Ett bidrag till genusvetenskapen

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Med tanke på hur mycket engagemang svenskarna ägnar åt att anklaga varandra för rasism är det konstigt hur lite intellektuell energi som satsas på att förstå företeelsen lite mer på djupet. Fast egentligen är det inte alls konstigt, för den sociala nyttan av begreppet rasism är inte att förstå något utan att okväda den vite mannen och övertyga honom om att han är ond och därför ska skämmas.

Verklighetens rasistiska praktik sönderfaller i åtminstone två typer: den anglosaxiska apartheidrasismen och den brasilianska rasblandningsrasismen. Apartheidrasismen innebar strikt och i lagarna noggrant fastställd åtskillnad mellan raserna. Parkbänkar, skolor, offentliga dryckesfontäner, allt var reglerat så att raserna inte skulle komma i beröring med varandra. Den som hade en droppe svart blod i sina ådror ansågs förorenad och förvisades därför till boende i de svartas kvarter. Något slags kärleksförhållanden över rasgränserna var inte att tänka på. Så var det i den före detta anglosaxiska kolonin USA fram till andra hälften av förra århundradet och i den anglosaxiska kolonin Sydafrika till lite senare.

Brasilien uppvisar ett helt annat mönster. Under de första fyrahundra årens kolonisering kom nästan bara europeiska män, således nästan inga europeiska kvinnor. Männen tog sig inledningsvis indiankvinnor och sedermera, när den afrikanska slavhandeln kom igång, även svarta kvinnor. Följden blev en väl utvecklad rasblandning, alltså just det som den anglosaxiska apartheidpolitiken hade som mål att förebygga. Det brasilianska folket kom att bestå inte av separerade och lätt identifierbara raser, utan av människor med olika grad av vithet eller svarthet.

Därigenom blev det ibland svårt att avgöra till vilken ras en särskild individ skulle räknas. Detta betyder naturligtvis inte att rasismen upphörde – det är klart att en del människor skulle förtryckas – utan bara att klassförhållanden och vars och ens ekonomiska villkor fick mer avgörande betydelse. En fattig mörkhyad man kunde definieras som svart, men om samme man blev rik kunde han avancera till vit. Det berättas att två officerare diskuterade en kollega som just blivit utnämnd till överste. ”Hur kan det vara möjligt”, säger den ene, ”han är ju svart!” ”Det var förut”, förklarar den andre, ”vi kan inte ha en svart överste så han är numera vit.”

Vad är den stora skillnaden mellan apartheidrasismen och rasblandningsrasismen? De vita kvinnorna, naturligtvis. Anglosaxarna hade med sig sina egna kvinnor till kolonierna (fråga mig inte om orsakerna till denna skillnad). De vita kvinnorna ville till varje pris monopolisera de vita männen och förhindra att de gav sig i lag med lokala kvinnor av annan ras. Vita kvinnor anses ibland ha varit förtryckta genom århundradena, men inte så förtryckta att de inte förstod att med kraft och myndighet sätta sin könsprägel på värderingar, vanor och lagstiftning i detta avseende. Apartheidmentaliteten blev i själva verket en av grundbultarna i dessa anglosaxiska samhällen.

Självklart gick väl vita män till svarta kvinnor även där, men det skedde inte alls med den självklara frimodigheten hos de brasilianska männen. För övrigt uppmuntrade den brasilianska staten ensamkommande portugisiska migranter att ta sig indianska fruar. Det ansågs rasmässigt mer fördelaktigt att indianskorna fick barn med vita än med indianer. Helblodsindianer var jobbiga och dög inte så bra som slavar eftersom de enkelt kunde fly tillbaka till regnskogen vars flora och fauna indianerna, till skillnad från nyanlända afrikanska slavar, under tusentals år anpassat sig till och kunde leva med. (De vita kvinnor som fanns i Brasilien var såklart inte helt hjälplösa. Historieböckerna är fulla med berättelser om överklasskvinnor som låter dra ut tänderna på särskilt attraktiva slavinnor som deras män fattat tycker för.)

Så påstår jag att apartheid berodde på kvinnointressen? Det ser ut så. Betrakta påståendet som en intressant hypotes att diskuteras på seminarier i genusvetenskap och så får vi se vad som händer.

PS Bara för att ingen ska anklaga mig för att smussla undan nazismen så vill jag påstå att den nazistiska rasismen påminde långt mer om den anglosaxiska apartheidrasismen än den brasilianska rasblandningsrasismen. Till skillnad från den brasilianska staten förespråkade Hitler aldrig rasöverskridande kontakter.

