PATRIK ENGELLAU: Fake news

Propaganda har funnits i alla tider och troligen påverkat alla som velat bli påverkade men knappt några andra. Goebbels tidning Der Angriff lästes bara av övertygande nazister. Folk kunde i allmänhet skilja skrot från korn enligt evangelisternas princip att man ska känna trädet av dess frukter. Men sedan några år antas allmänheten inte längre på egen hand kunna identifiera desinformation och därför måste seriösa media ta sitt ansvar och särskilt upplysa publiken om när det är hot och hat i faggorna (vilket det förstås nästan alltid är i sociala medier).

Situationen bekymrar mig. Att det tidigare fanns propagandablaskor var allmänt bekant men om man bara lyckades hålla sig borta från Der Angriff och Pravda och i stället höll sig till The New York Times, Svenska Dagbladet, Neue Zürcher Zeitung och Dagens Nyheter trodde jag att informationen och bedömningarna var ganska tillförlitliga. Men så känns det inte längre. Det är som om man ibland vill hålla Näthatsgranskaren i hand för att känna trygghet när man öppnar Dagens Nyheter.

Så jag gjorde ett vederhäftighetsexperiment. Ur samma nummer av DN valde jag slumpvis ett antal artiklar som jag kortade ned och i vissa fall gav en ny rubrik och kanske i övrigt fejkade till. Det märkvärdiga var att jag efteråt inte kunde avgöra om det var fake eller äkta news. Här kommer sju exempel.

1). Jämställdhetsarbetet måste sätta fart om Sverige ska förtjäna sin internationella ställning som föregångsland. Efter föredöme av Biophysical Society, som årligen delar ut ett antal priser, bör Sverige bilda en särskild nomineringskommitté. Andelen nominerade kvinnor ökade på det viset dramatiskt hos Biophysical Society. Följande år gick hälften av priserna till kvinnor.

Självnomineringar kan vara rimligt för vissa priser eftersom kvinnor har mindre nätverk. Självnominering är ej tillåtet enligt Svenska Akademiens regelverk.

2). Åtskilliga Nato-medlemmar oroliga för svenskarnas högmod i förhandlingarna med Turkiet. Att förhandla med turkarna är som att gå på en basar. Just nu är de mycket arga på Sverige. Turkarna måste få känna sig mäktiga. Men Ulf Kristersson hoppas på att Sverige ska vara fullvärdig medlem vid nästa möte i juli.

3). Tiotusentals ålar dödas i vattenkraftverk varje år. Merparten är ål som satts ut som kompensation för kraftverkens miljöpåverkan. Den miljöprövning av vattenkraften som planerats i många år skulle minska dödligheten för den akut hotade ålen. Men miljöprövningen har pausats av regeringen. Miljöprövningen skulle bland annat innebära att kraftverksägare skulle få ansvar för att se till att ålar kan ta sig förbi kraftverken.

Märta Stenevi (mp) framhåller att miljöprövningen har pausats för att dra uppmärksamheten från skandalen med Ulf Kristerssons förre statssekreterare PM Nilsson som anhölls för tjuvfiske av ett antal ålar. När det dör tiotusentals ålar i kraftverken så är Nilssons halvdussin ålar inte så mycket att bry sig om, säger Stenevi. Typiskt borgarna, fortsätter hon.

4). Sverige löser världens energiproblem. En svensk pensionerad elektriker med erfarenhet av kyl/frysteknik och vindkraft bevisar att solenergin även på våra breddgrader räcker för alla elbehov. Att bygga solenergivillan kostar bara 15 miljoner kronor. En vanlig person har inte så mycket pengar att lägga ut. Det är därför den svenska lösningen ännu inte erövrat världen, säger professorn i elkraftteknik Sarah Rönnberg vid Luleå tekniska universitet. Denna slutlösning på världens energiproblem är lika naturlig som att andas.

5). Grav islamofobi grasserar inom svensk akademisk forskning. Sameh Egyptson har fått godkänt på en doktorsavhandling där han påstår att det svenska Islamiska förbundet i hemlighet är en del av den internationella islamiströrelsen Muslimska brödraskapet. Publiken var tydligt skeptisk. ”En skandalavhandling”, sa idéhistorikern Andreas Önnerfors, expert på konspirationsteorier. ”Jag är förvånad att Lunds Universitet släpper fram den på det här sättet. Det borde ha gjorts en etikprövning i förväg så att man säkert visste att forskningsresultatet var etiskt acceptabelt. ”De vetenskapliga bristerna är alltför stora för att avhandligen ska kunna godkännas, sa islamologen Torsten Janson.

6). Ryska staten ska rånas av svenska myndigheter. EU ska under svensk ledning snabbutreda hur frysta ryska tillgångar kunna stjälas och sedan användas för att finansiera återuppbyggnaden av Ukraina. Det handlar inte i första hand om yachter, slott och konst som ägs av oligarker, utan om ryska statens tillgångar. Cirka 300 miljarder euro (två tredjedelar av Sveriges BNP) av ryska centralbankens tillgångar är frysta och finns i Luxemburg och Belgien. Jobbet ska ledas av generaldirektören vid Kommerskollegium. ”Vi måste ha en gemensam process”, säger Ulf Kristersson.

7). På 1990-talet sålde den borgerliga regeringen, som ansåg att utförsäljning av statlig och kommunal egendom var rätt lösning på alla problem, elnäten som var offentliga monopol och förlorade därmed all kontroll över elnätspriserna när de privata vinstmaximerande monopolen Eon och Ellevio tog över (och statliga Vattenfall hängde på och anammade samma prispolitik). Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket har trots flertaliga försök inte lyckats stoppa de privata monopolens prishöjningar. En ny lag från december 2022 gav elnätsbolagen rätt att göra nya, kraftiga prishöjningar.

Tror du på dessa nyheter? Bara passussen om Märta Stenevi är fake news. Resten är MSM i sitt esse. Det borde kanske ha påpekats att statens tillmötesgående mot elnätsföretagen även den här gången stått under beskydd av en moderat statsminister

Patrik Engellau