Gästskribent Arvid Nilsson: Några tankar om kulturens betydelse

logo­DGSVår kultur innefattar det som är utmärkande för vårt sätt att tänka och leva. Sådana nedärvda levnadsmönster finns i alla samhällen och avspeglas i såväl lagstiftning som mellanmänskliga relationer. Få saker påverkar en människas liv mer än hennes kulturella kontext. Det är därför ingen överdrift att säga att kultur är bland det viktigaste som finns.

En kultur kan inte frigöras från sin historia. Inte heller hade den historiska utvecklingen varit densamma utan sitt kulturella sammanhang. Kulturen är också sammanflätad med sitt språk. Alla som lärt sig ett främmande språk vet att man i språkets uppbyggnad kan hitta koder som röjer dess kulturella själ. Historien och språket ingår i det skelett som bär upp den kulturella muskulaturen.

Centralt för en kultur är dess värderingar och traditioner. Vår kultur får oss att stå snällt i kön till biljettluckan, att köpa påskägg åt barnen och att tycka att baddräkt är ett lämpligt strandplagg. Kulturen påverkar också hur högt vi prioriterar vårt arbete, hur noga vi är med att passa tider och hur vi uttrycker våra känslor. Det är praktiskt att ha en gemensam kultur med omgivningen; utan den kan vi inte veta hur vi ska bete oss i samspelet med andra. I Sverige fungerar dessa kulturella direktiv ganska bra. Med tanke på hur många möten som varje dag sker i vitt skilda situationer, så är det förvånansvärt sällan dispyter uppstår.

Ingen kultur kan sägas vara statisk eller fri från inflytande. Nya idéer utvecklas inom den befintliga kulturen, samtidigt som tankegods tas in utifrån. Denna kulturella evolution, där nya influenser inlemmas i gamla strukturer, har världen sett i tusentals år. Tidigare fördes kunskap, filosofi och seder till nya platser av handelsresande och erövrare, nu sker kulturutbyte via migration och internet. I denna process sker en ständig selektion, där varje kultur sorterar urvalet med sitt specifika filter. Utvecklingen sker därför oftast – men inte alltid – i enlighet med de synsätt som utgör kulturens ramverk.

Vi gör alla avsteg från den kulturella huvudfåran. Exempelvis finns det svenskar som avstår från den numera etablerade traditionen att fira jul. I den myriad av tankar och beteenden som utmärker svenskheten är det dock ovanligt med så stora avvikelser att en person uppfattas som kulturellt apart. Ett exempel fick vi emellertid se när Yasri Khan, född och uppvuxen i Sverige, inte kunde ta en kvinnlig journalist i hand. Kulturen framträder helt enkelt tydligast när den kolliderar med det främmande. När småflickor utsätts för omskärelse eller gifts bort med äldre män är det lätt att inse att den svenska kulturen både finns och har gränser. I vår kultur gör man inte så.

De senaste åren har den svenska kulturen fått utstå anklagelser från politiskt håll. Den har beskyllts för att vara obefintlig eller – om den ens existerar- motbjudande. Tydligast illustrerades detta av Fredrik Reinfeldt, som vid ett besök i Södertälje hävdade att det enda ursvenska är barbariet. Politikernas budskap har varit att den svenska kulturen är en skamfläck, medan kulturer utifrån förtjänar beundran. I vilket syfte de styrande vill beröva svenska folket dess nationella samhörighet kan man grubbla över.  Kanske är det helt enkelt så att nationell stolthet är ett hot mot det mångkulturella samhällsprojekt som från politiskt håll drivits genom stor invandring, lagstiftning och demagogi.

Låt oss därför, mot bakgrund av ovanstående, fastslå att det finns en svensk kultur. Denna kultur har odlats fram i generationer och den har bidragit till framväxten av ett välfärdssamhälle. Att nedvärdera den är att håna vårt samhälles fundament. Det är också att kasta bort tidigare generationers samlade kunskapsmassa. Istället för att förneka vår kulturs betydelse bör vi vara måna om att bevara dess viktigaste värden.  Vi bör inte tillåta att dessa slås sönder av en ideologi där självförakt upphöjts till ideal. Vi behöver inte utplåna oss själva för att kunna möta omvärlden med respekt.

Arvid Nilsson är offentliganställd med stort samhällsintresse. Han har tidigare ägnat sig åt internationellt arbete i utvecklingsländer, men har nu slagit ner sina rötter på den svenska landsbygden.

76 thoughts on “Gästskribent Arvid Nilsson: Några tankar om kulturens betydelse

 1. Hortensia skriver:

  Tack, Arvid Nilsson, för dessa välformulerade tankar om kulturens otvetydiga betydelse.

  Fredrik Reinfeldt har gjort sig skyldig till ett otal motbjudande uttalanden om (avsaknaden av) svensk kultur, men alla människor som har IQ över rumstemperatur och någorlunda förmår följa nyhetsflödet, inser naturligtvis, att flertalet av hans illvilliga yttranden bör lämnas utan avseende.

  Liked by 5 people

 2. Aha skriver:

  Förnekelsen av den svenska kulturen är avart som lämpligast möts med ordet ”trams”. Nu var det Reinfeldt som nedvärderade den svenska kulturen, normalt är det dock kulturvänstern som roar sig, kan det tyckas, med att vända upp och ner på verkligheten. Exempel på det är att kulturvänstern vägrar att se Afghanpojkarn grupptafsande som just ett utomsvenskt beteende utan resonemanget är att svenska män minsann också tafsar. För att bekräfta det bekände en kulturskribent sina försyndelser av denne tafsat på en krog. Så apart blir vänsterns resonemang. En annan avart i samma kategori är vägran att nämna Islam som generator för terror. Många inom etablissemanget verkar var och en på sitt håll bestämt sig för att driva den linjen. Trots att det är uppenbart att terror sker utifrån religiös Islamitisk övertygelse.

  Exemplen visar att vänstern kontinuerligt förnekar och förvanskar verkligheten för att kunna stärka sin sak. Det är mycket märkligt att ett lands debatt innehåller sådana premisser.

  Liked by 5 people

 3. malmobon skriver:

  Vi har en idrottskultur som är fantastisk. Uppoffrande ledare som utan betalning tränar våra barn.
  När inte flickor får lov att prova på idrott som det är inom islamska tolkningar, är det ett hån mot hela vårt samhälle.
  Skolplikten omfattas av gymnastik och att denna görs gemensamt med pojkar och flickor.
  Skolan får aldrig bli ett redskap för förtryck av flickor och kvinnor.
  När nu sommaren är här åker många på semester. Gäller även invandrare. I samband med dessa semestrar görs könsstympningar och flickor gifts bort.
  Socialtjänsten skall inte bara vara en uttagsautomat, utan skall också följa upp hur det står till i familjeförhållanden. Besöka familjer i deras hem. Inte sitta på sitt kontor och ta emot ansökan.
  Tror inte det var därför man blev socialsekreterare. Tror man vill hjälpa på riktigt.
  Dags göra en översyn av denna verksamhet och framför allt koncentrera sig på skolan.

  Gilla

  • Ina Höst skriver:

   Sant! En liten invändning bara: ”Skolplikten omfattas av gymnastik och att denna görs gemensamt med pojkar och flickor.”
   När jag gick i skolan var gymnastiken könssegregerad. Men detta av helt andra orsaker än vad muslimers brukar anföra. Generellt gillar flickor och pojkar att uttrycka sig kroppsligt på olika sätt. Man ser ofta flickor hjula, hoppa rep, de gillar redskapsgympa o.dyl., medan pojkar tycker det är kul att leka herre på täppan, dyka, klättra upp för lyktstolpar, hoppa mellan hustak osv. Om pojkar och flickor har gympa tillsammans, tycker flickorna ofta att pojkarna tacklar för hårt i t.ex. någon lagsport eller hellre vill göra något annat. Båda får kompromissa och ingen får leva ut sin energi och får tråkigt. Om man ser till proffsidrotten är också den könssegregerad.

   I Danmark har det också varit förbjudet med könssegregerade klasser. Nu har man tagit bort det förbudet och infört pojk- resp. flickklasser i låg- och mellanstadiet i grundskolan. Där har blivit lugnare och pojkarna har fått bättre betyg än vad de annars brukar få.

   Liked by 1 person

 4. krille krokodil skriver:

  Det verkar som en folksport nu att återerövra självklarheter. Men visst, den svenska eliten och i synnerhet socialdemokraterna har gjort sitt bästa för att radera ut den svenska kulturen, det räcker med att resa runt och titta på arkitektur i skåne för att sedan köra över till Danmark, i Danmark så vimlar det av pittoreska byar med gamla fina hus, i Sverige så ser den ena byn anskrämligare ut än den andra. Eller ta Malmö, där rivningen av Buttericks-huset för mig var något av en gravsten. Man har inte insett värdet av att bevara det gamla, eller värre, man har aktivt velat förstöra det, en IS-light.

