Partiet Medelklass

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Sverige behöver ett nytt politiskt parti för att det ska finnas någon trovärdig opposition till sverigedemokraterna. Här är några grundbultar för ett sådant parti.

Partiets namn. Partiet heter Medelklass för att understryka vad för slags värderingar som det går till val på. Alternativa namn skulle kunna vara Skötsam eller Gråsosse.

Partiets analys av Sverige. Huvudmotsättningen i Sverige står mellan å ena sidan det välfärdsindustriella komplexet (VIK) och å den andra den skötsamma, anständiga medelklassen. VIK ligger bakom den idag dominerande ideologin i Sverige som går ut på att alla människor är svaga och i behov av VIKs tjänster utom en och annan medelklassare som ska hålla tyst, skämmas och betala. Ilan Sadé har kallat denna ideologi för ”söndringsideologin”, vilket säger vad det handlar om. Ideologins syfte är att säkerställa tillflödet av klienter till VIK. Ju färre som kan stava och räkna och uppföra sig, desto fler blir livslångt beroende av VIK. Den anständiga medelklassen, å sin sida, består av alla de vanliga svenskar som sköter sig, tar hand om sig själva och sina familjer, sliter med sitt jobb och får nationen att fungera. Medelklasspartiets politik är en politik som utgår ifrån att medborgarna på det hela taget består, eller bör bestå, av skötsamma och hyggliga människor.

Skola. Den svenska skolan befinner sig i förfall. Någon vändning har inte ens påbörjats. Problemet är att skolkulturen genomsyras av söndringsideologiska föreställningar som saboterar den återuppbyggnad som behövs, till exempel att kunskapskrav är kränkande. Enda chansen är att de många lärare och rektorer som förstår hur undervisning ska bedrivas får makten över skolorna. Partiets viktigaste uppgift blir att ge makt till lärarna, rensa bland alla krångliga statliga regler som sticker käppar i skolornas hjul, inrätta ett enhetligt betygssystem som stoppar betygsinflationen samt att uppmuntra föräldrarna att ta större ansvar för sina barn och inte utgå från att skolan ska dra hela lasset. Ingen säger att detta är lätt.

Universitet och högskolor. Professorer och andra lärare har kommit i kläm mellan å ena sidan administratörer och byråkrater, å den andra studenter som kräver godkända betyg med minimal ansträngning. Även här utövar söndringsideologin ett skadligt och vetenskapsfientligt inflytande. Ett rättvisande betygssystem måste inrättas som visar de olika institutionernas kvalitet och gör det möjligt för dem att konkurrera om de bästa studenterna. Den byråkratiska överbyggnaden nedmonteras och lärarna återfår makten över undervisningen.

Tiggeriet. Tiggeri förbjuds. EU-migranter som inte kan försörja sig på annat sätt än genom tiggeri återbördas till sina hemländer.

Statens våldsmonopol. Statens våldsmonopol är av fundamental betydelse för det goda samhället. Ingen annan än staten och dess befullmäktigade ombud ska ha tillgång till vapen eller bruka våld. Att staten här och där i nationen tycks ha förlorat sitt våldsmonopol är synnerligen allvarligt. Våldsmonopolet måste återtas. Polisen måste uppmuntras och ges resurser till detta. För att polisen ska känna kravet från medborgarna bör den kommunaliseras och därmed ställas under demokratisk kontroll (som Krister Thelin föreslagit). Partiet förklarar för medborgarna att ett återtagande av våldsmonopolet tyvärr inte blir någon dans på rosor utan i stället kan nödvändiggöra tuffare tag än vad vi varit vana vid. Det kan bli fråga om liksäckar.

Föräldrapenningen. Den ska i varje fall inte kvoteras. Ingen skriver medelklassen på näsan hur den ska arrangera sitt liv.

Invandring. Intaget begränsas under en tvåårsperiod till det minimum som Sverige åtagit sig enligt internationella överenskommelser. Ett nationellt rådslag utlyses, som efter de två åren avslutas med en folkomröstning om svensk invandringspolitik. Förslaget från partiet Medelklass blir ett visst årligt intag utöver de internationella åtagandena – kanske 20 000 personer, kanske något annat – med prioritet för vissa särskilt önskade kategorier.

