Invandringen – vår tids största politiska fråga

Nils Lundgren

Nils Lundgren

Det verkar som alla svenskar är ense om att invandringen förändrar vårt land i grundläggande avseenden; ekonomiskt, demografiskt och kulturellt. Däremot är vi mycket oeniga om hur förändringarna ser ut.

Somliga hävdar att stor invandring är mycket bra. Vi får högre tillväxt och levnadsstandard, en rikare kultur och därmed ett mera stimulerande samhälle att leva i. Och vårt åldrande samhälle behöver invandrare för att ta hand om våra gamla och sjuka så att välfärdssamhället kan upprätthållas.

Andra menar tvärtom att de samhällsekonomiska kostnaderna av stor invandring är mycket stora. Den ekonomiska tillväxten påverkas obetydligt, de sociala kostnaderna leder till välfärdsstatens kollaps, brottsligheten stiger och sociala och politiska konflikter växer snabbt till intolerabla nivåer. Hela samhällsbygget hotas.

Vad är då sanningen om de olika frågor som stor invandring reser? Vad säger forskning och beprövad erfarenhet? Jag skall här tala om vad jag tror är sant i några viktiga avseenden och sedan bjuda på en överraskande avslutning.

Då kör vi.

Volymer måste diskuteras
Den samlade effekten av invandring på ett värdland är ett uppochnedvänt U. Måttlig invandring ger plus, stor invandring minus. Den viktiga frågan är därför inte om invandring är bra eller dåligt utan ”Hur stor invandring är bäst?”.

Integrationsfrågan avgör
Svaret på frågan ”Hur stor?” hänger på hur snabbt invandrarna integreras i det inhemska samhället.

Vanligt folk är inte utilitarister
Många ekonomer menar att vi bör anlägga ett utilitaristiskt synsätt på frågan om invandring. Vad ger största möjliga lycka åt största möjliga antal människor? Med det utilitaristiska synsättet skall vi inte bara titta på om värdlandets befolkning vinner eller förlorar på invandring. Vi måste bedöma om de som invandrar och de som blir kvar i utvandrarlandet vinner eller förlorar. Om dessa tillsammans vinner mer än värdlandets befolkning förlorar, bör invandringen öka.

Så ser dock inte vanligt folk på frågan. Vi är beredda att satsa bortåt hälften av alla våra inkomster på inhemsk välfärd och infrastruktur, men bara en procent på bistånd till fattiga länder.

De ekonomiska aspekterna är lättviktiga
Forskningen pekar på att de långsiktiga ekonomiska effekterna av invandring sannolikt är små. För de flesta samhällen gäller att invandringspolitiken inte bör avgöras på grundval av de ekonomiska effekterna utan på grundval av de sociala.

Mångfald är inte bara av godo
Invandrare ökar mångfalden i ett samhälle och detta är i vissa avseenden gynnsamt. Ökad mångfald befordrar stimulans och valfrihet. Men mångfald skapar också problem. Det beror på att i en modern ekonomi gynnas välfärden genom något som kan kallas ömsesidig aktning, en slags sympati eller kamratkänsla som omfattar alla dem som är medborgare i ett land. Detta gynnar två allmänna beteenden som är fundamentala för framgångsrika samhällen.

Det ena är att de framgångsrika är beredda att bekosta transfereringar till de mindre framgångsrika. Detta är en central politisk fråga och ses som en ideologisk konflikt mellan höger och vänster. Sanningen är dock att viljan att stödja sådana transfereringar är långt mera rotad i hur medborgarna i ett land ser på varandra.

Det andra beteendet som gynnas av ömsesidig aktning mellan medborgarna i ett land är samarbete. Det är det som möjliggör produktion av kollektiva varor som vi inte tror att marknaden skulle leverera lika bra. Det kan gälla forskning, infrastruktur, miljövård och delar av utbildningen och sjukvården. Medborgarna ställer upp på finansiering därför att de litar på varandra och räknar med att i stort sett alla andra också ställer upp. Denna ömsesidiga tillit är en fundamental förklaring till att rika länder är, just det, rika.

Invandrares kultur är viktig
Invandrare medför inte bara sitt humankapital. De medför också sina värderingar och etiska regler och dessa är ibland av en karaktär som har hindrat deras hemland från att utvecklas till ett rikt land med välfärdsstat och fungerande infrastruktur. För att använda Putnams begrepp, många invandrare kommer från länder med ringa socialt kapital och invandrar till länder med mycket socialt kapital.

Och hur går det då? Det beror på om de integreras snabbt och blir en del av värdlandets mera tillitsfulla kultur eller om de upprätthåller sin medförda identitet och därmed reducerar värdlandets sociala kapital. Hur detta fungerar, skiljer sig naturligtvis åt mellan länder. Traditionellt har invandrarbarn i USA gått över till amerikanska värderingar mycket snabbt. I dagens Europa pekar forskningen på att utomeuropeiska invandrares barn i växande omfattning gör motstånd mot värdlandets nationella kultur. De bidrar då till mångfalden, men mångfalden har ett pris därför att minskad ömsesidigt tillit mellan medborgarna minskar det sociala kapital som till stor del ligger till grund för värdlandets välstånd.

Åldrande länder behöver invandring
Ett av de vanligaste argumenten för ökad invandring till rika länder i Europa är att andelen äldre växer. Vi får för få förvärvsarbetande och för många pensionärer. Vår demografiska struktur måste därför justeras med hjälp av invandring av unga människor. Det mesta pekar på att detta inte är sant. Invandrare i förvärvsarbetande ålder har och får barn och tar hit sina föräldrar. Det är inte självklart att invandring ens temporärt ökar andelen förvärvarbetande i värdlandets befolkning. Studier av den danske nationalekonomen Torben Andersen leder honom till slutsatsen att den skandinaviska välfärdsstaten inte räddas av invandring utan snarare hotas. Invandrare har i genomsnitt mindre humankapital, fler barn och fler äldre släktingar än den inhemska befolkningen. Det kan fungera om vi, i likhet med Kanada och Australien, bara släpper in hyggligt välutbildade invandrare och säger nej till anhöriginvandring. Den linjen följer vi inte idag.

