Vem är vänsterpopulist?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

För Dagens Nyheter verkar inget argument för dåligt för att inte användas mot sverigedemokraterna. Den 24 juni 2015 förklarar huvudledaren att Sverige kan lära av Danmark där sverigedemokraternas motsvarighet – Dansk folkeparti – visar sig vara inte alltför mycket till höger, som man hade kunnat tro, utan alltför mycket till vänster. Dansk folkeparti är nämligen välfärdskramare.

Detta gör att de seriösa danska borgerliga partierna – Venstre, Liberal Alliance och Konservative folkeparti – troligen inte kan ha med Dansk folkeparti att göra. De seriösa partierna vill nämligen ha ”avregleringar, lägre skatter och en mindre stat”. Då kan de inte gå i lag med Dansk folkeparti som håller välfärdsfrågorna ”i fokus” och inte vill ”skära ned eller på annat sätt i grunden reformera den stora offentliga sektorn”.

Dansk folkeparti definierar sig därmed enligt Dagens Nyheter som ett vänsterparti, eller närmare bestämt ett vänsterpopulistiskt parti eftersom partiet inte har ”en tydlig idé om hur [välfärdsstaten] ska finansieras”.

Av detta har Sverige alltså mycket att lära, särskilt de ”kritiker av Decemberöverenskommelsen [som] ofta hävdar att det finns en latent borgerlig majoritet i riksdagen”. Eftersom Dansk folkeparti är ett vänsterpopulistiskt parti så är sverigedemokraterna också ett vänsterpopulistiskt parti (utom när det gäller invandringen, där det är högerpopulistiskt) och därför skulle allianspartierna inte ha något gemensamt med sverigedemokraterna även om invandrarfrågan vore ur världen. Så Decemberöverenskommelsen är bra. Vilket Skulle Bevisas.

Men hallå. Det kanske är god ton bland danska borgerliga politiker att ”i grunden” vilja reformera den stora offentliga sektorn samt att kräva ”avregleringar, lägre skatter och en mindre stat”. Men i Sverige? Inom allianspartierna? Om allianspartierna har några sådana planer har de i varje fall inte talat om det för mig. Jag har inte märkt annat än att allianspartierna är mycket nitiska välfärdskramare. Så på den punkten verkar ett samarbete mellan alliansen och sverigedemokraterna vara a match made in heaven.

Så har vi det här med invandringen. Vem är det där som ”inte har en tydlig idé om hur den ska finansieras”? För sverigedemokraterna är problemet så mycket mindre eftersom de har mindre att finansiera. Deras underförstådda motto är, som Dagens Nyheter så tydligt formulerar det: ”Allt åt alla (utom åt invandrarna)”. Men allianspartiernas motsvarande motto är ju ”Allt åt alla, även åt invandrarna”.

Om hur detta ska finansieras har allianspartierna, vad jag kan se, ”ingen tydlig idé”. De vill inte ens tänka på vad det kommer att kosta. De hävdar rentav att det inte kommer att kosta något alls, utan tvärtom är en lönsam affär, vilket knappt någon tror på. Enligt Dagens Nyheters definition är allianspartierna därmed inte bara vänsterpartier (eftersom de inte avser att ”i grunden reformera den stora offentliga sektorn”) utan också vänsterpopulistiska partier eftersom de ännu mindre än sverigedemokraterna har en ”tydlig idé” om finansieringen. (Såklart är Sveriges regering också vänsterpopulistisk, fattas bara.)

Med tillämpning av Dagens Nyheters synsätt skulle alltså Sveriges så kallade borgerliga partier (eller högerpartier) egentligen vara värre populister än sverigedemokraterna. Kan det vara så?