  Men visst har vi en kultur, sprungen ur vikingatidens Reinfeldtska ”barabari” (yxattack men inte under en bärsärkargång utan på tåg, hur många dagar gick det efter Nice) till 1000 år med kristendom. Visst har vi en kultur, men vad är det vi ser nu med terrordåd som kommer slag i slag, vilken kultur är det som vi nu kan se växa i Europa som vi inte såg tidigare, vilken faktor saknades i samhällslivet förr, då vi i stort sett aldrig hörde talas om terrorbrott?

  Liked by 2 people

  • Ina Höst skriver:

   Du har så rätt och förstörelsen av vår gamla bebyggelse kan liknas med IS-light (IS – Palmyra).

   Reinfeldt missade dock vikingarnas ting där de jordägande bönderna antog lagar och, förhandlade om gemensamma angelägenheter, hövdingens direktiv måste antas av tinget innan det blev lag. På Tingen bestämdes även om ledungen, dvs. krigståg till sjös och en värnplikt samt skatter för dessa ändamål. På tinget dömde man i allvarliga fall och den skyldige fick betala böter till den förorättade sk. Mansbot. Om den skyldige inte ställde upp på förhandlingarna eller någon bröt freden efter förlikning, kunde denne bli fredlös. På den tiden var landet indelat i småkungariken som stred med varandra. När rikena blev större (på någon av de andras bekostnad) och därmed Tingen, skickades valda ombud till de årliga tingen och med tiden fanns några få, stora ting. Tingen var föregångare till ett demokratiskt system.

   Reinfeldt missade även att kvinnorna åtnjöt stor respekt och var jämlik männen i status, fast arbetsfördelningen var strikt könsuppdelad. . Kvinnorna var kunniga i sömnad, vävning, skinnberedning, matberedning, mjödbryggning med mera och hade stor kunskap om örter och läkemedel. Kunskaperna överfördes muntligt från generation till generation. Kvinnorna åtnjöt stor respekt som kunskaps- och traditionsförmedlare samt som barnmorskor och läkare. De respekterades också för att de förde släktet vidare. Kvinnorna spelade också en viktig roll i det religiösa livet. Det fanns kvinnliga gudar och kvinnliga präster, gydjor, som hade betydelsefulla roller i ceremonierna. Fornnordisk magi, sejd, var en kvinnlig specialitet.

   Reinfeldt missade också vikingarnas håg för bildning och hur de höll sig informerade om det som skedde i omvärlden. På sina handelsresor och rövarresor tog de intryck av de kulturer de mötte och lärde sig förfinade seder. Nya kunskaper och bildning värderades högt. Kom det främlingar till gården tog man omedelbart till vapen och husen hade låga dörrar som gjorde att de kunde hugga huvudet av en oinbjuden gäst. Men en skald som kom och visade fredshälsning, blev omedelbart inbjuden och förplägad på bästa sätt. En skald var en vandrare som berättade sina nyheter/tidende på vers (dåtidens journalist?). Skaldekonsten var så viktig att Snorres Edda innehåller en lärobok i ämnet. I Sämunds Edda hittar vi Havamal och det magnifika kvädet Valans spådom. Sverige och Norden har haft stora poeter och författare även senare och som blivit klassiker.

   Men Reinfeldt var historielös och begrep inte mycket av vad han talade om!

   Liked by 6 people

   • krillekrokodil skriver:

    Tack för det, jo för mig är det självklart att vikingakulturen var långt mera utvecklad än det vi nu ser komma från arabvärlden, jag använder Reinfeldts benämning med ironi.

    Liked by 1 person

  • leena44 skriver:

   De ”svenska” vikingarna var huvudsakligen handelsmän som seglade i östlig riktning. De ”danska” vikingarna seglade västerut till England och Irland, där de plundrade, våldtog och dödade.

   Gilla

   • Ina Höst skriver:

    Det var nog ingen skillnad i beteendet och alla handlade de med trälar bl.a.. I England härskade dansken Knud den store en gång i tiden.

    Men nu rörde det sig om svenska vikingar och ytterligare en sak som Reinfeldt missade var att en viking var den första tsaren, inbjuden dessutom och grundade Rurikdynastin som härskade i Ryssland i 500 år.

    Men Reinfeldt hade inte alla sina rötter i Sverige.

    Liked by 1 person

 5. Gunilla skriver:

  En så utomordentlig krönika att inget finns att tillägga; utom det att den bör läsas sv alla; och främst naturligtvis de som på pk-grunder förnekar och ringaktar den svenska kulturen

  Liked by 5 people

 6. JAN BENGTSSON skriver:

  Det handlar ej enbart om Jul- o Midsommarfirande,
  som vissa av våra politiker så raljant påpekade…

  Givetvis har vi en kultur, ofta ej lagreglerad,
  oskrivna sociala koder o sedvänjor hör självklart dit!

  Då skall man vara bra inskränkt,
  närmast en självhatisk typ som FR,
  för att ej fatta det!

  Hur en föredetting, som Statsminister som R, likaså Måna Muslim,
  o Svetsaren, ej begriper det,
  är en fullständig gåta!

  Eller kanske inte)))

  Liked by 2 people

 7. MartinA skriver:

  Nu existerar dock vi svenskar i en ny verklighet där den svenska kulturen inte alls fungerar längre. Nu har vi hårda konkurrenter beväpnade med betydligt stridbarare kulturer tätt inpå oss. Vi svenskar har ett desperat behov att revolutionera vår kultur för att överleva i en helt ny miljö.
  Vi måste lära oss ifrån de hårda kulturerna från MENA och göra det fort och göra det intelligent och ta in delar av dessa beteenden i vår egen kultur. Deras kulturer har utvecklats i just mångetniska samhällen. De är helt överlägsna vår svenska kultur, för den miljö som vi nu lever i. Vi måste förändra vår kultur, vårt beteende, vårt rörelsemönster, våra attityder. våra tankar om rätt och fel. Fort!

  Gilla

  • krille krokodil skriver:

   Detta är sant, till exempel har jag ändrat uppfattning om dödsstraff som jag nu anser vi skall tillämpa. Det är nödvändigt att inse att det kan medföra döden att utvisa vissa människor till länder där man tillämpar dödsstraff, detta anser jag ändå vara det enda riktiga för att skydda oskyldiga. Dödsstraff inom landet kan undvikas om vi hade haft ett rättsystem som verkligen fängslade folk för livet och inte släppte ut terrorister och mördare bland folk igen.

   Liked by 3 people

   • MartinA skriver:

    @Krille Jo, finns mycket sånt, dödsstraff, sifferåldrar vid straffbedömning och sånt. Men jag är inte så intresserad av lagstiftning utan av värderingar och kultur och beteende. Det där med lagstiftning, det kommer vara ett elände i limbostaten sverige oavsett vad. Det viktiga är attityder, ej lagar. Till exempel, vad kan lagen göra om ingen vittnar? Vad kan lagen göra om polisbilen får däcken sönderskurna om den lämnas obevakad? När kostnaden för grundläggande polisarbete blir mångdubbel därför att befolkningen ej ser poliserna som sina? Vi kan se hur våra nya landsmän förstår det här, de vägrar att låta utgruppare kontrollera deras områden och ser därför till att det är nästan omöjligt att polisa dem. Så vad lagen säger blir irrelevant.

    Liked by 1 person

   • Hortensia skriver:

    Helt rätt, Krille Krokodil, att vi bör börja utvisa kriminella element utan hänsyn till hemländernas straffskalor!

    Svensk rättsskipning borde innebära effektivare inkapacitering, men…

    ”Efter att ha avtjänat minst tio år av straffet kan den dömde ansöka om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Om tingsrätten går med på ansökan, får det tidsbestämda straffet inte vara kortare än 18 år, som är det längsta tidsbegränsade straff som kan dömas ut i Sverige.

    Alla beslut om att omvandla livstidsstraff till tidsbestämt straff avgörs i Örebro tingsrätt. Kriminalvården och Rättsmedicinalverket yttrar sig bland annat om hur den dömde skött sig under strafftiden respektive risken för återfall i grov brottslighet.”

    https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/

    Liked by 1 person

   • Ina Höst skriver:

    Risken för dödsstraff om någon utvisas är nog överdriven många gånger. Det skulle vara om de begår/har begått brott i hemlandet, inte för att de begått brott här!

    Liked by 1 person

  • Hortensia skriver:

   Hur menar du nu, Martin?

   Ska vi ”… förändra vår kultur, vårt beteende, vårt rörelsemönster, våra attityder. våra tankar om rätt och fel. Fort!”…?! …

   … och nedlåta oss till att anamma dysfunktionella länders barbariska sedvänjor och förmodernt ”hypermaskulina” aggressivitet med testosteronstinna och impulsiva vålds- , hot- och terrorhandlingar, som du alltså på fullt allvar tycks mena är ”… helt överlägsna vår svenska kultur, för den miljö som vi nu lever i.”…?!

