MOHAMED OMAR: En ny transportkorridor ska förena Ryssland och Indien via Iran

På senare tid har Ryssland rört sig allt närmare den islamiska republiken Iran. Länderna, som är utsatta för hårda västerländska sanktioner, samarbetar ekonomiskt, militärt och på andra sätt. Den ryska banken VTB öppnade nyligen ett kontor i Tehran. 

En ny 7200 kilometer lång transportkorridor ska förena Rysslands hamnar i Östersjön med Bombay i Indien via Iran. På så sätt kan man spara tid och pengar, samt undvika sanktioner. Den traditionella rutten har gått genom Suezkanalen.

Projektet påbörjades redan 2002 men processen har påskyndats på grund av kriget i Ukraina och ökade västerländska sanktioner mot Ryssland.

Iran och Ryssland har ingen gemensam landgräns, men är direkt förbundna via Kaspiska havet, där handeln har ökat starkt på senare tid. 

Det glöms ibland bort att icke-arabiska Iran äger den längsta kuststräckan i Persiska viken, längre än alla de arabiska staterna, vilka ingår i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC).

Gods som fraktas via den nya korridoren ska lastas på skepp i iranska hamnstäder som Bandar Abbas, Astrakhan och Bandar Anzail och därifrån föras vidare till Indien. 

Mohamed Omar