38 thoughts on “Ett bidrag till genusvetenskapen

 1. Utlandssvensk skriver:

  ”Så var det i den före detta anglosaxiska kolonin USA fram till andra hälften av förrförra århundradet ”

  Nej, så var det fram till andra hälften av FÖRRA århundradet. Segregeringen i USA var högst närvarande och baserad på lagstiftning, fram till cirka 1960. Och på många sätt fungerade det mycket bättre än dagens system, som innebär en informell segregering, istället för en formell.

  Men till sakfrågan. Till viss del vill jag hävda att det är en påhittad distinktion. Många av de fenomen som beskriv från Brasilien förekom i högsta grad även i USA. Som vi har varit inne på tidigare, fanns det massor av svarta slavägare i USA och många tusen svarta stred frivilligt för Sydstaterna.

  Segregationen i Brasilien var möjligen bara före sin tid, i den bemärkelsen att den var mer informell än formell. Men samtidigt ska man hålla i åtanke att Brasilien avskaffade slaveriet betydligt senare än USA samt att man tog in mer än 10 gånger så många slavar och dessutom hade färre vita immigranter. Andelen svarta var därför mycket högre än i USA och formell segregation hade inneburit betydligt större praktiska problem. Brasilien påminner mycket mer om en klassisk kolonialmakt i Afrika, med en mindre grupp vita som styr en större grupp svarta. I Karibien var detta ännu tydligare, där det snabbt blev en majoritet av svarta. I USA var de svarta däremot alltid en mycket mindre andel av befolkningen.

  Vidare finns det goda skäl att misstänka att den informella segregationen i Brasilien har bidragit till att landet aldrig riktigt har lyckats komma i närheten av sin potential. Motsvarande system har tillämpats i USA de senaste 50-60 åren och kostnaderna är rent astronomiska. Hela städer töms när de svarta blir för många och tillåts sen att falla tillbaka till direkt afrikansk nivå. Detroit är väl det bästa exemplet, men det finns även många andra. Megastaden Chicago verkar vara den mest aktuella kandidaten nu. De tidigare vita innevånarna bygger sen upp helt nya områden (förorter) och om staten sen via olika tvångsåtgärder flyttar dit de svarta, börjar processen om.

  Detta går hjälpligt i USA, där de svarta är kring 10% av befolkningen, men i fallet Brasilien, där de är närmare 50%, är det självklart helt ohållbart. Resultatet blir istället små vita enklaver med murar och beväpnade vakter i ett hav av kaos och slum. Sen kan man kalla det vad man vill, men det är de facto segregering. Och med all sannolikhet är detta MYCKET bättre än total avsaknad av segregering. Då får man Afrika! Det är även vad utfallet är för de flesta av länderna i Karibien som är självständiga. T.ex är Haiti värt att studera i detta sammanhang. Man det är även så att en organiserad, formell segregering, som tidigare i Sydafrika eller USA verkar fungera bäst.

  Denna segregering behöver vidare absolut inte upprätthållas med statligt tvång, utan det räcker att man tillåter avtalsfrihet, så uppkommer den helt naturligt. I USA var en av huvudmetoderna ”restrictive covenants”, där grannarna i ett område gick samman och förpliktigade sig att endast sälja till vissa grupper. Nu kan alla ”do-gooders” skrika hur mycket ni vill, men vi vet alla att detta skulle bli en omedelbar megasuccé i både Sverige och USA och det infördes igen. Ett villaområde om var garanterat muslimfritt skulle ha minst dubbla priset mot ett bredvid som inte hade denna restriktion. Och varför ska grannar inte tillåtas att ha den typen av avtal? Är det inte en absolut grundläggande frihet att själv kunna bestämma vem man bor nära?

  Fast då kanske man inte känner sig lika god, så det är väl bättre att allt får falla ner på afrikansk nivå….. Som nästan hela Karibien. Eller Sydafrika. Eller Zimbabwe. Där har de goda lyckats! Total misär till alla, utom några hövdingar som dessutom kan suga i sig ”bistånd”. Samtidigt bor de goda självklart på Södermalm eller Manhattan. Säkrast så! Så länge det går….

  Liked by 6 people

   • Utlandssvensk skriver:

    @ TIRUTAA,

    Tack själv för vänliga ord.