Varifrån har jag fått alla dessa synpunkter?
Jag har läst en hel del litteratur om invandringsteori och –empiri, men inte systematiskt för att delta i debatten och tala om för andra hur det hänger ihop utan bara för att orientera mig själv om denna politiska fråga som jag menar är vår tids största. Så hur kan jag då ha mage att plötsligt komma med ovanstående, mästrande synpunkter som om jag vore något slags expert på området?

Enkelt! Jag har i Paul Colliers bok Exodus delvis fått stöd för slutsatser jag redan kommit till, delvis hittat dessa slutsatser. Så, ja, de synpunkter jag har anfört här är mina i den meningen att jag tror att de är riktiga och viktiga, men framför allt ser Paul Collier så på saken. Och Collier är en av de verkligt stora internationella experterna på området och har dessutom skrivit den bästa och mest pedagogiska översikten.

Jag är ständigt förvånad över att denna bok så sällan nämns i debatten. Såvitt jag har kunnat se, har den bara anmälts av Ivar Arpi i magasinet Neo och när jag läser inlägg i den svenska invandringsdebatten undrar jag ibland (med fasa) om det kan vara så illa att debattörerna inte har läst Exodus eller ens känner till dess existens. Men så illa kan ju det inte vara. Eller?

64 reaktioner på ”Invandringen – vår tids största politiska fråga

 1. Bengt-Åke Wennberg skriver:

  Tack för Din blogg. Jag upplever det alltid uppfriskande när jag inte blir nödd och tvungen att läsa ytterligare en viktig bok utan kan lita på att få del av klokheten genom någon annan. Det är däremot typiskt för det svenska debattklimatet att Du behöver be om ursäkt för Din klokhet. Roligt att Du hör av Dig och bidrar. Än en gång tack.

  Gillad av 2 personer

  • Lennart Frimodig skriver:

   Fast Nils Lundgren, liksom Paul Collier, gör ett fundamentalt misstag. Va? Kan såna här smarta grabbar göra misstag?
   Misstaget är att de inte gör en distinktion mellan studie- och arbetskraftsinvandrare, å ena sidan, och flyktinginvandrare, å det andra. Det är olika världar, som måste analyseras var och en på sitt sätt. Det är genant att behöva påpeka sånt här.

   Lennart Frimodig
   Uppsala, fd Västerås

   Gillad av 1 person

 2. gbolcsfoldi skriver:

  Colliers bok passar helt enkelt inte in i de politiskt korrektas världsbild och önskningar. Jag har rekommenderat boken i e-mails till många journalister när de har skrivit om invandringen men endast vid något enstaka tillfälle fått svaret att det låter intressant.

  Massmedia har en väldigt stor påverkan på samhällsutvecklingen och domineras tyvärr av en journalistkår som i stora stycken driver en egen politisk agenda som dessutom inte är representativ för Sveriges befolkning. Den enskild viktigaste åtgärden som kan vidtas för att höja standarden och bredden på den svenska samhällsdebatten är att reformera journalistutbildningen. Det skulle även vara önskvärt att sätta våra nuvarande journalister på skolbänken. Utbildningen och omskolningen skulle betona vikten av att tänka kritiskt och skriva objektivt.

  Gillad av 7 personer

  • Anders Jackson skriver:

   Jo, så måste det ju absoluuutvara.
   Alla jounalister har samma agenda. På samma sätt som alla muslimer samma sak, att alla kristna tycker samma sak. Alla svenskar tycker samma sak.

   Nej du, det finns ingen gemensam agenda bland Sveriges journalister. Att över huvud taget hävda att det behövs ”omskolning” av Sveriges journalister påminner om totalitära stater som de fachistiska och kommunistiska diktaturerna under förra århundrandet.

   Att de inte svarar kan bero på att de får många andra förslag, samt att de inte har tid att läsa in sig på alla dessa förslag påböcker.

   Gilla

   • gbolcsfoldi skriver:

    Drygt 70% av journalisterna röstar på V, S eller MP. Att deras politiska åsikter och värderingar märks i det de skriver kan man läsa dagligen tex genom att notera urvalet av nyheter i massmedia och hur dessa kommenteras.

    Ett exempel från DN 2015-07-01 där en forskningsrapport från Sandro Scocco, Arena och Lars Fredrik Andersson, Umeå Universitet om invandringens lönsamhet ges stort utrymme. I rubriken står: ”Invandringens vinst: 900 miljarder”. Slutsatserna av rapporten är dock felaktiga bland annat pga av att beräkningarna bygger på felaktiga antaganden enligt Tino Sanandaji i sin blogg skriven samma dag. Att dagens invandring skulle vara lönsamt motsägs även av annan seriös forskning.

    Jag skrev följande i ett mail till journalisten och med cc till chefredaktörer på DN den 2 juli.
    ”DN bör upplysa läsarna om kritiken mot rapporten om man vill ge läsarna en allsidig information och om man vill uppfylla principerna för god journalistik.”

    Jag fick inget svar från DN.

    Gillad av 3 personer

 3. Elöd Szanto skriver:

  Återigen en kall och saklig analys skriven av en känd och respekterad person. Problemet är dock lite att de som borde läsa denna och liknande texter gör inte det.
  Det är som att skriva om det hopplösa situationen som de svenska mjölkbönderna befinner sig i. Många är på ruinens brant och kommer att ta med sig vitala delar av landsbygden. Ändå kan man läsa mest om detta i tidningen Land lantbruk och ATL (den andra stora lantbrukstidningen). Läsarna suger i sig sanningen som de egentligen väl känner till medan de som tvingar fram svenska särregler utan ”särbetalning” läser kultursidorna på DN.

  Gillad av 6 personer

 4. Ingrid Clenman skriver:

  Uttrycket ”politisk korrekt” och de ”politiskt korrekta” som ofta används mycket ofta i denna blogg och i många olika sammanhang har länge förbryllat mig och irriterat mig. Det är ju taget direkt från engelskans ”politically correct”, där det har en specific betydelse som alla förstår och delar. Det sätt på vilket uttrycket används av svenskar på svenska överensstämmer inte alls med den engelska betydelsen. Den är långt snävare och enklare, t ex definieras uttrycket så här av Merrian-Webster (dictionary) som ett adjektiv:
  ”agreeing with the idea that people should be careful to not use language or behave in a way that could offend a particular group of people” och en fullständig definition är: ”conforming to a belief that language and practices which could offend political sensibilities (as in matters of sex or race) should be eliminated”.
  Som ni ser används uttrycket på ett helt annat sätt i engelskspråkiga länder. Följdaktligen kan jag inte alls förstå varför ni använder uttrycket till synes om allt och alla som ni är negativt inställda mot eller inte samtycker med, för det mesta används det om personer. För mig är det helt obegripligt. Vad är det egentligen ni menar när ni säjer att någon är politiskt korrekt? Om ni använder uttrycket på detta sätt med personer från andra länder, kommer förvirringen att bli total och inget vettigt kan komma av en sådan diskussion.

  Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Jag tror inte att jag själv använt uttrycket PK alls. Som gammal ordarbetare försöker jag hitta både mer distinkta och mer målande ord. Det är ju helt normalt att ordens användningsområden hela tiden glider och förändras och modeord bör varje stilistiskt intresserad vara extra snål med. I Wikipedia finns en utmärkt artikel om ”Politisk korrekthet”. I engelska Wikipedia finns en lång artikel om ”Political correctness”, framför allt om förhållandena i USA.

   Gilla

   • Per skriver:

    Jag förstår inte riktigt vad du menar med att det skiljer mellan Svenska och engelska pk. Jag ser att pk används på exakt samma sätt.
    Att pk (vänster, journalister, Arnstedt m,fl) tror att om någon nämner tex volymer i invandringen (Billström) så rättas han snabbt och får munkavle just för att nämna volymer. Billström anses då väcka anstöt hos en grupp (”offend”) exvis muslimer.
    De pk som finns idag tex tidningar utesluter signalement från polisen i jakt på förbrytare om de råkar vara icke svenskar. Artiklar som sprids i europeisk press som berör tex att muslimska unga män blir lite konstiga av att kvinnor klär sig shorts, dessa artiklar sprids i Danmark Norge Tyskland enhgland men inte i Sverige AB, DN, SvD är politiskt korrekta.

    Gillad av 3 personer

  • gbolcsfoldi skriver:

   Termen politiskt korrekt har fått olika betydelsen genom åren se Wikipedia. I Sverige på senare år har termen kommit att användas för att beskriva de politiska åsikterna som dominerar massmedia. Mera specifikt är det frågan om den vänster/miljöpartistiska politik som majoriteten av de svenska journalisterna och en del kulturpersoner propagerar för. Då dessa åsikter spänner över flera politikområden men är relativt homogena har det inneburit en förenkling för debattörer att kunna använda termen. Jag tror att betydelsen av politiskt korrekt, som den används i debatten, är väl känd för de som deltar i eller följer den svenska debatten.

   Gilla

   • Aha skriver:

    Politiskt korrekthet för mig är att
    – alltid ta parti för den socioekonomiskt svage
    – misstro/hata USA och Israel
    – alltid ta parti för icke heterosexuella
    – alltid vilja framstå som god

    Gillad av 1 person

  • ajxn skriver:

   Du har ju rätt. Inget vettigt kommer från diskussioner när PK används av vissa som invektiv, som du beskriver. De är i allmänhet så nedgrävda i sina argument så att de inte kan ta åt sig statestik och fakta. Och inte kan se stora fel i sin argumentation. Och när de inte längre kan försvara sin position, så kommer invektiven.

   Gilla

 5. Lennart Bengtsson skriver:

  Den svenska debatten har på ett flertal områden och under lång tid dominerats av en liten grupp politiska aktivister inkluderande tongivande journalister i de stora dagstidningarna och SVT. Här har en delvis extrem agenda utvecklats som flera har tvingats vänja sig vid men som ändå saknar stöd hos den breda allmänheten som i flera fall inte finner empiriskt belägg att de framförda uppfattningarna är förnuftiga.
  De problem som vi ser i dag är att de uppfattningar som drivits inom t ex invandringen inte har getts tillfälle till en genomgripande analys av det slag som Nils Lundgren här gör. De borde framstå som självklart att det är uppenbara fördelar att integrera välutbildade människor, inte minst från en västerländsk kulturkrets, än lågutbildade från kulturer med delvis helt andra religiösa och kulturella värderingar. Att som vissa politiker aningslöst hävdar att det är häftigt och spännande med en multikultur visar bara på djup okunnighet och en aningslöshet gränsande till ren ansvarslöshet. Det är obegripligt att svenska myndigheter och politiker dragit igång ett kolossalt socialt experiment utan att, som det förefaller inte på något sätt, ha satt sig in i vad de har ställt till med och vad de fortsätter att ställa till med.
  Här ligger den verkliga faran med att ha skapat dagens endimensionella debattklimat där möjligheter till eftertanke och reflektion systematiskt förhindrats av passionerade journalister. Dessa tycke inte vara möjliga att påverka inifrån och vi måste därför vara djupt tacksamma att den moderna kommunikationstekniken har gjort det möjligt att föra fram genomtänkta uppfattningar som dessa av Nils Lundgren.

  Gillad av 6 personer

 6. GBJ skriver:

  Nedanstående undersökning gör att man undrar om integration av något slag överhuvudtaget är möjlig i Sverige. Liknande resultat finns från opinionsundersökningar i England. Själv är jag mkt oroad och pessimistisk inför framtiden – inte minst för att politikerna inte ska få upp ögonen för vad islam egentligen är och innebär för ett demokratiskt land som vårt. Hur ska politisk islam kunna förenas med vårt styrelseskick?

  Nämnda studie är en seriös survey som visar att 44 % av muslimer från Turkiet och Marocko i sex länder (Sverige, Tyskland, Frankrike, Holland, Österrike och Belgien) svarar ja på samtliga tre frågor nedan och kan därmed (enligt författarna) anses vara fundamentalister:

  1. Muslims should return to the roots of Islam. (60 %)
  2. There is only one interpretation of the Quran and every Muslim must stick to that. (75 %)
  3. The rules of the Quran are more important to me than the laws of [survey country] (65 %)

  Inom parentes anges antalet ja-svar på varje fråga.

  Detta är denna verklighet vi måste förhålla oss till i Västerlandet, dvs. närmare hälften av de tillfrågade muslimerna visade sig vara fundamentalister enligt denna studie!

  Och två av tre tycker att sharialagarna är viktigare än landets egna lagar!
  Och tre av fyra anses att det bara finns en tolkning av islam – och hur ser den ut undrar man?

  Med all sannolikhet är siffrorna inte lägre för muslimer från Mellanöstern eller Afrika, kanske snarare tvärtom. Dessutom finns det många andra intressanta resultat i denna survey som inte nämnts här.

