Två världar

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Med förundran betraktar jag hur en ny svensk värld börjar utvecklas parallellt med den gamla. Jag menar inte utanförskapsområden med sharialagstiftning och brottslighet, jag menar den välkända, trygga, byråkratiska, svenska staten och det väsensfrämmande kaos som formar sig vid sidan om och som staten inte kan göra något åt.

När jag gör en förbjuden vänstersväng från Strandvägen blir jag jagad av en polisbuss med två poliser som sedan måste ägna tre kvart åt att kontrollera saker, till exempel min promillehalt, för att ge mig ett föreläggande på tusen kronor. Samtidigt finns 250 marockanska ynglingar som lever på rån och inbrott på fri fot i Stockholm. En eller två eller tio utländska ungdomsbrottslingar hade staten klarat av, men när det uppgår till hundratals blir uppgiften så ohanterlig att staten står hjälplös. Jag säger inte att polisen inte skulle lagföra mig. Det ska den. Men tingen förlorar proportioner. Det är inte så att någon gör fel (annat än jag och ungdomsbrottslingarna). Men plötsligt har vi två inkongruenta världar.

En bekant till mig ville ta emot ett ensamkommande flyktingbarn i sitt hem. Kommunens socialtjänst gjorde sitt normala noggranna utredningsarbete med djupintervjuer, platsbesök och utbildningsdagar och gav därefter avslag, i ett noga diariefört kommunalt beslut, i beaktande av att den bekantas man har en begynnande demens vilket kommunen ansåg skulle kunna göra boendemiljön olämplig för det ensamkommande flyktingbarnet. Samtidigt försvinner hundra- eller tusentals flyktingbarn undan myndigheternas kontroll och plötsligt upptäcker polisen ett dussin som bebor någons sommarstuga. Det är två helt oförenliga situationer, men man kan inte påstå att den kommunala socialtjänsten direkt gör något fel.

År 2012 var de svenska PISA-resultaten sex procent sämre än motsvarande resultat tolv år tidigare. Ungefär en tredjedel eller två procentenheter beror, enligt en skolforskare, på invandringen.

Vi kan kanske anta att denna effekt av invandringen är proportionell mot antalet utlandsfödda i befolkningen. Gruppen bestod 2012 av ungefär 1,6 miljoner människor eller 16 procent av befolkningen. Med dagens migrationstakt kommer det lika många till på fem år. Allt annat lika kommer då PISA-resultaten att gå ned med ytterligare 2 * 2 procentenheter, totalt med 10 procent under nästa tolvårsperiod (om man nu kan räkna på det sättet, men på något sätt måste man ju kunna räkna).

I själva verket tror jag den negativa effekten blir större eftersom den skada ickesvensktalade elever orsakar i en skolklass antagligen ökar mer än proportionellt till antalet nyanlända elever. En enda sådan kan säkert varje klass hantera, men med fem eller tio bryter undervisningen antagligen samman.

Det är en värld. I en parallellvärld fick en friskola i Stockholm nyligen ett femsidigt föreläggande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad att om åtgärder mot ”bristfällig ventilation” i syfte att säkerställa att:

  • uteluftsflödet minst uppgår till 7 l/s per person med ett tillägg av 0,35 l/s per m2 golvarea
  • koldioxidhalten vid normal användning av rummen inte överstiger 1000 ppm
  • uteluften tillförs lokalens utrymmen på sådant sätt att andra olägenheter inte uppstår, såsom drag, låg inomhustemperatur eller buller

Åtgärderna ska genomföras efter riktlinjer angivna i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).

Nils Börje Tallroths tokroliga text om när hustrun skulle söka svenskt visum är ytterligare ett exempel på samma fenomen.

Ve Folkhälsomyndigheten och alla andra välsinnade och genomtänkta myndigheter när en helt annan värld kliver in och tar plats.