En fast idé

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Människan skapar förståelse med hjälp av idéer som pusslas ihop till en bild som vi känner igen och tycker oss begripa. Dessa idéer – eller tankefigurer, memer, uppfattningar eller vad man vill kalla dem – sönderfaller i två typer: formbara idéer och fasta idéer.

De formbara idéerna är sådant som den gängse debatten gäller och som så kallade opinionsbildare och politiker pratar om, till exempel om Nobelhuset på Blasieholmen bör byggas eller inte, om Margot Wallström gjorde något skumt när hon fick en lägenhet av fackförbundet Kommunal. Jag kallar dem formbara eftersom de knådas av samtal och skriverier och inte funnit någon slutgiltig form så länge detta masserande pågår.

De fasta idéerna är sådana som inte anses behöva – eller ens böra – diskuteras eftersom de på något sätt är fastgjutna i den oföränderliga tillvaron, till exempel att jorden är rund och rasismen avskyvärd. De fasta idéerna ändras visserligen över tiden, men så långsamt att man knappt upptäcker det. Vid ett tillfälle finns Gud, vid ett senare tillfälle finns han inte. Poängen är att samtiden vid båda tillfällena är lika säker på sin sak.

Den 15 februari hittar jag en fin, fast idé, alltså ett koncept som är så självklart att det inte behöver motiveras, i Dagens Nyheters huvudledare. Tidningen skriver så här apropå trakasserier mot och till och med mord på kristna på landets asylboenden:

Så kommer rapporter om ytterligare ett drama med dödlig utgång på ett flyktingboende, denna gång utanför Söderhamn.

Vi vet ännu för lite om vad som hänt. Men klart är att trångboddhet, ovisshet om framtiden och traumatiska minnen skapar starka spänningar. Det är förmodligen omöjligt att skapa ett samhälle, och ett flyktingmottagande, där vi är garderade mot liknande tragedier. Det enda vi kan göra är att försöka.

Att trångboddhet, ovisshet om framtiden och traumatiska minnen skapar starka spänningar är en sanning som är så välförankrad i samtidens självförståelse att det skulle uppfattas som stötande om någon hade en annan uppfattning. Ungefär lika populärt som att på 1500-talet undra över Guds existens.

Men lik förbannat undrar jag. Varför skulle det vara självklart att människor som just lyckats komma i skydd undan krig, umbäranden och vedermödor och, föralldel, tillfälligt måste tränga ihop sig lite, varför är det självklart att sådana människor måste gruffa med och till och med misshandla, hata och mörda varandra? Jag kan liksom inte få in i min hjärna att de inbördes konflikterna är nyligen räddade flyktingars naturtillstånd.

Jag undrar hur det sett ut vid andra flyktingkriser. Jag kommer på två stycken – dels de vietnamesiska båtflyktingarna i slutet av 1970-talet, dels de judar som vid andra världskrigets slut slapp ut ur förvisning och koncentrationsläger – och ber min gode vän herr Google om kunskap, råd och anvisningar i mitt bryderi.

När det gäller båtflyktingarna skickar herr Google mig vidare till en annan bekant som heter Wikipedia. Denne har att berätta att dessa omkring två miljoner vietnameserna reste till läger i exempelvis Hong Kong, Indonesien och Malaysia, där de vistades under långa perioder innan de kunde resa för asyl i exempelvis USA.

Ett flyktingläger i Malaysia var Bidong Island. Det var dimensionerat för 4 500 flyktingar, men det kom 40 000. Här kan man snacka om trångboddhet. Jag citerar från Wikipedia:

Flyktingarna fick knö in sig i nödtorftigt hopsnickrade hus som tillverkades av trä från deras strandade båtar, plastskynken, konservburkar och korrugerad plåt. Latrinerna var otillräckliga, regnen sköljde floder av avfallsvatten genom lägret. Vattnet ransonerades till fyra liter per person och dag… Men flyktingarna var väl organiserade och många småföretag och ett effektivt system för distribution av vatten och livsmedel etablerades. Hjälporganisationer som den malaysiska Röda Halvmånen… och många NGOs hjälpte flyktingarna.

Kanske ägnade sig vietnameserna också åt att mörda varandra, men det verkar inte så. Den här YouTube-filmen visar på åtminstone till synes välordnade förhållanden med skolor och allt.

Feldafing i närheten av München var ett av USA administrerat läger för judiska överlevande från olika koncentrationsläger efter andra världskriget. Jag citerar från The United States Holocaust Memorial Museum:

Skolliv och religiöst liv blomstrade i Feldafing. Utöver Feldafings sekulära grundskolor och gymnasier grundade lägrets religiösa samfund flera skolor… Lägrets omfattande bibliotek hade en anmärkningsvärd samling av religiösa böcker… Icke-religiös utbildning stod öppen för vuxna vid en kvällsskola samt en yrkesskola och en sjukvårdsskola… Flera tidningar publicerades i Feldafing till exempel Det Fria Ordet och Det Judiska Ordet… Teaterensambler roade de lägerboende. Flyktingarna organiserade också en orkester.

Anser du fortfarande, liksom Dagens Nyheter, att det är självklart att hat och bråk uppstår när folk flytt från umbärande och bor trångt? Låt oss ta en allvarlig funderare på vad som skiljer de svenska asylboendena från Bidong Island och Feldafing.