  Man frågar sig: Hur är det möjligt att förena politisk islam med demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet?

  Källa:
  Koopmans, R. (2015): Religious fundamentalism and hostility against out-groups: A comparision of Muslims and Christians in Western Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol 41, sid. 33-57.

  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2014.935307#.VLImP2d0ycw

  Gillad av 4 personer

 7. Rosenhane AKA Lorentz Brydolf skriver:

  Det är med Colliers bok som med Tullbergs, Arnstberg-Sandelins och andras; de passar helt enkelt inte godhetsapostlarnas galoscher och förtigs.

  Gillad av 4 personer

  • Bo Adolfsson skriver:

   Vad värre är: De rensas ju ut från de allmänna biblioteken och förbjuds på våra lärosäten. Förslag: Googla Ljungby bibliotek och Arnstberg-Sandelin: Invandring och mörkläggning. En mycket passande titel på boken.
   Civilingnejör Bo Adolfsson

   Gillad av 2 personer

 8. Henric Ankarcrona skriver:

  Äntligen någon som har läst och förstått Paul Colliers bok. Jag har gett den till ett antal personer, rekommenderat den och skrivit om den ( även på DGS som gästskribent ).
  I en tid med förkärlek för frågor som kan ges ett svar, ett enkelt svar och ett snabbt svar passar naturligtvis inte Colliers bok.
  DGS är ett utmärkt försök att ändra på det.
  Henric Ankarcrona

  Gillad av 4 personer

 9. Folke Lidén skriver:

  ”Traditionellt har invandrarbarn i USA gått över till amerikanska värderingar mycket snabbt”
  En orsak till det är förmodligen att det i USA finns en stolthet över att vara amerikan.

  I vårt land plägar ju eliten och en stor del av ”vanligt folk” att förakta och skämmas över Sverige och se ned på allt som är ”typiskt svenskt”.
  Vad ska en nyanländ invandrare tro när t o m Statsministrar numera förtalar och nedvärderar landet.

  Gillad av 5 personer

 10. B skriver:

  Jag önskar att artiklar som denna publicerades i medier som läses av fler och att tankar som dessa togs upp i tv-programmen som de flesta tittar på. Klokt och nyanserat!

  Gillad av 4 personer

  • gbolcsfoldi skriver:

   Tyvärr domineras den svenska massmedia av journalister som driver sin egen invandringspolitik med utgångspunkt från vänster/miljöpartistisk ideologi. Massmedia koncentrerar sin uppmärksamhet på de humanistiska värden med en generös invandringspolitik medan problemen undviks.

   Gillad av 2 personer

 11. PG Larsson skriver:

  Svensken är ju synnerligen oinformerad om invandringens problem och inte minst dess ofattbara kostnader. Hade så varit fallet så hade SD fått egen majoritet i förra valet. Nu var det tyvärr endast 13 % som hade förstått och röstade rätt.
  För övrigt så har vi ju inte något så kallat ansvar att ta hand om alla som lämnar sina kaotiska hemländer. Jag skrev om en fullständigt ansvarslös befolkningsutveckling i massor av länder sedan 60-talet: http://samtiden.nu/15993/befolkningsokningen-i-afrika-leder-till-fattigdom-och-migration/

  Gillad av 1 person

  • ajxn skriver:

   Och så referear du till samtiden?

   Du visar att du sitter på statistisk fakta som var aktuell för 50-60 år sedan, men inte idag.

   Ja, vi har nått Peek Child, dvs det föds färre och färre barn per år i världen.

   Ja, som i all statistik så finns det områden, i detta fall geografiska områden, som har går före och andra som går efter.

   Det innebär att vanligaste familjestorleken på jorden idag är 2 vuxns och 2 barn.

   Det innebär att som sista världsdel så kommer Afrika att ha en kraftig tillväxt av befolkningen ännu i ca 50 år, kanske kortare om vi fortsätter göra rätt. Längre om vi gör fel. Problemet i Afrika, som till stora delar lösts i andra länder är att barnadödligheten måste minskas, sjukvården bli bättre. Det gör att kvinnor inte måste skaffa sig flera barn för att två skall överleva. Färre barn innebär att fler familjer har råd att utbilda alla sina barn. Det innebär att ekonomin för familjen blir bättre med färre barn. Det innebär att stora familjer blir lika sällsynta som bland resten av världen.
   Så för att motverka ökningen av människor i Afrika så är det grundläggande tillgång till barnmorskor och sjukvård, tillgång till utbildning för alla barn och en bättre ekonomi som gäller.

   Ja, i det sk västvärlden, och Ryssland, så är det ett tag sedan vi passerade Peek Child, men inte med en livslängd (ca 90 år) ännu. Så folkmängden ökar, om än i minskande hastighet, i ca 60-70 år till. Men antalet bar har minskat sedan länge (20-30 år). Detta lede till att fler försvinner från den arbetsföra åldern till pensionärer än det kommer nya unga in i den arbetsföra åldern.
   Detta medför alltså att färre i den arbetsföra åldern skall försörja och stödja flera utanför den åldern. Dvs, färre som kan jobba i vård och industri.
   I Sverige räknas minskningen bli runt 10% och i Japan och Ryssland upp emot 35% år 2050. Dvs var 10:e på arbetsplatser i Sverige och var tredje i Ryssland och Japan kommer att försvinna. Detta är en ekonomisk katastrof för oss, att denna ojämnhet finns.

   Sedan, det har gjorts en stor undersökning av invandring och flyktingmottagande i Europas länder.
   – Det finns ingen korrelation med att samhället går dåligt ekonomiskt eller socialt med invandringen.
   – Det finns ingen korrelation med ökad våld och invandring.
   – Det finns ingen korrelation med högre arbetslöshet och invandring.
   – Det finns korrelation med lyckad integration och stärkt ekonomi.
   Etc.

   Så ja, det finns orsak att spendera resurser på att förbättra integrationen. Invandrare och flyktingar som kan bli invandrare, är en resurs. Det gäller att använda den på rätt sätt så blir det bra. Och ka, vi behöver många invandrare.

