Gästskribent Lennart Göranson: Civis

logo­DGSNu börjar locken lyftas på många håll. Allt fler kritiserar etablerade föreställningar utan att hejdas av rädsla för brännmärkning, eller åtminstone med förhoppningen att de som stämplar seriösa debattörer som ”rasist” eller ”fascist” åtminstone får mothugg. Kritiken kan riktas mot så kallad progressiv pedagogik i skolan eller mångfaldsindoktrinering (aktuella exempel Entreprenöriellt lärande rent flum respektive Vem granskar mångfaldsytligheten?), kulturrelativism, identitetspolitik, kontraproduktiva biståndssatsningar, journalistisk manipulering, Sveriges roll som ”moralisk stormakt” och mycket annat. På asylpolitikens område förefaller pendeln ha svängt så radikalt att det som nyss inte fick uttalas redan har blivit majoritetspolitik.

Det kan vara så att vi befinner oss i en gynnsam situation för omprövning och nytänkande. Men det är inte, med Strindbergs ord, tillräckligt att riva för att få luft och ljus. Inte heller kan vi, som i Monopolspelet, gå tillbaka till ”Gå” utan att passera fängelset. I stället är det viktigt att fylla det tomrum som uppstår när kvasten har gått med nya berättelser, nya visioner som kan leda vidare.

Ett sätt kan vara att blåsa nytt liv i medborgarbegreppet. Många säger gärna ”jag är svensk”, betydligt ovanligare är preciseringen ”jag är svensk medborgare”. Det är inte så märkligt med tanke på att medborgarskapet har blivit tämligen urvattnat. Skillnaden mellan att vara medborgare och att vara skriven i Sverige med permanent uppehållstillstånd är inte bråddjup. Processen för att bli medborgare, för den som inte är född till det, är ganska odramatisk. Och i det allmänna medvetandet har inte medborgarskapet någon stark roll när det gäller innebörden av att vara svensk. Många reagerar intuitivt mot att media kallar svenska medborgare med utländska rötter för ”svensk”. Föreställningar om jus sanguinis, blodets rätt, sitter fortfarande djupt i den svenska kulturen. Om man jämför med exempelvis Frankrike har begreppet citoyen en helt annan laddning än det svenska medborgarbegreppet, och det beror inte bara på det historiska arvet från 1789 års revolution.

Inte bara begreppet, utan även ordet medborgare, har en svag lyskraft. På svenska ger det andra ledet, borgare, associationer som det engelska citizen eller det franska citoyen inte belastas av. För att ge medborgarbegreppet en höjd status skulle det därför behövas ett nytt ord. Citizen eller citoyen låter sig svårligen stöpas om till ett svenskt lånord som fungerar. Däremot skulle latinets civis kunna tas in utan modifiering. Visserligen kan ”svensk civis” låta ovant i början, som alla nya ord. Men det låter sig lika lätt förenas med svenskt språkbruk som exempelvis ”cirkus” eller ”dagis”.

Hur blir man då svensk civis? Enligt den praxis som gäller i många jämförbara länder bör grundprincipen vara att man föds inom det svenska territoriet. Alltså en tillämpning av jus soli. Det kan finnas gränsproblem att fundera vidare på, till exempel hur man behandlar barn till svenska civis som föds utanför det svenska territoriet eller hur man ser på barn till tillfälliga besökare som föds i Sverige.

I andra hand kan man få status som svensk civis genom ett ansökningsförfarande. Det finns mycket inspiration att hämta från andra länder när det gäller kriterier för att bevilja civis och för förfarande och ceremonier när en person upptas i den svenska civisgemenskapen. Kriterierna kan handla om straffrihet, vandel, försörjningsförmåga och språkkunskaper, som några exempel. I Frankrike krävs, för att bli citoyen, därutöver att man har uppnått rösträttsåldern (18 år) och att man vid ett personligt samtal har kunnat visa att man har kunskap om medborgarnas rättigheter och skyldigheter samt om Republikens grundläggande värderingar. Sedan får man underteckna ett dokument som preciserar vad man har att rätta sig efter som medborgare.