    Det här med segregering är en allmänt otrevligt fråga och det är otroligt mycket trevligare att slippa reflektera över dem. Men jag kan inte se att vi har något val längre.

    Den konservativa (och svarta) skribenten Thomas Sowell har sammanfattat saken mycket bra när han 1993 skrev:

    ”Much of the social history of the Western world over the past three decades has involved replacing what worked with what sounded good. In area after area – crime, education, housing, race relations – the situation has gotten worse after the bright new theories were put into operation. The amazing thing is that this history of failure and disaster has neither discouraged the social engineers nor discredited them.”

    Liked by 2 people

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Patrik,

    Ingen fara!
    För övrigt ber jag om ursäkt om mitt tonfall här blev lite väl mästrande. Det känns så nu när jag läser min kommentar igen.

    Vidare grubblar jag lite kring din grundtes angående de vita kvinnornas roll. Det kan nog ligga en del i den, men jag kommer inte riktigt i mål med något bra resonemang.

    För övrigt får jag tacka för ett intressant och stimulerande inlägg. Alltid kul med något som får en att börja fundera!

    Liked by 1 person

   • tirutaa skriver:

    @ UTLANDSSVENSK

    ”…replacing what worked with what sounded good.”

    Mycket tacksam över detta citat av Thomas Sowell. Själv har jag i flera år nu använt mig av ordet pervertering i liknande sammanhang. Jag tycker mig ha märkt att vad helst som i sin början varit en bra sak att göra, väldigt snabbt blir perverterat av allehanda snyltare och karriärister som genast vill vara med och dela på denna så GODA KAKA. Och utifrån denna tävlan om att vara ”godast”, good by association, har otaliga industrier kunnat skapas. Allra helst med andras pengar.

    Gilla

   • cmmk10 skriver:

    @ Utlandssvensk

    ”Vidare grubblar jag lite kring din grundtes angående de vita kvinnornas roll. Det kan nog ligga en del i den, men jag kommer inte riktigt i mål med något bra resonemang.”

    Ett bra exempel är de svenska män som gifter sig med kvinnor från t ex Asien eller Ukraina. Här gör samhället det sannerligen inte lätt för paren att få leva tillsammans. mannen får dessutom betala alla kostnader som är förknippade med besöksvisum, UT, PUT etc. Samhället bjuder visserligen på SFI, vilket kvinnorna brukar genomgå som godkända på stipulerad tid, då de har mycket bråttom att få komma ut och arbeta.

    Varför en ”flytting” som fått uppehållstillstånd skall få allt stöd i världen med att ta hit sin fru, medan en pursvensk inte får minsta hjälp för att få hit sin kan nog förklaras med hur de svenska kvinnorna ser på situationen.

    Liked by 1 person

   • Utlandssvensk skriver:

    @ CMMK10,

    ”Varför en ”flytting” som fått uppehållstillstånd skall få allt stöd i världen med att ta hit sin fru, medan en pursvensk inte får minsta hjälp för att få hit sin kan nog förklaras med hur de svenska kvinnorna ser på situationen.”

    Mycket bra poäng! Det där måste jag grubbla vidare kring!

    Gilla

   • leovigild skriver:

    @ UTLANDSSVENSK och Patrik Engellau

    Patrik skriver: ”Brasilien uppvisar ett helt annat mönster. Under de första fyrahundra årens kolonisering kom nästan bara europeiska män, således nästan inga europeiska kvinnor.”

    En infallsvinkel på spansk/portugisisk kolonisation av Sydamerika kontra holländsk/anglosaxisk kolonisation av andra delar av världen är kvinnans ställning i de sociala skikt, som kolonisatörerna huvudsakligen rekryterades från.

    Det är skillnad mellan vad som förväntades av en spansk/portugisisk adelsdam jämfört med vad som förväntades av en engelsk/holländsk tjänstemanna- eller köpmannahustru.

    Gilla

  • Frankie Johansson skriver:

   ”Hela städer töms när de svarta blir för många och tillåts sen att falla tillbaka till direkt afrikansk nivå. Detroit är väl det bästa exemplet, men det finns även många andra”.

   Samma sak sker i Sverige. Malmö är redan förlorat. (Staden har sämre ekonomi än Grekland, den skulle gå i konkurs imorgon om inte resten av landet sköt till pengar). Göteborg kommer bli nästa stad att falla. Flyttade hit för några år sedan, och sedan dess är förfallet påtagligt. Massor av tiggare, stora gäng av afghaner, somalier och eritreaner som drar runt. Kvinnor i hucklen över allt, med en massa skrikande, aggressiva ungar i släptåg. Och går man in i Nordstan är det som en jävla basar.