48 reaktioner på ”En fast idé

 1. 77711n skriver:

  Finns ingen annan förklaring än dessa folks och vår egen förmåga att organisera oss och skapa fungerande system för att överleva till skillnad mot dessa människor från dysfunktionella samhällen och kulturer. Det är inte för inte som deras samhällen kollapsat, tyvärr för de sin ödeläggelse och destruktiva läggning vidare till Europa

  Gillad av 3 personer

  • Simon skriver:

   Jag håller inte alls med dig.
   Konflikter och tankemönster man tar med sig hemifrån lär förvisso spela en viss roll i sammanhanget. Jag är dock övertygad om att den främsta orsaken är det fullständigt passiviserande mottagandet som asklsökande får i Sverige. Inte ”här har du fred och en spade – sätt igång och gräv och fixa dig ett fungerande liv”, vilket lär ha varit ungefär den verklighet som mötte både vietnameserna och judarna i exemplet.

   Istället blir det ”oj oj oj stackars flykting, så hemskt du måste haft det. Vi är goda och snälla och hjälper dig, stackars hjälplösa varelse med allt. Du får inte göra någonting under tiden medan vi prövar dina skäl och orsaker och håller dig med mat, kläder och boende. Men om det är riktigt synd om dig och du klagar riktigt högt kan du få lite fler förmåner – men då måste du visa hur förfärligt dåligt du mår så att vi kan få känna oss ännu mer godhjärtade när vi hjälper just dig lite extra.”

   Med de incitamenten är det inte konstigt att man får folk att sitta på sina gumpar och inte göra mycket mer än att fundera på allt hemskt de varit med om och hur hjälplösa de är. Jag har svårt att tro att någon folkgrupp skulle svarat så särskilt annorlunda.

   Gilla

   • arne f jaderfa skriver:

    Allt handlar om Sverige eller hur? Ännu ett exempel på att alla är svenskar, egentligen.
    Res lite i mellanöstern och afrika och återkom med en uppdaterad syn. Det är så dumt men det är så demokrati fungerar, när man raserat utbildningssystemet så är det debatt på denna nivå man får.

    Jag kan ge dig ett exempel på folkgrupper som agerat annorlunda, kineser, japaner och asiater i allmänhet, svenskar som de en gång var, vita amerikaner, det finns många..

    Vissa kulturer är, helt enkelt, sämre.

    Gillad av 1 person

 2. Gunnar skriver:

  Jag kommer ihag 15 manader da jag delade ett rum med ett tiotal andra utan att vi en enda gang for i luven pa varandra.(Vi hade ju ocksa vapen och skulle enkelt kunna ha skjutit pa varandra). Skulle tro att vi under detta ar var mer ”trangbodda” an manga flyktingar ar idag. En del asylboenden och ungdomshem verkar ha egna rum for sina klienter.
  Jag tror darfor inte sarskilt mycket pa att det endast ar trangboddhet som ar orsaken till de overgrepp vi ser. Staten borde statura exempel och skicka tillbaka dem som inte skoter sig. Skulle tro att det skulle fa en snabb effekt, men graterskorna skulle antagligen lyckas forhindra det. Det ar dock mer synd om dem som blir halvt eller helt ihjalslagna.

  Gillad av 3 personer

  • Göran skriver:

   Jag har inget minne av konflikter när jag gjorde lumpen. Dessutom hade vi mindre fickpengar än vad flyktingarna har. Vi hade inga gratis inträden till simhallar eller liknande och inte heller gratis busskort och långt ifrån den mat som flyktingarna bjuds på. En TV skramlade vi till och likaså till en radio. Vi lade även några slantar på några spel.

   Gillad av 1 person

 3. djkmmo skriver:

  De uppenbara skillnaderna var väl bl.a. att:

  * förhållandena i BI/F var oerhört mycket svårare än i något svensk flyktingboende under modern tid
  * att osäkerheten om framtiden var större i iaf BI
  * att de traumatiska minnena torde vara betydligt mycket värre bland invånarna i BI/F
  * att BI/F befolkades av en annan typ av människor, något som också indikeras av att det i regel har gått bra för dem även efter de lämnat lägren, med högre självförsörjningsgrad och lägre brottsfrekvens än befolkningen i genomsnitt.

  Men då punkt fyra är axiomatiskt falsk (alla människor är ju likadana och påverkas endast av miljömässiga faktorer) så bör vi anstränga oss för att återskapa samma förhållanden, ja helst ännu värre förhållanden, som i BI/F. Då kommer alla oroligheter på boendena att försvinna som genom ett trollslag och när de väl lämnat lägren så kommer huvuddelen att komma ut på arbetsmarknaden på väldigt kort tid.

  Ovanstående kan innehålla spår av ironi…

  Gillad av 3 personer

 4. Erik skriver:

  Ja, vad skall man säga?

  Det finns ju anledningar till att de länder man lämnar (för att bosätta sig hos den vite anständige mannen) är dysfunktionella och på något vis är det väl kopplat till hur folk uppför sig till vardags, deras kultur helt enkelt, innebärande att även de som kommer till oss rimligtvis utgör en delmängd av dessa dysfunktionella element i kulturen och att de bär det med sig. Det är knappast några tabula rasa som kastar passet och förtjust välkomnas i Sverige.

  När jag är på dåligt humör brukar jag kalla dem rovdjurskulturer. Det är inget vackert ord men har ändå sin mening i sammanhanget. Det är kulturer där överlevnad är starkt kopplad till att kunna ta för sig och våldet ständigt ligger på lur. Institutionerna är svaga och militär och säkerhetsstyrkor är vardag och nödvändiga. En stark ledare – så länge den överlever – håller stenkoll på alla stridande etniciteter och religiösa grupper och den dag han är borta dansar de tidigare tillbakahållna rovdjuren och kaoset är där.

  Och sedan dansar en del vidare till Sverige och de är naturligtvis präglade på ett vis som kanske inte är helt kompatibelt med vår vardag.

