Det funkar inte, men det går inte att ändra

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Fram till för ungefär trettio år sedan genomfördes ett intressant socialt experiment som hette Sovjetunionen. Experimentet byggde på en hypotes som utformats av dess vetenskaplige ledare, en Vladimir Lenin. Lenin hade noterat att framgångsrika kapitalistiska företag i sig själva var planekonomier även om de simmade runt i ett marknadshav utan medveten planering. Hur mycket effektivare skulle det då inte vara om man planerade inte bara de enskilda företagen, utan en hel nations ekonomi? frågade sig Lenin och hans vetenskapliga medarbetare.

Det var faktiskt ingen dum fråga. Ingen visste svaret. Kapitalister i västländer gillade visserligen inte Lenins experiment, men de var inte säkra på om det upplägg de själva styrde över verkligen var överlägset om man bedömde efter produktionsresultat och hastighet i den ekonomiska utvecklingen. Mycket talade för att Lenins förmodanden var korrekta.

Efter ett halvsekel blev det emellertid uppenbart för alla som ville öppna ögonen – en grupp till vilken jag själv inte hörde – att experimentet inte fungerade. Planekonomin var inte överlägsen den fria marknadsekonomin. Ingen vet varför. Det kanske ligger i människans DNA att det inte går att effektivt planera organisationer som är större än typ IKEA.

I en förnuftig värld hade Lenins efterträdare i den sovjetiska statsledningen vid pass år 1970 sagt att det här går inte, nu lägger vi av och inför marknadsekonomi, konkurrens och mänskliga rättigheter och sådant. Men den sortens förnuft håller sig inte det mänskliga samhället med, ty det kommer intressen emellan. I Sovjetunionen fanns ett härskande parti och ett härskande skikt som inte gillade tanken på förändring av en ordning där det själv flöt som grädden högst upp. I kraftmätningen mellan det härskande skiktets egenintressen och förnuftet vann egenintressena.

I tjugo år. Sedan slog verkligheten tillbaka och Sovjetunionen förintades.

I Sverige har vi en motsvarighet till Sovjetunionens planekonomiska härskarskikt, nämligen det välfärdsindustriella komplexet. Det fungerar dåligt. Se bara på den svenska skolan och på den misslyckade integrationspolitiken. Precis som Lenins planbyråkrater sitter komplexets förnämsta ledare och gör storstilade ritningar över hur problem ska lösas – enkla jobb, förstelärare, medborgarlöften, jobbskatteavdrag, hållbarhet, ingångsjobb, höghastighetståg, nystartsjobb, klimatsmart, styrelsekvotering, minimilöner, instegsjobb, alltihop, såklart, med människan i centrum – utan att det här heller blir något påtagligt resultat annat än just att komplexets intressenter håller ordning på sina liv.

Hur kan detta fortgå? En viktig del av förklaringen är att det svenska välfärdsindustriella komplexet till skillnad från Lenins engagerade medarbetare och efterföljare har en privat och tills vidare välfungerande ekonomi att ösa resurser från.

Vid närmare eftertanke tror jag att detta faktiskt är hela förklaringen till att det svenska misslyckandet kan fortleva. Tänk dig att hela Sveriges ekonomi styrdes med de metoder som tillämpas av generaldirektör Anders Danielsson i Migrationsverket, språkröret Fridolin, polischefen Dan Eliasson och utrikesminister Wallström.

Vi kommer aldrig att få ordning på det här om vi inte fattar att det behövs glasnost och perestrojka. Var är Sveriges Michail Gorbatjov?

PS Jag tittade i en gammal morgontidning för att få inspiration till floskellistan ovan och insåg att svensk politisk debatt egentligen bara består av sådant pladder. Hur illa det faktiskt ligger till förstod jag av Dagens Nyheters politiska kommentator Ewa Stenberg som utan ironi eller distans ställer frågan ”Men vad får ett nytt jobb egentligen kosta staten?” Att det hos oss är rimligt att tänka sig att staten över huvud taget ska behöva betala extra för att en i Sverige levande individ ska gå från bidragsförsörjning till förvärvsarbete visar hur skruvad situationen är. Det är klart att varje slags tänkande som måste respektera sådana underligheter blir krystat och obegripligt.

63 reaktioner på ”Det funkar inte, men det går inte att ändra

 1. Utlandssvensk skriver:

  Min uppfattning är att ”glasnost och perestrojka”, vilket jag tolkar som en avveckling av välfärdsstaten, skulle leda till omedelbar och våldsam kollaps i dagens Sverige.

  Nu är jag absolut ingen anhängare av höga skatter och välfärdsstat, tvärtom. Men Sverige balanserar nu på klippkanten och om man tog bort bidragen och förmånerna för MENA invandrarna skulle vi falla fritt. Hela ISIS består endast av kring 25 tusen aktiv krigare. Enbart under 2014-2015 tog vi emot 10 gånger så många asylanter och till stor del är dessa exakt den typen av människor som strider för ISIS. Klipp bidragen till dessa på egen risk! Det lär bli det sista vi gör som fungerande stat.

  Fast samtidigt skulle det vara ett passande slut, men en klassisk svensk sväng från en extrem utopi till nästa.

  Gillad av 5 personer

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Martin A,

    Det är helt rätt att kalla detta för danegeld!

    Men om man ville sluta betala denna, gällde det att se till att man var mycket väl förberedd på nordmännens raseri först.

    Vi är INTE förberedda på MENA-männens raseri och bör fortsätta betala tills vi är det. Polis och militär måste byggas upp kraftigt innan vi ens kan tänka på att sätta hårt mot hårt.

    Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Jag håller inte med. Och rent formellt, så länge reglerna är lika för alla, så är vi ej de som anfaller. Detta har visat sig mycket viktigt historiskt.
    Oavsett vad någon gör så kommer detta ta en ände med förskräckelse. Bättre nu än senare.

    Gillad av 1 person

 2. Kim skriver:

  I Sverige har vi ett annat storstilat socialt experiment, som likt Lenins planekonomi får fortgå trots det uppenbara misslyckandet: Projektet mångkultur.

  Gillad av 4 personer

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Varför skall det behöva kosta, om det vore produktivt, är en svårlöst gåta…

  Men skall man bygga ett sjukhus/skola krävs det hårdvara också,
  samtidigt utbildning av mjukvara för att sköta det…

  En ögonoperation som tar 5 min kostar skjortan, o lite till.

  Gillad av 3 personer

 4. Göran Fredriksson skriver:

  En liknelse som har stort förklaringsvärde. En av Patriks bästa om inte den bästa.

  Ingen vill egentligen arbeta i onödan, Allt skall göras så rationellt som möjligt för att vara lönsamt och ge överskott. I Sverige används sedan överskottet till att betala för att människor skall arbeta, inte sällan med låtsasarbeten. Även i riksdagen där antalet ledamöter med fördel skulle kunna halveras. Det skulle bli 174,5 stycken och där finns många halvfigurer som skulle konkurrera om den sista halva platsen.

  Finns det en sjukare samhällsmodell nu när den sovjetiska har havererat?

  Gillad av 5 personer

 5. Emil skriver:

  En högintressant text med en lika intressant och aktuell jämförelse mellan Sovjetsystemet och dagens Sverige. Detta mod, att säga rakt ut att man haft fel är vad som fattas våra politiker idag, jag menar, det måste väl ändå börja bli uppenbart att skutan Sverige har förlist.
  – ”Efter ett halvsekel blev det emellertid uppenbart för alla som ville öppna ögonen – en grupp till vilken jag själv inte hörde – att experimentet inte fungerade”
  Respektingivande såväl som förtroendeingivande att erkänna sina brister. Ett föredömligt uppträdande för både våra journalister och politikerkår.

  Gillad av 2 personer

 6. Ben-Hur skriver:

  ”gå från bidragsförsörjning till förvärvsarbete” skriver du! Men du inkluderar tydligen inte att man skall kunna försörja sig på arbetet också!

  Gillad av 1 person

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Jag tror (ett politikernas favorituttryck) att Lenin och grabbarna missade en väsentlig del i sitt tänkande. Nämligen att människan vill ha åtminstone en illusion av ett fritt val i sin tillvaro.

  Tänk Dig att Du säger till en 20-åring att han kan få köpa en bil om 25 år. Alldeles oberoende av om vederbörande har lyckats skrapa ihop pengarna på tio år. Det är inte ens lönt att skicka in sin ansökan dessförinnan. Den person som skall granska Din ansökan börjar med att kolla Din arbetshistorik så att Du har en guldstjärna i Din arbetsbok vid varje löneutbetalning för annars blir det inget.
  För en 20-åring kunde Du precis lika gärna lova 72 jungfrur i himmelriket. Det är ungefär lika avlägset. Varje personlig ansats till förbättring av sina prestationer kvävs mycket effektivt i ett sådant system. Det finns helt enkelt inget realistiskt incitament.

  Finns det då inga genvägar i systemet? Visst gör det så. Det fanns ju de som hade bil före 45 års ålder i vårt östliga grannland. Fast då måste man bli en del av det politiska systemet.
  I vårt system avancerar man genom att svänga sig helt obesvärat med en floskelsamling, där slutklämmen till en motståndare skall gå ut på att ” Om Du inte håller med mig så är Du en elak och ondskefull jävel”. Undvik sakargument! De kan punkteras. Känslor är däremot svårare att komma åt, även om de givetvis bara är en fasad.

  Vi tror oss leva i en åtminstone halvkapitalistisk omgivning där vi är bringade att finna oss i en 8-timmars daglig planekonomi där vårt personliga svängrum är starkt beskuret. Det köper vi, för sedan har vi åtta timmar till på oss för egna påhitt innan det är sängdags.
  Trodde Du ja!
  Det är nu Du skall börja konsumera halvfabrikat eftersom Du är trött efter jobbet. Man ställer sig inte och kokar rotmos och fläsklägg klockan 18 med skrikiga ungar runt sig.
  Hur får producenten av hel- eller halvfabrikat nöjda och återkommande kunder? Det skall vara hyggligt gott förstås. Det blir det med socker! Det syns ute i samhället. Överviktiga 13-åringar och givetvis uppåt i ålder. Det ger oss vad som brukade kallas välfärdssjukdomar. Det är omdöpt nu. Självklart!
  Man kunde ju få för sig att välfärd kunde resultera i sjukdomstillstånd. Det strider ju mot själva principen för ett välfärdssamhälle? Numera heter det livsstilssjukdomar. Det placerar liksom ansvaret på individen i stället för det samhällssystem som drivit fram problemet.
  Dessutom – och här kommer det fina i kråksången – det öppnar ju upp för nya samhälleliga välfärdsåtgärder!
  Har någon hört propåerna om sockerskatt?
  Nu vaknar vegetarianerna och vill ha extra hög beskattning på kött.

  Det vore väl själva attsingens om man inte kan få till något nytt statligt verk för reglering av konsumtionen av livsmedel!

  Minns Ni hur dåligt det var med smör och hur bra margarin var? Jag tycker mig ha hört hur stämsången, från de som anser sig veta, har ändrat tonläge.

  Det är möjligt att jag ”målar fan på väggen”, men nog tycker jag att vi är på betänkligt god väg mot en planekonomi som i allra högsta grad begränsar den individuella friheten. Fast de bojor som används är betydligt subtilare än de sovjetiska. Jag tror de kallas riktade skatter.