   Ursäkta mig, men ett sådant vanvettigt, allmänt våldsamt och inskränkt civilsamhälle vill inte jag leva i!

   Myndigheterna måste, enligt min mening, med demokratiska metoder förmås att överge multikultiutopin och verkligen se till att kunna skydda den inhemska befolkningen – i hela landet – rent fysiskt och noga slå vakt om våra ”hyperciviliserade”, svenska beteenden och västerländska värderingar.

   Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    Du kanske skulle engagerat dig för 30 år sedan när en sådan utveckling fortfarande kunde förhindras? Ett annat alternativ är att flytta härifrån. Eller hitta på något annat för att inte leva i det samhälle du nu lever i. Visst kan du förneka verkligheten men den kommer inte förneka dig. Snart knackar den på dörren.

    Att ett byråkratiskt system som per nödvändighet kommer behandla alla medborgare lika kommer kunna påverka det här är väldigt orealistiskt. Du vet, syrianer som befinner sig i det byråkratiska systemet kommer att ha en stark tendens att fatta beslut som gynnar andra syrianer. Inget ont om syrianer, jag tycker de har en mycket mer hälsosam kultur än vi svenskar. Men de är ju ett välkänt exempel och kanske litet legitimt att göra med de stora rättegångarna i södertälje och i och med att de är väldigt öppna med sin etniska lojalitet och ofta skryter om hur många politiker de har i de olika partierna och förvaltningen.
    Medan du föreslår att svenskar skall fatta beslut opartiskt, enligt regelsystemet? Du föreslår att ickesvenskar skall fritt få färdas genom svenska områden och kunna öppna affärer i svenska områden och flytta till svenska områden. Medan svenskar skall vara förhindrade från att göra dito till ickesvenskarnas områden?
    Förstår du inte hur svenskfientlig din framtidsvision är? Hur den här politiken kommer skada oss svenskar ännu mer. De med hälsosamma etniska lojaliteter hjälper varandra att undvika skatt. Och de hjälper också varandra att få tillbaka max från välfärdsstaten.
    Sånt här kan du inte ändra på med hjälp av ”myndigheter”. Varför skulle någon ansluta sig till ”hyperciviliserade” värderingar när det bara är till förfång för de som utövar den? Anamma svenska värderingar och få privilegiet att bli utnyttjad av de som inte gör det. Och innerst inne vet både du och svenskarna att du bara blir en B-svensk utan tillgång till svensk historia. Bara en idiot skulle gå med på ett sådant ruttet kontrakt.

    Alltså, ni SDare eller SD anhängare eller SD mentaliteten eller vad man ska kalla det har bara förmåga att ge sig på oss svenskar. Skada oss än mer. En gång till, efter allt vad sjuklövern gjort emot oss. Därför att våra nya landsmän har mycket kraftfullare och starkare kulturer än oss. Och erkänner självklart inte staten sveriges legitimitet. Utöver vad ekonomiska fördelar den kan ge dem. Det är inget jag fördömer, jag tycker beteendet är mänskligt och hälsosamt och önskar att vi svenskar kunde skaffa oss sådana sunda värderingar vi också.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Hmmm, Martin, jag är inte riktigt säker på att vi förstår varandra fullt ut, men visst är det lätt att vara efterklok. Jag borde absolut ha engagerat mig politiskt för 30 år sedan, om jag bara hade haft en aning om hur snabbt 7-klöverns misshushållande med landets resurser och med väljarnas förtroende, skulle kunna förvandla ”världens bästa Sverige” till rena Vilda västern med Mellanöstern-stuk.

    Vem hade i sin vildaste fantasi, anno 1986, kunnat föreställa sig, att det kunde gå riktigt så illa, så ofattbart snabbt? Jag var uppenbarligen ”naiv” – en svenskfostrad, genuint färgblind, politiskt korrekt och aningslös 7-klöverväljare. En bland väldigt, väldigt många vanliga, hederliga, svenska medborgare, som verkligen trodde, att Sveriges ”folkvalda” politiker ville landets bästa.

    Ack, så fel vi hade, men det betyder ju ändå inte, att jag är beredd att sänka mig till dessa proffspolitikers låga nivå, eller frivilligt anamma deras massimporterade ”nysvenskars” kvinnoförnedrande, korrumperade klankultur och motbjudande, våldsbejakande livsstil!

    Emigration förefaller vara den naturliga utvägen för oss svenskor, som vill fortsätta leva i ett tryggt, demokratiskt, jämställt och sekulärt samhälle, men jag vill nog se först, om inte mina landsmän kan lösa massinvandringsproblemen på traditionellt svenskt, sansat, fredligt och demokratiskt vis, via valurnan och våldsmonopolet.

    Extraval NU!!!

    Liked by 3 people

   • MartinA skriver:

    Det borde jag också gjort. Men jag var för fiiin för att följa mina instinkter.

    Alltså, jag tror på att känna respekt för, hm, vad som är. Ta hedersmord till exempel. Varför finns det? Är det för att kulturerna som har hedersmord is sig är dumma människor som tycker om att ha ihjäl sina egna döttrar? Är de kanske skapade litet annorlunda än oss andra? Kanske de inte känner kärlek på samma sätt som vi? Jag tror inte att det är så. Jag tror att de älskar sina barn precis lika mycket. Det lilla jag vet om Fadime fallet så verkar hon och hennes pappa ha haft en väldigt nära relation, vara samma viljestarka och stolta och obändiga människor. Men ändå så dödade han henne. Varför det? Var han ”ond”, är det vad jag ska säga och sen sluta tänka? Det klarar jag inte av. Hedersmord är ett kulturellt särdrag som svarar mot ett behov. Gissningsvis att man är styrd av människor som inte delar din kultur. Människor som kommer sitta på alla pampiga positioner, ha de finaste husen, de finaste kläderna, de finaste hästarna, de finaste bärstolarna, sitta längst fram och högst upp på teatern, flest tjänare, bäst mat, etcetera. Sånt som attraherar kvinnor. Hur ska en kultur som ej kan producera tillräckligt mycket militärt våld för att styra sig själv kunna fortsätta existera? Hedersmord kanske är ett svar. Både zigenare och judar kan kanske berätta andra, mindre vidriga, saker man kan göra, för att fortsätta existera. och det kan alla andra kulturer från mellanöstern också göra. Och andra sådana platser där konkurrensen mellan människorna har varit fruktansvärt hård och konkurrensen mot naturen inte har varit hård alls (jämfört med här).

    Alltså, den värld som du och många med dig eftersöker är inte längre möjligt. Världen är vad den är. Och VÅR kultur, även om vi kunde återuppliva den utan den enorma skada som modernismen har gjort på den, är inte anpassad för den värld vi befinner oss i. Alltså måste vi förändras. Eller upphöra existera som folk.

    Apropå emigration. Så är min analys att den bästa platsen att emigrera till svenska avfolkningsbygder. Där inte ens svenskarna ville leva när sverige var som mest ”framgångsrikt”. Norrlands inland till exempel. Vi saknar kulturella försvar eftersom vi alltid varit försvarade av fattigdom och geografisk avlägsenhet. Återskapa det, så kan du leva svenskt även i framtiden.

    Gilla

   • Utlandssvensk skriver:

    Martin A,

    ”Det borde jag också gjort. Men jag var för fiiin för att följa mina instinkter.”

    Ja, men det var inte jag! Det är just 30 år sen jag blev motståndare till massimmigrationen. Min aktivitetsnivå har varierat, men jag var aktiv NyD supporter och sen 2002 har jag röstat SD, samt på olika sätt varit aktiv i debatten. Mest var nog i samband med valen 2006 och 2010. Det var ganska ensamt, kan jag berätta…..

    Jag anser att du har en hel del bra poänger, Martin, men att tonläget i din kritik mot SD INTE är klädsam. Inser du vilka risker de i partiledningen har tagit? Förstår du vad det innebar att öppet stå upp för SD för 5-10 år sen? Och här står du, nyvaken, och har mage att på fullt allvar hävda att vi vill skada svenskarna! Lågt, mycket lågt….

    Man kan visst kritisera SD, men faktum kvarstår att de är de enda som på något sätt har stått upp för svenskarna. Alla andra har tävlat om att snabbast utrota oss. Visa åtminstone respekt för detta!

    SD har i grunden varit en samlingsplats för alla som vågade göra motstånd. Det har funnits gott om både höger- och vänstermänniskor, men vi har förenats av en vilja att stoppa massimmigrationen. Inget annat har varit vidare viktigt och så länge vi bara var 5-10% av väljarna, fanns det inget utrymme för fler alternativ. Det gör det dock nu! Din linje skulle kanske kunna få ihop 5% nu, om den var väl presenterad. Så det är bara att sätta igång!