  Vi har redan nu tagit på oss så mycket så det är tveksamt om samhällsutvecklingen längre är möjlig att reversera. Förutom ID-kontroller så har inget hänt i åtstramningsväg, vi har serverats varmluft i oanad mängd men oerhört lite av praktik. Ygeman skall avvisa 80 000 (haha, lycka till när inget land vill ha dem), Morgan skall ta krafttag och alla nu tänkta regler är helt avsiktligt TILLFÄLLIGA! Vilken våt dröm, tänk att få återgå till MP:s och Reinfeldts invandringspolitik om tre år.

  Det kommer att gå åt h-e för Sverige.

  Gillad av 5 personer

 5. jaxel skriver:

  Detta är också något som förundrat mig. Här kommer alltså människor på flykt undan förföljelse och ber oss (svenska folket) om stora uppoffringar för deras skull. Sedan hinner, åtminstone vissa, av dessa flyktingar inte mer än sätta fötterna på svenska mark förrän de på flyktingboendet börjar trakassera andra för att de har fel religion eller för att de tillhör sexuella minoriteter etc.

  Jag kan inte begripa varför det inte är nolltolerans mot sådant. Det är något sjukt i att man ens skall behöva diskutera separata asylboenden för kristna.

  Även när de blivit mer etablerade och bor normalt fortsätter detta. Jag tänker exempelvis på trakasserierna av judar i Malmö.

  Även trakasserier av svenskar förekommer, men det får man inte prata om i det officiella samtalet.

  Låt mig bara ta ett exempel. Trakasserierna mot unga svenska kvinnor vid ungdomsfestivaler i huvudstaden är ju inget principiellt nytt i betydelsen att grupper med invandrarbakgrund trakasserar svenska ungdomar. Dels var det inte första gången sådana trakasserier av kvinnor skedde, dels har svenska pojkar varit utsatta sedan lång tid tillbaka. Det senare pratar man fortfarande inte om.

  Nedanstående är citat från en artikel i det norska journalistförbundets tidning. Notera speciellt det sista, nämligen att polisen var helt förberedd på vad som skulle komma. Se länk nedan.

  Polisen ‘Lars’ säger:

  ”– Dette er ikke et helt nytt fenomen, selv om det er framstilt slik. Første gang jeg så disse gjengene var under festivalen Ung08 i Stockholm, altså for 7-8 år siden. Da var problemet at man ranet i grupper, sier politiinspektøren.

  – Personranene var utelukkende rettet mot svenske eller lyse gutter og alle ranerne var innvandrergjenger. Det førte til at de svenske gutene knapt kunne være på festivalen. Gikk de inn på konserten, fikk de bank. Sto de utenfor, ble de ranet.”

  ”De siste par årene har seksuelle overgrep mot jenter preget festivalbildet”.

  ”– Koordineringssjefen sa under forberedelsene at det var blitt et stort problem. ”.

  http://journalisten.no/2016/01/overgrep-mot-unge-jenter-taust-i-dagens-nyheter

  Gillad av 4 personer

 6. arne f jaderfa skriver:

  Ja det som skiljer sig är självklart. Det ena lägret inhyste asiater, det andra araber och afrikaner. Kulturerna och möjligen även generna skiljer sig på ett avgörande sätt åt. Det är så enkelt, den underliggande logiken i den så kallade antirasismen är så urbota korkad, man har bytt ut en idioti, rasism i gammaldags mening där alla negrer dansade och var glada, mot en annan, där alla människor är exakt lika. Det är de uppenbarligen inte.

  Hade man teleporterat 8.6 miljoner araber till Tokyo och bytt ut samma antal japaner som varje dag använder tunnelbanan så hade vi antagligen sett en massaker med hundratusentals döda. Svenskar av idag är några av de dummaste människorna på planeten, man inser inte ens själv vem man är, att det svenska samhället för att fungera kräver disciplin och ordning och självkontroll, hur kan annars kvinnor gå hem ensamma, eller trafiken fungera? I många länder så gäller fortfarande starkaste vinner, eller största bilen väjer inte. Man använder tutan istället för bromsen.

  Det som jag verkligen tycker är intressant det är hur annars väl genomtänkte inlägg på denna blogg, eller hos Patrik själv, faller över irrationell känsloargumentation när man ”känner att man inte vill prisge sina barn till ett gäng rasistiska amatörer som SD” eller liknande. Precisionen i argumenten åker ut med badvattnet och man avslöjar att man tillhör de 87% vars fel det är att kvinnor inte längre är säkra, vårt välfärdsystem och faktiskt hela det svenska samhället är på god väg att falla i sönder med radikalisering både åt det vänstermuslimska och det högerextrema hållet. När inlägg någon gång rör vid SD eller inte, så hoppar pickupen ur spåret och man låter känslorna styra.

  Till de 87% vill jag säga, allt som sker är ert fel. Från att jag inte längre går på vårt lokala badhus till att jag måste lära mina barn på ett ganska explicit sätt vilka man kan lita på eller inte. Bolibompa kan tjäna detta syfte: se sådana kan ni inte lita på, nu i-n-d-o-k-t-r-i-n-e-r-a-r de er, håll för öronen och byt till play.

  Ni 87%, ni är inte ETT SPÅR bättre än Åsa Romson och hennes tårar. Ni målar också med giftfärg.

  Gillad av 11 personer

  • Anders skriver:

   Instämmer! De många som kommenterar på den här bloggen och som sannolikt röstat på Moderaterna har fått precis det de röstat för. Redan före valet 2006 var det uppenbart vad Reinfeldt ville åstadkomma. Han kom ju ur ungmoderaternas led, och de hade länge propagerat för helt öppna gränser, allt förstås i syfte att riva ned välfärdssamhället.