Genom att höja statusen för civisskapet skapar vi en tydlighet när det gäller å ena sidan dem som beviljats asyl, som normalt måste antas vilja återvända till sitt hemland så snart den fara som ligger till grund för asylen har upphört, och civis, som alla förväntas ingå i den svenska samhällsgemenskapen med samma skyldigheter och rättigheter. Givetvis bör det vara möjligt för den som beviljats asyl, och som inte vill återvända utan i stället göra Sverige till sitt nya hemland, att ansöka om att bli svensk civis. En naturlig följd av en tydligare åtskillnad mellan asylstatus och civisstatus är att man kan utforma regler om skyldigheter och rättigheter på ett sätt som är bättre anpassat till situationen och de olika behoven.

För alla som är svensk civis, oavsett om man är född i Sverige eller har beviljats civisskap senare, gäller samma rättigheter och skyldigheter, utan hänsyn till hudfärg, ursprung, kön, sexuell läggning, religion eller andra ovidkommande egenskaper. Det är kanske den viktigaste konsekvensen av att ge civisskapet en ny och stark laddning. Det innebär alltså en total nolltolerans för särbehandling av så kallade identiteter, vare sig denna är negativ eller positiv, från statens sida. Om individer drabbas av negativ särbehandling från enskilda på grund av förment tillhörighet till en viss grupp så är det särbehandlingen i sig som ska angripas från det allmännas sida. Åtskillnad mellan svenska civis ska alltså inte förstärkas genom kompenserande åtgärder som riktas till vissa grupper.

Att lagstiftaren skulle införa ett civisskap enligt den här modellen är naturligtvis en from men fullkomligt orealistisk förhoppning. Så varför ödsla kraft på att skriva, varför uppta läsarens tid i onödan? Det handlar naturligtvis i första hand en intellektuell övning, ett sätt att tydliggöra ett annat sätt att se på frågan vad det är att vara svensk, att se på de olika förutsättningarna för dem som befinner sig i Sverige, och inte minst hur vi ska se på förhållandet mellan individ och identitet. Om något ska förändras måste det först ske inuti våra huvuden, långt innan frågan når Riksdagen.

Lennart Göranson är pensionär som tidigare främst arbetat med konkurrenspolitik bland annat vid Statens pris- och kartellnämnd och Konkurrensverket i olika befattningar, senast som ställföreträdande generaldirektör. Han har också varit Director for Competition vid EFTA Surveillance Authority i Bryssel och Head of Competition Policy Outreach vid OECD i Paris. Parallellt med jobb vid statliga myndigheter har han haft uppdrag som sekreterare och skrivande expert för en hel del SOU-utredningar. Skriver nu i bland annat tidningen Rivieranytt och är ledamot i Marknadsdomstolen.

27 reaktioner på ”Gästskribent Lennart Göranson: Civis

 1. Martin skriver:

  Vad vinner jag som svensk på det här? Det verkar bara vara ett trick för att nedvärdera min status och min rätt till mitt land? Det här är inte USA där det var förhållandevis lätt att utrota urinvånarna och sedan etablera ett medborgarbegrepp baserat på att fördela det man stulit. Sverige är svenskarnas sedan hedenhös?
  Utrota oss svenskar först. Etablera ett medborgarskapsbegrepp sen. Bland alla de utomuropeer som då dominerar sverige. Vilket ju naturligtvis är omöjligt. De har behårda och uråldriga kulturer som näppeligen kommer böja sig för ett påspacklat medborgarbegrep. Vilket ju avslöjar att det här förslaget bara är ytterligare ett angrepp på oss svenskar. Bara ytterligare ett sätt att försvaga OSS. Men lämna våra nya landsmän med deras kraftfulla kulturer i orubbat bo.

  Gillad av 1 person

 2. arne f jaderfa skriver:

  Jag håller inte alls med om detta tankeexperiment och tror att författaren inte inser vad timmen är slagen. System och kontroller är aldrig perfekta så även om vi säger vi stänger gränsen idag så har vi redan så många från den muslimska och andra liknande primitiva kulturer inom landets gränser att det är systemförstörande. Hela vårt trygga jämlika samhälle håller på att falla sönder (exempel: trots alla skriverier och separat bubbelpool för män och antar jag extra bevakning så skriver SvD idag att ett antal flickor igen antastades av en grupp muslimer på Eriksdalsbadet).