  Gillad av 2 personer

  • Sven Ekeberg skriver:

   Hur fan bär man sig år för att loggar in (registrera sig) på den här skiten (”wördpress”), så man kan gilla texter som din?

   Jag kommer fortfarande bara till en reklamsida då jag försöker.

   Gillad av 1 person

 8. Folke Lidén skriver:

  Det har skett en försiktig förändring mot glasnost.
  Vad perestrojka beträffar ser det dystert ut.
  Om det, osannolika, inträffar att vi plötsligt hittar en svensk politiker med Gorbatjovs intellekt och karaktärsstyrka så tror jag att det kommer att gå lika illa för denne.
  Toppar som Eliasson och Danielsson kan relativt enkelt bytas ut.
  Men jag tror inte problemet ligger där.
  Det välfärdsindustriella komplexet är skyddat av en hart när ogenomtränglig mur av mellanchefer, utredare, konsulter, samordnare, advokater, mm.
  Endast ett kaosartat sammanbrott är att vänta.

  Gillad av 3 personer

  • Jans skriver:

   Egentligen tror jag den springande punkten är att det kommer politiker som skiter i journalisterna. Numera kan man ju få ut sitt budskap på andra vägar än via traditionella medier.

   Genom att börja avveckla bidrag och anslag till de mest meningslösa och kontraproduktiva verksamheterna och gäspa åt kultursidornas avgrundsskri inför nedlagda genusinstitutioner, stoppade hbtq-certifieringar och strypta bidrag till ”antirasistiska” islamister så tror jag ett avgörande steg mot en helt ny maktbalans i det offentliga samtalet skulle kunna tas. Folket skulle till största delen ge sitt stöd när de ser att det dyker upp pengar till för dem viktiga verksamheter som skola, vård och omsorg eller för den delen sänkta skatter för småföretagare.

   Gillad av 1 person

 9. MartinA skriver:

  Ludvig von Mises och andra österrikare bevisade tidigt att kommunism är mycket ineffektiv. Problemet är prisinformation. I varje förhandling och varje köp och varje uteblivet köp i en marknadsekonomi så skapas information. Den här informationen berättar vad som ska produceras, vad konsumenterna behöver, vilka råvaror det är brist på, var investeringar måste göras. I en marknadsekonomi så deltar hela tiden alla i ekonomin i den här prioriteringsprocessen, man har lika många planerare som man har deltagare i ekonomin och de arbetar med direkt information om sina egna behov, i konsumenternas fall.

  I en planekonomi har du bara en bråkdel av beräkningskraften som arbetar med det här problemet. Och de arbetar med mycket mycket sämre information. Istället för att ha direkt information om vad konsumenterna behöver så arbetar de med osäkra uppgifter inkompletta uppgifter från förra året och tidigare om vad grupper av människor ville ha. Komplexiteten i beräkningarna blir snabbt astronomisk. Resultatet blir en extremt ineffektiv resursallokering och överflöd av vissa varor och brist på andra och sämre tillfredsställelse av konsumenternas önskningar.

  Sen erkände väl Bolshevikerna att det här inte fungerade redan 1921 med NEP? Det är väl ungefär vi är nu i jämförelsen, ett halvt steg tillbaka i praktik men ingen grundläggande omvärdering av ideologin.

  Gillad av 3 personer

 10. Sten Lindgren skriver:

  Sverige är till knappt hälften en marknadsekonomi där det både finns konkurrens och tydliga spelregler, denna sektor fungerar väl, kanske bättre än i många andra liknande länder när det gäller tillgången till produkter och tjänster för privat konsumtion.

  Problemet är vad som sker i den andra halvan av ekonomin, den ”gemensamma”. Där går det som bekant utför pga tilltagande politisering, det gäller polisen, kyrkan, vården, skolan mm. Detta är trender som fanns för invandringsvågen men som förvärras genom denna. Flera ska dela på kakan utan att bidra till dess fortlevnad.

  Effekten blir ett sämre utbud av offentligt finansierade tjänster för medborgarna och på sikt även skadeverkningar inom den del av samhället som lyder under marknadsekonomins lagar. Skadeverkningarna visar sig i minskat privat konsumtionsutrymme, lägre utbildningsnivå, lägre kvalitet på produkter och tjänster för privat konsumtion, mm.

  Man kan alltid fråga sig om det är ekonomi eller ideologier som styr samhällsutvecklingen, troligen väger ekonomiska aspekter tungt. Om så är fallet kan man fråga sig vilka som skulle ha anledning och förmåga att reagera på utvecklingen i Sverige.

  Inte är det gammalmedia, de är både ideologiskt och ekonomiskt motiverade att inte ifrågasätta utvecklingen. Inte är det näringslivet toppskikt, de har frigjort sig från den svenska situationen för länge sedan. Inte är det huvudfåran inom forskningen, den är styrd genom offentliga anslag även om undantag finns. De som har anledning att reagera är s.k. vanligt folk, vanliga löntagare, småföretagare. Vem företräder dessa idag i det här avseendet? Inte så många partier är jag rädd för, inte heller så många organisationer. Har någon t ex sett röken av Skattebetalarnas förening?

  Det är heller inte så lätt för vanligt folk att se mönstren och sambanden, vi är nog inte där ännu, men den dagen kommer. När man t ex börjar ifrågasätta varför nyanlända men inte svenska medborgare ska ha rätt till permanent bostad.

  Så här säger regeringen: ”Den nya lagen kommer att kräva att kommunerna beaktar mottagandet av nyanlända i sin planering för bostadsförsörjningen. Intentionen är att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt ska erbjuda nyanlända som omfattas av anvisning permanenta bostäder.”