   Det centrala området jag bor i var tidigare ganska förskonat, men det verkar som socialen ger var och varannan hyreslägenhet till nyanlända asylbedragare. Svenska pensionärer dör, in flyttar muslimer som aldrig kommer betala en spänn i skatt. Svenska tjugofemåringar får fortsätta bo hemma, eller hyra dyrt i tredjehand, eller skuldsätta sig för livet som bolånetorskar. Och invasionen har bara börjat. Av alla de asylsökande som sitter på anläggningar i Norrland kommer den överväldigande majoriteten att söka sig söderut så snart PUT är i hamn. (Ni vet väl att den nya asyllagstiftningen bara gäller de som ansökte om asyl efter den 23 november förra året!. Alltså kommer de flesta av de 163,000 som ansökte om asyl 2015 att få PUT, och ha rätt att återförenas med alla sina anhöriga här i Sverige… Det blir en jävla massa folk.)

   Om tio år är Göteborg ett muslimskt Ghetto. Ghettoborg, smaka på den ordvitsen. Men så kommer det bli, om vi inte genast initierar en enorm massåtervandring, vill säga. Sist in, först ut. Iväg med så många som möjligt. Börja NU!

   Liked by 1 person

   • Utlandssvensk skriver:

    ”Samma sak sker i Sverige.”

    Ja, de ”goda” har varit väldigt framgångsrika där! Ofta har de dessutom gynnats kraftigt, när deras bostäder i bra områden har ökat kraftig i värde pga. att de har sett till att göra andra områden obeboeliga för vanligt folk via massinvandringen. Det blev ren jackpott! Mer pengar i fickan och dessutom kan man känna sig ännu godare när övriga befolkningen tvingas konfronteras med berikningen och bli ”rasister”! Många av de gamla 68-orna njuter till fullo av detta.

    Men de klart mest cyniska var de lokala moderathövdingarna, som med berått mod stödde landets förstörelse bara för att kunna pumpa upp fastighetspriserna i sina små vita reservat under några år.

    Må de få sina straff! I detta liv, eller nästa…..

    Gilla

 2. KnownUnknowns skriver:

  Torde inte vissa genusvetare peka på att denna kunskap knappast skulle upptäckas om det inte vore för genusvetenskapen isådanafall?

  Vet inte om Engellau vill bevisa om genusvetenskapen behövs eller ej.

  Ytterst intressant perspektiv dock, MERA! MERA!

  Gilla

 3. JAN BENGTSSON skriver:

  Äntligen ett ämne att djupdyka i för våra genusforskare…

  Om det vore så väl.

  Något OT!

  Igår startade 5-dags turnén För Frihet mot Islamism i Skåne!
  Idag Landskrona, Rådhustorget
  sen Lund Malmö Trelleborg kl 12 varje dag.

  Det blir ett besök i Landskrona idag, kanske Lund på fredag)

  Ett besök rekommenderas varmt!

  Antidemokratiska demonstranter dök förstås upp,
  men i liten omfattning pga semester?

  Burop hördes regelbundet, när sanningar äntligen fick sägas…

  Äntligen två modiga Feminister,
  som vågade ta bladet från munnen)

  Tania Groth från Danmarks äldre systerorganisation For Frihed,
  o välkände skribenten, i invandrings- o kulturdebatten Ingrid Carlqvist från Hbg!

  Som framhöll inkompabiliten med Islam i vårt västerländska samhälle.

  Som framhöll att Feministerna i Sverige,
  en gång föregångare, som var internationellt respekterade,
  hade nu infiltrerats o kidnappats av Marxister o Islamister!

  Gudruns F! är ett typexempel,
  givetvis även Mp V o (S)

  Där hade genusforskningen föga att hämta)))

  Jämlikhet givetvis,
  men ”MAN” framhöll att vi även naturligt måste ha olika roller…

  Den svenske mannen hade fullt medvetet,
  tämjts o snöpts, kastrerats, typ likt Stefan L)

  För att ej kunna hindra invasionen,
  av nya unga testosteronstinna hannar…

  I avsikt att rasera/byta ut/ vårt samhälles grundfundament,
  den vite mannens konstruktivitet o stabilitet,
  trots att Kommunismen förvisats till historiens skräphög…

  Revolutionärerna har ändrat taktik,
  medlen är fredligare,
  men ej det långsiktiga målet.

