Om Det Goda EU

Krister

Krister Thelin

Till de tre svenska klassiska “farliga F:n” att akta sig för, det vill säga Flickan, Fogden och Flaskan, finns ett fjärde: “Federalism”.  Storbritanniens beslut (i vart fall som resultat av folkomröstningen; hur det sedan blir i praktiken är i skrivande stund oklart) att lämna EU har satt de grundläggande frågorna överst på dagordningen om vad EU är och bör vara.

EU är inte en konfederation (statsförbund) men ej heller en federation (förbundsstat).  Gemenskapen är vad jurister kallar sui generis, ensamt i sitt slag: mer än ett statsförbund men inte en förbundsstat. Beslutsordningen är komplex och inte alltid förstådd av de oinvigda: Kommissionen (“de ansiktslösa byråkraterna”) har ensam rätt att lägga förslag, Rådet (det vill säga medlemsstaternas regeringar i olika konstellationer) beslutar med stöd av Europaparlamentet. Vissa inhemska regeringar “glömmer” på hemmaplan bekvämt bort sin roll i beslutsfattandet, om besluten visar sig vara impopulära, och är snara att skylla på “Bryssel”. Inte minst har detta varit sant i Storbritannien, där desinformationens av Murdochs tabloider spridda draksådd nu skördats. EUs framgångar genom de fyra friheterna (personer, kapital, tjänster och varor) glöms bort i samma andetag som “migration” ses som den stora faran i en tid då xenofobin också växer sig stark i Europa. Putin gnuggar händerna över ett fragmentiserat EU.

I USA krävdes det ett inbördeskrig för att lösa frågan om konfederation eller federation. Sydstaterna som bröt sig loss ville ha ett statsförbund, men det blev en förbundsstat. I Europa är kronologin annorlunda: en lång period av europeiskt inbördeskrig 1914-1945 (för det var vad de två världskrigen i praktiken var, med det andra som en förlängning på det första. Se denna  Europadialog) lade grunden för ett statsförbund för knappt sextio år sedan. Tanken på en förbundsstat lades på is 2005 sedan Frankrike och Nederländerna i folkomröstningar sagt nej. Vi fick i stället Lissabonfördraget med sin artikel 50 som för första gången medger en formell utträdesrätt ur EU.

Sverige gick med i EU 1995 efter en knapp majoritet för “Ja” i folkomröstningen i november 1994. Men det var i det EU som styrdes av Maastrichfördraget. Något undantag från den däri intagna valutaunionen (euron) fick vi inte (till skillnad från Storbritannien och Danmark som har regelrätta undantag), men genom en ensidig protokollsanteckning (utan rättslig verkan) vid tillträdet inbillade vi oss att vi hade ett undantag; om kronan varit uppe i folkomröstningen om medlemskap hade nog utgången blivit en annan, så denna politiska fingerfärdighet var onekligen välbetänkt. År 2003 hade vi en folkomröstning om euron som ledde till ett knappt nej. Att omröstningen var såväl olaglig som onödig är dock inte så känt.

I det federationsfientliga Sverige (som oftast i EU-frågor tagit rygg på Storbritannien och med det självutnämnda “Stora EU-partiet” Moderaterna som ett slags back bench Tories) är den allmänna meningen nu att utvecklingen bör rullas bakåt och ett renodlat statsförbund bli modellen. Extremerna Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna luftar (om än på olika grunder) även tanken på ett svensk utträde ur EU. Populismen firar triumfer i Europa.

Längtan efter en retrovariant av EU kunde dock inte vara mer fel. En förbundsstat behövs mer nu än någonsin. En stor del av oviljan mot en federation hänger samman med att den blivit synonym med obegränsad överstatlighet och en Brysselbyråkrati i “elitens” och inte “folkets” tjänst. Insikten finns dock hos även den mest uttalade euroskeptiker om att vissa frågor är för stora för att nationalstaten ensam skall klara av den. Här behövs federala muskler. Låt mig peka på två aktuella frågor, vilka också hänger nära samman: migrationsströmmarna och terrorismen. Nationalstaterna handlar här i stort ensamma, låt vara med försök till samordning och gemensamt regelverk, men de nationella reflexerna leder till att gräns efter gräns nu stängs.

Låt istället den yttre gränskontrollen bli en renodlad federal EU-fråga, med egna gränskontrollstyrkor, med en exklusiv asylprövning vid den yttre gränsen (och omgående avvisning av dem som inte får asyl och en ordnad fördelning inom EU av dem som fått bifall). Så hanterar förbundsstaterna Australien, USA och Kanada saken. På motsvarande sätt behövs federala EU-organ inom brottsbekämpning, ett europiskt FBI och EU-åklagare för vissa gränsöverskridande brottstyper (till vilka terroristbrott onekligen hör). De nuvarande institutionerna Europol och Eurojust är i stort enbart kommunikationskanaler och brevlådor, låt vara viktiga men utan operativ behörighet.

Till dessa två frågor anmäler sig också behovet av en gemensam finanspolitik för eurozonen (i vilken Sverige alltså formellt redan ingår). En gemensam valuta utan gemensam finanspolitik är en halvmesyr och leder till det slag av ekonomiska kriser som Grekland så väl illustrerar. Utrikespolitik jämte därmed förbundna säkerhets- och försvarsfrågor är andra lämpliga områden för federal behörighet. (För dem med gröna böjelser kan också klimatfrågan förstås nämnas. Men med tanke på att klimataktivisternas recept normalt enbart bygger på planekonomiska lösningar bör den inte i förstone lyftas upp till federal nivå. Jämför Miljöberedningens i Sverige nyligen framlagda förslag)

EUs idé är byggd på subsidiaritet, det vill säga att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå i valet mellan lokalt, regionalt, nationellt eller europeiskt.  Ett federalt EU med klara konstitutionella avgränsningar på vissa begränsade områden är inget att frukta, tvärtom säkrar det trygghet på alla nivåer. Och domstolen i Luxemburg får vakar över att den federala nivån inte svämmar över.

Sverige bör därför nu istället för att delta i skallet om “nationalstaten åter” verka för att förnuftiga steg tas mot en förbundsstat. “Eliten” har hittills misslyckats i sin förklaringsbörda om vad EU är och bör vara till påtaglig folklig frustration. Det är dag dags för omtag – ett federalt sådant. Och för dem som bekymrar sig för hur exempelvis presidentskap och språkfrågor skall hanteras i en Europeisk Union går det att studera en existerande europeisk förbundsstat: I Schweiz finns fyra officiella språk och ett roterande presidentskap. Det går om man vill.

71 reaktioner på ”Om Det Goda EU

 1. Kim skriver:

  ”Insikten finns dock hos även den mest uttalade euroskeptiker om att vissa frågor är för stora för att nationalstaten ensam ska klara av dem”. Nej, den insikten finns inte alls hos mig. Jag anser att det fortfarande är möjligt att lösa mellanstatliga frågor med avtal mellan de som berörs, istället för att blanda in en jättebyråkrati där 28 parter ska säga sitt. Vi behöver inte en förbundsstat för att kunna samarbeta i frågor där det är nödvändigt. Subsidiaritetsprincipen må existera på pappret, men framstår som ett skämt i flödet av detaljer som regleras från Bryssel. Krönikörens exempel på för EU lämpliga samarbetsområden känns märkliga, eftersom det är inom just dessa områden som EU uppvisat sin största inkompetens. Jag föredrar att varje land sköter sina egna gränser framför att EU sluter avtal med Turkiet (!) om att dra åt flyktingkranen. Vad gäller valutasamarbetet tror jag att man utan närmare förklaringar kan avfärda det som ett fiasko. Det ska givetvis inte vidareutvecklas med en gemensam finanspolitik, som då skulle ge de enskilda länderna ännu mindre manövreringsutrymme.
  Schweiz, Island och Norge har varit förnuftiga.

