BIRGITTA SPARF: Från välsignelse till gissel och problem

Från P1 Morgon 11 maj 2023:

”Det hålls migrationsmöte i Tyskland idag. Ett land som sett en ökning av flyktingar och migranter den senaste tiden. Även i Österrike är bilden densamma och skapar en viss oro i landet.”

Tysklands ”Wir schaffen das” tycks på kort tid ha ersatts av ”Wir schaffen das nicht”. Vad som 2015 beskrevs som Europas frälsning och räddning, både ekonomiskt, utbildningsmässigt och demografiskt, ses nu som ett problem. Inom migrationspolitiken går det lika fort som i hockey.

Att vi som varit skeptiska till den förda låt-gå-politiken långt innan 2015 nu fått rätt är en föga tröst i bedrövelsen. Skadan är redan skedd, vilket vi kan se i alla Europas migrantgenerösa länder, inte minst i Sverige.

Nästan lika många som 2015 kom förra året via Ungern in i Österrike och sedan vidare till Tyskland. Med dåtidens retorik i färskt minne borde ju alla vara nöjda och glada. Men nu har frågan blivit akut i både Tyskland och Österrike.

Både Österrike och Tyskland har tagit emot ett stort antal flyktingar från Ukraina, vilka faktiskt är flyktingar. Men även antalet asylsökande från Mellanöstern och Afrika har ökat stort, varav ytterst få är flyktingar i politisk mening utan enbart ekonomisk. Vilket har fått Tyskland att trycka på för hårdare kontroller vid EU:s yttre gränser.

Både Tyskland och Sverige är exceptionella i flera avseenden. Både när det gäller migration men även inom energipolitiken. Idealistiska, orealistiska och utopiska drömmar har fått styra, snarare än pragmatism och sunt förnuft.

Tyskland stängde nyligen ner sitt sista kärnkraftverk. I Sverige har vi stängt sex av tolv kärnreaktorer, och båda länderna är övertygade om att de går att ersätta med nästintill värdelös sol- och vindkraft. Tyskland har dessutom blivit av med sin ryska gas, vilket ju inte gör saken bättre.

Man kan tycka att vårt behov av alla högutbildade kärnfysiker, tekniker, ingenjörer och läkare från Mellanöstern och Afrika, som påstods komma 2015, aldrig har varit större än idag. Ändå har de på kort tid förvandlats från välsignelse till gissel och problem. Det är något av ett mysterium. Om jag ska tillåta mig en något ironisk kommentar.

Birgitta Sparf