   Gilla

 12. Anders skriver:

  Invandringen är ingen politiskt fråga. Politiska beslut kan ändras och deras konsekvenser återställas. Invandringen däremot ger irreversibla förändringar. Den är en existentiell fråga, för får den nuvarande utvecklingen, inte bara i Sverige utan i hela Europa, fortsätta kommer den västerländska kulturen att gå under. Migrationstrycket är enormt. Bara i Afrika beräknas befolkningen ha fördubblats, till 2 miljarder, vid mitten av seklet. Vi riskerar att bokstavligt talat drunkna i denna migrationsflod, och det öde som då väntar oss och våra efterkommande kan nog var och en själv räkna ut. Det är bara att se på vad som nu händer i Sydafrika. Funnes det politiskt ledarskap skulle nog situationen kunna hållas under kontroll, för geopolitiskt är ju Europa inte så svårt att försvara, för att inte tala om Sverige som ju har en geopolitiskt synnerligen gynnsam position. Men som den amerikanske forskaren Byron Roth visar i ”The perils of diversity” (rekommenderas) arbetar alla med inflytande i motsatt riktning. Jag fruktar att framtiden är blek, och att de som vill sina efterkommande väl gör klokt i att utvandra till länder där man förstått vad som står på spel, som Australien eller Kanada.

  Gillad av 1 person

 13. ma skriver:

  Finns några bra böcker jämte Colliers. Rekommenderar Ed Wests The Diversity Illusion (2013), där på 240 sidor drygt halvsekel av brittisk migrationshistoria beskrivs, ämnet dryftas mycket initierat utifrån aktuell forskning.

  Om Europa och muslimsk invandring finns Reflections on the Revolution In Europe (2009), av Christopher Caldwell, Harvard-utbildad journalist på bl a WSJ och NYT, bra. Borde ha lästs ”av alla” när den kom ut…

  Gilla

 14. lars-göran w skriver:

  Anders ovan har helt rätt .Jag förstår inte hur det kunnat gå så fel . Ännu mindre fattar jag agerandet från ”bilens” chaufförer,– som måste vara medvetna om att de styr sällskapet över stupet !
  Vilken ondska ! Vilken otrolig elakhet ….. Jag hoppas på en rättslig prövning mot de ansvariga- liknande de som hölls i Tyskland efter kriget.
  Där kom ingen undan med att ”de bara lydde order” eller ”följde de bestämmelser och lagar som fanns” De allierande menade att de anklagade borde insett att de stött en felaktig politik.
  På samma sätt måste de ansvariga i Sverige ställas till ansvar.

  Gillad av 2 personer

  • BWG skriver:

   Varför agerar inte ledande politiker och intellektuella som förstår hur allvarlig situationen är? Politikerna agerar som de gör eftersom de är helt upptagna av det politiska spelet och tyvärr ointresserade av bra slutresultat. För dem handlar allt om makten för maktens egen skull och den personliga karriären. Några stjärnor inom S fann väl runt 2010 att det vore en ”smart” politisk strategi att vägra ingå ett blocköverskridande samarbete med borgerliga politiker om migrationspolitiken. Detta var säkert sant ur ett kortsiktigt och mycket snävt partiegoistiskt perspektiv för S.

   Att detta skulle skada Sverige brydde sig dock inte våra kära partistrateger om. Någon strateg inom M spelade också det politiska spelet och kontrade S manöver med att uppvakta Mp. Vi fick således på dessa ”solida” grunder den vansinnesuppgörelse på migrationspolitikens område som vi har idag. Jättesmart tycker jag som vanlig väljare! Reinfeldt och Borg visste att denna politik inte var långsiktigt hållbar. Det var därför de blev utom sig av lycka när de förlorade valet 2014 och fick ägna sig åt annat än att sitta i regeringsställning.

   Det problem som vi nu har är att väldigt många faktiskt tror på det snicksnack som M offentligt gått ut och förklarat sin politiska linje med. S kan naturligtvis inte heller ändra politiken eftersom de officiellt aldrig haft något att invända mot förra regeringens politik som kanske till och med, officiellt, ansetts vara lite för stram. Det finns idag stora världsfrånvända fraktioner inom S och M som helt och fullt tror på den enfaldiga propaganda som deras respektive partier pumpat ut år efter år.

   Vad gäller de intellektuella så stryker de alltid makten medhårs i Sverige. Enstaka avfällingar finns som dock också grundligt får lära sig veta hut. Det finns därför nästa ingen som är fegare och mer servil inför rådande åsiktsparadigm än personer som avlagt en doktorsexamen. De ifrågasätter aldrig makten utan glider undan och skyr kontrovers. Allt handlar för dem om att i lugn och ro få fortsätta sin karriär. Och för att göra det i Sverige ska du vara en foglig mes som aldrig sticker upp. Svenska akademiker tar därför aldrig intellektuell strid om någonting. De tystnar bara om de inte håller med makten om något. Ibland tänker jag mig det hela som så att den akademiska eliten i landet utgörs av de där klassens ljus som alltid fjäskade för fröken och satt längst fram i klassrummet. Dessa barn ville aldrig delta i något skojigt och av vuxenvärlden icke-sanktionerat upptåg. Detta eftersom de inte ville riskera sina betyg. Nu är de vuxna och fröken har bytts ut mot andra auktoriteter som de fjäskar för in absurdum. Det gäller heller inte längre betygen utan nu är dessa utbytta mot forskningsanslagen och karriären.

   Så ligger landet tror jag.

   Gillad av 1 person

  • ma skriver:

   Tack! Vill dock pusha för Ed West, vars bok är såväl välskriven som initierad och väl argumenterande. Han har skrivit i diverse andra ämnen *, och jag skulle rekommendera den till vem som helst …som är sugen på en lättläst väl argumenterad bok om migration. Men även inspirerande för insatta i ämnet!

   * Han har faktiskt skrivit en bok om att dejta. Är redaktör i en katolsk tidning och har nyligen varit krönikör i Telegraph och/eller (ännu?) Spectator.

   Förstår förresten Gunnar Bjurvald nedan, att det inte behövs spetsfundiga argument för det uppenbara. Men argument/fakta bör med insikter gagna motivation.

   Gilla

 15. RJ skriver:

  Hur föraktet mot bildning svept fram i Sverige syns allra mest inom invandringsfrågan. Hur man kan tycka sig ha en åsikt i frågan utan ha läst åtminstone ett par böcker i ämnet är för mig oförståeligt. Sån tur är så finns det gott om böcker i att välja mellan, även om de knappast ställs ut i skyltfönstret hos bokhandlarna. Tino Sanandajis kommande bok lär ändra på det. Men tills dess får vi hålla ut med de som finns.