  Gillad av 11 personer

  • arne skriver:

   Precis, saknar också denna insikt, det är många självklara sanningar som aldrig förs i bevis, man börjar med något självklart och bygger sitt argument runt detta, men hörnstenen argumenterar man aldrig för, alla har ”insikt” att denna behövs..

   Gillad av 1 person

  • arne skriver:

   Precis igen, Schweiz etc fungerar just för att det är litet, jag tror inte det är möjligt att bygga ett stabilt imperie med små eller stora steg av byråkrater, USA, Kina, Ryssland, dessa länder bygger på blod svett och tårar. Se på Kina, är det lätt att hålla ihop detta jätteland? Skulle det gå utan ett aktivt utövat våldsmonopol?

   Om grekerna i en förbundstat fortsätter som nu och bara ignorerar regler och parasiterar på konstruktionen, vad skall förbundsstaten göra, börja skjuta som i Tibet? Ser inte det som realistiskt.

   Jag tror som Trump, massinvandringen blir det som knäcker EU, detta är det det uppenbara bränslet för EU-motstånd och Brexit, men inte ens då förmår EU rädda sig självt och stoppa invandringen.

   Gillad av 4 personer

   • Bo skriver:

    Gudmundson har slagit ihop de migranter som bor på asylboenden i Sverige till en tänkt stad som han kallar “Asylköping”. Denna stad, som storleksmässigt hamnar någonstans i närheten av Norrköping, Lund eller Umeå uppvisar en skrämmande hög våldsbrottsstatistik. Gudmundson redovisar att mordfrekvensen för samhället i stort ligger på ungefär ett mord per etthundratusen invånare. I “Asylköping” är mordfkrevensen 14 gånger högre. Det är jämförbart med i failed states i Latinamerika där de kriminella knarkkartellerna styr med sina skräckvälden.

    http://www.svd.se/asylkoping–ett-katastrofomrade

    Gillad av 3 personer

   • Madelaine Fusfield skriver:

    Använd. Inte Trump som exempel på rationell lösning. Han är allt annat än just rationell. Amerikas Förenta Stater har en fördel över EU, engelska är det gemensamma språket även om spanska blir mer och mer utbrett. Men det är stora kulturella skillnader mellan nord och sydstater, östkust och västkust. Och kampen mellan republikaners vision av ökat delstatsmakt står i motsättning till demokraters syn på en central regering. Efter 200 år är det fortfarande debatter om vad som fungerar bäst. Och många hatar Washington därför att lagar och byråkratiska regler kommer därifrån. Man måste inse att fördelar också medför nackdelar. Frågan är huruvida fördelarna kommer att överväga i längden. Det blev uppenbart att Britains väljare var beklagansvärt oinformerade och naysayers visste mestadels inte vad dom röstade nej till. Beklagligt

    En sidoanmärkning. Att kalla världskrigen europeiska inbördeskrig som Krister gör ovan är närsynt eller Eurocentric. Har man besökt Asien och sett vad som utspelades i den arenan kallar man det inte ett europeiskt krig. Amerika anlände i Europa först 1944 då de var helt upptagna i the Pacific och inte hade byggt upp krigsresurser att slåss på alla kontinenter. Men jag har besökt Corregidor och begravningsplatser i Philippinerna som bevittnar striderna där. Japanerna var fruktansvärda krigare.

    Gilla

   • Bengan skriver:

    Vem har sagt att Grekland ignorerar regler och parasiterar?
    Jag är overtygad om att du ej är tillräckligt insatt i ämnet för att komma med sådana oriktiga påståenden om ett annat land.

    Gilla

  • Winette Söderkvist skriver:

   KIM: ditt resonemang och dina slutsatser- håller jag med om – till 100 %!
   (jag misstänker att Krister Thelin har tillhört, eller fortfarande tillhör det s.k. etablissemanget
   – och då verkar (ev.) federalistiska tankebanor ha etsat sig fast på samma sätt som tatueringar!).
   WinSo

   Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Detta inlägg kunde man betraktat som ett skämt,
   om inte den Polska läckan dykt upp…

   Dödligt allvar snarast. Piskan viner värre än i Riksdagen.
   Vi skall Allah foga oss inför dumheterna från Bryssel…

   Släpp inte in fler ensamkommande barn,
   det blir bara problem, VÄXANDE PROBLEM…
   Låt Allah familjeföreningar ske på hemmaplan!

   Gillad av 1 person

  • Bengt skriver:

   Eller varför inte Sverige-resten av Europa.
   Fär någon vinter sedan så var jag inbjuden till en affärsmiddag och där så lärde jag känna en dansk och några av hans kollegor, de hade tidigare arbetat med ett forskningsprojekt i Sverige och ett par andra europeiska länder.
   De var överens om att Sverige är det land som särskiljer sig från de flesta andra länder i Europa, och det var inte så positivt menat.

   Enkelt uttryckt så var de var förvånade över den okunnighet svenskarna visade upp gällande andra länders sätt att arbeta på-i och med att vi påstår att vi är så internationella- och att det var lite klurigt att kommunicera med svenskarna.
   Som exempel nämnde han att i två av de tre projekt som de deltog i så släpade svenskarna efter ordentligt (jag skyllde det på kafferaster och konsensus) och i ett av projekten så ledde det till att det svenska teamet blev avknoppat.

   Vi har nog många föreställnigar i Sverige om att vi samarbetar bäst med vissa länder och hur andra länder fungerar, men har man erfarenhet av internationellt arbete så inser man att det inte alltid är vi som är den korrekta måttstocken.

   Gilla

 2. malmobon skriver:

  Stora byråkratiska organisationer som EU har spelat ut sin roll.
  Människan vill kunna påverka sitt eget öde, därför kommer inte bara EU splittras utan länder kommer delas upp i mindre delar. Krister nämnde Schweiz med sina kantoner där det är vanligt med folkomröstningar i olika frågor. 1:a paragrafen i grundlagen är underminerad i Sverige.
  Kommunalt börjar urholkas. Robin Hood skatten och tvingande regler för mottagande av migranter.
  Skottland och Katalonien kommer få sin självständighet. Flamländare kommer därefter.
  Europa splittras i mindre delar.
  Skåne kommer bli självständigt om politiker fortsätter sin odemokratiska linje med utestänga partier från förhandlingar och beslut. HELT SÄKERT.
  ”Leve demokratin” sa Marine Le Pen i EU departementet igår.
  Bollen är i rullning och den går inte stoppa. Varken media eller andra kan göra detta.
  Bondförnuftet segrar ALLTID, och därmed den stora massan som ännu inte blivit indoktrinerade.
  SD kommer bli största parti. Frågan är bara om dem hinner komma över 50% till 2018?

  Gillad av 5 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Ett mycket läsvärt bidrag även om jag personligen tror att uppgiften att skapa en federation idag är övermäktig genom att Europa är alltför heterogent. Ett problem är bristen på kunskap om EU inom medlemsländerna. Det är dock förhoppningsvis inte på samma erbarmligt låga nivå som i Storbritannien där det förekom personer som deltog i folkomröstningen som frågade vad EU är för något?

  Gillad av 2 personer

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Nog vill man i Bryssel, ta hela makten!
  Vissa specifika frågor lämpar sig för Federationsnivå, andra inte!