  Det är en barnslig utopi att tro att muslimer och andra från denna region på något sätt kommer att anamma grundvärderingarna i det tidigare svenska samhället. Sådana värderingar kan man påföra folk från en styrkeposition, likt USA, det är inte möjligt att göra detta längre i Sverige. Det är för sent. De toleranta kan inte hantera de intoleranta med toleranta medel.

  Den enda möjliga vägen för att rädda Sverige förutom att stänga gränsen (även då kommer det att slinka in många) det är att förhindra att alla dessa människor som kommit som ännu inte har medborgarskap, tillsammans med deras barn, från att någonsin få medborgarskap. Får de det så är Sverige förlorat och inte bara gemensamma badhus blir ett minne blott.

  Jag kommer i den situationen om jag inte kan emigrera att söka mig till det parti som skyddar mig och de mina bäst. Ett annat sätt är att se till att man är rik, som Patrik skriver, förr hade några få alla pengar, vi är på väg dit igen, fördelen med det är att man då naturligt håller sig, precis som på 1700-talet, borta från slöddret.

  Sverige var bra en gång, jag är glad att inte tillhöra de 87% som är ansvariga för att så inte är fallet längre.

  Gillad av 1 person

  • Winette Söderkvist skriver:

   ARNE F. J.: Jag delar i stort sett dina tankar. En nyckelmening i din kommentar är ”De toleranta kan inte hantera de intoleranta med toleranta medel”. Det är PRECIS DETTA DET HANDLAR OM! Och att våra styrande inte förstår det är minst sagt tragiskt. Jag har också länge undrat om vi har en speciellt ”velig” variant av demokrati, eftersom våra styrande inte ens ”styr” genom att ta till ”kraftfulla metoder” för att värna våra svenska värderingar etc.. Och att man inte ens verkar ha förstått konsekvenserna av denna ”velighet” (som kommer att drabba oss i decennier framöver).
   WinSo

   Gilla

 3. Hortensia skriver:

  Att enbart civiliserade individer ges tillfälle att vistas fritt i vårt svenska civilsamhälle är, enligt min mening, en förutsättning för att Sverige ska vara attraktivt att leva i – med eller utan medborgarskap eller ”civis”.

  Helt horribelt att svenska myndigheter (enligt dagens morgonnyheter i P1) premierar skolkande, stenkastande tonårspyromaner på allra minsta sätt. Ouppfostrade vandaler är inte någon annans ansvar än föräldrarnas. Dags att dra åt tumskruvarna på ”folk” som reproducerar sig ohämmat och deras respektlösa avkomma.

  Betydligt vettigare att låsa in de värdelösa föräldrarna tillsammans med sina värstingyngel så att räddningstjänsten hålls skadeslös, än att anpassa sig efter dem, kan jag tycka.

  Gilla

 4. Arne Weinz skriver:

  Intressanta reflektioner. Med ”svensk” kan inte menas annat än svensk medboragare, alla andra definitioner är sedan länge irrelevanta.

  Det är sant att vänsteretablissemanget inte längre med självklar rätt kan kasta ur sig invektiv som ”rasist”, ”fascist” mm. En behövlig tillnyktring i debatten.
  Det fanns en tid på 1970- och början av 80-talet när vänsterfeministerna utan att blygas kallade vilka män som helst för ”mansgrisar”, som en slags självpåtagen rättighet. Samma fenomen, alla män var by definition ”skyldiga”. Ingen kunde tänka sig begreppet ”kvinnogris”, trots att det skulle varit passande på en del av de feministiska debatörerna, särskilt i DN. Tiderna förändras, men inte medievänstern. Ännu.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Irrelevanta för vem? Är inte svensk en identitet? Och delas inte medborgarskap ut av politikerna? Menar du då att politikerna har rätt att bestämma människors identitet? Är inte det fascism? Totalitärt? Hur långt vill du att politikernas makt skall sträcka sig?

   Alltså, vår identiet tillhör oss själva. Det enda jag vill veta av de politiker och journalister som försöker ersätta vår identiet med byråkratiska konstruktioner såsom medborgarskap är den unkna stank de lämnar efter sig efter att de defenestrerats.

   Gilla

  • Ivar Leek skriver:

   Jodå Arne det finns säkert flera miljoner individer i Sverige som tillhör folkgruppen svenskar och känner sej som etniska svenskar för vilka medborgarskapet är en självklarhet enligt födelseboken-jag är en av dessa och det känns inte irrelevant på något sätt.