  Störta vårt samhälle över ända!

  Ett stopp måste innebära ett slut,
  för all smygande pågående ISLAMISERING!

  Kraven på ökad könsuppdelning,
  minskar kvinnans frihet!

  Liked by 5 people

 4. krille krokodil skriver:

  Patrik bryter upp myllan, haha. Kvinnorna har allt för länge både haft kakan och ätit den, de är bättre än män på allt från vetenskap till teknik (trots att historien motbevisar detta på ett förödande sätt), dessutom är de mer fredliga och bidrar överhuvudtaget inte till växthuseffekten…

  Den brottslighet och islamisering vi ser växa fram hade inte varit möjlig utan många kvinnors stöd, män vill vara starka, kvinnor tyr sig till den starke (varning generalisering), därav blir slödder från förorten attraktiva och får bekräftelse, de uppfattas som starka eftersom polisen inte trycker ner dem, på samma sätt kommer det att gå med muslimer om detta får fortgå, det är mycket snart den starkes position att stödja islamism och kvinnorna kommer då att strömma dit.

  Endast om den vite mannen återetablerar sin överlägsna talang för att bita ihop och skapa organiserat våld så kommer detta att vända.

  Liked by 5 people

 5. Anna Lallerstedt skriver:

  Godmorgon
  Den tidiga engelska kolonialismen i Indien var inte bunden av konventionen att vara med vita kvinnor utan många levde med lokala kvinnor. Först när den engelska kolonin blev så stor att den kunde utöva social kontroll över medlemmarna blev detta annorlunda och man började då ha sin egen lilla engelska grupp med kvinnor hemifrån. Jag tycker din teori är rolig för visst kan det vara så, för många av kvinnorna vantrivdes!
  Anna Lallerstedt

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Engelsk överklass roade sig först…

   När det gällde äktenskap o därmed arvingar,
   gällde nästan undantagslöst anor o förmögenhet!

   Gilla

 6. MartinA skriver:

  Intressant perspektiv.
  Jag antar att PE anser att apartheidperspektiv är omoraliskt på något sätt? Åtminstone ur ett kolonialt perspektiv. Jag undrar, vore det också omoraliskt för de sydamerikanska indianerna att praktisera apartheidrasism? För att kunna fortsätta existera som folk, trots koloniseringen?

  Gilla

 7. Christer Carlstedt skriver:

  Jag hade rätt så kul när jag läste Patriks epos. Men jag kan mycket väl föreställa mig att så kallade feminister skulle kunnat få morgonkaffet i vrångstrupen.

  Om man börjar med att titta på de brasilianska förhållandena, som jag själv vet väldigt litet om, så är kvinnotagande över rasgränser inget märkligt alls om man beaktar grundläggande behov, varav sex/reproduktion är ett. Finns det inte bakelser får man äta bröd!

  I fallet med Nordamerika så satte kvinnans krav på det monogama förhållandet käppar i hjulet för rasöverskridande excesser. Monogamin var nämligen en förutsättning för kvinnans och avkommans ekonomiska trygghet. Om mannen hoppade över skaklarna kunde ju två saker inträffa.
  1. Han drog sin väg och lämnade fru och barn på bar backe.
  2. Han skaffade sig plötsligt dubbel försörjningsbörda vilket inverkade menligt på ”ettans”
  trygghetsbehov, d.v.s. försörjningssituation.

  Inte heller kunde det väl ha varit något drömläge att bli nerputtad från högsta pinnen på stegen till en lägre.

  Om den vite mannens hustru skulle få till det med en afrikan så låg hon minst sagt risigt till. Mannen har aldrig någonsin någonstans haft större förståelse för uppfödande av ”gökungar”. Inte bleve det heller bättre av att det syntes redan på kulören vad som hänt.
  Att den vita kvinnan i USA´s tidiga historia skulle ha flyttat ihop med sin afrikanske älskare var ju uteslutet då han inte hade någon försörjningsförmåga alls.

  Rasåtskillnadslagstiftningen löste på sin tid ett förutsebart problem.

  Liked by 2 people

 8. tirutaa skriver:

  Redan din rubrik fick mig att brista ut i skratt. Tänkte nu kommer det en text som utmanar det gängse tänkandet. Och fel hade jag inte. Dagen är räddad!