    Liked by 2 people

   • MartinA skriver:

    SD har kidnappats av ett litet gäng sällsynt principlösa människor som har förvridit det till sin motsats. Jag får regelbundet precis samma retorik från SDare som jag fick före 2010 från antiSDare.
    Vad som inte är klädsamt är hur SD har kastat massor med gamla trotjänare till vargarna. Ofta med rent utstuderad sadism. SD har helt och hållet övertagit medias värderingar.
    Vad som inte är klädsamt är att SD tar sig rätten att omdefiniera vad ”svensk” är och sedan använda detta för politisk makt.
    Vad som inte är klädsamt är att ett parti som har ”demokraterna” i namnet har gjort ett hån av interndemokratin.
    Vad som inte är klädsamt är hur ett parti som i mångt och mycket bars in i riksdagen av alternativmedia spottar denna alternativmedia i ansiktet. Jämför SDs boss Mathias Karlssons uttalanden om Fria Tider? Han kallade en paleokonservativ blogg för nyfascistisk. Vilket inte bara är skrämmande okunnigt från någon som ser sig som chefsideolog men även höjden av fräckhet och otacksamhet.
    Vad som inte är klädsamt är att ett parti som aldrig har uteslutit någon för bristande nationalism men uteslutit hundratals för för mycket nationalism kallar sig för ”nationalister”.
    Vad som inte är klädsamt är att ett parti som i stora stycken faktiskt ÄR fascistiskt, i den mån som det ordet har någon betydelse, kallar radikalkonservativa för fascister. SD anser att staten skall förkroppsliga folket och att folket skall finnas till genom staten och att det ska finnas en stor välfärdsstat. Vad är inte fascistiskt med detta?

    Lyssna på SDs ideologi? De tänker lösa invandringsproblemen med ”assimilation”, när alltså en tredjedel av befolkningen har utländsk bakgrund. Mer i barnafödande ålder. Och de kallar alla som talar mot detta för ”rasister” och ”splittrare”, i princip ”onda” alltså. Deras politik hade kanske fungerat på åttiotalet. Nu? Deras invandringsmotstånd är helt ointressant. Invandringen kommer upphöra av ekonomiska orsaker långt innan SD får något inflytande. Och vad tillför SD då? Ingenting, utom en plan för att utrota svenskarna för alltid och ett gäng opportunister som har fångat upp mycket att det follkliga motståndet och sedan gått i tjänst hos etablissemanget.

    Och visst är det fint att du engagerade dig. Men nu har du faktiskt flytt landet. Vore det då inte mer logiskt att du intresserade dig för vår etnicitets existens, snarare än för en fortsatt enorm välfärdsstat som ju är SDs enda fråga? Att få detta vidriga system att hanka sig fram i några år extra genom vifta litet med flaggan och utnämna alla svenskar som vill fortsätta finnas till som folk för rasister och fascister?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    För övrigt är det ju tur att nutidens SDare har ”Heja Jimmie” som sitt mest populära lilla utrop. Hade de haft ”Hell Jimmie” så hade det kunnat bli förvirrande om man översatte det till tyska.

    Gilla

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Martin A,

    Som du säkert kan gissa om du har läst en del av mina kommentarer, håller jag till stora delar med om dina sakliga invändning mot den moderna SD politiken. Även jag blev väldigt upprörd när man t.ex kastade ut ledarna för SDU. Men jag har gott hopp om att en del av de gamla trotjänarna kommer att dyka upp igen, i något nytt parti, som möjligen kommer att passa både dig och mig bättre än dagens SD.

    Min kritik är dock inriktad på något annat. Du måste förstå vilken extrem press som SD har levt under och som Prof Arnstberg nyligen skrev är det närmast ett mirakel att de i ledningen har överlevt. Min uppfattning är att de förtjänar mycket respekt för sina insatser under åren. Att den debatten som förs t.ex här ens existerar i Sverige är till mycket stor del deras förtjänst. Vidare är det bara det senaste året som det akuta trycket på dem har släppt och de måste få en chans att formulera en ny, hårdare politik innan man dömer ut dem.

    Jag ser Jimmie och hans gäng ungefär som gamla motståndskämpar. De var de enda som stod upp när det var som värst och för detta förtjänar de evig och stor respekt. Sen kanske jag inte håller med om allt de nu tycker, utan föredrar en hårdare linje. Men det var SD som lade grunden för att det ska finnas en möjlighet för ett sådant parti att verka. Och att Jimmie skulle vilja skada svenskarna tror jag inte en sekund på. Han spelar som han har gjort länge, taktiskt och med korten nära västen. Men han ligger nog mycket närmre dig än vad du tror. Och han har bokstavligen riskerat sitt liv för svenskarna under mer än 10 år.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    @Utlandssvensk
    De förtjänar precis lika mycket respekt som de har visat de gamla trotjänare som de slängde ut med utsökt hänsynslöshet. Det vill säga, ingen alls.

    Jo, jag hade också hoppats på ett nytt parti, helst med Kasselstrand som galjonsfigur och såna som Söder och Thoralf och mycket folk från SDU med. Som hade kunnat vara konservativt, rätt och slätt. Jag vill inte ha mer rasism från politiken än möjligen att svenskättlingar har förtur vid medborgarskap. Och att staten betalar kulturarvet. Men jag kräver att det inte skall finnas någon antirasism. Det är helt oacceptabelt. Antirasism är inte frånvaron av rasism, det är att aktivt arbeta mot människors rätt till en identitet och människors rätt att själva välja vilka de vill umgås med eller känna lojalitet till. Men nu blev det inget sånt parti. Och ärligt talat, situationen i sverige är nog bortom vad som partier kan påverka. Är min tro.

    Sen tror jag inte Jimmie har något att säga till om i partiet. Han rullades ut från pensionen när Mattias Karlsson insåg att han var så impopulär att han riskerade att förlora kontrollen på landsdagarna höstern 2015. Sen är det ju anmärkningsvärt hur mycket som smygfilmas och smyginspelas och hur rumsrent Expo tycks vara i SD. Med hjälp av nolltoleransen lär det finnas så mycket hållhakar på SDs ledning att det nog inte spelar någon större roll vad de tycker själva.

    Gilla

 8. tirutaa skriver:

  Den svenska kulturen som samhällskittet, det som håller samman ett folk. Visst finns den, själva språket som det starkaste kittet, men är starkt ansatt de senaste åren. Att med tvång försöka förvandla ett land till ett multikulturellt sådant, ger påfrestningar. När både politikerkasten och medierna länge spridit sin ringaktning om det svenska – tredjevärldismen är det som ska gälla – har folk blivit osäkra. Och jag misstänker att det är just det som varit målet: åstadkomma ett osäkert och svagt folk. Ett sådant blir det sedan lättare att kontrollera, få det dit man vill. Makten kan verka ostört.

  Men nu har krafter (Brexit) visat att kontrollen spricker; populism kallas det föraktfullt. Såpass starka krafter att även de svenska politikerna vaknat och blivit skraja. Ska de där ”svenskarna” nu börja bråka, bäst att då mata dem med några köttbitar som ”svenska värderingar”. Det som tidigare hette värdegrunden, vad det nu sen var, har nu förvandlats till svenska värderingar. Allt medan man samtidigt i massmedierna passar på att svartmåla sverigedemokraterna i tid och otid. Råskillnaden är nu viktigare än någonsin.

  Låt mig bara nu i sommartider ta ett typiskt svenskt kulturellt fenomen: Sommartorpet. Det enkla livet på ett gammalt torp på landet där man snickrar och målar och lever enkelt med sin familj. Kom inte och säg att detta inte är svensk kultur!

  Liked by 3 people

 9. Lennart Bengtsson skriver:

  Det verkar obegripligt varför flera ”ledande” politiker önskar nedvärdera svensk kultur och svenska traditioner. Är detta ett utslag av okunnighet/enfald eller är det en avsiktlig politik som de har uppmuntrats till av internationella intressen och som på sikt kan bli av personligt intresse? Då det inte rör sig om några ledande intellektuella utan om veritabla medelmåttor ligger naturligtvis den Leninska begreppet ”nützlige Idioten” nära till hands. Emellertid kanske partiernas spinndoktorer har börjat ge dom andra anvisningar med tanke på det solida stöd som SD fått i folkdjupet. Det senaste Almedalsminglet antydde en sådan begynnande omvändelse under galgen. Som man säger i USA ”stay tuned”.

  Liked by 1 person

 10. Hedvig skriver:

  Arvid Nilsson!

  Jag undrar om du och de flesta andra svenskar har en aning om hur långt utraderingen av vår svenska kultur redan har gått?
  Den postmodernistiska kulturrelativiseringen går betydligt snabbare än erosionen av Skånes södra kust!

