Ami
   Jag tror också vi står inför en konflikt, men det är skillnad på Israel, vilket jag tror du syftar på, och Sverige.
   Vi har ingen erfarenhet av religiösa konflikter förrän nu. Våra konflikter bygger på politiska dumheter och dumheter som vurmar om islam.
   Jag är nog mer rädd än var du är, jag ser ett islamistiskt övertagande, problemet är att vi inte har inte din kompis armé med oss i Sverige vilket jag hade önskat .

   Gilla

 25. Samuel af Ugglas skriver:

  De framröstade representanterna i den svenska regeringen skyddar inte den svenske medborgarens liv och egendom mot övergrepp från staten, länsstyrelser, kommunala, tjänstemän och andra självutnämnda kollektiv. Det finns ingen domare som vågar trotsa politiker eller andra tjänstemän därvidlag. När grundläggande begrepp för en civiliserad överlevnadsmöjlighet aldrig diskuteras är annan diskussion rätt meningslös. Almedalsjippot är ju ett arv och produkt efter Palme, det säger väl allt. Lyssna hellre till ”Julia Caesar” på http://www.snaphanen.dk. när hon ”såmmarpratar”

  Gilla

 26. Birgitta C skriver:

  Återstår alltså att se om denna nya inriktning i talen i Almedalen har någon substans eller inte och om den kanske rentav var en dagslända . Jag tror att Sverige behöver Borgerlig Framtid. Viktigt att låta nya partier ta del i styrandet av landet när de gamla så gott som tjänat ut all sin potential och så målat in sig i hörnen att de knappast längre på ett trovärdigt sätt kan ta sig ur och tillbaka.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   När Borgerlig Framtid kan nå över 4 %,
   då är Sverige räddningslöst förlorat!

   Den tiden finns inte!
   Satsa på SD istället, enda chansen!

   Gillad av 1 person

  • Boris skriver:

   Ursäkta mig men din kommentar gör mig tämligen upprörd. Här pratar vi om att Sverige står inför mycket allvarliga problem och du kommer dragandes med politisk reklam. Skäms!

   Gillad av 1 person

 27. Lars skriver:

  En ovanligt ärlig belysning av sakernas tillstånd.Den patetiska svenska eliten är den mest genomruttna i Europa.Dess uppgift:Att föra det totala kriget mot de etniska svenskarna med alla tillgängliga vapen inklusive lögnen.Finns det något mer motbjudande än en officiell svensk person?Slå tillbaka!Avslöja dem!Sabotera dem!Låt dem stå med byxorna nere och lipande ansikten!Anslut er till den dolda mångmiljonarme’n.Join the Resistance!

  Gilla

 28. ruben skriver:

  De här talen från partierna hur de älskar Sverige känns senkommet, förvirrat och ihåligt. Partiledarna kanske älskar Sverige, men knappast Svenskarna? Att de aldrig älskat Svenskarna har de år efter år i decennium bevisat, genom att beslagta skattebetalarnas pengar och lagt dem på gränslös invandring till absurda kostnader ekonomiskt och socialt. Den mest inhumana hjälpen, där de starkaste fått orimligt kostbart stöd och de svagaste är kvar i flyktingläger och krigshärdar med ännu sämre stöd. Man har tagit pengarna från Sveriges äldre, sjukvård, skola, polis, försvar och håller på förvandla Sverige till en mardröm, där växande antal utländska brottslingar, snart är fler i antal än försvarsmakten och rör sig fritt omkring med tillgång till insmugglade militära vapen. Är det inte hög tid sluta tala och börja handla, dvs. ta tillbaka Sverige. Det räcker med att partierna respekterar Sveriges befolkning i handling. De behöver inte överdriva att låtsas älska alla.

  Gilla

 29. Leif Lindau skriver:

  Varför leta efter något komplicerat i ett trivialt sammanhang? Själv tror jag att kvartatlspolitikernas spindoktorer i 7 av 8 partier lärt sig att återigen 2016 för minst femte gången kalla sina väljarer barbariska, kulturlösa, tråkiga, intoleranta rasister inte funkar en gång till. Och att de likt Helge börjat tänka på procenten, I detta falla cirka 20%.. .

  Gilla

 30. Tahmas skriver:

  Sverige är en döende Viking, vi måste samtliga äntra långbåtarna om vi skall överleva.
  Slaget är förlorat, vi förlorade det vi hade kärt.

  Låt oss dricka en skål för tider som var och ett land som har servat oss väl. Låt oss höja ett glas för det vi såg som rättfärdighet. Låt oss gråta över något som kunde ha blivit, men som gled oss ur händerna på grund av det orättfärdigas svek.
  Låt oss höja vårt glas och salutera den blågula fanan som som nu halas och låt oss bespotta de orättfärdigas färger som har slitit vårt land i bitar.

  Jag saluterar och svär min trohet till mitt land och min religion, även när mitt huvud skiljs från min kropp.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.