BIRGITTA SPARF: Sol- och vindkraft, för klimatet!

När vi har erhållit 100 procent sol- och vindkraft har vi uppnått klimatmålen, och samtidigt återgått till en levnadsnivå som motsvarar den vi hade i landet runt år 1900.

Från Ekot 10/5 2023:

”Produktionen av solenergi i Polen fördubblades under 2022 jämfört med året innan. Förklaringen är bland annat ett ökat intresse för solel bland privatpersoner.

Nu varnar landets energimyndighet för att det är bråttom att uppgradera det nationella elnätet, om landet ska klara fortsatt tillväxt av förnybar el.

Polen tvingades häromveckan begränsa leveransen av solel till det nationella elnätet då solenergin under en enskild dag stod för nära 50 procent av landets elproduktion.”

Vidare från Ekot:

”För att förhindra överbelastning av elnätet minskade Tyskland leveransen av förnybar el under 2019, ett mycket blåsigt år då den tyska vindkraften gick för fullt. Ägarna av Kaliforniens elnät uppgav nyligen att dom inte tagit emot en mycket stor del av överproduktionen av både vind och solenergi under 2022. Förnybar el som därmed inte kom delstatens invånare till godo.”

Jag hoppas att någon kan meddela denna nyhet till samtliga socialistpartier, inklusive L och KD, förutom SD och i viss mån M. Energi- och näringsminister Ebba Busch har ju börjat yra om att vi ska ha mycket mer vindkraft, överallt. Och elkraften ska byggas ut.

Det vore bra om även nyhetsredaktionerna för Rapport och Aktuellt på statstelevisionen fick veta detta. Men det är väl att hoppas på för mycket.

Birgitta Sparf