   Gilla

   • Arne Weinz skriver:

    Såklart men det utesluter inte den vidare definitionen. I Mälardalen har 25-30% av befolkningen rötter som invandrare eller barn till invandrare. Det känns exkluderande och felaktigt att påstå att de inte är svenskar. Även om de inte äter knäckebröd med Kalles. Är kronprinsessan svensk? Hon har i stort sett noll svenskt blod iaf. Enligt min åsikt och definition är Victoria svensk även om hennes mor är invandrare.

    Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Orden har i alla tider haft makt över tanken. Det är svårt att förstå varför just ordet medborgare inte betyder något särskilt i Sverige. Sannolikt är det som skribenten antyder att socialismen har solkat ordet borgare så mycket att orden medborgare åkt med av bara farten. Socialdemokratin tog över kungamaktens autokrati i Sverige lika effektiv som kristendomen assimilerade Asatrons traditioner och helger.

  Emellertid det är svårt att introducera nya ord för sådant som man vill ändra på. Det går ett slag sen är man tillbaka vid Gå igen. Under 70-talet gjorde men städerskor till lokalvårdare och idag gör man fascister och nazister av alla som man inte gillar eller har en annan uppfattning om livet och tillvaron. Men inget av detta hjälper i längden och skapar bara osäkerhet i mellantiden. Vad som är viktigt i Sverige är att höja individens status visavi staten och göra klart för alla att samhället är något annat än staten och något som är mycket viktigare.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Nej. Jag är själv andra eller tredje rangens medborgare och vet precis varför. Det föreföll radikalerna gammalmodigt att tillerkänna människor i utlandet rättigheter som förmenas andra inrikes. Som vanligt utgick man ifrån att det man inte själv förstod var irrationellt, en genuint irrationell attityd. När dessutom utlandssvenskarna tenderade att rösta borgerligt var saken klar. Intresse och missförstånd understödde varandra. Betänk att enligt socialdemokratisk uppfattning SAP oavsett valresultat representerar folkets vilja och eventuell opposition ondsinta folkfientliga egenintressen. Och fisliberalerna var förstås med på noterna.

   Gilla

 6. Jans skriver:

  Andra skribenten här på kort tid som tror att lanserandet av nya begrepp löser problem. Glöm det! Det finns ingen magi i ord. Språket anpassar sig till människorna så det som människorna vill uttrycka kan uttryckas.

  Processen sker naturligt och fungerar bäst ju mindre eliten försöker blanda sig i och pressa på nya begrepp uppifrån. Jämför gärna med hen-debaclet där eliten lyckades införa ett idiotiskt pronomen som redan från början hade tvetydig och dessutom politisk innebörd. Ett ord som sedan dess förpestar texter författade av mindre drivna pennor så de blir nästintill oläsliga.

  Att däremot uppgradera medborgarskapet är något jag stödjer och kalla oss då för sjutton svenska medborgare och inget annat. Den postmoderna ordproduktionen måste upphöra. Vi behöver inte fler ord vi behöver fler människor som kan tänka och uttrycka sig.

  Gillad av 4 people

 7. Ådärkomdenja skriver:

  Tycker det räcker med TUT och PUT, inkl kvotflyktingar på hittillsvarande nivå, max 2000 ‘riktiga’ flyktingar per år. Aldrig medborgarskap. Med ett undantag, behåll möjligheten för kärleksinvandrade, som liksom idag kan ansöka efter fem års legal vistelse i landet. Plus, inför ett nytt begrepp, hedersmedborgare. Särskilt bemärkta utlänningar – med en önskan att bli medborgare – som presterat ”stordåd” gynnsamma för landet och svenskheten. En stordådskommission tillsätts, politiker bannlysta, för att hantera området och ta beslut. Det lär inte komma att handla om särskilt många, men en sådan person som Tino Sanandaji skulle kunna utgöra en modellvariant. Särskilt bemärkta svenskar förbehålles kungamedaljen, tyvärr nyligen kraftigt devalverad, genom den absurda utdelningen av 12:e graden till landsförrädaren och hybriden Fredrik Reinfeldt. Verkar som vår monark, invandrarättade Cal 16:e Gusfat, börjat flippa ut eller iaf haft en dag i ett PK-förvirrat töcken.