  Liked by 1 person

 9. Hortensia skriver:

  Ordet ”genusvetenskap” i rubriken fick mig att resa ragg ordentligt och jag började genast fundera ut giftiga formuleringar enligt min bestämda åsikt om det förhatliga ämnet, men tack, Patrik, för att du ännu en gång lyckades förvåna mig med väl presenterade, högintressanta uppgifter, som gymnastiserar tankeverksamheten!

  Undrar hur de norska vikingakvinnorna resonerade när Island koloniserades?

  ”Fyra femtedelar av männens genetiska arv härstammar från Skandinavien, och en femtedel från de brittiska öarna. Kvinnornas genetiska arv har i stället till två tredjedelar sitt ursprung på de brittiska öarna, och en tredjedel från Skandinavien.”

  http://www.islandsbloggen.com/2010/11/islanningar-kan-ha-tusenarigt.html

  Gilla

 10. JAN BENGTSSON skriver:

  Mhåred andra ord TOG sig männen en kvinna,
  precis som på ”grottåldern”!

  Kan det vara därför som fascineras att långt vackert hår)

  Lättare att släpa hem segrarens byte…

  Våra serietecknare är nog rätt insiktsfulla i människans psyke,
  män o kvinnors!

  Gilla

 11. Tahmas skriver:

  Om man får sticka ut hakan lite så så finns det fördelar med segregation av människor.
  Ett samhälle som misslyckas å det grövsta att assimilera människor så är segregation den enda utvägen. Det går inte att blanda grottmänniskornas med ett civiliserat samhälle det finns historiska fakta på det här.

  Att skilja på folk och folk är ett nödvändigt ont och för att göra en jmf så finns det goda skäl till att kriminella sitter inspärrade och inte får gå fria, det finns goda skäl att personer med så pass kraftig psykisk ohälsa hålls inlåsta för deras egen och för samhällets skull.

  Att godtyckligt sära på människor på grund av T ex hudfärg är rasistiskt, dvs riktig rasism likaså att utrota människor i förintelseläger för att de är judar.

  Annars kan jag bara se fördelar med segregation om inte människor anpassar sig till ett samhälle. Antingen så kräver samhället att det är lagar, regler och värderingar som gäller och om samhället misslyckas med det så måste det till segregering, det är enkelt och konstruktivt.

  Ett sista exempel är när MC klubbarna som ansåg sig vara utanför lagen blev oförrättade av någon anledning så ville de att lagen som de stod utanför skulle vara dem behjälplig. Det funkar inte så, antingen är du inne eller ute, man kan inte vraka och välja så fort en uppkommen situation kräver det.

  Liked by 1 person

 12. tirutaa skriver:

  @ utlandssvensk igen

  Märker att min senaste kommentar kanske är lite vid sidan om det du skrev om segregering. Men kanske ändå inte. För det handlar ju om vissa människors, särskilt politikers och övriga planerares, behov att ständigt hålla på och planera för andra; man vet ju bäst. Bättre än de som redan har ordnat upp saker och ting, utifrån existerande verklighet. Att man ständigt måste hålla på och ändra på saker och ting. För andra. En slags pervertering av det redan fungerande kanske detta också.

  Liked by 1 person

 13. Utlandssvensk skriver:

  @ Tirutaa,

  ”För det handlar ju om vissa människors, särskilt politikers och övriga planerares, behov att ständigt hålla på och planera för andra; man vet ju bäst. Bättre än de som redan har ordnat upp saker och ting, utifrån existerande verklighet. ”

  Exakt så!

  Att folk som anser sig ”veta bäst” ska planera hur andra lever sina liv är ett stort problem. När de som vet bäst dessutom inbillar sig att de är ”goda” blir det ett katastrofalt problem. Ett utmärkt exempel i svensk modern historia är Bengt Westerberg, även känd som ”Vet Bästerberg”!

  Liked by 2 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Gäller väl fler Liberaler än honom…

    Vi har den beskäftiga Birgitta Ohlsson,
    som ett avskräckande exempel…

    Hade man vaknat vid hennes sida på morgonen,
    då undrade man nog hur blöt kvällen var)

    Inte för allt smör i Småland!