  Den Polska läckan lär vålla konvultioner…

  En Superstat planeras…

  T.ex. Nu vill man ha en gemensam EU-arme o polis,
  ingen nationell längre mao,
  så man får full kontroll över medlemsnationerna…

  Stefan L verkar ha svalt den Agendan!

  Sen tar väl folkutbytet fart på riktigt,
  när ingen har möjlighet att opponera sig…

  1984 var en som saga, jämförelsevis, mot vad EU-Eliten vill skapa.

  Vi lär ha en EUforisk Kommissionsordförande,
  som svävar högt i det EU-blå ”med extern viss hjälp”,
  då blir man lätt visionär…

  En fyllbult, på rak svenska!

  Britterna slank ur nätet)

  Gillad av 2 personer

 5. Apg17 skriver:

  Artikeln ger kalla kårar. Tänk om fler inom ”eliten” resonerar som Thelin. Vilken mardröm! Frågan blir då hur Europas nationalstater så snabbt och smärtfritt som möjligt kan lämna EU innnan federalisterna lyckats implementera sina planer.

  Gillad av 9 personer

 6. Ulla L skriver:

  Politikerna har aldrig förstått att folken i Europa är olika (kulturellt, ekonomiskt, socialt och historiskt) och att länderna har olika styrkor och svagheter (mångfald). EU har arbetat för likriktning (enfald) i stället för att utveckla Europas mångfald.

  Gillad av 3 personer

  • Ådärkomdenja skriver:

   Västvärldens många enskilda, konkurrerande nationalstater, var en av välfärdsutvecklingens mest betydelsefulla faktorer, konkurrens föder framgång.

   Sovjetunionen hade sitt gulag-system, dit oliktänkande och opponenter förvisades. EU, inte minst Sverige, har PK-ismen och åsiktkorridorens förtryck som sitt gulag. Se bara vilket herrans liv och idiotförklarande det blev mot de brittiska, demokrtiska 52%-en, som röstade igenom Brexit. Stayin-sidan reagerade med ett sånt generalfördömande motanfall, att man kände vibbarna från en EU-diktaturens kreml-kopia i Brüsskva.

   EU kommer att torpederas – alt torpedera sig själv – genom att försöka ta fighten med folk/väljare en gång till. Ett sådant hybridimperium kan aldrig överleva, hur bra (naivt) skriftställaren tror sig fabricera en framgångssaga via DGS. Proppen är ur badkaret, återstår att se hur lång tid tömningen tar.

   Gillad av 3 personer

 7. gmiksche skriver:

  När jag läser ordet SUBSIDIARITET kan jag inte hålla mig för skratt. Det var ett av Alf Svenssons huvudargument för att få mig att svälja kroken. Är det någon som kan säga vart subsidiaritetsprincipen har tagit vägen? Och nu ska den återupplivas och fräschas upp. För att få oss på kroken en gång till. Nej, tack!

  Gillad av 6 personer

 8. Lennart Göranson skriver:

  Stor glädje att läsa Krister Thelins insiktsfulla inlägg! Jag har lätt att dela slutsatserna, misstänker att många andra har desto svårare. Man kunde dock hoppas att beskrivningen av hur EU fungerar kunde tränga igenom den faktaresistens som ofta kommer till uttryck i kommentarsfältet.

  En annan analys, med andra slutsatser, gör Stefan Fölster i SvD idag, än så länge bara i papperstidningen. Också mycket tänkvärt.

  Gilla

  • arne skriver:

   Men snälla, din härskarteknik är inte klädsam, ge då konkreta exempel på ”faktaresistens”.
   Jag för min del blir bara mer och mer övertygad eftersom folk som dig och Krister verkar så övertygade utan att någonsin lyckas föra i bevis, eller göra troligt, att det är EU som är lösningen, istället ger era ”insikter” eller avsaknad av ”faktaresisten” mig intrycket att ni bygger er åsikt mer på inlärda trossatser än empiri.

   Gillad av 9 personer

  • Utlandssvensk skriver:

   @ LENNART GÖRANSON,

   Först vill jag säga att det är starkt att du fortsätter att skriva här. Du är oftast väldigt ensam och framför genomgående åsikter som inte är populära här. Just pga. detta är ditt deltagande väldigt värdefullt.

   Men sen måste jag tyvärr hålla med övriga skribenter. Du måste försöka att argumentera sakligt om det ska bli något. Att komma med moraliserande pekpinnar som helt saknar underbyggnad är inte produktivt och leder även till helt berättigad ilska. Många här gör helt uppenbarligen en verklig ansträngning att läsa på och grubbla kring de frågor som debatteras. Att du då ständigt kommer med fullständigt ogrundade påståenden i mästrande ton är stötande.

   Nu har jag deltagit i dessa debatter väldigt länge och som jag har sagt tidigare påminner din debatteknik mycket om den som genomgående tillämpas av gamla folkpartister. I grunden säger man:

   ”Jag är fin och god och anser X. Därav följer att X är en god åsikt. Om du anser Y är du ond eller korkad.”

   Detta angreppssätt är väldigt bekvämt, man behöver inte läsa eller fundera och kan samtidigt med grötmyndig stämma tala ner till allmogen. Men det leder även till något som ligger bortom vanlig faktaresistens och mer påminner om immunitet mot fakta på samma sätt som djupt religiösa människor inte kan ta till sig saker som hotar deras centrala trossatser.

   Gillad av 5 personer

   • Lennart Göranson skriver:

    @Utlandssvensk
    Jag hade egentligen inte tänkt skriva någon mer kommentar – dixi et salvavi…etc. Men eftersom du skriver med allvar och uppriktighet vill jag ändå ge någon sorts förklaring.

    Till att börja med är jag fullt medveten om att jag är privilegierad, kanske en av dem som somliga kallar globaliseringens vinnare. Min ålder och den ”kultur” jag tillhör gör att jag har ett sätt att skriva som uppenbarligen lockar fram aggressioner. Jag vet att också mitt sätt att klä mig och mitt sätt att prata ibland har upplevts som provocerande. Jag är sådan, och det har ingenting att göra med att jag skulle se ned på eller anse mig förmer än dem som skickar andra signaler. Jag skulle visserligen ha kunnat lägga mig till med ett fabricerat sätt att uttrycka mig, så som Karlfeldts Fridolin. Men det skulle ha känts falskt, då hade man verkligen kunnat se det som ett uttryck för ringaktning.

    Jag mästrar inte, jag delar inte ut några moraliserande pekpinnar, jag anser mig inte vara ”fin och god”, jag är inte någon gammal folkpartist, men det är sant att jag tycker väldigt annorlunda än många av dem som skriver kommentarer. Vad jag har försökt göra är att dela med mig av mitt sätt att uppfatta världen. Och att göra det utan invektiv eller personangrepp. Sedan är det upp till andra att avgöra om de finner något av intresse i det jag skriver. Möjligen kan jag förstå om jag kan upplevas som pretentiös och alltför självsäker när jag lägger fram min uppfattning. Det är något jag har tvingats lära mig i internationella miljöer, att framhäva min egen åsikt på ett sätt som inte riktigt passar det svenska temperamentet. Och jag kan försäkra att mina uppfattningar har förändrats, inte minst på grund av det jag har lärt mig på DGS.

    Man kan undra varför jag har dröjt kvar på ett ställe där jag uppenbarligen är en udda fågel. Det beror från början på att jag helt delar den kritik mot företeelser i vårt samhälle som DGS skjuter in sig på. Till det kommer att jag har satt stort värde på blogginläggen, mer än på de kommentarer som sedan har följt. Det gläder mig att du, trots detta, tycker att mitt deltagande har varit värdefullt.