Nationalkänsla. Söndringsideologerna, som nästan undantagsvis försörjer sig av medel som staten tvångsmässigt hämtar i medborgarnas plånböcker, alltså skatter, saknar respekt för näringslivets och det civila samhällets idoga slit för sin egen och nationens försörjning. De tror att allt det goda som Sverige erbjuder på något sätt uppstått av sig själv och att det är för evigt garanterat. Så är det inte. Partiet Medelklass hyllar de anständiga medelklassare som byggde och bygger landet och den anda i vilket detta skett och sker. Denna känsla genomsyrar partiets politik. Partiet anser att det förakt för allt svenskt som uttryckts av ledande politiker som Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin är arrogant och förolämpande mot medelklassen.

Pensionärer, särskilt fattigpensionärer. Ska hedras, inte sättas på undantag.

Feminism, genus- och HBTQ-teorier etc. Intressanta läror som åtnjuter skydd enligt yttrandefriheten, dock utan statliga subventioner. Pride-flaggor på landstingets bussar? Tja, varför inte.

Myndigheters propagandakampanjer. Absolut förbud.

Infrastruktur, försvar, sjukvård etc. Vet inte. Måste tänka.

25 reaktioner på ”Partiet Medelklass

 1. Lars Lind skriver:

  Är det inte ganska likt SD ? Varför uppfinna hjulet en gång till ? OK…jag är en gammal bondgubbe som kanske inte fattar ”hur hemska” SD är ?
  Men jag känner att Sverigeskutan gått på grund och att besättningen motarbetar de som vill dra henne loss

  Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  De borgerliga partier som jag en gång stödde hade mer eller mindre dessa värderingar. Sen blev de kidnappade av individer med helt andra värderingar stödda av en mäktig media med starka vänstervärderingar med en huvudagenda att bryta sönder det borgerliga samhället. Kidnapparn lyckades, tog makten i partiet och ändrade partiets inriktning men behöll i stort det gamla namnet. Hur detta skedde och varför det hände måste studeras och förstås bättre annars kan vi bara få en upprepning av de senaste decenniernas utveckling.
  Jag skulle hellre se ett försök att överföra mer makt till medborgarna av det slag som finns i Schweiz med lokala och regionala folkomröstningar. Ungefär som det gamla nordiska tinget.

  Gillad av 1 person

 3. Hayek skriver:

  Du glömde det viktigaste. Ondskan kärna måste knäckas. Ondskan utgår utifrån kontroll av informationen. Vänsterhegemonin inom media måste därför brytas, all annan förändring blir annars omöjlig. Lägg ner hela public service (SR / SVT) som är helt dominerad av extremvänstern. Alla medarbetare sägs upp. Skapa sedan en ny (mycket mindre) organisation där medarbetarnas politiska åsikter är publika och skall spegla valresultatet.

  Gillad av 1 person

 4. B skriver:

  Jag röstar också på dig om du startar ett sådant parti! Dagens ledande politiker förstör verkligen det här landet genom exakt den söndringsideologi du och flera beskriver. Vi vanliga, skötsamma människor vill leva i lugn och ro utan vare sig påtvingad så kallad feminism eller påtvingat utraderande av vårt kulturarv och vad tidigare generationers ansträngningar har givit oss.

  Gillad av 1 person

 5. Sixten Johansson skriver:

  En bra början. Jag röstar gärna på Patriks parti och bidrar med analyser och förslag. Skulle kanske kalla det ”Folkhem Framtid” eller ”Framtid Sverige” och ofta slå fast dess fyra hörnpelare Dialog, Kunskap, Folkhem, Framtid.
  Partiet ska ofta berätta den spännande historien om hur samhällen byggs upp och utvecklas från stam- och klannivå till dagens oöverblickbara system och varför man nu måste bota elakartad gigantism genom att skala bort icke nödvändiga, näringsslukande strukturer.
  Partiet ska avsätta mycket resurser för att hålla kontinuerlig direktkontakt med medlemmar och väljare. Alla aktiva företrädare ska granskas och prövas via nätet.
  Partiet ska samarbeta och föra en konstruktiv dialog med SD och alla andra som är kapabla att samtala sakligt. Partiet ska vila dels på den sunda kärnan i folkhemstanken, dels på framstående konservativa tänkares bästa samhällsanalyser och idéer.
  Partiet ska åskådligt beskriva hur en fungerande mångkultur ska bli verklighet – eller inte kan bli verklighet! Och hur framtidsstrategierna ska se ut.

