BITTE ASSARMO: Dagen då – nästan – alla älskar grönt

Så är det dags att fira Saint Patrick’s Day igen. Det har jag gjort sedan tidigt 90-tal, då jag först kom i kontakt med irländska ättlingar i Hells Kitchen i New York. Det var innan jag överhuvudtaget hade en tanke på att gå med i katolska kyrkan, och firandet var högst sekulärt. Efter att jag inträtt i kyrkan fick firandet en mer sakral inramning, men sedan jag lämnade kyrkan efter femton år fokuserar jag åter på fest istället för helig mässa. Och varför inte? Få helgon åtnjuter sådan popularitet bland så många människor utanför de troendes skara.

Saint Patrick är inte bara Irlands nationalhelgon, han är även skyddshelgon för Boston, New York och – sedan tidigt 1960-tal – Nigeria. Det var 1961 som de irländska biskoparna i Nigeria utnämnde Patrick till landets skyddshelgon, och året var ingen slump. Legenden vet att berätta att Patrick dog just den 17 mars år 461.

Irländarna har haft en lång historia i Nigeria och många av de irländska katolikerna stöttade den inhemska befolkningen mot de engelska kolonialisterna. Under 1890-talet jobbade den irländske nationalisten Roger Casement som konsul i sydöstra delen av landet, och han hade stort intresse och sympati för afrikanernas situation under kolonialmakten. Det var inte helt vanligt under den viktorianska tiden.

Under det tidiga 1920-talet etablerade irländska präster en mission i södra Nigeria, en mission som först gick under namnet Den Helige Andes orden, men som den 17 mars 1932 fick namnet Sankt Patricks sällskap för utländsk mission. Det blev en av flera katolska organisationer i Nigeria som erbjöd både religiös och sekulär utbildning till den inhemska befolkningen.

Idag är runt 20 miljoner av Nigerias befolkning katoliker, och landets prästseminarier sänder sina ordensvigda över hela världen för att tjäna som präster. Påfallande många av dem kommer till Irland, där antalet inhemska präster minskat betydligt över tid, och fortsätter minska.

Saint Patrick’s Day är ingen officiell helg i Nigeria, men det hindrar förstås inte att det kommer det att drickas en hel del Guinness där idag. Guinness sägs faktiskt vara den näst populäraste drycken i landet, och det första nigerianska Guinnessbryggeriet var också det första som öppnade utanför Storbritannien och Irland.

Nigeriansk Guinness bryggs med majs eller sädesslaget durra istället för med korn, som används i originalreceptet. och den bryggs med majs eller sädesslaget durra istället för med korn, som används i originalreceptet. Den är också något starkare än original-Guinness.

Idag är vi alltså många, många världen över som firar lite extra och som kanske unnar oss en irländsk whiskey eller en Guinness eller två. Happy Saint Patrick’s Day!

Bild: Saint Patricks-firande i Dublin, via wikimedia commons

Bitte Assarmo