PATRIK ENGELLAU: Butlers bonmot

Förr i tiden, innan kärnfulla och träffande uttryck kallades ”oneliners”, hette de ”bonmots”. När jag tog studenten fick jag en bok med samlade bonmots av en släkting som tyckte att jag behövde lite bildning. Ett av mina favoritbonmots i samlingen kommer från den engelske artonhundratalsförfattaren Samuel Butler och lyder: ”Vi tänker som vi gör, huvudsakligen för att andra människor tänker så”.

Wikipedia menar att Butler var en satiriker men jag tycker att hans observation tyder mer på vältränat skarpsinne (ok, det kanske är samma sak). Butlers iakttagelse är skrämmande vass. Varför trodde folk på Gud förr i tiden? För att alla andra gjorde det och de var vidskepliga, såklart. Varför kommer den svenska barnochungdomspsykiatrins problem att lösas om politikerna skjuter till några miljarder? Därför att det är så man löser sociala problem, det vet väl alla? Varför finns det så mycket organiserat gängkriminell brottslighet i utanförskapsområden? För alla sociala faktorer som gillar att ansamlas där. Ska det vara så svårt att begripa? Alla anser ju att det ligger till på det sättet. Varför skulle du inte göra det?

En av mina favoritjournalister är Hanne Kjöller, fristående kolumnist i Dagens Nyheter och tillika sjuksköterska. Hon är den sista man kunde förvänta sig skulle falla under Butlers förvillelse men den 16 februari tycks hon lik förbannat fastnat i ett butlerskt bonmot – kanske utan att hon själv har märkt något eftersom alla tänker så. Allas likriktning på den här punkten är för övrigt så monumental att mina bestridanden är bortkastade och endast motiveras att a) jag även idag ska skriva en krönika samt b) det känns tryggt att ha en brasklapp i fickan när historien till slut fäller sin slutgiltiga dom även över vår tids historiska felslut.

Det handlar i Kjöllers artikel om den politiskt korrekta men butlerskt vilseledande uppfattning att det globala Nord, vilket betyder de rika länderna, ska betala det globala Syd, alltså de fattiga länderna. Betala för vadå? Det var en enfaldig fråga! Betala för vad som helst. Betala för allt! I vår tid är alla butlerskt övertygade om att Nord är skyldigt även om just du kanske just nu inte kommer ihåg vari skulden ligger.

Det började med att Kjöller hör premiärminister Mia Mottley av Barbados (som på bilden håller tal på COP 27 i Egypten) kräva kompensation och ersättning från Nord för alla möjliga rasistiska förseelser inklusive ekonomisk utsugning genom århundradena. Nu ville premiärministern också ha betalt för klimatkrisen. Det verkar Kjöller tåla. Men sedan vässar premiärministern argumenten och utslungar anklagelser mot Nord för korruption i världsklass och ville ha extra bonus för det. Det blir för mycket för Kjöller:

Missförstå mig rätt. Jag tycker att vi i Nord ska betala till Syd. Och jag tycker att vi ska göra det av tre skäl: För att vi kan, för att vi har en moralisk skyldighet att städa upp efter oss samt för att vi bor under samma himmel.

Men Kjöller gillar inte president Mottleys pockande och pretentiösa tiggeri vilket förhoppningsvis är ett tecken på att Kjöller är mindre butlersk än det först verkar. Men hon vacklar (vilket kanske är priset för att få skriva på Dagens Nyheters ledarsidor). Varför tycker hon att Nord ska betala till Syd? För att vi kan? Ska Syds motiv för att tigga från Nord vara att de kan? Och så det mest butlerska och graverande av allt, att Nord skulle ha en ”moralisk skyldighet att städa upp”. Detta är en butlersk sanning vilket betyder att den saknar andra fundament än att många människor har bestämt sig för att tro så.

Men varför bestämmer de sig för att tro så? Varför menar Kjöller och det övriga Nord att vi har en moralisk skyldighet att med hänsyn till vad som helst hela tiden ge mer pengar till Syd? Därom ger Samuel Butler inget besked utan det får man tänka ut på egen hand. Jag tror det handlar om dåligt samvete.

På alla sätt som den internationella statistiken kan mäta lever människor i Nord bättre än människor i Syd. Två förklaringar kan tänkas: att detta beror på människorna i Nord alternativt att det beror på människorna i Syd. Det senare går inte att säga eftersom synsättet uppfattas som rasistiskt. Därför dominerar uppfattningen att bristen på jämlikhet beror på att människorna i Nord åstadkommer de statistiska resultaten genom just rasism samt utsugning av folken och länderna i Syd. Kjöller tycks ana något fel i resonemanget vilket i så fall länder henne till heder.

Patrik Engellau