HITTAT PÅ NÄTET: Slaveri och barnarbete bakom den gröna omställningen

Bilden har tidigare publicerats här på sajten Klimatupplysningen. Det Goda Samhällets gästskribent Gabriel Oxenstierna kommenterar:

Vi i väst fasar snabbt ut fossila bränslen och ersätter dem med ny ’grön’ teknik som vindkraft, solpaneler, batterilagring och elbilar. Allt detta kräver mycket kobolt, koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller. Produktionen av dessa hittar vi ofta i U-länder, under primitiva förhållanden och med stora negativa miljöeffekter. Det är till exempel väl dokumenterat att mycket av solpanelerna produceras under slaveriliknande förhållanden av en förtryckt folkgrupp i avlägsna delar av Kina.

Kobolt är ett annat bra exempel. Mer än hälften av världens kobolt bryts i Kongo, varav 20 procent bryts manuellt under extremt primitiva förhållanden. Ofta dessutom med barnarbete som en del av produktionskedjan.

Kobolt ingår i nästan alla laddbara batterier (Li-jon). Elbilar drivs med massiva batterier som innehåller kobolt framställt med barnarbete. I mindre skala gäller samma sak för mobiltelefonen eller laptopen som du läser denna text på.

Reportage om barnarbetet som ger oss dessa mineraler finns här och här.

Den gröna omställningen kräver sina offer, med fördel i tredje världen.

Gabriel Oxenstierna är fil.dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet, författare till böcker för finansmarknaden och aktiv som klimatskribent på bloggen Klimatupplysningen.