  Vad händer när vanligt folk blir medvetna om detta och inser konsekvenserna?

  Gillad av 3 personer

 11. Bengt Yourstone skriver:

  Reagerade lite på Patriks resonemang angående att planekonomin inte fungerade och hans påstående att ”Ingen vet varför”. Jodå, det fanns i alla fall en person som visste. Den österrikiske nationalekonomen F.A Hayek. Du Patrik känner självklart till honom men måste ha glömt bort den gamle hedersmannen när du skrev din artikel. Hayek visar med ”profetisk klarsyn” i sin bok Vägen till Träldom (AB Timbro, sv. övers. 1996) redan år 1944 varför varken planhushållning eller totalitarism fungerar i prakatiken.

  Gillad av 2 personer

 12. 13 juli 2016 skriver:

  Om enkla jobb.

  Mitt intryck av dagens debatt:

  Om Batra och de andra ej vill försörja sig med enkla jobb, varfor ska unga boende i Rosengård, Tensta osv drömma om dessa jobb ?

  Mitt förslag Skapa ordentliga jobb med normala löner – en ny statlig sektor.

  Det svenska samhället har en självbevarelsedrift. Den senaste tidens politik är ett uttryck för detta. Hittills har svenska politikers försök ej fungerat så bra, dags att komma med något bättre.

  Gillad av 1 person

 13. Hortensia skriver:

  Ja, milde himmel, Patrik, hur ska detta sluta? Johan Westerholm försöker bena upp några ruttna sillar i det svenska etablissemanget (Susanne Ackum och sambon Gunnar Wetterberg, Helena Dyrrsen, Frank Belfrage, Ingemar Hansson, Anders Borg och Mattias Gardell) och avslutar med orden:

  ”Frågan är om dagens politiska partier har modet att genomföra de konstitutionella reformer som kommer krävas eller om omsorgen om de egna förmånerna väger tyngre för att återupprätta förtroendet för svensk statsförvaltning.”

  http://ledarsidorna.se/2016/07/fiskar-ruttnar-alltid-fran-huvudet-2/

  Jag fattar inte att den kloke karlen envisas med att vara marginaliserad vanesosse. Tänk vilken nytta han torde kunna uträtta i ett parti, som till skillnad från Socialdemokraterna under pinsamt verklighetsfrånvända ”Team Löfven”, faktiskt delar de åsikter och värderingar han formulerar på sin blogg!

  Gillad av 5 personer

 14. Gunhild skriver:

  Det finns något som ständigt flyter upp till ytan när man tittar på större mänskliga strukturer, och det är vänskaps- och beroendeband. Alla människor är inte lika sett till beroendet av varandra. Något som är helt uppenbart inom en familj. Och i vänkretsen. Men även inom yrkeslivet. Vi är som sociala varelser gjorda för att knyta vänskapsband med varandra. Upprätthålla och stärka kontakter. Man kan se det som ett slags lim som håller samman människor.

  Men när man bygger större organisationer är inte dessa band alltid av godo. Effektivitet kräver att olika kompetenser samarbetar. Det går inte att sätta likhetstecken mellan kompetens och vänskaps- och beroendeband. Att bygga organisationer baserade på kompetens, oberoende och skicklighet kräver att man kan hålla undan och ett visst avstånd till de socialt sammanhållande krafterna.

  Innehåll av vänskap och mänskligt beroende upplever vi vanligen som genomgående positivt. Och det är det ju också. Men att upprätthålla ett försvar för effektivitet kräver samtidigt en förmåga att hålla naturliga sociala krafter på armslångt avstånd, och det är egentligen en organisatorisk konst i den högre skolan. För samtidigt som vi är beroende av socialt kitt, så hotar de samtidigt uppbyggandet av väloljade maskinerier uppbyggda av huvudsakligen kompetens. Att både gasa och bromsa socialt är knappast lätt.

  Vi ser nu dagligen hur vårt samhälle får svårigheter med det. Exemplen kan hittas inom Skatteverket, och nu även inom myndigheten som ytterst skall övervaka att andra myndigheter upprätthåller sin avsedda effektivitet – Riksrevisionen.

  Den minsta enheten i alla samhällen, organisationer och företag utgörs naturligtvis av den enskilda individen. Och som påtalats dras människor i hög grad till varandra, bildar sociala band, stärker personlig tillhörigheter. Något fullkomligt naturligt. Vad som får både ideologier, myndigheter, förtag, organisationer att börja spricks, rentav på sikt rämna, är när dessa sociala samband tillåts bli överordnade den roll den ursprungligen organisationen getts.

  Man kan ge det destruktiva olika namn, som korruption, samhällsröta, nepotism, besticklighet, mutor, fördärvlig vänskap, ruttenhet, ideologiskt misslyckande. Namnen är många men alla har de med stärkande av vissa sociala band på bekostnad av andra, att göra.

  Människan i det lilla samhället hålls i huvudsak ihop av de sociala mekanismerna. Det är där mekanismerna utvecklats. De har gjort det för att de haft ett överlevnadsvärde.

  Det är i de stora organisationerna och i länder utsatta och beroende av en väloljad ekonomi som mänsklig vänskap och närhet lätt förvandlas till ett grus i maskineriet, och som i förlängningen då kan bli systemhotande.

  Att förebygga och direkt motarbeta sociala samband för att uppnå oberoende och effektiv kompetensuppbyggnad, utgör en verklig utmaning. Och saknas det djupare insikt om korruptionens långsiktiga destruktivitet, inom organisationer, företag och kanske även inom landets ledning, så befinner sig samhället självt på ett sluttande plan, sett i ett längre perspektiv.