   Gillad av 2 personer

  • Ådärkomdenja skriver:

   Håller med, 87:orna har – genom sitt sömngångaraktiga beteende – absolut skuld. Den som röstar som en inlärd zombie, har sig själv att skylla.

   En snabbgenomgång av 87-familjen, via en 7Parti-analys, kan se ut så här:

   1. Värsta förövarna är moderaterna, genom att knapptryckarkommenderat stötta psykopaten Reinfeldt i hans diktatoriska ledarutövning. Det var smart av honom att kuppa begreppet arbetarparti, med ett nästan omärkligt ‘e’ insprängt i termen. Vad som följde var värre, hans Bilderbergs-inlärda faiblesse för mångkultur, också bottnat i hans valhänta ungdomspamflett ‘Det sovande folket’, ett fördömande av alla mer eller mindre passiviserade 87:or. Och, det värsta till sist, när ‘13%-arna’ (SD) visade att dom inte längre tillhörde ‘det sovande folket’, utan klev fram i riksdagen och ifrågasatte, då ballade psykopaten ur totalt, förklarade öppet krig mot landets enda opposition (idag ca två miljoner människor). Plus ett öppet, personligt HAT, som visades mot SD:s partiledare. I kombination gavs (mp) fribrev inom invandringsområdet, att riva landets gränser, via en ”blocköverskridande överenskommelse”, och följderna lever vi alla med sedan dess. Hatet mot (SD) och Åkesson resulterade i denna Reinfeldtska aktion, han dränkte landet med Mena-iter och afghaner, som ren vedergällning. Något humanistiskt inslag fanns aldrig – Reinfeldt är en totalt iskall person – bara en lämplig och användbar täckmantel och PK-floskel.

   2. Som nummer två på de anklagades bänk kommer socialdemokraterna (‘dumokraterna’). Som ärvde och svalde (m)/Reinfeldts katastrofpolitik, t o m gjorde den ännu värre, intill Sverige var överfullt. Tältläger planerades på allvar som interneringsalternativ, men slutligen föll poletten ner, ID-kontoller och diverse komplement i bidragsfloran sågs över, men som alltid i Sverige så skall det mesta ”beredas”, ”utredas”, och eventuell effektuering oftast ett halvår framåt i tiden.

   3. ”Folk”partiet (vilket totalt felaktigt namn, pendlande mellan 5-8% i valen) kommer sedan, nu som ”Liberalerna”. Utspelspartiet, med ‘öppet hjärta’, oftast företrädda av några extrema godhetsfruntimmer, två Cecilior och en Ohlsson. Plus Ullenhag, Sverige Baghdad Bob kallad, heller inte att förglömma. Liberalism av idag bör uttolkas som kulturmarxism. Från den evigt ordrike majoren i täten är inget gott att vänta, däremot en aldrig sinande ström av lagstiftningsförslag inom alla tänkbara områden, det är verklighetens ”liberaler”.

   4. Centerpartiet; det f d trygga bondeförbundet, med gödselkängorna stabilt placerade på fosterlandsjorden. Nu kapat, i en slags Reinfeldt-variant, av en övermogen fjortis vid namn Annie Lööf, en ologisk svärmare och ordbajsare. Omorienterade, nu ofta benämnda som Stureplanscentern, där Queer/HBTQ-‘rörelsen’ lyckats pressa in ett flertal Ståkkhålms-baserade virrhjärnor på toppositioner inom partiet. Idag ännu förfäktande mångkulturens förträfflighet, fyrtio miljoners befolkning är målet, gränsande till utopisk stroke. Utan ett uns av förklaring hur det skulle hanteras.

   5. Kd, kristdemokraterna, har sedan den putslustige allians-medbrottslingen Göran Hägglöf (ett Löf till!) klev av, iaf visat tecken till tillnyktring. Fällde DÖ, det skall dom ha ett erkännande för, trots att DÖ-agerandet pågår under annan täckmantel i riksdagen. Pyttepartiet som balanserar på slak lina, 4%-gränsen ständig huvudvärk.

   6-7. De återstående två partierna i sjuklövern, har något speciellt gemensamt. Båda är kommunistpartier i olika skepnader, grönmögel-varianten (MP) kroniskt fast i sin drömska fantasivärld, inget är fredat, allt till alla, kosta vad det kosta vill. Konsekvensanalys ett tabuiserat begrepp i detta parti. Kanske partiet skulle låta bokstäverna omidentifieras till MaktPartiet, deras köttgrytebeteende i (s)-koalitionen är anledning nog.

   (V) trodde sig smart skaka av Stalin-rocken, genom att stryka bokstäverna PK (!) ur sin partibeteckning. Dock, man vet vad att förvänta sig, från det alltid (s)-stöttande partiet, som aldrig kommer i maktposition/regering. Jag tror att (V) föredrar och trivs i den rollen, bekvämt och frispråkigt, alltid utan ansvar för genomförda politik.

   Gillad av 3 personer

 7. BjörnS skriver:

  När fasta idéer rämnar kallas det paradigmskifte – en världsbild som omprövas och ersätts med en ny paradigm. Jag tror vi är mitt uppe i ett sådant paradigmskifte när det gäller invandringen.

  Det är för övrigt intressant att DN anser det vara för tidigt att uttala sig om vad som hänt men samtidigt är säker på vad bidragande orsaker är. Dags för ett paradigmskifte på DN.