  Rekommenderar dig och andra läsare av DGS Dan Korns artikel ”Maktanalys som missar målet. Gammal bygdekultur ses som hot mot mångfald och demokrati” publicerad i Kvartal.se 2016-07-06.

  Korns ingress: ”Svenska museer säger sig vilja representera alla, ge plats för ”allas berättelser”. Men alla forum är inte till för att berätta alla historier. Vem bestämmer vilka berättelser som angår vem? Tanken att lokal svensk kultur inte skulle vara intressant för människor med rötter i andra delar av världen bygger på en outtalad tro på just det man vill bekämpa – nämligen föreställningar om jord och blod, skriver Dan Korn.”

  http://kvartal.se/artiklar/maktanalys-som-missar-mlet-1

  Boken ”Att störa homogenitet”, 2013:

  http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-stora-homogenitet/

  Och en kritisk recension av boken ”Att störa homogenitet”, 2013:

  https://osterifran.wordpress.com/2013/10/08/att-stora-homogenitet/

  Liked by 2 people

  • tirutaa skriver:

   Tack Hedvig,

   Detta visste inte jag.
   Blir skrämd över hur långt denna hjärntvätt av svenskarna och deras kultur har gått.
   Skrev just om det riktigt svenska, sommartorpet. Snart kommer väl någon ärke-relativist att ge sig också på detta det svenskaste som finns. Kanske som varande ”orättvist”. Alla måste få ha lika.

   Liked by 1 person

   • Hortensia skriver:

    Precis, Tirutaa och Hedvig, men expropriering av fritidshus kommer sannolikt som ett brev på posten, om massmigrationen, av någon anledning, tar fart igen innan vi har lyckats få en ny, Sverigevänlig regering.

    Alla måste få ha lika=ingen vanlig, dödlig svensk får ha något extra som guldkant på tillvaron.

    Liked by 1 person

   • Hedvig skriver:

    @ Tirutaa,

    I eftermiddagens Studio ETT i P1 intervjuades de sista sex minutrarna riksantikvarie Lars Amreus med anledning av att Riksantikvarieämbetet presenterat en ny Vision för kulturmiljö- och kulturarvs-arbetet.

    http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/751735?programid=1637

    ”Vision för kulturmiljöarbetet 2030 – ett hållbart, inkluderande samhälle” (rubrik)

    Visionens kärna är att: ”Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Målbilden är satt till 2030.

    http://www.raa.se/2016/05/vision-for-kulturmiljoarbetet-2030-ett-hallbart-inkluderande-samhalle/

    (Såvitt jag förstår ska vårt kulturarv modifieras och förändras, så att alla migranter kan uppleva det som sitt. Dvs kulturrevision! Undrar varför mina associationer direkt går till Stalins Sovjetunionen?)

    Liked by 1 person

   • Bjarne Däcker skriver:

    På Historiska museet finns en utställning av diskborstar som är totalt obegriplig för besökare som kommit för att lära om Sveriges forntid. Den är gjord av arkeologer som tillhör ”den postprocessuella skolan” som ett sätt att driva med arkeologer som tillhör ”den kulturhistoriska skolan”. Det här är fullständigt vansinnigt. Museets ledning har misskött sitt uppdrag gentemot den skattebetalande allmänheten.

    Liked by 2 people

   • Ina Höst skriver:

    Fullständig begreppsförvirring! Man ärver från sina förfäder, migranter har således inget med vårt svenska kulturarv att göra! Det är vårt!

    Liked by 1 person

  • Kim skriver:

   Skrämmande läsning! Hur kan ett samhälle spåra ur på detta sätt?

   Om svenska statliga muséer inte längre vill skildra svenskt kulturarv, så blir vi tvungna att göra det själva. Då får vi se till att bevara kulturföremål, berätta om dem för våra barn, skaffa kunskap, skriva ner den och anordna föredrag.

   Jag vill inte medverka till ett kulturellt självmord.

   Liked by 1 person

 11. Hovs--hallar skriver:

  ” Politikernas budskap har varit att den svenska kulturen är en skamfläck, medan kulturer utifrån förtjänar beundran. I vilket syfte de styrande vill beröva svenska folket dess nationella samhörighet kan man grubbla över. Kanske är det helt enkelt så att nationell stolthet är ett hot mot det mångkulturella samhällsprojekt som från politiskt håll drivits genom stor invandring, lagstiftning och demagogi….”

  EXAKT: Och enligt min mening härstammar hela vanvettet från 68-vänstern och dess arvtagare. Det var några år efter 1968 — då denna vänster i stort antal sprang omkring och demonstrerade på gatorna osv. — som svensk politik plötsligt började svänga våldsamt åt vänster. Riksdagen förklarade Sverige som ”mångkulturellt” 1975, och 1974 antogs även en ny regeringsform.

  Olof Palme, som tog över efter Erlander 1969, bidrog personligen till denna vänstervridning av samhället, men med kraftig draghjälp från den mångtusenhövdade 68-vänstern. Dessa fanatiker, som oftast var akademiker med rötter i den övre medelklassen, besatte successivt strategiska poster inom media och den högre utbildningen, och där sitter de och deras efterträdare ännu!

  Massinvandringen av folk från efterblivna kulturer, skolans förfall och genusvanvettet — allt detta är denna idiotvänsters verk. De har förstås gynnats av flera saker, som

  – svenskarnas på den tiden grundmurade förtroende för makthavarna (de ”folkvalda”)
  – svenskarnas konflikträdsla
  – den protestantiska självförnekande moralen (”jantelagen”)
  – den gamla kristna föreställningen om ”hedningarna” som hjälplösa mottagare av vår välvilja

  osv…

  Resultatet är ett samhälle i akut förfall, på väg att förvandlas till något i stil med Libanon på 1980-talet eller Jugoslavien på 90-talet. Och 7-klöverpolitikerna kan bara slå ut med armarna och säga: ”VI har varit NAIVA!”

  Liked by 1 person

 12. Hovs--hallar skriver:

  PS: sign MARTINAs utgjutelser utgör en del av symptomen på det jag antydde ovan — ett land på väg i riktning mot inbördeskrig.

  Det finns många fler som tänker på samma sätt idag, folk som betraktar SD:s försök att på demokratisk väg stoppa färden mot avgrunden med hat och förakt.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Jag känner igen den här argumentationmetoden.
   De som inte håller med ”oss goda” är ”onda”.
   SD är ”sverigevänliga”, de som argumenterar mot SDs politik är ”sverigefiender”.
   Ungefär som Bolsjevikerna som utnämnde de som inte höll med om Bolsjevikernas politik till ”folkfiender”.
   Kalla meningsmotståndarens argument för ”utgjutelser”, alltså inte lika fina som Hovs-Hallars åsikter, får man förmoda? Jag antar att Hovs-Hallar är så fin och har så fina åsikter att han inte behöver bemöta de som tycker annorlunda? Ringer det en klocka?
   Det är precis den sorts retorik som har använts för att skapa den situation som råder idag. Ytligt, demoniserande, onyanserat. Utnämna de som inte håller med till ”hatare”.

   Gilla

   • Ina Höst skriver:

    Jag tror inte du är ond, Martina! Jag tror du är skräckslagen! Och det är inte konstigt! Men jag tror vi måste hålla hårt i vår kultur och minnas vår oförfalskade historia, då kan vi vinna till slut. Minns Tegnérs Det Eviga: http://runeberg.org/tegner/003.html

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag tycker om mycket av vad du skriver. Men här har du fel. Och beter dig dessutom mindre bra, när du psykologiserar någon du talar med. Eftersom jag tycker om dig så skriver jag inte mer än så.

    Gilla

   • Ina Höst skriver:

    Ber om ursäkt för psykologiserandet, men det var ingen diagnos för jag är inte psykolog och jag känner inte dig. Det var bara ett försök att förstå hur du tänker, för det gör jag inte utan vidare!
    Med vänlig hälsning
    Ina

    Liked by 1 person

 13. Ulla L skriver:

  Intressant att läsa skribentens text och kommentarerna. Uppenbart är att många inte tycker att kulturyttringarna som följer med invandringen är bra och jag hör till dem. Jag kan inte se att de gett mig något som jag inte kunnat vara utan. Tvärtom, jag tycker att de kulturyttringar som signaturen Martina beskriver är osunda, bakåtsträvande, ojämlika, bedrägliga, osolidariska och konfliktbyggande. Sådana kulturer passar inte där befolkningen har en lång tradition av tillit och sammanhållning. Följden av det mångkulturella intåget, som de svenska politikerna jobbat för i 40 år, förskräcker.

