ANDERS LEION: Den gamla fega visan 

Nyligen hörde jag ett program i den serie som kallas för Kropp & Själ. Det handlade om män som för trettio år sedan träffades på en kurs och som därefter regelbundet träffats för att diskutera sin manlighet – och det manligas (destruktiva, förstås) roll i samhället. Återigen var det alltså männen som var ämnet, och problemet. 

Det innehöll alltså det förväntade. Däremot diskuterades inte det fortgående förkvinnligandet av samhället. Man behandlade inte: 

Det ökande antalet våldtäkter, ordningsproblemen i skolan, skjutningar och sprängningar, förtrycket av kvinnor och flickor i hederns namn, den allt aggressivare, våldsutövande manligheten i vissa områden, våldet riktat mot blåljuspersonal och den offentliga sektorns allt sämre effektivitet

Man diskuterade alltså överhuvud taget inte den ökade invandringens följder, den invandring som just är en följd av att kvinnliga värderingar har fått styra politiken – därför att kvinnorna utgjort största andelen i de partier som bestämt politiken. 

Det är ett mycket vanligt lurendrejeri. Man lurar sig själv och läsaren eller åhöraren genom att snygga till verkligheten. Man talar alltså bara om pursvenskarnas land, inte om invandrarnas – trots att man säger sig ömma så mycket om dem. 

Så kan man ostört pilla sig i naveln i lugn och ro och fortsätta med sitt behagliga liv och njuta av sitt goda  samvete. 

Man måste gratulera.

Anders Leion