    Men nu är det dags att sätta punkt. Jag upplever inte att jag når fram med det som jag vill förmedla. Och jag tror att alltför många av kommentatorerna på DGS har en bild av verkligheten som är en återvändsgränd, som inte kommer att ändra något av det som har gått snett. Att åstadkomma en förändring är viktigt, därför vill jag växla in på ett spår som jag tror mer på. Jag kommer därför i stället att bli mer aktiv på min egen blogg Skrönsakslandet.se. Om någon som skriver på den här bloggen är intresserad av det som jag skriver, skicka gärna ett mejl till lenngo@me.com så följer en inbjudan att bli vän på Skrönsakslandet.

    Gilla

   • Utlandssvensk skriver:

    @ Lennart G.

    Tråkigt att du lämnar! Men jag förstår resonemanget.

    Sen kan jag påpeka att jag själv också är kraftigt ”privilegierad” och dessutom har klara drag av odräglig besserwisser. Men det är som det är och det är likväl kul att debattera (för det mesta).

    Jag önskar dig ärligen all lycka med din nya blogg!

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Utlandssvensk
    Tack! Men drabbad av ”remorse” och viss övertalning blir det nog så att jag kommer att dyka upp som gubben i lådan igen. Och mer envist konservativliberal och provocerande än någonsin. Jag ger mig inte. Tack för välgångsönskningen re min blogg, jag kommer parallellt att bli mer aktiv där.

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Den som sig in i leken ger, den får leken tåla. Det är med argument debatten ska föras, inte med åsikter. Och inte med en slags besserwisserattityd. Jag menar, att det är just den breda argumenteringen, som kännetecknar denna blogg. Jag för min del bloggar inte för att få min uppfattning bekräftad. Utan för att vässa den mot andras, och eventuellt modifiera den. Samt att få andra att tänka till.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @GMIKSCHE
    Du inleder mästrande, och fortsätter med att angripa person och inte sak. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att du blir provocerad av mitt sätt att skriva. Vi har tydligen mycket olika uppfattningar om vilket språk som är OK på en blogg som den här, men det får vi båda leva med. Det vore intressant att veta vad du lägger i begreppen ”argument” och ”åsikter”. Egna argument och andras åsikter?

    Gilla

   • gmiksche skriver:

    Om du läser det jag skrivit i olika sammanhang kommer du möjligen finna att jag försöker bygga mina åsikter på argument. Självfallet kan jag råka använda mig av fel argument. Eftersom jag är heltidsarbetande har jag tid till långa haranger och krumbukter utan försöker fatta mig så kort och koncist som möjligt. Dessutom har jag inte läggningen att stryka folk medhårs. Den har kommit med åldern. Men inte heller läggningen att provocera i onödan. Den springande punkten är nog hur man placerar ”onödan”. Du får förlåta att jag reser jag ragg när jag läser litanior som på ett överslätande sätt menar att i grunden är läget som vårt samhälle befinner sig i inte så illa som det kan synas, bara lite putsning här och där och så klarar vi problemen. Det är ungefär vad PK media serverar oss varje dag. Den svenska rädslan för konfrontation och respekten för överheten har medverkat till att Sverige hamnat i detta bedrövliga läge. De flesta som skriver på den här bloggen verkar vara medvetna om detta. En anmärkning vid sidan om: Det är märkligt att denna rädsla för konfrontation går hand i hand med ett beteende, som man ofta stöter på i Stockholm (i motsats till ex vis södra Småland och Blekinge) och vilket endast det engelska ordet uncivil ger rätt uttryck för. Jag körde i eftermiddags genom Stockholms innerstad och fick belägg för min uppfattning så det räcker.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    Vår bild av verkligheten är olika, och det måste vi kunna hantera om det ska vara någon mening med samhällsdebatt. Jag är stockholmare och jag konfronterar genom att presentera den bild jag har och som inte stämmer med din och flera andra kommentatorers bild. Det innebär inte att din och andras bild innebär att ni är mer ”medvetna” eller att in bild är mer ”överslätande”. Jo, jag tycker det är underligt att du ”reser ragg” när du ställs inför en uppfattning som inte stämmer med din egen. Och jag förstår inte alls vad du syftar på när det gäller erfarenheter av att ha kört genom Stockholm.

    Gilla

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Håller med. Många negativa kommentarer här visar mer rädsla än insikter. Av rädsla föds fördomar. Det gäller att sortera ut vad som fungerar och vad som bör förkastas i en EU anslutning utan att slänga ut babisen med badvattnet sas.

   Gillad av 1 person

   • Utlandssvensk skriver:

    @ MADELAINE FUSFIELD,

    ”Många negativa kommentarer här visar mer rädsla än insikter. Av rädsla föds fördomar. ”
    Vänligen ge konkreta exempel.

    Jag kan börja, baserat på vad du har skrivit i denna tråd:

    Madeleine förefaller inte vara medveten om det republikanska partiet historia och baserat på detta har hon utvecklat en fördom om att detta parti verkar för starkare rättigheter för delstaterna.

    Madeleine är okunnig om historien vad gäller amerikanska truppers deltagande i Europa under WWII. Att dessa landsteg på Sicilien i en absolut enorm operation i mitten av 1943 verkar hon inte känna till. Möjligen har detta resulterat i att hon har utvecklat fördomar vad gäller Europas relativa betydelse under WWII.

    Ser du? Konkreta exempel, baserade på vad du har skrivit här. Nu kan du, om du så önskar, gå i svaromål.

    Men det är inte produktivt att debattera utsagor av typen ”du är dum och obildad”.

    Gillad av 1 person

 9. Sten Lindgren skriver:

  Det här budskapet tror jag inte alls på. De steg som togs på 70- och 80-talen syftade främst till en ekonomisk integration med inre marknaden bl a.
  Detta koncept har varit oerhört framgångsrikt och har dessutom kunnat integreras med några icke-medlemsländer i EUs närhet med liknande förutsättningar.
  Förbundstanken är mera något som uppstått inom centralbyråkrati och bland EU-aktiva politiker och har aldrig haft folkligt stöd eller ens behandlats i demokratiska processer.
  Såsom EU agerat under senare år där man inte förmått upprätthålla gränserna och ej heller kunnat enas om en gemensam policy utan snarare kört huvudet i sanden kan man inte direkt säga att EU meriterat sig för några mera omfattande mandat, snarare tvärtom. Det finns ingenting som säger att bristen på agerande skulle hänga ihop med att man inte är en federation

  Gillad av 5 personer

 10. Peter skriver:

  ”vissa frågor är för stora för att nationalstaten ensam skall klara av den. Här behövs federala muskler. Låt mig peka på två aktuella frågor, vilka också hänger nära samman:” Fredningen av den invasiva kinesiska flodskarven. Inblandningen iden svenska vargjakten. Skulle även kunna tillfoga bannlysningen av sommarjakt på morkulla, den enda jakt på morkulla som vi kunde bedriva.

  Gillad av 2 personer

 11. Hortensia skriver:

  Ja, Krister, om ”EUs idé är byggd på subsidiaritet, det vill säga att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå…”, har man lyckats över förväntan. Det är sannerligen förbluffande låg nivå på många av EU-besluten.

  Framgångsrika, flerspråkiga superdemokratin Schweiz är ju inte EU-medlem och schweizarna aktar sig sannolikt mycket noga, för att ge upp sitt nuvarande effektiva självstyre!