  Utöver av Collier och de böcker som ni redan skrivit om i detta kommentarsfält så avhandlar bloggen Swedish Dissident åtskilliga andra böcker med flera olika utgångsperspektiv.
  http://swedishdissident.blogspot.se/2012/10/mangkulturkritisk-laslista.html
  T.ex. är Alberto Alesina och Byron Roth värda att nämna i sammanhanget.
  http://swedishdissident.blogspot.se/2012/05/best-of-swedish-dissident.html

  Gilla

 16. Gunnar Bjurvald skriver:

  Vi behöver inte göra halsbrytande slingrande letande efter vad invandringen orsakar eller gynnar Sverige. Det handlar helt enkelt vad Sverige orkar med utan att tappa grundtanken om folkhemmet. Ryck inte sönder folkhemmet genom flathet mot andra kulturer. Lär av Kanada och Australien.

  Gillad av 1 person

 17. Kai skriver:

  Utmärkt artikel om en livsviktig fråga för Sveriges framtid. Läste just en recension av boken ”Exodus” på Axess, skriven av Thomas Gür, där det inledningsvis förfasades över att en femtedel av de europeiska väljarna, citerat ur minnet, ”…kastar bort sina röster på främlingsfientliga partier”. Exakt vilka nämns inte, men händelsevis har SD nu uppnått mer än en femtedel av väljarsympatierna och kommer snart att vara Sveriges största parti, trots att övriga partier genom DÖ just försöker se till att.dessa röster blir bortkastade.

  Problemet ligger i just sådana attityder. En realistisk syn på invandringens konsekvenser förutsätter att man som grundinställning har det EGNA LANDETS väl och ve, dvs. en nationalistisk grundsyn, och inte någon multikulturell ny-marxistisk ideologi som förkastar nationalstaten. Och idag har dessa ny-marxistiska idéer spritt sig så till den grad – bland annat via höga politiker inom EU – att alla mer nationalistiskt grundade propåer genast stämplas som ”främlingsfientliga” och därmed kan avfärdas utan diskussion.

  Det har med andra ord blivit närmast fult att ställa det egna landet i centrum vid fattandet av politiska beslut som rör migration – istället tjatas det oerhört om ”moraliskt ansvar”.

  Och sålänge sådana attityder grasserar både inom ”eliten” i Sverige (”Vi har ju bara töntiga saker som midsommar”…) OCH inom ledningsgarnityret på EU-nivå är det meningslöst att rekommendera ”Exodus”.

  Gilla

 18. Ingrid Clenman skriver:

  Tack till er som förklarade för mig vad svenskar menar med politiskt korrekt. Det är till stor hjälp för mig och jag tror faktiskt att jag vet vad ni menar nu. Kanada skiljer sig ganska mycket från USA också när det gäller språket och hur ord och uttryck används. Om någon ”utlänning” skulle påstå att Kanada är ett bihang till USA eller liknar det landet, skulle en kanadensare bli väldigt förnärmad och protestera i det oändliga. Kanadensarna har kämpat i långa tider för att finna sin egen identitet som de kan vara stolta över och först det senaste decenniet har en särskild identitet vuxit fram. Den är nu så stark, mycket tack vare de Olympiska spel som ägt rum i Kanada, att en del av oss tycker att det gått lite för långt. En stark nationalism har vuxit fram bland de engelsktalande och en väldig stolthet över allt som Kanada åstadkommit sen 70-talet (ungefär när jag och min familj flyttade dit). De fransktalande har alltid varit enormt nationalistiska och försöker gång på gång att uppnå självständighet från resten av Kanada, hittills utan framgång.
  Då är journalister och andra som jobbar på t ex SVT dessa politiskt korrekta typer ni pratar om, inte sant? Vad jag förstår är kanalerna SVT1 och 2 fortfarande statsägda och alltså betalda av skattebetalarna? Har de då inte ett ansvar inför Sveriges befolkning? Ska de inte stå till svars inför den svenska allmänheten för de uttalanden och den rapportering de producerar om viktiga händelser i utlandet eller hemlandet? Vem övervakar dessa kanaler? Vem är ytterst ansvarig för deras sändningar? När jag är i Sverige ser jag dessa nyhetssändningar på TV och har ofta blivit oerhört arg och upprörd över reportage från utlandet, speciellt när det gäller Mellanöstern. Under kriget mellan Hamas och Israel förra sommaren plågades jag av varenda rapport och kommentar därifrån. Så mycket lögner, så mycket enfald, sådan otrolig ensidighet var ofattbar för mig och jag begrep inte hur svenska folket kunde tolerera det. Jag trodde att allmänheten här måste ha samma inställning och att hela Sverige blivit galet. Det var mycket deprimerande. Så när jag återvänder till Kanada efter semesterns slut, lägger jag undan alla tankar på Sverige och har absolut ingen lust eller intresse av att veta vad som försiggår där. Bara om något från Sverige sipprar in till våra media, gör jag en utflykt till Sverige på Internet för att förstå vad som egentligen försiggår däröver. Annars är det ingen i Kanada som bryr sig det minsta om Sverige och vad svenskarna tycker om någonting. Väldigt många vet inte ens att Sverige finns eller om de gör det, var det ligger.
  Denna sommar har Det Goda Samhället gett mig nytt hopp om Sverige och svenskarna och jag börjar tro att det inte är riktigt så illa som det verkade i fjor sommar. Än finns det förnuftiga, normala svenskar med de gamla goda värdena som gjorde landet så framgångsrikt från 50-talet och framåt tills saker och ting började urarta. Jag vet inte exakt när det började gå utför och hela eländet tog fart, men det tycks nu fortsätta ohejdat genom landets ledning där hederligt kunnigt folk måste ha svårt att hävda sig.