  Gillad av 1 person

 8. Lars Lind skriver:

  Skillnaden är att det inte är flyktingar i Sverige. I Sverige har vi människor som låtit lura sig av migreringssmugglare . Dessa samvetslösa skurkar agerar i samförstånd med politiker i Sverige som vill straffa medborgare som önskat sig att Sverige förblivit lite mer som förr.
  Naturligtvis finns uttalanden från Fridolin, Löfven mm översatta till arabiska ” vi behöver invandring ..etc.etc ” Arabiska män har sålt allt dom har och gett sig av…..Vi skall komma ihåg att människor även i Sverige ideligen låter lura av olika reklambudskap..se bara på SVT Plus -programmen…
  Lösningen är en massiv insats för att hjälpa de lurade att återvända , givetvis betalat av dom som lurat dom. Inte skattemedel. 7 klöveristerna måste betala .

  –I Bromölla skall ett centralt kontorshus göras om för 50 afghanska unga män. I kväll kl.19.00.(onsdag 24/2) kan den som vill gå till kommunhusets sessionssal och få höra floskler och trams från ”förövarna” i kommunen…-Man har f.ö. betalat ett gigantiskt överpris i hyra för lokalerna. Man betalar lika mycket i årshyra som hela huset kostade att köpa för något år seda–(efter att ha varit mycket svårsålt.)

  Gillad av 3 personer

 9. Anders skriver:

  Patriks beskrivning av de ”formbara” ideernas utveckling kan jag acceptera. Däremot inte att de ”fasta” ideerna – fundamenten för vår världsbild/förståelse av världen – skulle förändras omärkligt och långsamt. Tvärtom – de avgörande fundamenten förändras bara av helt omstörtande, revolutionerande händelser – när fakta visar att världsbilden baserad på myter rasar ihop. Men det går inte smärtfritt – och myterna lever bland de som vägrar att acceptera fakta. Schopenhauer postulerade att sanningen har tre faser – men det krävs fakta som – inte bara ruckar på världsbilden utan kvaddar den. Dilemmat med flykting/asylant-diskussionen är väl att tillräckliga fakta saknas (eller förtigs).

  Gillad av 2 personer

 10. Christer Carlstedt skriver:

  Jag skall tillåta mig att generalisera en aning.
  Dessutom tänker jag svära i kyrkan!

  Det finns en avgörande skillnad mellan Bidong Island, Feldafing och Sverige.
  På de två förstnämnda platserna vistades flyktingar i ordets rätta bemärkelse. Utblottade människor som flydde från säker utplåning.
  Det gör det inte i Sverige.

  Flykting kan man vara så länge man befinner sig på första säkra ort. Sedan blir man vid ytterligare förflyttning migrant.

  Det skulle förvåna mig om denna regering liksom även Reinfeldts båda inte hade den distinktionen klar för sig. Lik förtörnat har man konsekvent beskrivit de nykomna från avlägsna länder som flyktingar. Anledningen är ju inte så svår att räkna ut. Hade svenska folket fått klart för sig att det INTE var flyktinghjälp utan bara en ökning av folkmängden (till varje pris) som var den drivande idén hos våra folkvalda hade det nog aldrig blivit omval för Reinfeldt trots jobbskatteavdrag. Särskilt om man fått klart för sig att regeringarna satte hela svenska folket i skuld för att klara de ankommandes och deras avkommas uppehälle för överskådlig tid. Samt vilka belopp det innebär.

  De som nu kommit hit, har för dyra pengar tagit sig på, i vissa fall, både farlig och lång resa. De har alltså varit övertygade att slutresultatet skulle vara värt de uppenbara riskerna och kostnaden. Väl här får de reda på att de hamnar i en ny sorts interneringsläger i ett flertal år. Det finns ingenstans att bo på ett sätt de har förväntat sig och sett på internet. Det finns inga arbetstillfällen att tala om. Definitivt inga jobb där man kan tjäna ihop till bil och vad det nu var man har föreställt sig.
  Våra regeringar har alltså, genom obefintliga kontroller av vem som kommer och löften om finfina bidrag och förmåner inspirerat till en folkvandring som de inte hade någon förmåga att ta hand om.
  Att det då uppstår frustration på mottagningarna bland dem som kommer är väl inte direkt ägnat att förvåna. Inte heller blir det väl bättre av att de som kommer hit finner sig vara granne med dem som man med glatt mod och efter bästa förmåga tidigare försökt ta livet av.

  Dagens Nyheters slutsatser om orsaker till till hat och bråk kan vi nog lugnt lämna därhän. De har ju varit tämligen drivande i beskrivningen av personimporten som en landets välsignelse. Att de skulle vidgå att deras tidigare ställningstaganden inte skulle vara korrekta är förmodligen att begära på tok för mycket. Man försöker alltså krampaktigt hitta på ursäkter där verkligheten kan sopas under mattan och i stället skylla på kvasiorsaker.

  Gillad av 5 personer

  • Ådärkomdenja skriver:

   Det är märkligt att Reinfeldt/Borg kunde peka på ”fantastiska siffror, ”stark tillväxt” etc, och den bluffen gick hem. Borg närmast geniförklarad, inte bara i Sverige, även inom OECD och diverse andra institut.

   Det krävdes en skarpsint och högt utbildad utlänning, en inflyttad iranier vid namn Tino Sanandaji, som använt sig av offentligt material, med en komplettering, för att punktera ballongen, vilket skett relativt nyligen i tid.

   Då räknade denne Sanandaji fram nya siffror. Sveriges ”tillväxt”, under Reinfeldt/Borg-erans åtta år var i praktiken noll, för perioden i dess helhet, givetvis med smärre årsvariationer. Hur kom detta sig? Jo, Sanandaji uttryckte en nyhet (!), nämligen att BNP måste sättas i relation till antalet invånare, märkligt att detta inte ens påtalats i debatten tidigare. Och, alldeles speciellt nödvändigt, med en så hyperdramatisk befolkningsökning, som skett via herr Reinfeldts försorg. Den redovisningen hade inte gjorts tidigare, eller iaf helt förtigits av ansvariga inom regeringen, och dess berörda myndigheter. Klang- och jubelföreställningen fick sitt rätta eftermäle, bluff och båg. Och med den exempellösa invällning/befolkningsökning som skett, så rasade hårpisk-hjälten Borgs anseende och bravader ihop som ett korthus. Han avgick, förhopppningsvis ska(m)sen, om nu en moderat har den förmågan, det är tveksamt.