  Med direktdemokratiambitioner kunde EU kanske framstå som mer aptitligt, men Brysselbyråkraterna lär aldrig någonsin kunna frestas att överge sina dignande köttgrytor till förmån för demokratin – trots att den brittiska Bulldoggen har börjat morra.

  Länge leve populismen! Endast en framgångsrikt populistisk politik torde kunna förhindra att inbördeskrig utbryter i Sverige, eller mellan EU-medlemsstater. UT UR EU NU!

  Gillad av 5 personer

 12. Göran Fredriksson skriver:

  KT har i princip rätt.

  Men, de som vill ha en federation borde ha varit de som är mest angelägna om visa på nyttan av en federation. Vägen dit kommer man genom att starkt begränsa EUs inflytande till ett fåtal områden där en federation kan vara en betydande fördel och sedan sköta dessa områden exemplariskt. Så att Europas befolkningar ser att EU gör nytta. Då kan EU få folkligt stöd för att ta över fler frågor.

  I stället för att sköta ett starkt begränsat fögderi med bravur har EU-byråkratin med vidhängande politikergäng gjort subsidaritetsprincipen till en nullitet och lagt sig i så mycket och vanskött detta att missnöjet från Europas befolkningar växer. EU-byråkratin har trots sitt misslyckande gjorts till ett nytt skattefrälse med omotiverat låga skatter och höga löner. Nuvarande politikergeneration har visat att de inte är kompetenta nog att varken hantera situationen utan växande folkligt missnöje eller bedöma vad deras beslut kommer att leda till ens på ganska kort sikt.

  EU-tanken har förtjänster i princip men den har inte klarat mötet med verkligheten. Detsamma gällde för kommunismen. Vägen framåt för EU är att gå tillbaka till ett frihandelsområde och göra en omstart baserad på vad man nu har lärt sig.

  Gillad av 5 personer

  • Winette Söderkvist skriver:

   GÖRAN F.: Ditt påpekande i sista meningen i din kommentar är mycket insiktsfull – men jag betvivlar att det byråkratiska frälset i EU kan komma fram till samma slutsats.
   Efter att ha lyssnat till den tv-sända debatten från Europaparlamentet igår förmiddag, är jag mycket pessimistisk om att någon slags konstruktiv självkritik och självrannsakan kan komma till stånd – det är snack utan ”verkstad”.
   Och inte blir man mer optimistisk om ändrad kurs/ inriktning i EU när man i dagens G-P läser Cecilia Wikströms (L) debattartikel – ett enda långt försvarstal för EU var vad artikeln handlade om.

   WinSo

   Gillad av 1 person

 13. arne skriver:

  Här anser jag att författaren har precis fel i praktiken även om teorin möjligen är bra. EU har inte visat sig förmöget att hantera ansvaret och det finns inget som kan få mig att tro att det kommer att bli möjligt att skapa en transparent demokrati och effektivt samarbete om tex försvar och ekonomi. Istället så bygger man förljugna konstruktioner med t.ex dolda transfereringar till sydeuropa via lån och en migrationspolitik som bygger på svarte petter.
  Försvaret bygger på USAs skatter och inget kan vidare få mig att tro att det finns en vilja att flytta nog pengar från välfärdsystemen så att vi kan försvara oss själva. EU bygger på hyckleri och en tro på att vi har ett ymnighetens horn.

  Inget kan få mig att tro att om vi går mot en förbundstat nu att detta inte kommer att användas för att cementera den nuvarande maktstrukturen, dvs hålla de nya populisterna ute (dvs de nya demokraterna) och fortsätta mot islamisering.

  Sexit nu!

  Gillad av 4 personer

 14. Christer Carlstedt skriver:

  Tanken om en federation kan vara god.

  Men – nog är väl även tanken om även den kommunistiska staten det, eller????

  Nå, hur det gick med godheten i den kommunistiska staten har ju utvecklingen visat. Många lik blev det på den vägen.
  Nordkorea är visst inte riktigt klara ännu.

  Vissa experiment har alltså givit sådana biverkningar att de inte på något sätt manar till efterföljd.

  En federation har per definition ett antal gemensamma funktioner.Försvar. Polis, Ekonomisystem.
  Men först måste väl ändå frågan ställas till alla berörda – är en federation det vi vill ha? Efter ett klargörande av förutsebara fördela och nackdelar och när svaret sedan har avgetts så fattar man beslut hur man skall gå vidare.
  Med berörda så avser jag inte de i respektive land som anser sig som landets valda ombud. Jag menar faktiskt beslutande folkomröstning.

  Ekonomifrågan kan ju få fungera som åskådningsexempel. Hur i Herrans namn menar man sig kunna ha en gemensam valuta där alla har ansvar för helheten, när man inte ens har ett gemensamt skattesystem? Varför skall jag betala 50% marginalskatt när en rumän kanske klarar sig med 30%? Hur kan det då komma sig att en rumänsk rom då kan få sjukvård i Sverige utan att visa upp papper på att räkningen skall skickas till Rumänien?
  Jo då. Jag vet att de skall ha det pappret när de kommer hit. Men vem avvisar dem vid gränsen om de inte har det? Särskilt som vi åtminstone tidigare var befriade från gränskontroll.

  Alldeles oberoende av den tänkta konstruktionens skönhet är det nog hög tid att slänga i ankaret och se till att få redan beslutade åtgärder på plats och väl fungerande. Därefter kan vi ta en ny diskussion om värdet av att gå vidare.

  Gillad av 4 personer

  • gmiksche skriver:

   Slänga ankaret, ja. Men ankaret måste få fäste för att fungera. Den bottenlösa dyn som EU-konstruktionen utgör ger inget fäste. Så det är bara att driva med strömningarna och veta varifrån vinden blåser. Det blåser kallt ifrån sjön…

   Gillad av 2 personer

 15. arne skriver:

  Tillåter mig att ta mer plats, ursäkta. Detta är ett mycket viktigt inlägg och vad man kan ana sig till i medierna, aktuellt. Ännu en gång verkar det finnas långtgående planer som inte debatterats och förankrats bland Europas befolkningar, utan istället bara hos en litet etablissemang (låt oss sluta skriva elit). Kristers och Lennarts inlägg ovan är exempel på satelliter till denna elit, jag antar detta för att båda ger uttryck för att de besitter kunskap om hir saker och ting egentligen hänger ihop utan att redogöra för detta för oss andra med konkreta exempel, så inte ens nu, efter Brexit, ser man sig tvungen att förklara för populasen varför konstruktionen är god och önskvärd. Detta kommer så klart att leda till att populasen växer ytterligare och den enda möjligheten för att bygga vidare på EU blir att MINSKA demokratin, inte öka den.

  Det enda exempel som behövs är massinvandringen och i synnerhet den från muslimska regioner. EU har inte ens förmått att identifiera det hot mot dess existens denna invandring är, och än mindre göra något åt det. En titt på kartan borde räcka, ett litet medelhav och en gräns mot ett allt mer islamiserat Turkiet är vad man ser, och enorma fattiga och kaotiska länder söder och öster om medelhavet. Är det inte ganska uppenbart att det borde vara EUs huvudsyfte att försvara denna gräns för att bevara sin särart och kultur? Istället har vi fått globaliseringens ideer och multikulturalism och islamisering som lett til IS och det första fröet till EUs sammanbrott.

  Gillad av 6 personer

  • Olof B skriver:

   Vi skall varken kalla dem elit eller etablissemang, utan benämna dem vid dess rätta namn; Parasiter. Väldigt framgångsrika parasiter dessutom.