  Gilla

  • Roland Gustafsson skriver:

   Jag kan rekommendera tre andra läsvärda bloggar;
   Anthropocene, av Lars Bern, tekn. Dr, En skarp blick och penna.
   Dick Erixon, En skarp och kritisk centerpartist
   Ledarsidorna.se, Johan Westerholm modig och politiskt inkorrekt (S)

   Gillad av 1 person

 19. David Ström skriver:

  intressant att en sosse vågar öppna munnen tillslut och vågar bekräfta att Tino den kurdiske nationalekonomen som fullständigt krossar politker och korrekta journalisters lögner med torra ärliga siffror som både vanligt folk och ekonomer förstår. Vi är fortfarande rätt så många arbetare i det här landet som märkt hur sossarna bytt ut solidaritet med sitt eget folk mot internationell solidaritet. Mona Sahlin har ju till och med hånat och nedvärderat svensk kultur som tråkig och inte värd att bevara. Dagens korrekta politiker älskar inte sitt land eller sitt folk och verkar inte bry sig om vår framtid. Vi är många och vi är väldigt bekymrade och förstå en sak. Vi kommer aldrig rösta på politiska svikare. Jag menar personligen att politiker sedan 1991 efter Luciabeslutet. har begått den juridiska termen Landsbrott mot landet och sitt eget folk. Folk förstår inte vad jag menar. Nu i sommar har det sprängts sju handgranater i Malmö. Vi hade 55 no go zoner i Sverige där polisen kan vänta sig att att bli tvugna att dra sitt tjänstevapen. Någon skrev att dessa zoner nu blivit 189. jag vet inte om det är sant. Men jag vet att politiker håller på att fördärva Sverige. Jag är inte arg på människorna som söker skydd. Jag är arg på politikerna. Tänk att det är så tabu att diskutera nivåerna i flyktingpolitiken att ni hellre förlorar val och er plats vid köttgrytorna.

  Gillad av 1 person

  • mittja skriver:

   ”Tänk att det är så tabu att diskutera nivåerna i flyktingpolitiken att ni hellre förlorar val och er plats vid köttgrytorna.”

   Det är exakt vad jag tänkt på också. Det om något säger något om moralens makt (i det här fallet en falsk moral), att politiker ger upp sitt egenintresse hellre än att försvara sina väljare

   Gilla

 20. Maria skriver:

  Johan Westerholm som skriver på bloggen Ledarsidorna brukar också ta upp Collier, men han är den ende som jag sett göra det (Arpi har sannolikt fått tipset därifrån).

  Gilla

  • Kai skriver:

   Jag skummade just Clemens recension, och fastnade för följande:

   ”…In a 2013 study of 27 countries, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) found that immigrants contribute an average of $4,400 more per household to the government than they receive in benefits each year…”

   Detta använder Clemens för att argumentera MOT Colliers ”Exodus”.

   Nu råkar jag, genom att läsa den orädde nationalekonomen Tino Sanandaji, veta att de slutsatser Clemens okritiskt återger är, för att tala amerikanska — ”bullshit”! Dessa slutsatser bygger nämligen på att man i OECD-rapporten IGNORERAR stora utgiftsposter, och om man däremot tar med dem blir slutsatserna helt annorlunda och visar en FÖRLUST.

   Min slutsats är att Clemens — som borde veta bättre — systematiskt ägnar sig åt ”cherry-picking” av data som ska stödja HANS tes: Att invandring alltid lönar sig!

   Det är förövrigt mycket märkligt hur Clemens tar upp den skandinaviska migrationen till USA för över 100 år sedan som bevis för att Collier skulle ha fel, då denna migration egentligen inte var en migration i modern mening utan en INVASION!
   Den ursprungliga indianska kulturen krossades totalt av nybyggarna, som byggde upp en kopia av sitt ursprungliga samhälle på ny mark. Och vad är det fö. som hindrar att dagens muslimska immigranter gör exakt detsamma med VÅRT samhälle om man låter dem göra det? En vinst för dem — en oerhörd förlust för oss (såvida man inte i sant multikulturalistisk anda ser vår svenska kultur som värdelös, och tycker att den gärna kan ersättas med ett muslimskt kalifat.).

   Sammantaget fattar jag inte hur denne Clemens kan ses som någon ”expert” på området då han gör sådana enkelt avslöjade tankefel som jag här nämner.

   Gillad av 1 person

   • thojak skriver:

    @KAI: Enig med Ditt resonemang – det ÄR verkligen ett veritabelt ”KGB-arbete” att få fram relevanta/korrekta uppgifter över kostnaderna för den pågående massinvandringen.
    Norge har en bra mycket mer öppen policy/attityd (därför får ju också Tino S. tid i bl.a. NRK) och de uppgifter jag läst anger att samhällets kostnader per person från icke Europa/ EU vid en LCA-analys ligger vid ~ 4,1 miljoner NOK. Detta alltså över en livscykel och oavsett om personerna har jobb/sysselsättning eller icke. Debatten där (Norge) går avseende mottagandet av ~ 10.000 personer från Syrien och kostnaderna för dessa anges komma ligga vid ~ 70(+) miljarder NOK.

    Ett annat, minst sagt, märkligt ‘fenomen’ i Sverige är hur statistiska ‘målstolper’ flyttas efter PK-behag/-behov, t.ex. anger SCB personer i sysselsättning om dessa ‘jobbar'(?) två timmar per vecka… Man baxnar !

    Tacksamt är att personer som bloggförfattaren och, inte minst, Tino Sanandaij (m.fl.) har/får möjlighet att via Internet påpeka alla de oomkullrunkeliga verkligheter där deFacto finns. Frågan reses hur mycket/djupt åt hum-hum måste Sverige och samhället här ‘ledas’ ytterligare av den typ av KalleAnkaGäng som idag huserar i Rosenbad???
    Arma Land !

    Mvh/TJ

    Gilla

 21. Markus Eriksson skriver:

  Måhända är en orsak till att Exodus är okänd är att boken inte finns på bibliotek eller är översatt till svenska. Har man inte ett specialintresse av att tränga ner på djupet av de olika aspekterna av migration så är boken sannolikt för svår för gemene man, inklusive större delen av politiker kollektivet, att läsa.

  Gilla

 22. B i r g i t t a skriver:

  Reblogga detta på PS Politik och kommenterade:
  Det tänks och sägs mycket om #invandring men det finns inga garantier för att någon har rätt! Tänk om vår tids #invandring INTE löser frågan om den växande äldre befolkningsgruppen!? Tänk om … tänk om …. Jag skulle vilja ha mycket mer av Tänk om …. med ett varierat flöde av scenarier för Sveriges utveckling. Gärna forskningsbaserade utifrån olika perspektiv och med en stor gnutta fantasi i tänkbara utfall. Både med positiva och negativa utfall.
  Tänk om Sverige går mot att utvecklas till ett fattigland och producerar tiggare som sprider sig över världen?! Hur skulle den utvecklingen kunna beskrivas – gör det!
  Tänk om Sverige skulle utvecklas till ……?! Hur skulle den utvecklingen kunna beskrivas? – Gör det!
  Ta fram olika tänkbara – kreativa men seriösa – scenarier som sedan kan debatteras på ett konstruktivt sätt! Dränk allt destruktivt enskilt tyckande som nu översvämmar debatten.