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Till Borgs försvar kan man anföra att den svenska delen av Sverige måste ha haft en bra utveckling av BNP per capita, eftersom den utländska delen hela tiden växte och spädde ut totalsumman. Och det är ju bara den svenska delen som räknas i nationalekonomiska termer, eller hur…? Resten är ju liksom ett annat konto, om man säger…? De syns ju knappt innanför tullarna och jobbar gör de inte heller…?

    Var det inte på det sättet Borg räknade fram sin framgång? I låtsaslandet Svennebanansverige?

    Skiten träffade inte fläkten förrän nu på nyårsafton. Innan dess ingick sådant inte i riskbedömningen, för att nu tala med Nassim Taleb. Det var en svart svan för Svenne Banan.

    Gilla

   • Erik skriver:

    BNP är ett sladdrigt begrepp.

    Varje trafikolycka och mordbrand höjer BNP och registreras med ett snävt synsätt som tillväxt.

    Men är det eftersträvansvärt?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Erik, man utgår ifrån att olyckor inte arrangeras avsiktligt, utan förekommer lika ofta överallt. Du ägnar dig åt pedanteri. Giordano Bruno är inte nådig!

    Gillad av 1 person

 11. Hortensia skriver:

  I Sverige frodas en fix ide (Eliasson, någon?), att det är mer synd om ”folk” som bär sig illa åt än om deras offer. Nu är det så dags att ställa krav på ”flyktingarna”. Det finns redan ”segregerade” asylboenden.

  Det är rent skamligt att det ska behövas – och att svenska skattebetalare ska tvingas betala för att få samhället söndertrasat av vettlöst hat mellan utlänningar.

  Gillad av 4 personer

 12. Trynbald skriver:

  Jag tror att vissa murvlar skulle kunna driva frågan om att jorden är platt. Att förklara deras totala förakt för verkligheten kan inte tolkas på ett annat sätt.

  Gillad av 6 personer

 13. J.G skriver:

  Det jag kommer att tänka på är att de i dina exempel rörde sig om riktiga flyktingar som flytt undan krigets fasor. Dessa personer hade till exempel inte tid att sälja sitt hus innan de flydde.

  Det andra jag tänker på är att de riktga flyktingarna som du beskriver var tacksamma över all hjälp de fick. Och gnällde inte över om maten inte passade. För vad gör väl det om man flytt ifrån fruktansvärda saker?

  Gillad av 1 person

 14. Yvonne Rosenthal skriver:

  Så bra att du tar upp detta ! Har starkt ifrågasatt det som nu också framförts av Helene Lööw – trångboddhet och svåra trauman i kombination med en lång väntan skulle vara orsaken till våld och också dödligt våld på svenska asylboenden. Mina föräldrars vänner utgjordes till stor del av judar som kommit till Sverige, under och efter andra världskrigets slut. Denna grupp var allt annat än heterogen även om den svenska omgivning kanske trodde så. I bästa fall så fördrog man varandra . Detta till trots , inte ett ljud om våld,våldtäkter och mord. Förekom inte. Israel 1948 – få i Sverige känner till att 100 000- tals judar fördrevs från arabländerna och flydde till Israel , dessa och de människor som överlevt förintelsen och ville till Israel, kunde få bo i tältläger under mycket primitiva förhållanden – dessvärre under lång tid. Vad med mord ? Några frågor: De som nu flytt hit- vill de alla verkligen till Sverige? Vidare: uppenbart är att fiender placeras ihop eller?

  Gillad av 2 personer

 15. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag tror det är mycket en attitydskillnad både hos dagens flyktingar och kanske också inom den svenska flyktingpolitiken. En av mina äldre tyska kollegor överlevde en ubåtssänkning och hamnade därefter i amerikansk fångenskap. Tiden utnyttjade de tyska officerarna till att organisera akademisk utbildning i bl a matematik och teoretisk fysik. De som råkade ha specialutbildning tog ansvar för lärarutbildning. Den amerikanska lägerorganisationen ställde enklare material som tavlor, kritor och anteckningspapper till förfogande. Jag vet inte i vilken utsträckning de svenska asylanterna använder väntetiden till studier och i vilken utsträckning som detta uppmuntras. Språkstudier och matematik kräver ju begränsade resurser.Inget är viktigare än hjälp till självhjälp.

  Gilla

 16. En annan Fredrik skriver:

  Intressant text. Påminner mig om en händelse för ett antal år sedan när ett par ungdomar kom fram till mig för att få mig att skriva på en lista för sänkt bokmoms. Ett av deras argument var att det ”är demokratiskt” (att fler har råd att köpa böcker): Så jag frågade dem vad som är så bra med demokrati. Stackarna blev helt ställda. Att demokrati är något gott var en fast idé hos dem, och när jag pressade dem lite kom det bara stammande cirkelresonemang till svar. Det är det som är det farliga med fasta idéer – det hindrar människorna från att tänka själva.

  Gillad av 5 personer

 17. Aha skriver:

  Ett av kännetecknen för politiskt korrekta åsiktskorridoren är just dessa fasta idéer.
  Det handlar om ovilja att titta runt hörnet, att få någonting gjort. Istället söker man ursäktar.
  Särskilt utpräglat blir detta för vänsterns faiblesse att utnämna folk i underläge som offer för omständigheterna, fasta idéer finns om att offren själva inte kan förändra förutsättningarna utan det blir omgivningen/hela världen som ska ändra sig (suck).