   Gillad av 1 person

 16. Gösta Johnsson skriver:

  Nej till ett federalt EU och absolut nej till en förbundsstat som skulle utarma vår egen nation totalt – ekonomiskt, kulturellt och våra traditioner.
  Åter till nationalstaternas suveränitet över sina territorium. Återta beslutsrätten i de flesta frågor som nu flyttats över till EU,s olika organ och juridiska instanser.
  Euron är ett misslyckande och en EU-finansiell överhöghet vore illa för vårt land. Vi betalar redan nu alldeles för stor avgift-just nu netto cirka 20 miljarder/år ( nettot var cirka 26 miljarder för några år sedan).
  Den överdimensionerade byråkratin med skyhöga löner och förmåner är förödande. Bara det famösa förfarandet att en gång/månad med ett 20-tal långtradare förflytta delar av byråkratin mellan Bryssel och Strassbourg talar sitt tydliga språk om sakernas eländiga (miljö)tillstånd. Lägg därtill de 1000-tals flygresor /vecka till från Bryssel från Sverige och övriga stater , ”utanför” bil och tågavstånd från Bryssel , så inser man vilken negativ miljöpåverkan projektet har även ur dessa synpunkter.
  Det demokratiska underskottet är påtagligt. Legitimiteten bland medborgarna/folket är uselt för att inte säga nästan obefintligt ( inte minst i Sverige) – utom bland inblandade politiker och de som sitter på olika stolar i kolossens korridorer. Ett parlament utan ansikten för gemene man.
  Att samla ett Europeiskt folk med de språkliga och kulturella skillnader och olika traditioner som existerar under en ”regering och ett parlament” är dömt att misslyckas under överskådlig tid.

  Nej till EU men ja till bilaterala överenskommelser i frågor som är gränsöverskridande till sin natur; bland annat brottsbekämpning, terroristbekämpning och miljöfrågor.

  Gillad av 6 personer

 17. Lars Hallén skriver:

  Liksom Lennart Göransson instämmer jag i Thelins synpunkter. Inte minst vad gäller marknadsförings- och konkurrensfrågor har EU-rätten bidragit till effektivare näringsliv och högre välstånd, något som Fölster också påpekar i sin SvD-artikel. Men Storbritannien hade troligen gjort större nytta inom EU för att driva på en fortsatt utveckling åt det hållet än utanför som ett exempel på institutionell konkurrens. Det verkar osäkert hur framgångsrikt landet kan bli i det avseendet.

  Men kanske blir Förenade kungariket ändå kvar inom EU om landet omvandlas till en federation och om exemplet på det enda tidigare utträdet följs, det vill säga när Grönland sedan det beviljats självstyre inom Danmark utträde ur EU (vilket för övrigt reducerade EU:s territorium med hälften). Om England och London beviljas självstyre på samma sätt som Skottland, Wales och Nordirland kan England och Wales bli Förenade kungarikets motsvarighet till Grönland och lämna EU medan London, Skottland och Nordirland kvarstår inom EU liksom Danmark gjorde när Grönland utträdde men ändå förblev en del av Danmark.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Så enkelt är det faktiskt inte. Skottland kan inte kvarstå inom EU eftersom Skottland inte är medlem i EU. Om Skottland vill bli medlem i EU måste skottarna först lämna Storbritannien och sedan ansöka om medlemskap. Om det är det majoriteten av landets befolkning önskar den dag frågan ställer sig. För att tas upp i EU behövs enhällighet bland medlemsstaterna. Dessutom kommer Skottland inte kunna åberopa de undantag Storbritannien har idag. *Vidare måste Skottland övergå till Euron som valuta. Skottland har värdefulla fiskerättigheter. De kommer man få släppa, se exemplet med Island som av den anledningen valde att stå utanför EU. Om Skottland väljer att lämna Storbritannien kommer det att krävas en fördelning av hemgiften. Inte det enklaste problemet, eftersom den brittiska statsskulden hör dit. The Royal Bank of Scotland räddades 2008 från konkurs av den brittiska staten, som idag äger över 80 % av aktierna. O s v, o s v. Det finns hållhakar och lejongropar här och var för det skotska lejonet.

   Gillad av 1 person

   • Lars Hallén skriver:

    Enkelt är det verkligen inte, men en lösning där England och Wales utträder ur EU men kvarstår inom Förenade kungariket skulle ändå vara enklare än en skotsk självständighetsförklaring och efterföljande inträdesförhandlingar med EU då förstås frågor som de brittiska undantagen, valutan, fisket osv skulle aktualiseras.

    I stället skulle ett kvarstående inom EU inom ramen för Förenade kungariket för Skottlands, Nordirlands, Londons och Gibraltars del innebära att gällande villkor beträffande relationen mellan EU och Förenade kungariket inte skulle behöva ändras med undantag av sådant som är knutet till storleken på ekonomin och befolkningen. Exempelvis skulle bidraget till EU liksom antalet brittiska representanter i Europaparlamentet minskas eftersom två tredjedelar av britterna, dvs England (utom London) och Wales skulle stå utanför EU.

    Skottland skulle inte förklara sig självständigt, något som många EU-regeringar hyser motvilja mot med tanke på separatistiska ambitioner inom sina egna länder. Skottlands försteminister Nicola Sturgeon har av den anledningen hittills rönt motgångar vid samtal i Bryssel med representanter för andra EU-länder, men hennes samtal med Gibraltars chefsminister Fabian Picardo visar att hon inte är främmande för en lösning där vissa delar av Förenade kungariket tillåts lämna EU och andra delar kvarstår, dvs Grönlandsmodellen.

    Gilla

 18. tirutaa skriver:

  ”We decide on something, leave it lying around and wait and see what happens. If no one kicks up a fuss, because most people don’t understand what has been decided, we continue step by step until there is no turning back.” – Jean-Claude Juncker,

  Nej, Krister Thelin, jag kan inte se att man med Junckers mentalitet kan skapa en tillitsfull förbundsstat.

  Med erfarenhet av det senaste årtiondets diskussionsklimat i Sverige, har jag heller inget förtroende för de inhemska politikernas eller massmediernas vilja eller förmåga att informera ingående och på ett korrekt sätt om vad som sker i Bryssel. Redovisa för vad som ligger bakom diverse förslag, vad som hemlighålls. Ta bara den mörkläggning som gällt frihandelsavtalet TTIT, så mycket hemlighetsmakeri som det inneburit.

  Så vad mig gäller har tjänstemännen i Bryssel förbrukat det förtroendekapital som funnits vad dem beträffar. Och som medlem av fungerande nordiska demokratier, fanns det från början stort förtroendekapital, då när vi gick med. Okunniga som vi var om andra mentaliteter. Men Bryssel har självt sett till att erodera detta kapital. Jag vore dum om jag nu trodde på att något sådant plötsligt skulle existera, bevisen står för motsatsen. Så jag ansluter mig till den populasen som kommer att streta emot med alla krafter för vilken utvidgning av EU-maskineriet det än må vara.

  Att skydda yttergränser genom Schengen hade man ju kunnat göra, men när Italien skötte om sitt eget skydd i Medelhavet, blev det attackerat och revs ner av EU/Cecilia Malmström(?). För så dumt fick man ju inte bete sig. Och vad gott ledde det till? Det var EU som skapade denna starka pull-faktor som fick strömmar av människor riskera sina liv på oroliga hav. Människor ska hjälpas där de är, i sin närmaste bekanta miljö, då når man mångfalt flera. Men det är som om denna kunskap inte får existera i vårt självgoda land.