  Gillad av 1 person

 8. Conrad Lauritsen skriver:

  Idag får jag med Görans inlägg bekräftat att jag är en ”profet”. Verkligheten ger förnuftet rätt och fler ”vågar” uttrycka sin mening i strid med de senare årens PK. I natt googlade jag på ”Wiehe Syrien” efter att först frågat mig själv varför inte Wiehe sjunger frihetssånger för det Syriska folket. Jag fick flera träffar på vänsterartiklar i anslutning till demonstrationer på Medborgarplatsen i början på september 2013. Då hade kriget och ”slakten” pågått och diskussionen gällde om man skulle ge USA sitt stöd för ett militärt ingripande. Vänstern var splittrad (Wiehe mfl talade om USA som imperialister). Nu har vi facit efter ytterligare ett par år och diktatorn har i stället fått hjälp av Putin. Verkligheten finns är och nu!

  Gilla

 9. Sixten Johansson skriver:

  1. Vi kan bidra till att göra svenskan rikare och spänstigare.
  Vissa språk är mer demokratiska än andra, skiktar inte användarna lika tydligt efter utbildning och klass och de inomspråkliga resurserna kan nyttjas i stället för lånord. ”Svensk medborgare” heter på finska Ruotsin kansa(+)lainen = Sveriges folk+”are”(produktiv grupptillhörighetsändelse). Svenskans skelett är ganska förbenat, det är svårt att skapa ett ord som ”folkmedlem” eller att med en ändelse uttrycka ”upptas i Sveriges folk”. Men spännande saker händer överallt i världen tack vare sociala media. Folk skriver som aldrig förr, de talade språken brottas med de stelnade skriftspråken och nya kreativa lösningar prövas. I svenska alternativmedia syns en ny språkglädje och förståelse för svenskans värde.

  2. Dubbelt medborgarskap bör avskaffas.
  Min hustru och mina barn har dubbelt medborgarskap och för nordiska medborgare är det här inget problem, men numera delar jag Merit Wagers ståndpunkt om detta. Medborgarskapet måste ses som en lojalitetsförklaring och vara förenat med klart uttryckta rättigheter och skyldigheter.

  3. Nya ceremonier behövs och vi måste börja inse deras värde.
  Länge har allt ceremoniel setts som pinsamt och onödigt, ska helst stökas över fortast möjligt. Men många skapar numera egna ritualer. Begravningar, bröllop och dop blir ofta väldigt påkostade. Om man kunde minska prålet och se mer till djupet skulle man börja inse vårt behov av övergångsriter och andra symbolhandlingar. Nya stilsäkra ceremonimästare skulle gott kunna ersätta många av dagens oinspirerande präster och leda ekumeniska eller icke-religiösa förrättningar.

  4. Känslan för det nationella behöver inte bli yverboret fosterländsk.
  Det kan räcka med att börja inse att den utbildning, samhällsställning, välfärd och rikedom som kommit oss till del inte i så hög grad som vi gärna inbillar oss är vår egen personliga förtjänst, utan ett resultat av föräldragenerationernas och alla samtida samhällsmedlemmars arbetsinsatser.

  5. Vi måste lära oss själva och andra mer om hur mycket de ”mjuka” och osynliga faktorerna väger: identitet, lojalitet, känslor, tro, psykologi, sociokultur osv.

  Avslutningsvis en iakttagelse: Till följd av vreden och frustrationen verkar många av oss män som skriver i alternativmedia ha lärt oss att i positiv mening resonera mer ”feminint” (väga in emotionella faktorer och personliga ställningstaganden mer i logiken) och kvinnorna har börjat resonera mer ”maskulint” (och betonar alltså även hjärna och ryggrad). Tecken på ett stort språng i utvecklingen?

  Gilla

 10. Rickard skriver:

  Även begreppet ”svensk” har blivit urvattnat och betyder numera bara att man för tillfället har en adress inom Sveriges gränser. För egen del ser jag mig därför som västerlänning, inte svensk.

  Gilla

  • Janne skriver:

   Absolut, en svensk kan betyda vad som helst. T.ex ”nyanlända svenskar” är de som nyligen fått upehållstillstånd och Åsa Romson ser alla som åker tunnelbana som svenskar.

