Ständigt denna morgontidning

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ursäkta att jag jämt tjatar om Dagens Nyheter, men det känns som om denna tidning utgör epicentrum för det felaktiga tänkande som drabbat nationen.

Dagens Nyheter har en ledarskribent (vik) som heter Csaba Bene Perlenberg. Den 12 augusti 2015 förklarar han varför socialdemokraterna tiger om tiggarna.

Det är nämligen så, hävdar Perlenberg, att socialdemokraterna abdikerat från tanken att alla ska med: ”När det kommer till tiggarna ska inte alla med. Denna sanning svider för ett parti med anspråk på att inkludera alla… Om folkhemmet inte varit dödförklarat sedan tidigare, är tiggarnas närvaro en definitiv påminnelse om dess hädangång.”

Här svindlar det för mina ögon. Jag stannar och tar ett djupt andetag. Kan denne ledarskribent (vik) verkligen tro att socialdemokraterna i talet om att alla ska med avsett hela jordens befolkning? Kan han föreställa sig att socialdemokraterna skulle ha gått till val med löftet att varje enskild svensk skattebetalare skulle ges försörjningsansvaret inte bara för ett hyggligt antal svenskar, utan dessutom för några tusen utlänningar?

Jag vågar satsa rätt mycket på att socialdemokraterna aldrig ens kommit i närheten av en så bisarr tanke. Men det bekymrar inte Perlenberg. Först etablerar han denna befängda tolkning av ett socialdemokratiskt vallöfte, sedan försöker han dra ned brallorna på partiet för att det inte vill infria det påhittade löftet.

Hur ska man kunna ha seriösa diskussioner med folk som resonerar så uppåt väggarna?

Sedan försöker han bli konstruktiv och hitta på ett sätt för socialdemokraterna att bevara sin heder. De bör inrätta ett system med tiggerilicenser, där auktoriserade tiggare betalar skatt och oauktoriserade tiggare kan ”avhysas direkt”. Vad är det för avlatshandel? Vi utfärdar några tusen licenser för att bedöva samvetet över att resten avhyses direkt?

Socialdemokraterna behöver inte ha något dåligt samvete för att de, förhoppningsvis, håller kvar vid tanken att folkhemmet aldrig var avsett att inkludera andra än nationens egna medborgare. Motsatt föreställning har aldrig varit påtänkt förrän den tagit form i denne ledarskribents upphettade hjärna.

För övrigt har jag utrett det där med skatt på tiggare och kommit fram till att det är en dum idé, se följande länk.