  Enorma ångbåtar är svårare att navigera, de mindre kan ändra kurs mycket snabbare. Och i vår snabbföränderliga värld är det klokt att hålla sig till mindre enheter.

  Gillad av 2 personer

 19. hemmnet2014 skriver:

  Nej Thelin – låt oss aldrig (?) överväga EU omvandling till en förbundsstat. Gång efter annan ser jag en utveckling mot en övervärdering av kartor före verkligheten. En övervärdering av centralisering före decentralisering. Teoretiska modeller framför redan fungerande system.

  Jag kan iofs tänka mig att det finns en teoretisk beslutsnivå som är ultimat effektiv, men jag tror inte den hittas med enbart traditionellt ekonomiska ingångsvärden. Att automatiskt tro att den nivån är på Europafederal nivå är något naiv och historieförnekande.

  Använd ordet ”centralstyrning” och du får genast andra associationer än de Thelin redogjorde för… Det är inte helt ovanligt i historien att stater och andra stora organisationer har gått omkull pga stelhet och elefantiasis. Och teknokratiska ‘ingenjörer’ har alltid (!) överskattat sina förmågor att tämja verkligheten.

  Vi kan även föra in Engellau:s favoritmodell ”det välfärdsindustriella komplexet” och studera EU:s utveckling utifrån det perspektivet. Då skulle EU- kolossen kunna förklaras som en organism med ett eget liv och med egna mål, som ofta står i motsats till mer allmänt mänskliga mål. Det ligger nära till hands att tro att brexitröstarna upplevt EU mer så…

  Lösningar som växer fram gradvis är ofta effektiva och lättare att justera än totalomvandlingar och revolutioner. Jo det låter som självklarheter och tråkigt osexigt, men inte desto mindre…

  Jag är mot den nationella utvecklingen i Sverige där den kommunala självbestämmanderätten kringskärs av staten. Redan i Sverige brister respekten för subsidiaritetsprincipen och de högre perspektiven kör över de lägre.

  Om teknokrater hade varit allvisa. Om systemet hade varit transparent och demokratiskt. Om systemet inte riskerat att bli självstyrande. Då hade jag nog kunnat förorda en förbundsstat….och fred på jorden….

  Gillad av 2 personer

 20. Tahmas Nuri skriver:

  Gapet mellan makthavare och folket håller på att bli en avgrund.

  Uffe Hansen på Samtiden beskriver det väldigt väl.
  ”Klyftan mellan folket och makthavarna växer och kan endast jämföras med den alienation som inträffade bakom järnridån i det forna Sovjetunionen.

  Vidare
  ”Det är en erbarmlig syn att skåda hur vårt lands nuvarande ledning åker ett expresståg förbi svenska folket som står förgrymmade och häpna på perongen”

  Snart går det upp för fler och fler att Den Stora Lögnen är sann och att vi lever i den verkligheten.

  Gillad av 2 personer

 21. Hedvig skriver:

  EU lider av ett stort demokratiunderskott, transparens/offentlighetsprincip saknas. Om jag som svensk medborgare ska överlåta mer makt åt EU, vill jag noga veta hur alternativen ser ut, men det har jag hittills inte fått.
  När jag röstade ja till EU år 1994 fick jag inte veta hur avtalet mellan Sverige och EU egentligen såg ut.
  När jag röstade nej till svensk eurovaluta, undanhölls jag den information som artikelförfattaren nu ger mig.
  När Sverige undertecknade Lissabonfördraget, fick vi svenska medborgare inte veta något väsentligt om vad det innehöll. Jag (som inte är jurist) sökte kunskap överallt, men hittade aldrig svar på mina frågor.
  Till slut sökte jag mig till studieförbund, men hittade inte en enda studiecirkel om Lissabonfördraget. Fick intrycket att våra styrande politiker ville hålla medborgarna i okunnighet.
  Vi svenskar fick i slutändan inte ens ha en rådgivande folkomröstning om vilket alternativ vi ville ha.
  Jag vill inte att EU och hela deras tjänstemannakår ska ges en enda millimeter makt mer än den de redan har. Glöm inte att korruptionen är omfattande. Lobbygrupperna är otaliga och många av dem också ofattbart rika.
  Jag vill se ett starkt slimmat EU, som informerar alla EU-medborgarna om vilka beslut de tänker fatta. Jag vill också kunna ta del av alla beslutsunderlag.

  Gillad av 1 person

 22. Axel Sjöstedt skriver:

  De fyra friheterna, (personer, kapital, varor och tjänster), skulle ligga som ett fundament för EU för att skapa ett statförbund på sikt, men tyvärr är det bara tre friheter som återstår och som man värnar till döds.
  Den viktigaste, den fri rörligheten, är redan satt på undantag.
  De övriga friheterna drivs av nationalstaternas ”what´s in it for me”.
  Men betänk; det är den fria rörligheten som skapar allt – kapital, varor och tjänster.

  Gilla

  • Erling skriver:

   @Hedvig
   Tack för den artikeln, en befriande motvikt till vissa andra!
   För mig är EU ett kvalificerat bedrägeri där ett stort antal involverade garanteras mer eller mindre ekonomiskt oberoende för livstid genom att vi ”faktaresistenta” tvingas betala!
   (ett uppseendeväckande arrogant ordval!)

   Gillad av 1 person

 23. Ipse Cogita! skriver:

  När en man som Krister Thelin talar vill det till att lyssna och läsa noggrannt. Resonemanget i artikeln är intressant. Men, förutsättningen för att det skall fungera är trots allt att det hela leds av människor med fingerspitzengefühl. Det har visat sig att dessa inte finns. Som det är just nu när britterna lämnar, så visar sig dagens ledare inom EU vara en skara lallande fånar. Hämndlystna sådana.

  I teorin är tanken god. Det hela stupar på att det finns människor inblandade, vars ambition inte är Europas väl. När makten blir ett självändamål så knakar det omedelbart i fogarna.

  Dagens första kommentar av KIM säger det mesta.

  Bara tanken på att en Merkel, Hollande, Löfven skulle ingå i toppskiktet i ett annorlunda EU skickar rysningar längs min ryggrad.

  Thelin skriver: ”Ett federalt EU med klara konstitutionella avgränsningar på vissa begränsade områden är inget att frukta, tvärtom säkrar det trygghet på alla nivåer.” Så skulle det kunna vara. Problemet då, nu och framöver är att klåfingrigheten hos maktens folk är för stor. De kan inte hålla fingrarna från vare sig gurkor eller jordgubbar. De. Kan. Inte. Låta. Bli. Att. Lägga. Sig. I. Skitsaker.

  Gillad av 2 personer

 24. Hovs--hallar skriver:

  För mig, som ”okunnig snustuggande lantis” i en liten håla i norra Skåne, är det mycket enkelt:

  Ju längre bort besluten som berör mig fattas — desto MINDRE inflytande har jag!

  EU, precis som kommunismen, kan låta förföriskt bra i teorin men är en katastrof i verkligheten.

  Varför talar sådana som artikelförf. väl om EU? Jo, därför att de tror sig ha personlig vinning av EU. Ju mer byråkrati, desto fler möjligheter att kapa åt sig en lukrativ position som medlem av denna byråkrati. Det fungerar som en ny variant av Engellaus självgenererande ”välfärdsindustriella komplex”.

  Till sist: Varför föll Sovjetimperiet sönder, och varför föll statsbildningen Jugoslavien sönder i inbördeskrig? Verkligheten fungerar tyvärr inte enligt EU-fanatikernas fantasier.