  Ett konkret exempel på en sådan fast idé är förortsungdomarna som tröstlöst suckar över att chanserna att få jobb är små. Det föresvävar inte dom, och inte heller media, att vägen ut för dom är att plugga och sköta sig. Detta var vad arbetarklassens barn gjorde under femtio- och sextiotalet. Dom levde också trångbott men det var ingen ursäkt för att inte plugga. Klassresorna blev legio.

  Hur många gånger har man inte fått höra en förortsunge, utan att bli emotsagd, säga att han ska bli en ny Zlatan?

  Gilla

 18. Janeric L skriver:

  Problemet är att det är svårt att forcera fram mångkultur. Alla kulturer och religioner är inte lika toleranta mot de som inte tillhör den egna kulturen eller religionen. Därav följer att för att lyckas med en mångkultur måste man ha en strategi för hur man skall hantera ovan nämnda problem. I Sveriges fall har det sedan flera decennier varit uppenbart att agerandet inte varit väglett av någon djupare tanke hur man undviker dessa motsättningar som präglar vissa religioner och stamkulturer. Jag har sen länge funderat på varför så många så hett eftertraktar något som förefaller vara nästan omöjligt att i praktiken förena med tillit och välstånd för alla inom ett land. Det kan vara så som det är bland enskilda människor att alla inte trivs med alla man stöter på. Allt kanske inte passar överallt. Många av nysvenskarna kanske mår bättre av att bli nya i ett mer för deras bakgrund kulturellt anpassat område ?

  Gilla

 19. ulfjoson skriver:

  Men nu pratar vi inte om trångbohet som det primära!
  Lyssna! Om du i hela ditt liv fått lära dig att muslimer vill dig illa och tom föda dig visave en muslim som fått det inbankat att kristna och judar är jordens avskum och helt plötsligt delar ni samma luft, kök och toa!!! Hemska tanke det fanns inte på kartan innan de kom hit!
  Ni brottas också med förutfattade meningar lite då och då, eller hur!?

  Gilla

 20. Cavatus skriver:

  En enkel förklaring till flyktingarnas beteende är svenskarnas rasism. Så var den saken avklarad.

  Ingen skugga får nämligen falla på vänsterns tycka-synd-om-personer, de som är själva livsluften för vänstern, dvs. en grupp att gulla med och ha som språngbräda för att framhålla sin egen godhet och i många fall att berika sig på, genom högt uppsatta och välbetalda poster där man ständigt framför sin godhet (och därmed döljer sitt personliga vinstintresse, vare sig det gäller pengar eller moral) och givetvis utser en syndabock – de rasistiska svenskarna.

  Vänstern har ett ständigt behov av denna dikotomi för att smutskasta en grupp och höja en annan till skyarna, den s.k. klasskampen, som nu övergått till raskamp. Att inte fler genomskådar detta är för mig en gåta.

  Gillad av 4 personer

 21. Norse1 skriver:

  Jag var spänd på att läsa kommentarer om ett rätt så provocerande inlägg, och ser att ingen hitintills nämnt en av mina tankar om åtminstone en orsak. Utgår ifrån att de nyinkomna som skapar rubriker är en minoritet i sina egna grupper, men är de betalda av någon främmande organisation för att skapa terror? Deras handlingar talar ett tydligt språk, åtminstone för mig på distans. Självklart måste det vara enormt frustrerande för unga män att bli sittandes sysslolösa under långa perioder, detta kombinerat med naiv sammanflsning av olika övertygelser (Sunnis Shias, Muslim och Kristen, ung och gammal,. En lösning borde vara tydligare uppdelning av just dessa grupper som strider med livet som insats i sina hemländer mot just den person vars åsikt hela släkten blivit utplånad.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Att placera människor i olika förläggningar baserat på religion och kultur går emot själva grundtanken hos vänstern, tanken att vi alla är lika, utom de onda förstås.
   Att ens antyda att flyktingar börjar slåss därför att de inte vill dela bostad är också att utmana vänsterns grundläggande filosofi.
   Vänstern och godhetsfolket är tvingade att finna andra orsaker till osämjan, vad som helst duger men absolut inte att de stackars flyktingarna skulle ha en våldsbejakande kultur eller religion.
   Hela vänsterns verklighetsbeskrivning vilar på att alla förtryckta är i grunden goda och de som inte är förtryckta i själva verket är förtryckare och därmed onda. Du och jag är onda.
   Detta är också en av orsakerna till att alla invandrare är flyktingar.
   Om de inte vore flyktingar finns möjligheten att de frivilligt valt att resa hit, de har inte blivit av nöden tvungna att fly till Sverige. Om de fritt valt att emigrera till Sverige är de automatiskt inte stackars förtryckta människor aka goda, de blir svårare att kategorisera, de kanske till och med är förtryckare! Nej, enklare är naturligtvis att direkt klassificera alla invandrare som flyktingar så slipper man problemet med en gråskala mellan god och ond.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Det handlar i grunden om att upprätthålla den egna livslögnen som säger att man själv är god. Alla ”onda” och ”förtryckta” människor enligt ovan är intstrumentaliserade av vänstermänniskan för att manifestera att vänstermänniskan själv är GOD. Detta kallas ”människosyn”. Man ser sig själv och finner det gott. Fråga en gång en socialist varför han eller hon eller hen är just socialist och inte t.ex. borgerlig. Svaret är alltid: ”För att jag är god.” Ni som har varit radikala i er ungdom — nog var det så?