  Själv upplever jag att vi faktiskt gör det. Varför kan man fråga sig. Själv misstänker jag att förstärkningen av individualismen också fungerat som en förstärkare av individuella sociala band. Och då har det kollektiva i motsvarande grad nedtonats. Samtidigt har samhället gått mot ett ökat beroende av olika typer av överordnade organisationer. Inte minst manifesterat genom EU-samarbetet. I konflikten mellan det individuella och kollektiva tippar balansen nu över till att favorisera mänsklig närhet. Baksidan är att vi då samtidigt får ökad vänskapskorruption, även i ett myndighetssverige.

  Gillad av 4 personer

  • MartinA skriver:

   Man kanske kan dra slutsatsen att stora organisationer som finansieras med tvångsinsamlade pengar inte är så bra? För vi fortsätter ju att vara människor, det är ju det de stora organisationerna alltid kommer bestå av? Varför anstränga sig för att få någonting omänskligt att fungera bra?

   Gilla

 15. BjörnS skriver:

  Tack PE för en roande men samtidigt oroande liknelse. Glasnost var ju ett försök att rädda ett i grunden ruttet system. Jag börjar att tro mer på en Maidanrevolution. Även om det gamla systemets byråkrati och korruption har visat sig mycket seglivade så är det ett försök till reformering underifrån och inte uppifrån som Glasnost. Det är lätt att bli cynisk. Känslan av hopplöshet minskar inte direkt när Eliasson får ett internationellt pris för sitt ledarskap. Ruttnare än så blir det inte.

  Gillad av 3 personer

  • Hedvig skriver:

   Och just när Dan Eliasson får sitt internationella pris Sir Robert Peel-medaljen, som delas ut för ”enastående ledarskap inom evidensbaserat polisarbete”, kräver i Sverige hans underlydande och även den modige politikern Bo Frank (M) Eliassons avgång.

   I P1:s morgonnyheter idag var det två inrikesnyheter som stack ut:

   1. Intrikata bedrägerihärvor där asylsökande är drabbade, skor sig framgångsrikt ett stort antal svenska medborgare på att mjölka våra välfärdssystem. Mörkertalet är stort.
   De drabbade svenska välfärdsmyndigheterna har inga uppslag om hur de ska kunna identifiera och stoppa bedrägeribrotten.

   2. Sverige har stor polisbrist och måste i allt högre takt utbilda nya poliser, men det är svårt att rekrytera elever till polisutbildningen.
   Då har man kommit på den ljusa idén att sänka grundläggande inträdeskrav. Man sänker IQ-kraven (kognitiv förmåga) från tidigare minimum 4:a (=normalbegåvning) till en 3:a. Det innebär att man sänker ribban för logisk slutledningsförmåga.

   Min fråga: Hur ska våra framtida poliser klara av att utreda och sätta fast bovarna, när de redan idag har så stora svårigheter med dessa huvuduppgifter?

   Gillad av 3 personer

   • BjörnS skriver:

    Hörde samma nyheter. Men, sänkningen av IQ-kravet var för att öka antalet sökande som går vidare till andra tester, t.ex intervjuer. Skulle jag gissa så skulle nog en del av dem med en 3:a kunna bli bra lokala eller patrullerande poliser som håller ordning. Det är verkligen något vi saknar idag.
    Beträffande problemet med bedrägerier är det hög tid att låta myndigheterna samköra sina register. Dagens digitala värld ser annorlunda ut mot vad den gjorde när samkörning förbjöds och antagligen var problemet också mindre.

    Gillad av 1 person

 16. Aha skriver:

  Som kronan på verket, som själva sinnebilden för ohämmad kosta-vad-det-kosta-vill inom välfärdsindustrin utnämner jag två företeelser;

  1) tvåtusen-kronor-per-dygn omhändertagande av förment unga ensamkommande. Notan är uppe i 30 miljarder, på årsbasis och detta för driftiga ungdomar som tagit sig hit från annan kontinent. Nu ska man gubevars halvera kostnaden per ungdom, efter att företeelsen förekommit i ca fem år. För dessa pengar hade ytterligare 15 000 äldre kunnat få äldreplats plus en avsevärd standardhöjning hade kunnat bli gjord för de övriga 70 000 äldre som finns inom äldreomsorgen. Men välfärdsindustrin har alltså valt att prioritera friska unga människor.

  2) ohämmade assistentkostnader. Genom andrahandsinformation vet jag ett fall där 8 assistenter dygnet runt servar en trafikskadad person som är helt förlamad. Varför denne person inte ligger på en institution så att dessa 8 personer även kan serva andra i samma situation går över min horisont, på samma sätt som man inte jagar fusk med blåslampa eftersom det handlar om gigantiska belopp. Totalt kostar assistenterna 30 miljarder.

  Slå detta den som kan. (Kostnadsposterna är i sin storlek världsextremt höga).

  Gillad av 2 personer

  • Gert B. skriver:

   AHA kl.09:53 Angående punkt två så instämmer jag helt i ditt tänkande. Den trafikskadade kan t.o.m. få en ”värdigare tillvaro” på en institution. Definitivt får personen fler personliga kontakter där än i isoleringen i hemmet. Angående kostnaden så har jag en notering om att LSS kostade skattebetalarna 39 000 000 000 SEK redan år 2012. Så jag ställer mig tveksam till summan 30 miljarder.

   Gillad av 1 person

 17. Thor skriver:

  Det bör väl påpekas att för vissa grupper är välfärdsstaten redan avvecklad. A-kassa som motsvarar 40% av den tidigare lönen, tidsbegränsad sjukersättning med kanske 50% av lönen. Trots att skatt betalats för hela löneunderlaget. Att skatten med hjälp av nysvenskan kallas för sociala avgifter förändrar inget.

