Feminism mot mångkultur

8-26-13_11971

Patrik Engellau.

Det blir allt fler populära föreställningar i vår samtid som inte går att förstå. Det är lite otäckt när det offentliga samtalet i många stycken verkar ha slutat respektera elementära krav på intellektuell redlighet.

Då och då slås jag av motsägelser som är så flagranta att jag undrar om det är jag som har en skruv lös eller om folk verkligen är så tokiga som det verkar. Låt mig ge ett exempel. Här är två uppfattningar som ligger den politiskt korrekta samtiden varmt om hjärtat:

  • Jämställdhet mellan könen är bra. Det är till och med inskrivet i regeringsformen 1 kap. 2 § att ”det allmänna ska motverka diskriminering på grund av kön”. Kvinnor ska ha lika lön och lika rättigheter och allt sådant.
  • Mångkultur är bra. Även detta föreskrivs i regeringsformen 1 kap. 2 §: ”etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”.

Vad jag kan se föreligger en allvarlig motsägelse mellan dessa två så särskilt av politiken framhävda önskemålen. Om nu en viss religiös minoritet inte tycker om jämställdhet mellan män och kvinnor, vad gör man då? Om en viss religion, till exempel islam, tillåter en man att ha flera fruar, men inte det omvända, står vi då inte inför ett fall av bristande jämställdhet? Eller om samma religion, eller kanske snarare närbesläktade etniska grupperingar, upprätthåller en hederskultur som omfattar kvinnligt könsstympning och till och med hedersmord? Är vi då fortfarande anhängare av båda principerna?

Det är vid den här punkten jag börjar tappa fotfästet i tillvaron. Jag begriper inte. En möjlighet är att det finns någon av mig okänd felande länk i resonemanget som får det hela att gå ihop. En annan möjlighet är att jag faktiskt brister i mental förmåga och inte kan begripa sådant som är uppenbart för andra människor.

En tredje möjlighet är att regeringsformens författare samt de riksdagar som med mellanliggande val antagit denna grundlag inte menade vad de skrev. Men den förklaringen bär emot. Var alla riksdagsmän på det klara med att de inte menade vad de röstade på? Omslöts samtliga ledamöter av en konspiratorisk, halvt outtalad överenskommelse att det inte var så petnoga med formuleringarna i landets fundamentallag?

Det kan jag inte tro. Så illistiga är inte riksdagsledamöter. Däremot kan jag föreställa mig att de inte riktigt fattar innebörden av sina beslut. De är, liksom vi alla lite till mans, snälla och godlynta. De tycker att formuleringarna låter bra. Visst ska vi vara jämställda. Inte ska vi hänga upp oss på vad etniska grupper råkar hitta på. För övrigt är det nog inte så farligt.

Det där sista är viktigt. Äsch, säger vi svenskar, det är nog inte så farligt. Vi har ju inte någon gång i vårt gemensamma liv upplevt någon katastrof (om man inte räknar tsunamin och Estonia, som båda hade sina speciella förklaringar) så varför skulle vi föreställa oss att något riktigt allvarligt skulle kunna inträffa framöver? Vi är trygga med tryggheten djupt förankrad i själen. (Bekännelse: Jag med. Min känsla tror egentligen inte att sådant kan hända som förnuftet säger är fullt möjligt och till och med troligt.)

Och så är det det där med att vi egentligen tror att alla andra folk innerst inne är som svenskar. Utlänningarna har kanske fått sina törnar genom diverse traumatiska upplevelser, men det är inget som en trygg svensk kommunal terapeut inte kan hantera med lite kognitiv beteendeterapi.

Vi tror att vi har sett världen för att vi varit både på Kanarieöarna och i Thailand och för att vi talar engelska så bra att vi nästan förstår allt de säger på bio. Tråkigt nog räcker det inte.