  Gilla

 23. Josef Boberg skriver:

  ”Invandringen – vår tids största politiska fråga”

  Nja… – det håller jag ej alls med om – därför att få någon jävla ordning på den svenska nationalekonomin ÄR wår tids allra största fråga – som jag ser det.

  Om vad jag menar med det på min URL-länk.

  Gilla

 24. Roland Gustafsson skriver:

  Carl Bildt sa på 90-talet att det finns bara ett sätt att demontera välfärden och det är att överbelasta den.
  Det är vad Fredrik Reinfeldt och Anders Borg startat när de fördubblade Sossarnas invandringspolitik och som dom nu måste fullfölja om dom inte skall drabbas av sitt eget mantra; främlingsfientliga rasister. Så när välfärdssystemet kollapsar är det Sossarna som får bära hundhuvudet och kommer att förlora stora väljarskaror för evigt.
  Vad som troligen verkligen gjorde Fredrik rasande var att det inte var M som fick nya röster utan SD.

  Gillad av 1 person

 25. Bo Zackrisson skriver:

  Nisse Lundgren formulerar frågeställningar som är viktiga och förhålla sig till. De är i sig inte kioskvältande, men lika full värdefulla eftersom de kommer från en person som sannolikt har en viss impact på lite högre samhällsnivå. Själv har jag ur ett mera folkligt perspektiv funderat över migrationspolitiken, försökt sätta in den i en bredare kontext. Fast det var för ett år sedan. Men texten och funderingarna är nog aktuellare idag än vad vad var för ett år sedan:
  http://www.lindelof.nu/skattebetald-valfard-och-invandring/

  Gilla

 26. Helena Trotzenfeldt skriver:

  Många bra poänger. Ett par fel.

  1. Du påstår att invandrare kan ta hit sina föräldrar. Så är inte fallet.

  2. Du verkar tro att anhöriginvandring omfattar fler än partner och minderåriga barn. Detta står visserligen inte rakt ut, men känns underförstått.

  Vore bra om det korrigerades.

  Gilla

 27. kroken81 skriver:

  Ett idiotfel här. Det kan inte vara utilitaristiskt försvarbart om pengarna som skall hjälpa andra inte används effektivt – vilket de inte gör. 70-700 ggr effektivare är hjälp på plats. Vi låter alltså en massa folk dö för att hjälpa en fraktion (av de som behöver minst hjälp). Detta är inte ”utilitarism” -snälla någon fatta denna enkla poäng.

  Gilla

 28. nilaniblog skriver:

  Sverige har varit ett homogen land och det är så även nu när det gäller tänkesättet. Jag är emot att vi ta för många invandrare eftersom tycker jag att vi är mentalt, sociallt inte utvecklat hantera människor från andra länder som har helt annat att se på saker. Det blir bara vi och dem och sånt samhället har ingen nytta till någon. Jag själv har invandrat pga först mitt jobb sedan min svensk man och våra 3 barn jag stannade i Sverige. Jag är väl etablerad men känner mig så trott på tycker synd om attityd och passivesering om invandrare. Det är inte lätt att etablera i Sverige , arbetsmarknad är reserverad när det gäller anställning av invandrare; där många invandrare som jobbar ( vården) massor av problem eftersom svensksa chefer och de som arbeta har inte tillräcklig interkulturella färdigheter . Små företagare, bästa eller kanske enda alternativ invandrarna har är underutvecklade. Så jag tycker att det är inte bra vi öppna våra gränser att ta emot människor grundad av falsk hope.

  Gilla

 29. Tomas skriver:

  Jag är övertygad om att den amerikanska regeringens svårigheter i stor utsträckning beror på det faktum att det i Amerika finns en massarbetslöshet, som gör det naturligt för många vita att försöka vältra över fattigdomen och arbetslösheten på de svarta i den tron att de därmed slipper att drabbas själva. Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden. Därför kan vi angripa arbetslöshetsproblemen på ett helt annat sätt, i medvetande om att det vi gör är en sak som i varje fall inte influeras av skiljaktigheter i hudfärg eller religion utan att våra insatser får sin motivering uteslutande med tanke på arbetslöshetsfrågan själv. Därför bör vi måhända vara litet mera ödmjuka när vi nalkas det här problemet än vad vi många gånger kanske är. – Tage Erlander 1965

  Gilla

 30. Tomas skriver:

  Jag träffade en gammal klasskompis för några månader sedan (pensionerad entreprenör). Han bor åtta månader om året på Malta och håller på med valutahandel. Jag kunde inte låta bli att fråga om mottagandet av flyktingar på Malta. Jodå det kommer många hit sa han, men de totalmobbas så de beger sig snart vidare till Italien och norrut… Han sa bland annat att flyktinginvandringen till Europa är ohållbar…
  Jag har själv analyserat flyktinginvandringen i femton år och kommit fram till samma resultad… Ridå…

  Gilla

 31. sture Eriksson skriver:

  SVERIGES INVANDRINGSPOLITIK.

  Sveriges invandringspolitik har under lång tid kännetecknats av ansvar, kompetens och vidsynthet.

  Därför är det med viss förundran jag ser hur våra nutida politiker slagit in på självförhärligandets och inkompetensens väg – narcissismen har blivit den farsot som är på väg att rasera Sverige. Se min hemsida:
  http://www.stureerikssonshemsida.n.nu/så förstöres ett land.

  Ett hopp för framtiden består i KD:s ansvarsfulla utträde ur decemberöverenskommelsen. DÖ var inget annat än maktfullkomlighetens moraliska övergrepp mot en stor grupp av svenskar – ett klart brott mot vår demokratis anda.

  Sveriges framtid är ljus men först måste den moraliska resningen visad av KD och SD – och som alltmer stakar ut framtidens väg in i ett förenat Europa – omfattas av en majoritet svenskar.

  http://www.stureerikssonshemsida.n.n/Sveriges invandringspolitik/en kritisk granskning.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.