  Gillad av 2 personer

 18. Cassandra skriver:

  Titta på kommuner runt om i Sverige, för ett halvsekel sedan var många av dem, innan kommunsammanslagningarna, närmast en one-man-show med den utsedde förtroendevalde som satt på sin egen kammare och skötte det. Folk tog hand om sina egna problem istället för att kommunen, som idag, ska ta hand om allt möjligt. Folk var mer kapabla istället som idag vara i stigande grad förvuxna skrikande fågelungar.

  EU är väl parodin framför andra idag i Europa på hur det går när man låter politiker och byråkrater leka utan hämningar, ett nytt Sovjet i vardande om man inte ser upp.

  Ett riktigt skräckscenario vore om vi fick Angela Merkel, Theresa May och Hillary Clinton som en dominerande feministisk Axelmakt. Hela Västvärlden skulle slutgiltigt snöpas av omhändertagande hönsmammor i spetsen.

  Gillad av 6 personer

  • Gert B. skriver:

   Cassandra kl.09:59
   Helt rätt! Omfattningen av VIK har formligen exploderat sedan 60-talet. Då var det ett järngäng, nu är min lilla kommun arbetsgivare för motsvarande en tiondel av kommunens befolkning.

   Gilla

 19. Hedvig skriver:

  Apropå mitt svarsinlägg till Björns för en stund sedan, hittade jag länk till det nyhetsinslag i P1 som jag nämnde.

  ”Polisutbildningens begåvningstest har en niogradig skala och en normalbegåvad sökande får en fyra, femma eller sexa på testet. Förut krävdes en fyra för att komma in på polisutbildningen. Nu har det kravet alltså sänkts till en trea.

  – Det innebär att man ligger lite lägre när det gäller den teoretiska förmågan eller allmänna problemlösningsförmågan, säger Stefan Annell.”

  ”Regeringen vill att polisutbildningen ska få högskolestatus. Polisen tror inte att de sänkta begåvningskraven riskerar att sänka kvalitén på framtidens poliser (Bengt-Åke Nilsson, sektionschef på polisens HR- och kompetensavdelning).

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6472373

  Gillad av 3 personer

 20. Hovs--hallar skriver:

  Flera personer har redan påpekat det uppenbara faktum att planekonomi inte fungerar av den enkla anledningen att det blir för tungrott — ett gäng centrala byråkrater kan omöjlgt förutsäga hur efterfrågan på tiotusentals eller hundratusentals olika produkter utvecklas över tiden.

  En annan anledning är att hela ekonomin stagnerar om det inte finns utrymme för privata entrepenörer med nya idéer, drivna av visioner om hur saker kan göras bättre.

  Vänstern är som vanligt obildbar och faktaresistent — och detta gäller på alla områden.

  En marxistiskt inspirerad identitetsvänster ligger bakom de sociala experiment som håller på att rasera Sverige — speciellt ”mångkulturen” med åtföljande gigantiska inflöde av migranter från dysfunktionella kulturer.
  Samma vanvett i skolan, där idiotvänstern sjösätter stora ”reformer” som inte prövats i verkligheten — eller som faktiskt testats i utlandet och där förkastats, vilket inte hindrar makthavarna att av ideologiska skäl köra på ändå.

  Patriks ”välfärdsindustriella komplex” ser jag snarast som ett lydigt maktredskap i händerna på nämnda idiotvänster. Utan dess enorma resurser, finansierade av våra skatter, skulle idiotvänsterns strypgrepp över Sverige inte kunna upprätthållas.

  Gillad av 3 personer

 21. Per-Olof Persson skriver:

  Ludwig von Mises gav ut en artikel 1920 och en bok 1922 om att ekonomisk kalkylering inte kan ske i planekonomier. Denna slutsats bygger på nationalekonomi med hjälp av formell logik (man utgår ifrån helt sanna premisser för att härleda sanna slutsatser). Mises spådde att Sovjet skulle falla någon gång i framtiden.

  Marknadsekonomin är bättre planerad än planekonomin eftersom marknadsekonomin planeras med hjälp av marknadspriserna (och därmed också utifrån vinst/förlust-systemet).

  Marknadsekonomin är oerhört komplex där produktionen är indelad i ett otal produktionssteg, där produktionen sker över många år innan det finns färdiga produkter, produktionen sker i många länder av tusentals företag osv. Användandet att tusentals produktionsresurser måste passa in med helheten och över tiden.

  Miljontals konsumenter efterfrågar tusentals produkter och konsumenternas efterfrågan förändras ständigt osv. Ändå fungerar produktionen i en marknadsekonomi. Detta beror på att riktiga marknadspriser (ej påverkade av skatter, regleringar etc) ger perfekt information om vad som ska produceras i förhållande till andra företag i förhållande till vad konsumenterna efterfrågar.

  När marknadspriserna förändras måste företagen planera om sin produktion och denna planering sker ständigt. Marknadspriserna ger upphov till den ekonomiska kalkyleringen som är beräkningen av historiska kostnader och intäkter (bokföringen), och försök till beräkning av framtida intäkter och kostnader (kalkyleringen).

  Nu kan företagen anpassa sin produktion över ett otal produktionssteg, över många år, i tusentals företag etc – för att den ska bli lika stor som konsumenternas efterfrågan.

  Intäkter och kostnader ger upphov till vinst/förlust-systemet. Fördelen med detta system är bla att:

  Resurserna överförs ifrån företag med låg vinst till företag med hög vinst. Således sker större investeringar i företag med hög vinst och dessa skaffar mer resurser som personal, maskiner etc. I företag med låg vinst sker det motsatta. Produktionen kommer därmed att ske i förhållande till efterfrågan – andra företags efterfrågan och slutligen till konsumenternas efterfrågan.

