Gästskribent Ulf Öfverberg: Islamiska Jihad stödjer Ship to Gaza

fverberg

Ulf Öfverberg

Ship to Gaza aktivister, som Dror Feiler och Stefan Granér, lägger hela ansvaret på Israel för den rådande situationen och påstår att deras syfte är att bryta blockaden av Gaza. Vad som händer efter det, har de dock inget svar på.

Blockaden av Gaza har visat sig vara nödvändig åtskilliga gånger. Skälet är Hamas, terrorgruppen som styr Gaza med järnhand, som jagar homosexuella, sätter oppositionella i fängelse och kontrollerar kvinnors liv och reproduktion.

Hamas försöker ständigt föra in vapen sjövägen till Gaza. 2009 stoppade Israel båten S Francop som hade 500 ton ammunition i lasten.

År 2011 stoppades Victoria lastad med 50 ton ammunition och i mars 2013 hindrades KLOS C med en last av 40 M-302 raketer, 181 granater och 40 000 ammunitionskulor.

Vi kan diskutera enskilda händelser i konflikten mellan Hamas och Israel men denna gång är det andra omständigheter som har förändrat villkoren för Ship to Gazas seglats:

Det första är stödet från terrorgruppen Islamiska Jihad och det andra är Hamas aktiva roll i Ship to Gazas nätverk. Den 15 juni höll Khaled al-Batsh, en senior företrädare för Palestinska Islamiska Jihad, en presskonferens i Gaza hamn. Han varnade Israel att om de stoppar Ship to Gazas fartyg kommer det att leda till förnyade terrorattacker mot Israel.

Islamiska Jihad är en terrororganisation som opererar från Gaza och har som mål att upprätta en muslimsk diktatur i Palestina efter det att Israel har förintats i ett heligt krig. Gruppen avvisar alla försök till samtal med Israel och är emot en fredlig lösning av konflikten.

Om Islamiska Jihad eller andra terrorgrupper bryter den mycket sköra vapenvilan kommer situationen både för israeler och civila i Gaza att försämras radikalt.

Hamas spelar en viktig roll i det internationella stödet för Ship to Gaza. De olika stödorganisationerna, som den Internationella kommittén för att bryta blockaden av Gaza, ingår i Hamas och Muslimska Brödraskapets internationella infrastruktur.

Talespersoner för nämnda kommitté och andra stödorganisationer som Zaher Birawi och Mohammad Sawalha är också aktiva Hamasföreträdare.

Så ser Ship to Gazas internationella nätverk ut. Solidaritetsambitionen får onekligen en mycket fadd smak när den organiseras med aktivt stöd från Hamas med sin fascistiska ideologi.

Även om stödet från Islamiska Jihad ligger i linje med de olika antisemitiska organisationer som alltid spelat en stor roll i aktionerna, som exempelvis den turkiska organisationen IHH, innebär stödet att Ship to Gazas nuvarande seglats går in i ett nytt skede. De riskerar nu att bli utnyttjade av grupper som har som primärt syfte att inleda en ny våg av terror mot Israel. Det är så långt ifrån en fredlig mission det går att komma.

Ship to Gaza agerar inte i ett politiskt och militärt tomrum. Deras agerande påverkar andra aktörer och deras beslut. Det är precis det som har hänt nu; Ship to Gaza utnyttjas av terrorgrupper i området vars syfte inte är fred utan terror.

Ship to Gazas syfte är inte endast solidaritet, om än en missriktad sådan. Syftet är inte heller att transportera förnödenheter till Gazas utsatta befolkning – sådana förnödenheter kommer i stort sett dagligen in till Gaza från Israel och nu även från Egypten. Den egentliga målsättning är provokation. En provokation som Islamiska Jihad nu använder i det intrikata spelet i regionen. Det är ett spel med människoliv som insats.

En version av texten har tidigare publicerats på SVT.se

Läs också uppropet för Ship to Gaza 2011, som gjordes av svenska kulturpersonligheter och politiker.