   Gilla

  • Jans skriver:

   Återta det!

   Jag är så långt ifrån rasist man kan komma men tänker aldrig skämmas över Sverige eller svensk kultur. Att ord inte har en exakt matematisk definition och därför en aning suddiga gränser är helt naturligt. Inte konstigare än att gränsen mellan rött och orange i regnbågen inte är definitiv. Börja använda ordet svensk igen! Provocera lite! För det mesta ger situationen vad man menar. Och kommer random postmodernist och säger ”definiera svensk” så säg ”nej”. Be istället personen fråga vad det var hon inte förstod i det sagda.

   Gilla

 11. Astor skriver:

  Alla tidigare lättvindligt utdelade medborgarskap är ett stort problem. Antingen kan dessa återkallas eller så får de omvandlas till ett medborgarskap med lägre ”status”. Det är t.ex. absurt att Sverige ska bistå med diverse hjälp vid problem för nyblivna svenska medborgare som återvänt för permanenta eller längre vistelser utomlands. Det bör krävas minst 10 års vistelse samt att man är ostraffad och kan försörja sig själv för att få ett fullvärdigt medborgarskap. Självklart skall man kunna svenska och klara av ett samhällsorienterande prov). Ett fullvärdigt medborgarskap ska krävas för full tillgång till välfärdsstjänster och bidrag samt för att kunna rösta (oavsett om det är kommunalt eller riksdagsval). Allt detta är fullt rimligt och jag vet flera som t.o.m. tror att det är ungefär så idag.

  Gilla

 12. Per-Olof Persson skriver:

  Att vara svensk är en subjektiv värdering. Det är endast individen som kan värdera någonting. Individen är svensk när individen anser sig vara svensk. För att vara svensk måste individen ha någonting gemensamt med andra svenska individer (exempelvis ha samma kultur).

  Det lär ta minst tre generationer innan en utländska individer anser sig vara svenskar. Men då måste dessa individer assimileras in i den svenska kulturen. Exempelvis skåningarna ansåg sig vara svenskar efter tre generationer men detta krävde en hård assimileringsprocess ifrån statens sida.

  Däremot kommer samhället att splittras om det kommer att bestå av flera etniska minoriteter och dessa samhällen kan drabbas våldsamheter. Exempelvis i USA är brottsligheten hög och i det Osmanska riket hölls landet ihop av militären. Utan assimilering blir Sverige en misslyckad stat.

  Gilla

  • Ivar Leek skriver:

   Mycket bra formulerat Per-Olof, om du frågar de 100-tusentals arbetskraftsinvandrare och flyktingar som bott i Sverige 40-50 år och är svenska medborgare sedan länge om de känner sej som svenskar blir svaret säkert ”-nej-jag är ju – …….”, ( finländare, italienare, norrman, dansk, ungrare, est, lett, litauer etc.), dock tror jag att många, kanske majoriteten av deras barn anser sej som svenskar och är assimilerade i det svenska sättet att leva, vår kultur.,

   Gillad av 1 person

  • Winette Söderkvist skriver:

   MARIA: tack för lästipset! Och jag kan verkligen rekommendera Claes G. Ryns minst sagt genomgripande genomgång av konsekvenserna för vårt land av ”Sveriges kulturradikala experiment”.!!
   WinSo

   Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Tack, Maria, för länken – ja, den texten MÅSTE alla läsa och försöka sprida! Statsvetarprofessorn har ur utlandssvenskens perspektiv skrivit en mycket utförlig, lite gammaldags sirligt formulerad analys av den härskande regimen, samhällsklimatet och dagens Sverige. Resultatet är så bitande vasst och träffsäkert att läsningen blir en ren njutning. För mig och många andra återstår egentligen bara att triumferande och ilsket peka på texten och utbrista: ”Ja, det här är ju precis vad jag själv har försökt skriva – fast kortare!”

   Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   Jag har läst Clas G Ryns artikel, och den gör mig riktigt ledsen. Min uppfattning är att Sverige befinner sig i en kritisk situation, men att vi är på väg att få en öppnare diskussion som ifrågasätter mycket som har gått snett, och annat som har dragits ut ”in extremis” även om den första ansatsen kan ha varit motiverad. Vi behöver motbilder, tankar som leder framåt. Men inte Clas G Ryns ansats.