  Liked by 2 people

  • MartinA skriver:

   Men nu är de här? De är inte som de är för att de som har skapat kulturerna är dumma. De är som de är för att det är just dessa kulturer som har haft förmåga att fortsätta finnas till i mångetniska samhällen. Alltså precis ett sånt samhälle som sverige är idag. Det här är inte ett val. Det är en anpassning till verkligheten i sverige idag. Vi måste anpassa oss eller försvinna.

   Gilla

   • Madelaine Fusfield skriver:

    Har följt den här diskussionen med förvåning. Menar MARTINA verkligen att svenskar bör FÖRSTÅ hedersmord som i Fedimah fallet? Oy! Man är inte rasist eller främlingsfientlig om man insisterar att invandrare följer Sveriges lagar, vilka jag hoppas verkligen inte sanktionerar dylik brutalitet. ”I am killing you because I love you,” skär sig i mina öron. Det klingar också falskt när all berättigad kritik mot invandrarseder som bryter mot svenska normer och värderingar klassificeras som racism medan antisemitism tolereras. Antisemitism får inte beröras då det skulle göra muslimska immigranter upprörda. Och då har judar funnits i Sverige i hundratals år och assimilerats utan att skapa konflikter med Sveriges lagar. Tala om konstiga värderingar!

    Ibland tror jag Sverige har förlorat allt sunt förnuft. Var finns en modern Gustav Vasa?

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Hedersmord berättar någonting om kulturer och hur de fungerar och den miljö de utvecklats i. Att förstå hedersmord hjälper oss att förstå vår nya verklighet. Jag är inte ”svenskar”, jag är analytiker och durkdriven hänsynslös debattör. Åtminstone när jag skriver här. Jag har ingen åsikt om vad ”svenskar” bör göra. JAG däremot använder kulturella särdrag för att förstå kulturer. Och vad kulturer är. Och varför de är som de är. Saker har en anledning. Världen är ej mystisk, den är möjlig att förstå.

    Normer och lagar är en funktion av demografin, de befinner sig i ständig förändring. När demografin nu har revolutionerats kommer även normer och lagar att revolutioneras. Mitt intresse är vilka normer och värderingar vi svenskar har. Och hur vi kan förändra dem för att bli mer livskraftiga och bättre anpassade till en ny verklighet.

    Antisemitism är ointressant för den här diskussionen. Det är ej judar som står inför utrotning, de är ett stort och mäktigt folk som både har en egen nationalstat och dessutom en förmåga att finnas till över hela världen. Det finns inget tryggare folk än de i hela världen. Vi svenskar är ett litet och ömtåligt folk som har ena foten i graven allaredan. Vi kan endast finnas till här i sverige. Och här har vi fått konkurrens som är oss övermäktig. Dessutom styrs vi av en elit som ej vill att vi skall finnas till. Om du läser kommentarsfältet här blir du snabbt varse att inte ens regimkritiker tycker att vi har rätt att finnas till. För övrigt så tillät Gustav Vasa ej judar att ens besöka Sverige. Så du med dina lojaliteter kanske bör revidera din önskan? Oy ve.

    Gilla

 14. Ina Höst skriver:

  Skulle vilja lägga till denna utmärkta krönika: Nationella kulturer har sitt ursprung i de fysiska levnadsvillkoren på det geografiska område som är ett land och de historiska erfarenheter som är gemensamma för invånarna. Då blir det lättare att förstå vad det rör sig om.

  Historia är ett viktigt ämne, särskilt den nationella!

  Men genom industrialismens genombrott förändrades vår livsstil i grunden och framtidsoptimismen var stor. Den ena tekniska landvinningen efter den andra implementerades (väldigt många var/är svenska uppfinningar och många framgångsrika entreprenörer har Sverige fostrat) och idag lever vi så fjärran från tidigare århundradens villkor som tänkas kan. Vi lever inte lägre i mörkret, kylan och de hårda livsvillkoren i det – i stort sett – självförsörjande familjejordbruket där man skulle kunna alla produktionsled från råvara till färdig produkt, som behövdes för gården. Historia blev inte längre lika intressant. Men samhället bygger fortfarande på den nedärvda kulturen och många av dess värderingar – hederlighet, samarbete, göra rätt för sig, en bra karl reder sig själv (självständighet), regler för fredlig samexistens och konflikthantering vilket bygger på hänsyn och rättvisa, mm. (se gärna Svenska talesätt av Pelle Holm, de säger en hel del). Våra institutioner har en lång historisk utvecklingshistoria, skolan t.ex. socialtjänsten, rättsväsendet osv. Bönderna gick ju samman om större projekt som en kvarn, en såg mm. Samarbete lönade sig mera här än maktkamper. Vi har också en vana vid demokratiska förhandlingar sedan vikingarnas ting. Vi har dock glömt historien och undervisningen är satt på undantag. Det kommer att straffa sig!

  Vårt högteknologiska samhälle kräver hög yrkeskunskap för att inte falla samman, finns ingen plats för fuskjobb och okunnighet. All import av t.ex. mat kräver en export av högkvalificerade produkter och tjänster för att kunna betala maten. Vi är inte självförsörjande på mat. Vårt samhälle är skört, vi måste handskas med det med försiktighet. Vi kan lätt hamna i Fattigsverige igen där bara de bäst utrustade fysiskt och mentalt, klarar sig.

  Jag börjar tro att våra politiker och mediafolk (nomenklaturan) är rotlösa i kulturen, helt enkelt. De vet/förstår faktiskt inte vad svensk kultur och svenska värderingar är eftersom de är historielösa. De förstår sig lika lite på andra folks kulturer utan tror att alla kulturer är lika bortsett från några yttre attribut och tror att alla tänker och vill detsamma som vi. (Men vissa kulturer som t.ex. är fast i klansamhället, klarar inte av att skapa moderna samhällen, människorna i dessa kulturer fungerar inte som vi.) Istället har dom (nomenklaturan) anammat globalismens budskap. Normkritik är vad som gäller, men då ska man tänka efter väldigt noga innan man bryter dessa normer. En del tror att man kan riva ner det befintliga samhället och bygga ett nytt och bättre. Det är inte så man bygger samhällen! Det tar flera generationer och det krävs samarbete mellan människor som delar samma språk, värderingar och med samma målsättningar. Det blir trial and error, erfarenhet byggs på erfarenhet, reformer genomförs, en del går i graven, innan det blir bra. När man läser om t.ex. industrialismens barndom gjordes många misstag när arbetet förändrades. Det var specialisering av arbetsmoment som gällde för att få en effektivare och billigare produktion. Så småningom blev arbetsvillkoren mera rätt. Många monotona, tunga jobb som ledde till yrkesskador och förslitningar, automaiseras fortlöpande.

  Avslutar med att citera Patrik Engellau himself då han intervjuades av DN 20/3 16:
  ”Invandringen har fått Patrik Engellau att fundera över basen i svenskt välstånd. Det är inte järnet och skogen som ”man fick lära sig i plugget”. Inte ”klok politik”. Utan ett antal medborgerliga dygder som flit och plikt, säger han.
  Utländska grupper, som afrikaner, kan ha svårt att anpassa sig till den ”kapitalistiska andan” och till den svenska ”samarbetskulturen”, säger Patrik Engellau.
  – Det funkar om man tar en eller två eller tre sådana bland tio, tjugo svenskar. Så att de lever nedsänkta i den svenska kulturen. Men om de lever för sig, där den svenska kulturen inte tränger in… Den svenska föreställningen att det skulle räcka med att de får läsa en bok eller gå en kurs är naiv. Jag säger inte att alla afrikaner är sådana, alla syrier sådana. Men den dominerande kulturen, åtminstone vad jag sett, är sådan. Och att förmå människor som kommer från en sådan kultur att anpassa sig till det svenska, är så stort att det inte går att tänka…
  Engellau stödjer sig på egna erfarenheter från Guniea-Bissau, där han under några år på 1970-talet ansvarade för det svenska biståndet. Pengarna gick bland annat till att modernisera jordbruket. Det fungerade inte lika smidigt som i Tyskland efter andra världskriget där USA kickade igång ekonomin genom Marshallhjälpen. Det beror på ”kulturskillnader”, enligt Patrik Engellau.
  Tysken, han hade utvecklingen i blodet. I Afrika finns inte den kulturen.
  – Tysken, han hade utvecklingen i blodet. Han hade gjort det förr. Han vet vad det handlar om. Att det är hårt arbete. Att man måste hjälpa varandra. Utveckling är en kultur. Så försökte vi göra samma sak i Afrika. Där finns inte den kulturen. Den kapitalistiska andan. Att man ska piska sig själv att jobba även om man har så att det räcker för dagen. De kapitalistiska dygderna. Det som gjort Sverige och hela västerlandet till vad det är. Det finns inte (där).
  Lyssna på Patrik Engellau (01:31)
  – Det här låter brutalt… nä, det gör det inte, men konstigt: inte förrän jag jobbade i Afrika förstod jag vad kulturskillnader är. Att kulturer är olika. I det här fallet en portugisisk koloni som inte hade utvecklats särskilt mycket förutom att några bönder odlade jordnötter till avsalu… och när man plötsligt inser: det funkar inte på samma sätt. Jag hade som alla svenskar trott: de är väl som vi. Okej, de har blivit förtryckta av drottning Viktoria av England och diktatorn Salazar av Portugal. De har lite uppförsbacke. Bara de får kontakt med några svenskar kommer det ordna sig.
  – För de är väl som vi. Det är bara att vi haft en jävla tur. Vad vi inte förstår: det är inte bara tur. Det är kultur!”

