Vad ska man tro?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sverige har nyligen haft en debatt om huruvida media mörkar eller vinklar nyheter och information kring migranter och migrantsituationen. Ulf och Lena Adelsohn hävdade i tidning och radio att sådant vilseledande förekommer. En del journalister instämde, men de flesta journalister gjorde förtrytsamt gällande att minsann inte!

När ordkriget var som intensivast presenterade Stiftelsen Den Nya Välfärden, där jag är ordförande, en Demoskop-undersökning som visade att den andel av svenska folket som anser att invandringen är för stor hade gått upp från 58 procent förra året till 70 procent i år.

Presentationen gick till på två sätt: dels skrev Thomas Gür och jag en gemensam artikel på den här sajten den 25 mars, dels skickade Stiftelsen Den Nya Välfärden ut ett pressmeddelande till praktiskt taget alla mediaredaktioner i landet.

Det hela var spännande. Oavsett vad man själv har för uppfattning är en ökning från 58 till 70 procent rätt sensationell om än begriplig med tanke på höstens migrantkaos. En mycket stor majoritet av svenska folket tycker alltså att invandringen är för stor. Det måste vara en nyhet, tänkte jag. Nu skulle det visa sig om media var intresserade av denna nyhet eller om de hellre ville negligera den. Nu var det upp till bevis!

I dagarna har det gått ett par veckor och saken kan mätas och utvärderas. Så här gick det:

Opinionsundersökningen omnämndes i en (1) tidning, Nya Wermlands-Tidningen.

En första bedömning är förstås att media uppenbarligen inte var intresserade av nyheten. Går det att få svartare på vitt än så här? Media drar sig för att tala om för medborgarna att 70 procent av folket vill begränsa volymerna.

Sedan började jag tänka. Jag har uppriktigt sagt svårt att riktigt ta in att svenska media över lag skulle vara så bigotta. Kan det finnas någon annan förklaring?

Kan redaktionerna ha ansett att undersökningen på något vis var oseriös? Det har jag svårt att tro. Demoskop är ett ansett undersökningsföretag och det var Demoskop som stod för hela undersökningen och allt rapportskrivande.

Var det eventuellt ett misstag av oss att skicka ut pressmeddelandet på långfredagen? Det kanske inte finns några redaktioner som har öppet då? Men grejorna ligger väl kvar i inkorgen? Och eftersom det inte händer något på långfredagen kan man tänka sig att det kunde vara en ganska bra dag att leverera en spännande nyhet.

Sedan hör det till saken att opinionsundersökningsföretaget Novus bara en vecka tidigare hade presenterat resultatet av en likartad fråga, nämligen om folk stödde regeringens ”skärpta” flyktingpolitik, och fått ett likartat resultat, 69 procent. Trodde media att vår Demoskop-undersökning var samma sak?

Jag vet inte. Det finns, som alltid, anledning att fundera.