    En ideologi är en franchise för livslögner och deras färdigtuggade rationaliseringar ägnade att ställa franchisetagaren i god moralisk dager och med ett gott och tillfredställt samvete. Det är som en hel McDonalds-restaurant där att passar ihop och kan beställas från huvudkontoret tillsammans med lämplig utbildning och marknadsföringskampanjer och slogans. Det är bara att ställa sig och steka moralpannkakor. Det har tyvärr ingenting med politik att göra och inte heller med moral eller godhet. Bara mänsklig svaghet.

    Gillad av 2 personer

 22. Johan skriver:

  Jag kan se åtminstone 2 tänkbara förklaringar, kalla dem gärna konspirationsteorier men ändå: 1. Precis som vad som redan nämnts har man med sig de orsaker i bagaget som skapat oredan och konflikterna på hemmaplan och fortsätter på samma linje i det nya landet eller 2. Detta känns ibland alldeles för tillrättalagt och organiserat för att vara tillfälligheter. Och dessutom för organiserat för att ha styrts upp av MENA-migranterna själva eller deras stater (som i övrigt inte haft förmåga att dra åt samma håll tidigare och vissa ligger dessutom i krig med varandra). Alltså: vem har intresse av att skapa kaos i västvärlden? Hur organiseras flyktingsmugglarna? Kan man få rabatt av smugglarna under vissa förutsättningar? Jag vet, det är konspirationsteorier…

  Gilla

 23. Mikael Steinwall skriver:

  Både Eliason och Löfven har ”förklarat” bråken på landets asylboenden med att det är trångt. Det vet väl alla, att när det är snålt med svängrum så blir vi plötsligt sugna på att slå sönder inredningen eller hota någon med kniv.
  Polisens utryckningar till asyl boenden är numera ett naturligt inslag i den svenska vardagslunken, de största dagstidningarna väljer att endast i undantagsfall rapportera om incidenterna, t ex när det gäller mord eller grov misshandel. Det är med viss bävan jag ser framför mig hur dessa människor ska integreras i samhället.

  Gilla

  • Johan skriver:

   Dessutom förutsätter en integrationspolitik att alla vill integreras. Det är inte självklart. Det finns säkert de som inte har minsta ambitioner att integreras och som t.o.m. på sikt ser framför sig hur vi ska integreras. Jag tror det är dags att vi lättar på skygglapparna.

   Gilla

 24. gmiksche skriver:

  Tack för att jag slipper kommentera. Det skulle bli tårta på tårta. Om våra medbröder och medsystrar vore så insiktsfulla som Patrik och kommentatorerna, då skulle denna blogg vara överflödig. Förhoppningsvis är det allt fler som läser den. Vilket inte betyder att alla har samma åsikt. Men att lyssna på andras åsikt. Det som jag upplever var ett svenskt adelsmärke för 50 år sen.

  Gilla

 25. Lennart Göranson skriver:

  Man hör en hel del historier om invandrare som är missnöjda. Det kan gälla bostadsstandarden, maten, tillgången till mobiltelefon, och annat. Kanske det hänger samman med den s.k. klientkulturen som råder i de länder som många kommer ifrån. Däremot tror jag inte ett dugg på att det skulle ha med religion eller gener att göra.

  Enligt klientkulturen erbjuder man lojalitet uppåt och väntar sig i stället förmåner nedåt. Med den modellen är det naturligt att bli demandör, att ställa krav. Det är en vertikal modell. Och det finns ingen anledning att hålla tillbaka sina krav, det är givarens sak att sätta stopp.

  Vi fungerar ju på ett helt annat sätt. Vi har horisontella relationer. Vi är vana vid tysta starka människor som deklarerar att de inte vill ligga någon till last. Och då blir det naturligt att snarare trycka på för att behövande människor ska få det de har rätt till och behöver. Total kulturkrock, alltså.

  Om Sverige verkligen ska ta på sig ansvaret att hantera den här situationen så har vi en lärprocess framför oss. Alla de människor på olika nivåer i alla delar av landet som hanterar relationen mellan det allmänna och den enskilde måste ta på sig uppgiften att lära om. Det går inte att ha samma attityd gentemot en svensk som har hamnat i en socialt utsatt situation som gentemot en yngling från Afghanistan med förhoppningen att hitta nyckeln till ett bättre liv. Vi måste lära om och förstå vad det handlar om. Eller också får statsmakterna se till att inte sätta alla stackars företrädare för det allmänna i den här desperata och hopplösa situationen.

  Gillad av 2 personer

 26. angelicaplacet skriver:

  Mena länderna gränsar vad jag vet inte till Sverige – det måste ju vara lite att tro och kalla någon för flykting som tagit sig genom mängder med säkra länder.

  Finns det egentligen en flyktingkris i Sverige?

  Varför tror du att dom precis kommit i skydd undan krig när dom anländer till Sverige?
  Vem tror det?

  Gillad av 1 person

  • Richard skriver:

   Ingen normalt funtad människa tror att de precis kommit i skydd undan krig när dom anländer till Sverige. Givetvis har de passerat en massa länder där de skulle ha sökt asyl.

   Hatmedia spelar upp en fullständigt idiotisk lögn och förljugenheten är så chockerande att alla blir förstummade. Sen bidrar förstås den mediala makthegemonin också till tystnaden. Som tur är har vi internet där den tänkande minoriteten kan påtala det uppenbara men de flesta hör aldrig våra röster.

   Gillad av 1 person

 27. Richard skriver:

  Det är väl bara Dagens Nyheter och sådan hatmedia som anser ”att det är självklart att hat och bråk uppstår när folk flytt från umbärande och bor trångt”. Normalt funtade människor (som inte har en lömsk agenda som DN) inser att den som flytt för sitt liv är väldigt tacksam över en fristad och absolut inte ställer till bråk.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.