  Liked by 3 people

 15. BjörnS skriver:

  Angående Martinas inlägg 11:16 om att syrianer m.fl. har en mer hälsosam kultur än den svenska.

  Jag vill ha en rättsstat där lagen gäller lika för alla, utan korruption och tjänstemän och politiker har ett ansvar. Jag vill dessutom påstå att det är en del av den svenska kulturen där tvister har kunnat lösas vid tinget, landslagar har skrivits och det har varit möjligt för bönder att få rätt mot kungen. Äganderätt. Med Axel Oxenstierna på 1600-talet kom också en meritokratisk förvaltning där ansvar utkrävdes. De värderingar och normer som understött detta och utvecklats över tiden är en integrerad del av den svenska kulturen. Det har varit en viktig förutsättning för Sveriges rikedom.
  Den kultur som Martina beskriver som hälsosam går emot detta eftersom det ”hälsosamma” är att alltid gynna de egna på andras bekostnad. Där finns inte rättsstaten utan korruption och ansvarsfrihet frodas. Är det en mer hälsosam kultur? Varför utvecklas inte dessa länder bättre och varför flyr deras befolkning hit?

  Sedan är det en annan fråga varför Sverige allt mindre är en rättsstat och varför korruption och ansvarsfrihet tillåts breda ut sig. Där håller jag till stor del med HOVS-HALLAR 11:56.

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   En tredjedel av sveriges befolkning har utländsk bakgrund. Denna tredjedel är dessutom mycket yngre än den svenska delen av befolkningen. Följaktligen är det samhälle som du med flera önskar ej längre möjligt.

   Gilla

 16. 77711n skriver:

  Vår kultur innebär ändå så mycket mer i jämförelse även med de sydliga europeiska länderna. Det är respekten för djur och natur och att kunna njuta av det, vidderna och tystnaden i skog och mark, sjöar, stränder och berg. Vi älskar också våra markerade skillnader årsperioderna vinter, vår, sommar och höst – som jag också tror är särskilt utmärkande för nordbor.

  Liked by 1 person

 17. Madelaine skriver:

  För en utlandssvensk framstår hela diskussionen om brister i svensk kultur som ofattbar. Vi arbetar hårt för att bevara vad vi minns av svenska seder och traditioner. Dessa regeringsmedlemmar kanske borde flytta utomlands för att se klart. Svensk kultur för oss är inte grundad i vikingars levnadssätt utan mer den gamla fina bonde kulturen som ni säkert förstår vad den innebär.

  Jag förstår helt enkelt inte vad Reinfeldt sägs ha förespråkat. Var han av svenskt ursprung?

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Tja, nu har han ett lyxjobb för en amerikansk storbank så vad spelar det för roll? Han kommer ju ej behöva leva i den misär han har skapat.

   Gilla

   • Madelaine Fusfield skriver:

    Enligt Reinfeldts bio i Wikipedia har han en förfader som var afrikansk cirkusdirektör, John Hood. Enligt samma källa lär det vara ursprung till FRs immigrationspolitik. Han känner för invandrarna av personliga skäl mao. (Försökte kopiera paragraphen men hade ingen tur.)

    Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Reinfeldt pappa var ännu närmare släkt med nämnde cirkusdirektör (eller zigenare, enligt andra uppgifter). Och han var en nationalistisk moderat av den gamla skolan. Så jag tror mer det var opportunism. Reinfeldts eventuella psykologiska knepigheter lär komma från hans mamma som var en vacker svenska. Och spritt språngande, sägs det. Nu upprepar jag bara rykten jag hört och de ska man ta med en skovel salt.

   Gilla

 18. krille k skriver:

  Om man skall ta det som skrivs i tidningarna som en mätare på kulturella förändringar så är det ju förutom terrorbrott som nytt kulturuttryck även en ny form av samvaro som det börjar rapporteras om allt oftare, män i grupp som ger sig på flickor, nu senast ett helt fotbollslag i Gothia cup. Så listan av institutioner som fått nya kulturinslag se nu ut som:

  Bibliotek, badhus, gym, stränder, nyårsfiranden, festivaler, konserter, ridtävlingar, bilshower, fotbollsturneringar, .. är något glömt?

  Liked by 2 people

 19. Sixten Johansson skriver:

  Flera har känt sig provocerade av MartinA:s kommentarer, men jag ger honom rätt i analysdelen. Kultur i den antropologiska mening som Arvid Nilsson så utmärkt beskriver är något som måste skapas i nuet hela tiden. Kultur är allt det vi tänker och gör som gruppvarelser. Härmning, medvetenhet, identitet och tradering tillkommer och på så vis skapas och vidmakthålls en normstyrd gemenskap. Men i dag ser familj- och gruppstrukturerna och hela befolkningen annorlunda ut än för 1-2 generationer sedan och mycket av förutsättningarna för gemenskapen har raserats. Ingen kopia finns kvar på någon lagerhylla och ingen ordmagi kan heller återskapa den. En ny svensk kultur kommer att uppstå under en passiv anpassningsprocess – eller också kan vi aktivt försöka påverka och styra medvetenheten och normerna och därmed den framtida gemenskapen.

  På en central punkt tänker jag annorlunda än MartinA. Jag har tidigare läst att han likställer ”svensk” och ”etnicitet”. Själv är jag kritisk mot mycket i SD:s agerande och politik, men jag stöder SD:s idéer kring ”öppen svenskhet”, alltså inträde i gemenskapen för den som är lojal mot den svenska kulturen. Sverige är och förblir multietniskt. Det finns ingen annan väg att gå än att negligera etnicitetens genetiska halva, brutalt uttryckt homogeniteten till följd av inaveln! Däremot ska vi anstränga oss att förstå och utveckla etnicitetens mentala halva. Vi kan försöka skapa en ny kultur på en genetiskt multietnisk grund, men ett fungerande multikulturellt samhälle är omöjligt, om vi inte kräver att de andra kulturerna inom nationens gränser mycket tydligt och rättsligt bindande underordnar sig den svenska. Inte ens detta självklara krav kan genomdrivas utan att den gamla svenska kulturen förändras drastiskt.

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Du ser inte att människor som delar histora med varandra har en annan nivå av gemenskap än de som inte gör det? När jag läser om forna tiders svenskar så känner jag vi med dem. Trots att deras kultur var väsenskilld från min. Går man långt nog tillbaka så har somalier mer gemensamt med deras kultur än vad jag har. Men de är en del av mitt vi ändå. Och somalierna är en del av mitt dom. Kultur är ingenting, släktskap är allt.

   Det här med öppen svenskhet är en bekvämlighetsflagg därför att för den som vill låtsas att det går att återskapa nationalstaten eller ”det gamla sverige” så finns det inget annat. Men sanningen är ju att det ej går att återskapa det gamla sverige, oavsett vad någon gör. Så öppen svenskhet blir bara bondfångeri.

   Dessutom, när du säger, det finns ingen annan väg att gå. Du menar för att kunna bevara en stark förtryckande centralstat? Nähä, men den kan jag vara utan. Den naturliga konsekvensen av massinvandringen är att lojaliteten till staten upphör eller rasar ner i bottennivå. Vilket rimligen bör få genomslag i skatteinbetalning etcetera. Vilket är vad jag argumenterar för. Ni kultursvenskar kommer inte få med mig på tåget. Och inte större delen av våra nya landsmän heller för den delen. Allt ni kommer åstadkomma är förlängningen av utsugningen av svenskarna.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    MartinA, jag uppskattar och håller med om mycket i dina analyser, men du övervärderar släktskapets roll (”Kultur är ingenting, släktskap är allt”). Visst kan man känna större gemenskap med dem som man delar historia med. Men när du läser den historia du betraktar som ditt eget folks historia, så alstrar du ju själv dina varma känslor i ditt medvetande helt på basis av den kultur du har börjat insupa redan i mammas mage. Dina livslånga identitetsprocesser och dragkamper och frigörelser är också kulturbaserade.

