MOHAMED OMAR: Den vite massajen

I medierna i Kenya och Tanzania förekommer en svensk pojke som har adopterats av massajstammen. Han heter Oscar.

Massajerna lever på båda sidorna om gränsen mellan de två östafrikanska länderna. De utgör en mycket liten del av befolkningen men får mycket uppmärksamhet på grund av sin traditionella livsstil. 

Massajerna lockar turister till länderna, vilket gjort att de ses som en resurs. Det är till och med vanligt att icke-massajer klär ut sig till massajer för att lura turister på pengar.

I medierna kallas den svenske pojken “mzungu” det vill säga “vit”.  Mzungu är ett ord som betecknar hudfärg och härkomst, inte nationalitet. En brun eller svart person från västvärlden kallas inte “mzungu”, bara vita människor, oavsett var i världen de kommer ifrån.

Sensationen består i att en vit pojke, en “mzungu”, har anammat massajernas seder.

“The Mzungu little boy who came from Sweden has been staying with the Masaai community for more than 7 years and he has embraced their lifestyle and culture.”

I en intervju uppger den vite pojken att han är lycklig och vill stanna hos massajerna och aldrig återvända till sitt hemland Sverige.

Han har assimilerats.

“He has become part of them after learning their lifestyle and culture, beginning from their language, dressing and also likes their food.”

Detta utan skattefinansierad integrationspolitik, SFI eller tolkhjälp …

Oscars mamma gifte sig med en massajman, så blev Oscar adopterad av stammen.

Se ett inslag i tanzanisk TV:

Hos massajerna är det vanligt med polygami så Oscar kommer förmodligen att växa upp med flera “mammor”.

Enligt lagen i Tanzania och Kenya får en man gifta sig med hur många kvinnor han vill. Om han inte är muslim, då är han begränsad till endast fyra.

Det finns också en del andra saker som man kan tänka sig skulle kunna bekymra en modern svensk kvinna. Bland massajerna är till exempel aga ett helt normalt sätt att tillrättvisa olydiga hustrur. Hustruaga är lagligt i både Kenya och Tanzania. 

Enligt massajernas sed får en kvinna inte ta ut skilsmässa. En man kan dock skilja sig när som helst utan någon särskild orsak. 

Hos massajerna erkänns inte våldtäkt inom äktenskapet. När mannen har betalat brudgåva har han köpt rätten att ha sex med sin hustru när han vill.

Tanzanias nationella lagar stödjer massajernas uppfattning:

Section 5 of the 1998 Sexual Offences (Special Provisions) Act explicitly excludes marital rape on the grounds ”husbands, by virtue of paying bride price, have legal right to have unlimited sexual access to their wives”.

Eftersom massajerna tjänar mycket på turism vill de inte ändra sin ivsstil, sätta sina barn i skolan eller flytta till städerna. De tjänar på att vara traditionella.

Oscars mamma berättar att hon, liksom sin son, är lyckligare i massajernas land än i Sverige.

Det finns flera studier som visar att ociviliserade folk är lyckligare än civiliserade, till exempel denna studie som jämför hadzafolket i Tanzania med européer

Hadzafolket lever som jägare och samlare på “stenåldersnivå”. 

Studien nämner även massajfolket:

“… at least three studies suggested that traditional societies have relatively high levels of well-being. Evidence from the field studies suggests that Inuit, Maasai or Amish report generally high levels of happiness and life satisfaction (Biswas-Diener et al., 2005), with the most traditional Massai group showing the highest levels of general life satisfaction.”

Ju traditionellare livsstil massajerna hade, desto lyckligare uppgav de sig alltså vara.

Mohamed Omar