Feberdröm

Thomasgur1

Thomas Gür

I en feberdröm där jag kastar mig fram och tillbaka hör jag mig själv mumla:

”Man kan inte avsätta den här regeringen, för då blir det kaos och kaos är inte bra. Det finns inga alternativ, för det är bättre att det är stabilt även om det är stabilt med en vänsterregering som vill förbjuda vinster och upplösa företag som inte har tillräckligt många kvinnor i styrelsen och som har Romson som vice statsminister och Fridolin som skolminister. Det fattar du väl. Landet måste ju styras… är du dum i huvudet, eller? Man ska istället använda tiden för att utveckla sin egen politik och lägga fram egna förslag för att visa på alternativen, men man ska absolut inte rösta på dom, för då kan dom vinna och då kan det bli kaos och blir det kaos är det inte bra, det måste vara stabilt även om det är stabilt med en vänsterregering som vill förbjuda vinster och upplösa företag…Landet måste ju styras… Det fattar du väl?…Din Qatariska Qaidaledare, din Qigong-Qvagga….”

Jag vaknar och undrar vad jag håller på med. Jag inser att det är mig själv jag försöker övertyga. Snyftande återfaller jag i min feberdröm. Det hela börjar på nytt: ”Man kan inte avsätta den här regeringen….”