  Gillad av 1 person

 6. Hans O skriver:

  Antingen får Alliansen bilda ETT parti och uppträda enat
  eller så får Alliansen lösa upp sig och försvinna.

  Den nuvarande konstellationen är till intet gagn längre.

  Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Frågan är vad det båtar att grunda ett parti. Se på de problem som nya partier har mött, t.ex. Ny demokrati, Junilistan, Alternative für Deutschland, Syriza, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna: Man styr inte över sina medlemmar. Folk lockas av sina egna privata drömmar eller avser från början att kuppa partiet för sina syften. Kompetensen är undermålig och erfarenheten noll.

  Moderaterna fanns länge, hade hela tiden ganska rätt, fick begränsat stöd, motarbetades destruktivt av de icke-borgerliga SAP, C och FP och kuppades slutligen. Idéeer är viktigare än partier, men det räcker inte att ha rätt. Man måste kunna umgås skickligt med irrationaliteten. Den kommer nämligen inte att spricka som ett troll i solglansen från de riktiga idéerna.

  Gilla

 8. Lennart Jonasson skriver:

  Om Sverige skall kunna komma upp på banan igen så behövs ytterligare ett oppositionspart (minst). Annars kommer S+M att köra med ansvarskortet i framtida regeringsbildningar. Nuvarande ordning inom politik, media och Myndighetssverige kommer att sitta säkert och kolossen kommer att fortsätta sin glidning mot stupet.

  Det behövs också en vision om framtiden tex hur 3d skrivarna framöver kan ta del av produktionen i stad som landsbygd, nya former för arbete, anställning osv. Gröna frågor borde inte vara svårt att erövra från virrpannorna i MP.

  Ett sådant parti skulle ha en enorm potential! Uppror inom döpartierna vore att vänta, det skulle helt enkelt bli sprätt på demokratin.

  Gilla

 9. angelicaplacet skriver:

  Sverige har faktiskt bara förbundit sig att ta emot 1900 asyl sökande per år.

  Resterande 100.000 – 200.000 per år har Sverige ingen skyldighet att ta emot men politikerna gör det ändå och belastar hela välfärdssystemet som så småningom kommer att innebära en kollaps.

  Gillad av 1 person

  • Hans O skriver:

   Hur kan politikerna genomföra detta utan sanktion från väljarna?

   Är det konstigt då att SD får ökat stöd i opinionsundersökningarna
   utan att behöva säga ett knyst?

   De ”insiktsfulla” kallar detta för ”rasism”.

   Gilla

   • angelicaplacet skriver:

    Hans O
    Väljarna kan egentligen inte gör så mycket,dom röstade på sina partier och visste till stor del sitt partis önskan. – partierna skapade ju också decemberöverenskommelsen och blev som ett enda stort parti utan att fråga väljarna om lov.

    Gilla

 10. Ingrid Clenman skriver:

  Sverige har redan alltför många partier med plats i riksdagen. Med proportionell rösträtt leder många partier oftast till minoritets- eller samlingsregeringar. Resultatet är en ostadig, svag regering, lätt påverkad av andra partier och grupper. Så ser det till exempel ut i Israel i dag. Vi vet vilka problem de har och hur svårt det är att få en positiv utveckling. Både Sverige och Israel hade i decennier ett mindre antal stora och medelstora partier och styrdes mestadels av socialdemokrater. Då kunde länderna gå framåt med starka och handlingskraftiga regeringar. Det skulle Sverige behöva i dag. Vore det inte görligt att koncentrera krafterna på ett lämpligt kandidatparti? Nog måste det finnas åtminstone ett att satsa på?