   Jag ser på nätet att Ryn är tre år yngre än jag, men när jag läser artikeln får jag intrycket att han är minst 60 år äldre. Det handlar inte bara om språket, det handlar också om det totala främlingsskapet inför det som har hänt i vårt land sedan 1955. Att leva i och förstå det som har hänt under den här tiden handlar inte om att gilla det. Man kan vara utomordentligt kritisk mot mycket av det senaste halvseklets utveckling, men för att kunna formulera en relevant kritik måste man förstå vad som har hänt. Det kräver ansträngning, intellektuell möda.

   Ryns svårigheter delar han med en del andra utlandssvenskar, att älska sitt land som det var när man lämnade det men en brist på förståelse för vad som – på gott eller ont – har hänt efter det. Och samtidigt har jag sett många utlandssvenskar som inte heller har förmått förstå den utveckling som har skett i det nya hemlandet, och i stället dröjer sig kvar vid en idealiserad bild av det som en gång var. Jag anklagar verkligen inte alla utlandssvenskar för att ha hamnat i den låsningen – jag tror mig ha förstått att många som kommenterar på den här bloggen hör till den kategorin – och jag friskriver inte heller mig själv efter flera perioder utomlands. Men jag vill ändå påstå att den här reaktionen finns, hos en del människor, och att Ryn förefaller höra till den gruppen.

   Den här tråden handlar egentligen inte om artikeln i Heimdal, så jag ska inte gå in i någon detaljerad kritik. Om jag ska försöka lyfta fram en motbild till Ryns inställning så är det att konservatism ger trygghet och bevarar det vi har uppnått. Radikalism (eller om man så vill liberalism eller modernism) leder framåt – ibland till avgrundens kant och utför, ibland uppför berget till nya höjder. Vi behöver båda, just nu kanske med ett större inslag av konservatism än tidigare. Men inte av Ryns aningslösa modell. För att komma vidare krävs mer ansträngning än så.

   Detta som svar också till dem som uttryckt sin uppskattning av Ryns artikel och i en anda att vi behöver lyfta på locket på båda sidor av mittfåran.

   Gilla

 13. Sixten Johansson skriver:

  Personligen vill jag se ”svensk” och ”svenskhet” som öppna kategorier, som kan omfatta alla som är värdiga att upptas i gemenskapen – oavsett härkomst. Det handlar om assimilation och solidaritet med en tillräckligt stor del av befolkningen och acceptans av tillräckligt många av de uttalade och outtalade sociokulturella banden, utan att man behöver förneka sin egen bakgrund och andra fasetter av sin personliga identitet. Jag anser att mänsklighetens två största gissel är diktatorisk religionsutövning och dyrkan av arvet – av det genetiska lika väl som av gods och guld.

  Den styrande svenska översittarklassen har länge lidit av en inbilsk och farlig självgodhet och tabuerad nedlåtenhet mot andra folk och nationer. Hos dissidenterna är självgodheten i hög grad borta. Med en ödmjukare inställning kan vi därför möta alla folk på samma plan. I en nätdiskussion om positiv patriotism skrev jag (i april 2015) att vi kanske hade mest att lära av de andra nordiska länderna och i synnerhet av Norge. Signaturen Paldens skrev ett svar som jag varmt anbefaller för läsning och begrundan:

  Det dere må lære er at Sverige er et av stedene i verdenshistorien som har nådd sivilisasjonens absolutte høydepunkt.
  Og det har dere gjort på grunn av at dere er slik dere er.
  Pga deres kultur, samfunnsskikk, egenart, egenskap osv.
  Sverige ble ikke slik det ble uavhengig av folkene som har bodd der. Tvert imot.
  En annen befolkning, et annet Sverige.
  Og for en historie dette landet har.
  Hvis ikke dere skal ha en positiv form for patriotisme så bør ingen ha det.
  Det er bare en form for hjernevask av selvbildet som evt hindrer dere fra det.
  Norge studerte Sverige fra 50-tallet og oppover for å lære. Nå studeres Sverige i hele Europa for å avskrekkes.
  Det trenger å kaste av dere det åk som har ridd dere i de siste 20 år og finne tilbake til en samfunnsform som gjorde dere til det mest vellykkede landet på kloden.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.