    Gilla

 14. Sixten Johansson skriver:

  Sydafrikas historia är otroligt mångfasetterad och spännande. Den är som ett koncentrat av hela mänsklighetens och civilisationernas utveckling, rymmer allt från olika typer av stamsamhällen till kolonisation, i-land och u-land samtidigt och växelvis. Under flera århundraden levde européer, asiater och de många afrikanska stammarna tidvis ganska fredligt tillsammans och även om hierarkier etablerades, så upplevdes rasöverskridande kontakter och rasblandning inte som särskilt problematiskt. Apartheid utvecklades inte förrän gradvis under 1900-talet. Men avskaffandet av apartheid blev ingen framgångssaga med lyckligt slut, även om de flesta i Sverige nog fortfarande tror det. Även därför är Sydafrika en viktig brännpunkt att studera när vi spanar mot en oroande framtid.

  Patriks provocerande fundering kring de vita kvinnornas roll bakom apartheidrasismen berör det mest förbjudna ämnet i dagens offentlighet. På vissa bloggar har det skrivits en del om feminisering, empatimissbruk, könskvoteringens följder, offerroller, genustrams, omhändertagandeinstinkt osv. Men dessutom finns ju en klar könsskillnad som påverkar allt socialt liv: kvinnor är mycket mer socialt medvetna och dras som magneter till allt som har högre status. Även om hierarkier etableras av män är det kvinnorna som sedan fingraderar och vidmakthåller hierarkierna, ända tills något med högre status kommer in i bilden.

  (Ursäkta generaliserandet!) Redan flickor i förskoleåldern är mycket socialt medvetna, kan manipulera vuxna och varandra, mobba infernaliskt skickligt och osynligt. De laborerar med både äkta och spelade känslor. Så fortsätter det upp i vuxen ålder och kvinnodominerade arbetsplatser kan vara rena infernon, värst drabbas kvinnor. Kvinnors förmåga att hålla masken och spela dubbelspel förbluffar varje karl som råkar ha hört samtalen bakom kulisserna. Flickor tar snabbt till sig ett ”finare” uttal och språk, skvallrar och ställer sig in hos dem som har högre status och makt.

  Under 1900-talets slut fick tredjevärldism, multietnicitet, multikultur och vänsterutopism högsta status och godhetsrang och kopplades till den politiska och mediala makten. Alltså drogs just kvinnorna till detta. Radikalfeminister och feminiserade män fick också allt större inflytande och resurser.

  Nästan alla besynnerligheter i dagens samhälle kan kopplas till det starka feminina inflytandet. De fina eufemismerna kontra hatet mot det fula och onda, hierarkierna i det nya kastväsendet, käringaktigheten i det offentliga samtalet, känsloelementen som omöjliggör logik och konsekvensanalys.

  Ideologisk verklighetstolkning och artmässigt nedärvda sociala instinkter kan länge övertrumfa verkligheten så länge man inte blir mörbultad av den. Därför går det inte att lita enbart till fakta, logiska resonemang och tålmodigt politiskt arbete. De partier, organisationer och individer som försöker vända den destruktiva utvecklingen måste helt enkelt skaffa sig högre status för att få kvinnorna med sig!

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Utomordentlig karaktäristik. Utan generaliseringar kommer man inte någon vart. De som är emot karaktäriseringar vill plocka sina russin ur kakan. Med enskilda fall kan man belägga vad som helst. Men hur vågar du?

   Gilla

 15. ruben skriver:

  Ett inslag i SVT nyheter visade i kväll hur många fler pensionärer i år, som är beroende gå till stadsmissionen och få köpa mat för 20 kr. och äta sig mätt. Jag hoppas ansvariga är med och skäms för vad de gjort eller kanske för vad de inte gjort. Blir det inga höga politiska poäng att våra pensionärer får det de så väl förtjänat? Det kan inte vara stor kostnad att se till en garantipension? Kan man garantera främmande människor etableringsbidrag, så borde man kunna ge pensionärer, en minigaranti.

  Gilla

  • Hortensia skriver:

   Fattigpensionerna är ju ingen ekonomisk fråga, för naturligtvis skulle Sverige kunna se till att alla gamla, som osjälviskt har byggt upp välfärdsstatens förmåga, kan få en värdig ålderdom.

   Det handlar om ideologi – snedvriden, korkad, oanständigt enfaldig multikultivurmande ”humanitär” stormakts-utopi.

   Sverige styrs redan till stor del av hitresta uppkomlingar, som aldrig någonsin kommer att visa respekt för gammelsvenskars uppoffringar och solidaritet gentemot kommande generationer.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.