  Gilla

 11. Leif Byman skriver:

  Som jägare och del av en folkrörelse med 300.000 utövare som varje år hemforslar ca 18.000 ton klimatneutralt och helt naturbetat viltkött måste jag invända mot idén att bara staten ska ha tillgång till vapen! Såvida nu inte vi kan inordnas i kategorin ”befullmäktigade ombud”. Det är ju f ö extremt sällan som bankrån och gatuskjutningar utförs med älgstudsare….:)

  Gilla

 12. Kim skriver:

  Jag instämmer i Ingrid Clenmans analys om att en alltför stor uppsplittring på småpartier kan leda till instabilitet. Emellertid tror jag att DÖ har öppnat upp för en ordentlig tillströmning till ett nytt parti med sunda, okomplicerade värderingar, som då skulle kunna få en nyckelroll i den svenska politiken. Liksom Gbolcsfoldi påpekat ovan finns mycket av detta i Borgerlig Framtids partiprogram, men detta parti hämmar sin egen tillväxt genom att använda ordet ”borgerlig” i partinamnet – många som delar partiets åsikter är säkert ovilliga att stämpla sig som borgerliga. Så, Patrik, vi väntar med spänning på att partiet Medelklass ska skapas och erbjuda en väg ut ur den handlingsförlamning som nu präglar det politiska läget.

  Gilla

 13. Tritonen skriver:

  Partinamnet ”Medelklass” låter lika upphetsande som Mellanmjölk. Bättre att satsa på SD, som när det är tillräckligt stort förhoppningsvis kan attrahera flera rutinerade politiker från andra partier.

  Gilla

 14. Doktor Pork skriver:

  Ett annat problem i landet är ju annars att det kryllar av fina människor som inte vill besudla sig med att ta i det där partiet som man som fin medelklass inte får stödja om man ska visa sig så där lagom sofistikerad i rätt kretsar. Att föreslå ett nytt parti handlar mest att få tycka samma sak som SD men samtidigt få fortsätta att gnälla på dem och visa att man står över pöbeln. Det fanns kanske tid för det 2010, men inte nu under en pågånde systemkollaps framför våra ögon.

  Antingen får folk svälja stoltheten och stödja SD, tycker man illa om en del företrädare får man väl gå med i så fall och ändra det. Kvaliteten har ju på lokal nivå lidit av folk med utbildning inte velat engagera sig i SD pga stigmat. Varsågod att ändra på det. På nationell nivå är ju både de rödgröna och alliansen så inkompetenta och handlingsförlamade att jag har svårt att se kompetens som ett argument mot SD, som dessutom bevisligen till skillnad från alternativen vågar slåss i motvind i media.

  Alternativt får man väl göra revolt inom moderaterna eller kuppa kristdmokraterna, göra det till ett liberalkonservativ alternativ och förespråka regering ihop med Sverigedemokraterna som då är det socialkonservativa benet som har lättare att få stöd av LO medlemmar. Något annat är inte realistiskt längre.

  Gilla

 15. Bukfaçon skriver:

  Föreslår dessa tillägg:
  * Lagar och regler gällande alkohol och tobak liberaliseras så att man kan handla vin på Lidl till sansad peng och röka cigarr på restaurang (det senare gärna i för ändamålet särskilt inredda rökrum med fungerande ventilation och där det är tillåtet att ta med både kaffe & konjak som ackompanjemang***).

  * Skatterna på t.ex. alkohol harmoniseras med Danmark och Tyskland.

  * Alkoholmonopolet avskaffas.

  * Vanligt skötsamt folks alkohol- & tobaksvanor upphör att vara föremål för statens omsorger och/eller propaganda.Ta hand om missbrukarna i stället.

  *Översyn, och sannolikt viss liberalisering, av narkotikalagstiftningen (men jag är inte någon expert på dessa frågor).

  *Utse undertecknad till jordbruksminister och chef för jordbruksdepartementet (dit alkohol- & tobaksfrågorna hänförs)! 🙂

  B

  Fotnot: ***=Rökrum är tillåtet redan idag men man får inte ens dricka ett glas vatten… – Snacka om att bjuda med armbågarna.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.