Gästskribent MATS WALTRÉ: Klimatomställningen 

Ja, denna artikel ska handla om klimat – men inte särskilt mycket om klimatet.  

För ett tag sedan fick Tucker Carlsson lämna Fox News. Efter tio år och som varande Fox mest sedda programledare fick han inte ens möjlighet att ha en avskedsshow.  

Nu, en vecka senare, har Fox tittarsiffror halverats till 2,3 miljoner vid motsvarande sändningstid. Tucker Carlssons första, och korta, video som släpptes på Twitter har setts 75 miljoner gånger inom mindre än en vecka. Så vad har Tucker Carlsson med klimatomställningen att göra? Från videon:  

Våra nuvarande ortodoxier kommer inte att hålla i längden. De är hjärndöda. Ingen tror faktiskt på dem. De förbättrar knappast någons liv. 

Det här tillståndet är i sig för absurt för att fortsätta, och därför kommer det inte att fortsätta. 

De som är ansvariga för dessa olika ortodoxier vet detta, och det är därför de blir allt mer hysteriska och aggressiva. De är rädda. De har gett upp om övertalning och förlitar sig nu på tvång. Men det kommer inte att fungera. När ärliga människor säger vad som är sant, på ett lugnt sätt och utan att blygas, blir de starkare. Samtidigt krymper de lögnare som har försökt tysta dem. Och de blir svagare. 

Och vilka är de ortodoxier Tucker Carlsson syftar på? Klimatkrisen, klimathotet, den stundande katastrofen och det därtill vidhängande kravet på att omedelbart göra något – Klimatomställningen – är en av dessa ortodoxier. Självidentifiering som ett annat kön, en annan ålder eller som en valfri grodart är en annan. Att kriget i Ukraina uteslutande handlar om rysk aggression är en tredje. Att mångfald per se är ett gott är en fjärde. Att abort är en mänsklig rättighet en femte, kanske rentav ett uttryck för feminism, vars dunkla innebörd gör denna ism till en sjätte ortodoxi.  Listan kan göras längre. (Ni som läser detta: fyll gärna på med fler exempel i kommentarsfältet). Varje sådan modern ortodoxi andas sekt. Det finns ett rätt och jag har rätt och ser du inte detta så har du fel. Kanske är du en fascist eller vit förtryckare och bör förmodligen censureras. Huvudsaken är att din röst inte blir hörd. 

Och vilka är det som driver på om klimatomställningen? Tanken går gärna till miljöpartistiska ideologer. Men idag är det framför allt krafter som ängslighet och profithunger. Efter decennier av budskap om klimatkris känner många oro. Politiker vill, som alltid, ha makt och då är det tabu att stöta sig mot stora delar av väljarkåren. Elsa Widding tackar för sig. Men jag undrar om det ändå inte är det privata näringslivet som med klimatflaggor går först i demonstrationståget. Allt som kan säljas lite bättre med hjälp av reklam för en klimatanpassning kommer att säljas så. Företagen genomför workshops för att vara kreativa om hur just deras produkter kan påvisas vara klimatsmarta. Det är många runt grytan och alla vill ha del av kakan. Här är exempel på näringslivets innovativa uttryck: 

Klimatbonus, Klimatneutral, klimatnytta, Klimatavtryck, Klimatkompensation, Klimatsmart, klimatbudget, klimatindex, Klimatdeklaration,Klimatklivet, Klimatminister, Klimatpolitiska rådetKlimatlagen/naturvardsverket.se, Klimaträttvisa (amnesty.se),  Klimatutsläpp, Klimatflykting, Klimatförändring, Klimatmål 2030, Klimathotet, Klimatkrisen, Klimatuppvärminge, Klimatsmart mat, Klimatsmart semester, Klimatpsykologerna.se, Klimathjälpen sverige ab, Klimatgranskaren.se, Klimatklubben.se, Klimatkoll, Klimatneutrala pensionsfonder,  Klimatförnekare, Klimatberäkning, Klimatanpassning, Klimatångest, Klimatpsykologi, Klimatångest över att skaffa barn, Klimatångestterapi 

Problemet är att ingen vet vad problemet är. Ett annat problem är en gigantisk och omfattande hybris. Byt ut ordet ”Klimat” mot ”Universum” eller ”Sol” eller ”Framtid”. Ingen människa vet sin egen framtid eller kan styra över den. Människan styr inte över vädret – kan inte ens prediktera det en månad i förväg. Men jordklotets klimat, det ska förändras, anpassas, kontrolleras. Klimatmålen 2030 är floskler. Det vet alla som är insatta och det inser de allra flesta, om än i tysthet ännu. Citerar gärna filosofen James Burnham här: där det inte finns en lösning finns det heller inget problem. 

Det vilar en sorts kollektiv sektaspekt över klimatscenen. Själva sektaspekten ligger i den bestämda formen. Om ordet stod i obestämd form ”Klimatomställning”, så skulle det fortfarande vara dunkelt om vad som avsågs. Nu står det i bestämd form ”Klimatomställningen” och med bestämd form så menas något särskilt och specifikt. Den bestämda formen anger med andra ord att man vet vad man pratar om. Och det vet man inte. Ingen vet vad som avses. När sansade människor säger att Klimatomställningen, förlåt kejsaren, är naken med lugn röst och utan att blygas, då kommer mångas ögon att öppnas. Och då får vi ett sundare samtalsklimat. 

Mats Waltré är poet och intellektuellt brinner han för att skingra något av samtidens dimmor. Han är född i Stockholm och yrkesmässigt har han arbetat med forskning i olika roller. I vuxen ålder konverterade han till katolicism. Lite av hans tankar, prosa och poesi återfinns på www.matswaltre.se. 

Gästskribent