  Företagen har därmed en tendens att producera rätt produkter, av rätt mängd etc i förhållande till andra företag i världen. Produktionsstegen har en tendens att producera rätt mängd i förhållande till andra steg osv.

  Hemligheten bakom planeringen är att vinsterna hela tiden har en tendens att bli lika stora överallt. Är vinsterna lika stora producerar företagen rätt produkter, till rätt mängd etc, i förhållande till varandra. Överproduktion och underproduktion utjämnar hela tiden sig.

  Eftersom verkligheten hela tiden förändrar sig (konsumenternas efterfrågan, resurser blir knappa eller mindre knappa, krig, strejker etc), kan jämvikt på en marknad aldrig uppkomma. Men det som är viktigt för en marknadsekonomi är att det hela tiden finns en tendens till jämvikt. Detta kräver ständig omplanering varje sekund under dygnet av miljontals människor.

  Gillad av 3 personer

 22. Lars-erik Eriksson skriver:

  Suverän kröniketext Patrik!
  Som Martina skriver har marknadsekonomier återkoppling till skillnad från kommandoekonomier och därmed uppstår den kommunikation som erfordras för att kunna förbättra och utveckla och förfina inte bara produkter men även systemen dessa existerar i.
  För Sverige kan jag bara se en utväg nu och det är att vi överger asylrätten, att vi upphöjer medborgarskapets betydelse samt att vi återupprättar den nationella gränsen.
  Utträde ur EU och ett påbörjande av arbetet med att bilda försvars- och handelsunion med våra nordiska grannar i stället.

  Gillad av 3 personer

 23. Tahmas skriver:

  När ett samhälle håller på att implodera så brukar det betyda att en revolution är nära förstående.
  Vid en implodering så radikaliseras grupperna mer och mer. Extremradikaler från båda sidor börjar vädra morgonluft och vi kommer att få konflikter i landet som vi inte är vana vid.
  Risken med en radikalisering är att vi mycket väl kan se krafter som som väljer att gå i takt när de demonsterar.
  Frågan är vems fel det här är? Det är mycket lätt det är etablissemanget och deras hantlangare som har stört upp stämningen i landet så till den milda grad att vi mycket väl inom kort kan se stöveltrampare i Sverige och då är det för sent att låsa dörren till sin lägenhet på Södermalm.

  Gillad av 1 person

  • Ivar L skriver:

   Fast radikaliseringen på högerkanten var större för 20 år sedan. Den radikalisering som är mest notabel nu är den islamistiska. Så, om man nu skall använda generaliseringar om skor, så blir det snarare sandaltramp vi kommer att få höra.

   Gilla

 24. Tomas Lenke skriver:

  Tack Patrik för mycket insiktsfullt inlägg, det välfärdsindustriella komplexet tillsammans med politisering av ämbetsmännen kommer att leda till katastrof.
  http://ledarsidorna.se/2016/07/fiskar-ruttnar-alltid-fran-huvudet-2/

  Jag hoppas verkligen att Borgerlig Framtid kan leverera 2018 och att de inte alltför snabbt låter sig dras in i ”politiker-adeln” som trängs runt köttgrytorna.
  http://www.borgerligframtid.se/vad-borgerlig-framtid-ar-och-vad-vi-vill/

  Gillad av 1 person

 25. janne skriver:

  Lenin var ingen vetenskapsman, han var självlärd amatör.
  Om han hade varit vetenskapsman skulle han ha testat kommunism på djur först och inte direkt på männirskor…..

  Gilla

 26. Tahmas skriver:

  Det sociala experimentet vi utsätts för påminner om Frankensteins Monster. En galen vetenskapsman som i sin galenskap försöker skapa liv från något som redan är dött.
  Makthavarna är galna vetenskapshen som försöker skapa liv i det döda.

  Att ta ett tidigare välmående land och under tre mandatperioder i stort sett döda landet för att sedan som galna vetenskapshen försöka få liv i det igen skapar monster.

  Om man tror att analfabeter med låg kunskapsnivå överhuvudtaget kan bidra med något i samhället är absurt. Det är ett försök att bringa dött tillbaka till liv.

  Inombords så tror jag att vi som älskar Sverige på riktigt gråter inombords över den här utvecklingen där vi måste ombesörja zombiers väl och ve, samtidigt kan man inte låta bli att skratta åt hur politiker, media och annat löst folk har försatt oss och de själva i den här dyngan.

  Det som glädjer mig mest är att journalister, politiker och andra supportrar av Frankensteins Monster inom kort kommer att bli arbetslösa och gamla och får då själva känna på hur det känns att sitta på ett hem med nedskitna underkläder, utfattiga och äta okokt potatis.

  A la bonne heure! Och välkommen till det nya Sverige, monstret ni skapade.

  Gillad av 1 person

 27. Jonas Nilsson skriver:

  Oj, oj, oj! Kanske någon av er har öppnat en eller två böcker av Lenin men ingen verkar ha begripit något av vad ni läst.

  Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Se Ivar L:s kommentar (“Oklart vad du riktar din kritik mot men man behöver ju inte ens läsa Lenin för att se att hans samhällsmodell inte fungerade.”) så förstår du kanske bättre min reaktion. Han bekräftar min observation om ignoransen vad gäller Lenins verk vilket naturligtvis stör mig. Som bosatt i södra Europa –länder som drabbats hårdare av den ekonomiska krisen– vill jag också att ni försöker förstå att kapitalismens förträfflighet inte övertygar lika lätt som i Skandinavien.

    Gilla

   • Jonas Nilsson skriver:

    Du kan ju börja med att studera vad du uttrycker dig om så kan vi återkomma till vad som inte begripits av den ena eller den andra. Annars blir denna konversation ganska meningslös.

