BIRGITTA SPARF: Solceller på taken och vindkraft

Att DN, liksom SVT och SR, ensidigt propagerar för vindkraft är ingen nyhet. Ändå studsar jag till inför rubriken som möter mig i dagens DN. Behöver vi mer vindkraft överallt nu, enligt Busch? Rubriken är inte helt tagen ur luften, om jag säger så. Från Dagens Nyheter:

”Enligt en färsk rapport från Energimyndigheten beräknas elbehovet kunna fördubblas till 2035. Enligt Svenska kraftnät behövs en tredjedel mer redan 2027. Det krävs en historiskt hög tillväxt av elproduktionen. Myndigheterna är entydiga i sitt besked, och både forskare och näringsliv instämmer: det är mer vindkraft som är svaret de närmaste tio åren.

– Håller du med?

– Det som är realistiskt som ny kraftproduktion är primärt vindkraft, ja, både land- och havsbaserad, om man tittar fem, tio år framåt. Det går kanske att göra en del förbättringar när det gäller vattenkraften. Vi har också goda signaler om effekthöjningar till exempel på Forsmark. Men om vi pratar ny kraftproduktion så handlar det om att installera solceller på taken eller vindkraft.”

Solceller på taken eller vindkraft? Är detta vad jag röstat för? Nej! Jag har röstat för ny kärnkraft som så snabbt som möjligt ska ersätta de reaktorer som den tidigare regeringen lagt ned i förtid. Vilket gett oss en katastrofal energisituation och vilt skenande elpriser. Vidare från DN:

”Intervjun kretsar kring vindkraft men Ebba Busch styr gång på gång över samtalet på kärnkraft. Ur hennes perspektiv en naturlig koppling. Hon ser nämligen mer av den planerbara kärnkraften som ett nödvändigt komplement till den mer oförutsägbara vindkraften för att energisystemet ska fungera.”

Så kärnkraften har nu blivit ”ett nödvändigt komplement” till den huvudsakliga vindkraften? Jag trodde jag röstade för en borgerlig regering, inte på MP, S, V och C. Men jag misstog mig tydligen grovt.

Nu snackar vi solceller på taken och mer vindkraft. Överallt!

Birgitta Sparf