    Jo, den genetiska grunden är viktig. Det är säkert naturligt att i början känna större gemenskap med sina utseendemässiga likar, sina ”dubbelgångare”, och med dem som talar samma dialekt eller är uppväxta i samma by eller region eller kanske har samma släktnamn. Visst ska man lära känna sina rötter och hedra det som hedras bör. Men för många av oss kommer en punkt när det genetiska känns betydelselöst i förhållande till den frändskap och det samarbete man kan etablera med individer som man inte alls är släkt med. Etnicitet är bara resultatet av genetisk och mental inavel. Ur den mentala biten växer den livs- och samhällsnödvändiga kulturen fram. Vi har kapacitet att inom oss hålla samman flera kulturer och identiteter på liknande vis som flera olika språk.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Varför det? Vad är poängen? Alltså, när jag läser det du säger framstår det som narcisitiskt. Som om livet gick ut på upplevelser eller någonting sådant.

    Alltså, jag utgår ifrån evolutonsteorin, såsom den presenteras i Dawkins första bok. Meningen med livet är kopiering av vårt genetiska material. Det är meningen med allt liv. Med DNA spiralen. Spiralerna har bara haft ett syfte när de konstruerade oss, och det var att vi skulle kopiera dem. Majoriteten av det som är jag existerar utanför mig själv. Jag är du. Du är jag. På riktigt. I stora stycken. Jag är också många andra människor. I stora delar. Jag är också en Ozelot. På riktigt. I stora delar. Jag är till och med, i viss mån, ett Gila monster.

    Vad finns kvar när vi dör? Vad är livets mening. Jag tar dessa frågor mycket konkret. Och låter bli att komplicera det bortom detta. Vi vet vad livet är. Det är kopiering av det egna genetiska materialet. Det är vårt syfte. Om man vill ha ett högre syfte än så, kan vi se det som att vi gör mänskligheten bättre genom att konkurrera mot andra DNA kluster. Och de som är bäst får mer utrymme. Om vi förlorar, så är vi det städ på vilket de som utrotar oss smider sin excelens.

    Alltså, för mig är nationalismen religiös. Varför är döden skrämmande? Därför att vi ser världen genom vårt ego. Hm, alltså, sånt här är förbjudet att tala om offentligt. Det är grymt att tala om sånt här offentligt. Att ta ifrån andra människor deras religiösa tro är att göra dem stor skada. Jag skulle gärna förklara det här perspektivet i ett icke öppet forum. Har du något sånt konto någonstans som du kan publicera på ett öppet forum? Kan man skicka meddelanden i wordpress?

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    MartinA, jag är både kluven och pessimistisk om Sveriges framtid. Min huvudprognos är gradvis sönderfall, ökande våld och kaos, etnisk och regional enklavisering på alla nivåer. Överlevnadsförmågan går förlorad när en allt större del av populationen både blir feminiserad och förlorar förmågan att fostra sin avkomma, vilket gör att andelen vuxenbarn hela tiden ökar och hela det härskande skiktet infantiliseras. Men när jag skriver på DGS vill jag helst bara antyda dystopin och i stället peka på de möjligheter som ändå skulle finnas.
    Min grundhållning liknar annars din: ett evolutionärt perspektiv, ett ganska kliniskt synsätt, biokultur, sociobiologi, kulturantropologi, medvetandets utveckling hos allt levande. Jag är medveten om religionernas betydelse lika väl som om etnicitetens och nationalismens betydelse, men hos mig slår inget av detta an några känslosträngar. Jag är 68 år, självtänkare, har numera en rätt heltäckande, men ständigt utvecklingsbar livssyn, som jag kanske borde skriva ner innan jag dör. Här på DGS har då och då diskussioner även om kristendomen uppkommit, men när jag varsamt har gått lite djupare in på andliga frågor har det blivit ganska tyst. Samtalsbehov verkar ändå finnas och någon efterlyste också ett mindre öppet forum. Jag har inte hunnit leta i bloggvärlden efter sådana. Någon har kanske ett tips, för ett halvöppet forum just kring djupare livsfrågor skulle kanske kunna bli mer givande för fler än privata mejldiskussioner någonsin kan bli.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Jag ser sverige som svenskarnas fiende och välkomnar därför dess förstörelse. När jag hade lojalitet till sverige så var det mycket upprörande att se hur media och politiker förstörde det de var satta att skydda. När jag flyttade min lojalitet till svenskarna så bekommer det mig inte alls.

    Nåja, det är inte viktigt. Jag vill inte publicera sånt som kan förstöra folks tro på en googlingsbar plats. Min egen tro är spirituell ateism. Alltså, problemet är att när svenskarnas enda sätt att hantera sin dödlighet är förträngning så skapar de en förbjuden zon i sinnet dit tanken inte vågar gå. Det handikappar tänkandet och gör att mångkulturalister och feminister kan slå i svenskarna vad som helst. Eftersom de inte klarar av att tänka igenom evolutionen. Eftersom sådant vetande ligger för nära deras förbjudna zon. Så jag vill verkligen inte ta ifrån någon deras tro. Samtidigt som jag gärna skulle plädera för ett sätt att hantera dödligheten på som är osårbart mot vetenskapen. Döden är bara skrämmande för de som tänker igenom den litet grann. Inte om man verkligen borrar ner sig i den. Tycker jag.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Så du förstår att även ett slutet forum för religiösa diskussioner skulle vara mindre bra för mitt syfte.
    Jag mejlade resonemanget till mailinator,.com ett öppen mejlsystem som skapar inboxar bara genom att man skickar ett mejl dit. Inboxen är
    ettperspektiv2016

    Om du är intresserad. Men ärligt, om du har tillgång till en egen tro så är det bäst att behålla den. Tro är värdefullt och ödmjukhet är en dygd. Att vara glad för det man har.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Sen, det där med vuxenbarn är ingenting att oroa sig för. Hårda tider är goda lärare. Och se på din generation och den som kom före och den som kom efter. Vi ärvde det bästa landet på jorden och var det mest beundrade folket. Och se vad vi lämnar över? Vuxenbarnsgenerationerna kan knappast göra ett sämre jobb än vi, det är helt enkelt inte möjligt. Vi är de uslaste generationerna som någonsin har existerat.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    MartinA, tack för tipset om mailinator.com! Men klockan 17:30 var inboxen tom, innehållet raderas automatiskt efter några timmar. Pröva att mejla dit igen, så kollar jag under kvällen.
    Ja, det är möjligt att en nästan fullständig kollaps vore det bästa i längden – jag är kluven, har beskrivit flera olika möjliga strategier.
    Jag tror inte man kan rasera någons tro genom att presentera aldrig så övertygande ateism. Troende har så starka mentala spärrar. Själv är jag närmast agnostiker, mest influerad av zen och intresserad av personen Yeshua, som också verkar ha förmedlat sina insikter med hjälp av gåtliknande paradoxer av koan-typ. Sverige skulle behöva en stark kristen väckelse, eller kanske hellre en stark synkretistisk rörelse, som kunde förena andlighet med både vardagserfarenhet och vetenskap. Det är närmast de icke-troende och de ljumma skeptikerna som skulle behöva något att bli styrkta i anden med.

    Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Jo, har lagt märke till att mailinator börjat radera, brukade stanna kvar i dagar. Mejlet kanske är för långt? Jag har skickat det två gånger och kollat att det går att vittja inboxen så det kommer fram och finns kvar åtminstone några minuter åtminstone. Ska skicka det några gånger under morgondagen imorgon också.

    Gilla

 20. Bjarne Däcker skriver:

  Inom de senaste dagarna har en ambulans blivit fördröjd på grund av stenkastning med ett möjligt dödsfall som följd och några fotbollstjejer på Gothia Cup blivit sexuellt antastade av ett helt fotbollslag och dess 35-årige manlige tränare. Är det inte snart dags att hävda svenska värderingar? När sådant här händer behöver vi inte tveka om vad de svenska värderingarna är. Varför skall vi behöva ta hänsyn till ”religiösa” griller?

  Gilla

 21. Gösta Johnsson skriver:

  Martina: Nationalstaten är inte död! Tvärtom, allt mer inser de flesta att en nationalstat som samlar och utvecklar ett homogent folk den enda väl fungerande ”organisationen” med egna anpassade lagar, regler och ärvda sedvänjor genom den kultur generationer byggt.
  SD är inne på rätt väg med sin politik. De har fått utstå spott och spe av idiotvänstern och PK-etablissemanget men kommer att gå segrande ur den ”striden”. Allt fler ser nationalstaten som en garanti mot våldtagning av ett helt folk genom olika missriktade manövrar av landets ledande makthavare.
  Assimilering och strikt kontroll av de som vill bli en del av vårt land är nödvändigt. Finland och Norge är föredömen på en stat och dess ledare som Sverige borde ta till sig. Säkerheten för våra medborgare i landet är absolut viktigast att upprätthålla. Därför behövs ordning och reda inte bara i statens finanser utan även i myndigheternas verksamheter där värnandet om nationalstaten är prio 1.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s