    Gilla

  • Ivar L skriver:

   Oklart vad du riktar din kritik mot men man behöver ju inte ens läsa Lenin för att se att hans samhällsmodell inte fungerade.

   Gilla

 28. Tahmas skriver:

  Nya utexaminerade poliser med en trea i begåvning.

  ”Dööh”
  ”Dööh”
  ”Dööh på dej”
  ”Naj Dööh på dej”
  ”Dööh”
  ”Har du pitol”
  ”Ja har du”
  ”Pitol”
  ”Dööh”

  Nya svenska våldsmonopolet. Underbart!

  Gilla

 29. mrx skriver:

  Kan se att jag blir censurerad men det är nog som det skall vara. Min ilska för mig för långt ifrån det etablerade samtalet men jag tror ändå att jag befinner mig mentalt på rätta stället, känner man inte ilska, eller raseri, så har man inte förstått vad som står på. Men vill man övertyga fårskocken så måste man befinna sig åtminstone på en närliggande planet.

  mrx

  Gilla

  • Tahmas skriver:

   Mrx
   Har inte sett din signatur tidigare, men välkommen.

   Ilska är bra, hat är inte bra. Att skriva ut sina tankar är ett utlopp som är befriande och allt behöver inte komma ut på samma gång.
   Det finns gott om utrymme att vädra sina åsikter. Tänk även på att att vädra dina åsikter publikt inför vänner och bekanta om du kan och törs, utan att förlora allt för mycket av din vänkrets, det är så vi kan få fler följare.

   Vi lever alla i samma bubbla och att nå ut är ett konststycke, att skriva i affekt kan vara förlösande men är oftast inte produktivt, tro mig.

   Hoppas att du kommer med bra och intressanta kommentarer, alltid roligt med diversifierade åsikter.

   Go nuts!

   Gilla

 30. Henric Ankarcrona skriver:

  Har inte läst alla kommentarer; tycker mig sakna funderingar kring konkurrens, värdet av vinstmotivet som instrument för allokering av knappa resurser och först och sist planekonomins förödande konsekvenser för den enskilda människan. Patrik, Du var slarvig.

  Gilla

 31. Sixten Johansson skriver:

  Av minst två skäl är det viktigt att ha en klar bild av varför Sovjets planekonomi (i fredstid) fungerade mycket sämre än en ideal marknadsekonomi:
  1. Den som vill påverka opinionen måste kunna diskutera sansat och övertygande särskilt med yngre personer, som utopistiskt förespråkar socialistiska lösningar.
  2. Liknande problem uppstår i alla gigantiska, övervägande centralt styrda organisationer, i Sverige och i EU lika väl som i de globala jätteföretag som kan strypa eller kringgå konkurrens genom monopol, karteller eller ideologistyrning och lever gott på att manipulera och mjölka statsapparaten.

  Flera kommentatorer har föredömligt beskrivit marknadsprisernas överlägsenhet som styrmedel och hur omöjligt det är att centralstyra och värdera den oerhörda mängden information i stora systemkomplex. Det handlar också om detaljlogistik på alla nivåer och ansvarstagande för att den ska fungera även när något oväntat händer. Och att hårt målstyra en ekonomi är lika ofruktbart som att målstyra forskning. Det finns också gränser för individens frihet och resurser att hitta nya, kreativa lösningar och få dem förverkligade. Och vid sidan av varu- och tjänsteproduktionen måste alla system producera ideologi och mata det kollektiva medvetandet. På alla dessa områden kan det finnas stora likheter mellan system som ser helt olika ut.

  Socialismen / kommunismen misslyckades för att folket svek ideologin och ledarna svek både folket och ideologin – och skapandet av den socialistiska människan byggde på lögn och falskhet. Okunnigheten om allt som påverkar människan som individ och flock är fortfarande monumental. Läs Gunhilds text (09:20)! Bland annat är särskiljandet mellan roll och person helt centralt för ett modernt samhälle. När ”vuxna” riksdagsledamöter i Sverige i dag inte begriper det (till följd av individualismen, infantiliseringen, feminiseringen och empatimissbruket) leder det rakt in i klansamhällets symbios med dagens rigida identitetsrasism.

  Det bristande ansvarstagandet för det gemensamt ägda och för det som är ”gratis” är också en bidragande orsak till planekonomins och socialismens misslyckande (= ”allmänningens tragedi / dilemma”).

  Men som motsatt ögonöppnare: Läs ett inlägg på anthropocene.live 11 juli: ”Den samlade vänstern har blivit den hyperrika elitens nyttiga idioter”. Lars Bern beskriver där hur superkapitalisterna insåg att marknadsekonomisk konkurrens är mer riskabelt och mindre lönsamt än att manipulera marknader, opinioner och politiker, att alstra och exploatera klimathysteri och annan rädsla, att tvinga regeringar t ex till ”välfärdssatsningar”, som skräddarsys så att jättarna blir ännu rikare och mäktigare. Vi behöver inte spana efter konspirationer, för all erfarenhet har visat att starka och förslagna aktörer kan göra även marknadsekonomin sjuk och förljugen likt Sovjets planekonomi. Det ser vi nu inte minst i Sverige, när inkompetenta regeringar och riksdagar har förstört alla bromsande mekanismer.

  Gilla

 32. Bengt Holmgren skriver:

  Som vanligt intressant och trevligt formulerat.

  Jag brukar beskriva det som socialisternas sista förskansning. De har fått retirera från tankarna på planhushållning och att ta över näringsliv inklusive banker och det som återstår av planhushållningen är ”skola, vård, omsorg” som har kommit att kallas ”välfärden” – trots att välfärd omfattar så mycket mer – bostad, mat, kläder för att ta det basala.

  Och svaret på detta är att ta ifrån politiken makten över den s.k. välfärdsproduktionen – anser jag.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.