  Gilla

 25. bittergubben skriver:

  EU är ett projekt av, med, och för den politiska klassen. Jag kan inte se hur EU i det avseendet skulle kunna reformeras; den politiska klassen har makten över EU och kommer inte frivilligt att släppa makten ifrån sig. Med en god konstitution skulle jag inte motsätta mig vare sig en europeisk republik eller en världsregering, men säger kategoriskt nej till EU – ett extra lager byråkrati, som vare sig fattar bra beslut eller fattar dem i rimlig tid, och där de ”checks and balances” som finns på EU:s makt främst är till för att säkerställa att de olika nationernas politiska klasser får sin andel av härligheten.

  Gillad av 1 person

 26. Sture skriver:

  Som motvikt till vad Krister Thelins inlägg idag skulle jag vilja lyfta fram vad Lars Bern (som under många år haft täta kontakter med ‘eliten’) skrivit och fortsätter skriva på sin sajt om den Nya Värlsordningen (= ett nytt Sovjetunionen fast nu i global skala): https://anthropocene.live. Här hittar man en mycket mera klarsynt analys av hur EU-eliten, som styrs av den globala bankmaffian i Federal Reserve och Bank of England kommer att ta ifrån hela världens folk deras frihet. Fördelen med hans analys jämfört med Krister Thelins är att han inte drunknar i juridiska formaliteter, som ändå inte kommer att ha någon betydelse när det kommer till maktfrågor. Jag kan också lyfta fram arkitekten Peter Krabbes analys på sajten: https://peterkrabbe.wordpress.com
  Även här en mycket mera klarsynt analys än Krister Thelins. Läs dessa sajter. De kompletterar på ett utmärkt sätt ‘Det goda samhället’.

  Gillad av 1 person

 27. Willy Lindqvist skriver:

  Märker att de som önskar att Sverige lämnar Europeiska Unionen inte hänvisar till hur bra det var i Sverige före inträdet. Tror Krister Thelin har rätt i att svenskar vet för lite om vad Unionen bidragit med i våra liv.
  Vi tar det för givet och tror att fördelarna stannar kvar även när vi lämnat. Men det gör de inte. Svenska medier har varit dåliga med att skildra fördelarna och koncentrerat sig på konflikterna.
  Ett litet, litet aktuellt exempel: Från nästa år har EU-byråkraterna ordnat så att det inte blir dyrare att använda mobilen och Internet i Europa än hemma. Precis som i USA blir priset detsamma oberoende i vilken stat vi befinner oss i.
  Det finns många fler exempel som sammanlagt innebär stora förbättringar i våra liv. Någon borde ge sig tid att plocka fram dem. De som ser allt i svart har rätt i en sak: Det finns en oerhörd utvecklingspotential i Europeiska Unionen.

  Gilla

  • hemmnet2014 skriver:

   EU har definitivt skapats mha goda föresatser och ideer. EU har enligt de flesta bedömmare (inkl mig själv) varit en kugge i allmänt välståndsskapande. MEN alla anspråk på makt SKALL bemötas med misstänksamhet och försiktighet ! Och EU:s ”track record” när det gäller att bemöta verkliga kriser lämnar mkt att önska…

   Gilla

  • Erling skriver:

   Du kan väl konkretisera och specificera allt fantastiskt EU gjort för medelsvensson!
   Så kan vi bedöma om det är värt 20 miljarder årligen!

   Gillad av 1 person

   • Hortensia skriver:

    Håller verkligen med, Erling, det vore fantastiskt att få ta del av sådana solskenshistorier!

    Den bistra sanningen är nog ändå, att oerhörda mängder svenska skattepengar har slukats av det tungrodda EU-projektet och den blygsamma ”återbäringen” har knappast kommit Medelsvensson till godo.

    Gilla

   • Hortensia skriver:

    Glömde bifoga länken: http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/

    Läs, räkna och begrunda vad dessa miljarder kunde göra för bättre nytta, om de spenderats i Sverige istället för på EU:s vanvettiga byråkrati, diverse meningslösa ”projekt” och snedvridna konkurrens, som resulterat i ett oändligt antal onödiga transporter kors och tvärs till men för miljön och skattebetalarnas plånböcker.

    Hur mycket välfärd, bostäder och skattelättnader hade vi inte kunnat åtnjuta, om vi hade sluppit punga ut med den ohemula medlemsavgiften och dessutom hade sluppit hålla gränserna vidöppna och agera socialkontor för hela Europa – och halva Afrika och Mellanöstern?

    Gillad av 1 person

  • Erling skriver:

   @Willy,

   du får gärna ge ”många fler exempel som sammanlagt innebär stora förbättringar i våra liv”.

   Så ska jag nogsamt överväga om jag ser att det väger upp försämringar och kostnaden på nästan 20 miljarder årligen!

   Gilla

 28. Magnus F skriver:

  Minns 70-talets kommunismvurm, minns löntagarfonder, minns Palme. Hur nära var Sverige att bli ett nytt DDR. Törs man verkligen ge svenska politiker all makt. EU kan kanske innebära ett visst skydd mot alltför tokiga idéer. Har en mycket kluven inställning till EU men fruktar en ny Reinfeldt mer.

  Gilla

 29. Fredrik Östman skriver:

  Genom att resonera i abstrakta och idealiserade termer med skiftande och oklar innebörd försummar skribenten tyvärr möjligheten att fylla sitt inlägg men något som helst slags sakligt innehåll. Det kan därmed inte kommenteras meningsfullt annat än på denna metanivå.

  Gillad av 2 personer

 30. ruben skriver:

  Det var förmodligen massinvandringen, som var huvudorsaken till brexit?
  http://www.friatider.se/cameron-massinvandring-orsakade-brexit
  Nu verkar hårdare planer smidas, men jag vet inte hur sant det kan vara?
  http://www.friatider.se/efter-brexit-nu-vill-eu-bygga-superstat
  Om UK nu skall straffas av EU för att statuera exempel för folkets oförskämda fräckhet att önska utträde, så verkar det att urarta till något ytterligare?

  Gillad av 1 person

 31. phnordin skriver:

  Krister Thelins analys är utmärkt och bör vara en grund för vidare europasamarbete. Vi har redan glömt hur mycket skapandet av en gemensam marknad bidragit till vårt välstånd. Det finns bara en väg framåt för européerna för att hävda sig i benhård konkurrens och det är ett vidare samarbete: Per aspera ad astra.

  Gilla

  • gmiksche skriver:

   Per aspera ad limbum, snarare. Samma eller betydligt större välståndsökning har skett i Australien, Singapore, Malaysia, Kina, Korea m fl. Jag har för mig att de står utanför den gemensamma marknaden. Skenheliga skenargument kan vi klara oss utan.

   Gilla

   • Gösta Johnsson skriver:

    Håller helt med dig GMIKSCHE, Hortensia m.fl. tvivlare och sanningssökare.

    De som hävdar att vi tjänat på EU bör komma med fakta och bevis – inte tro och gissningar. Bara de cirka 400 miljarder vi under 20 års tid betalat in netto till EU-byråkratin at sprätta ut i huvudsak till de södra medelhavsländernas urusla ekonomier borde mana till eftertanke. Har vi tjänat och i så fall på vilket sätt-konkret. OBS jag talar om Sveriges nettobidrag! Därutöver bekostar vi vår egen kader av tjänstemän och Eu-politiker inkl. deras omfattande resande och övriga excesser på plats i Bryssel och Strassbourg m.fl platser.!

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.