BIRGITTA SPARF: SVT:s ständiga vindkraftspropaganda oroar

VD:arna för Holmen, Northvolt och SSAB, främst de två sistnämnda, efterfrågar i Agenda mer vindkraft för att kunna ro sina gröna, fossilfria industrisatsningar i norra Sverige i land. Programmet kan sammanfattas så här.

Northvolt ska även bygga en ny stor batterifabrik i Göteborg, i samarbete med Volvo. Camilla Kvartoft frågar VD:n vad de behöver för att kunna genomföra detta:

– Vi behöver två saker. Dels så behöver vi eeh …så att säga, ett utbyggt distributionsnät för att så att… Och det har vi blivit lovade av Svenska Kraftnät att det ska vara klart till fabriken eh, ähm… står klar 2025. Och sen så behöver vi fylla det här med energi, och som det är nu så behöver vi bygga mer vatten… eller så ähm vindkraft i eh… Västsverige för att supporta det här. Och det är lite viktigt att liksom. Vi är ju redo att investera uppemot 25 miljarder i det här och skapa 3 000 jobb. Men det kräver också att vi faktiskt bygger mer vindkraftverk. Man kan liksom inte riktigt säga ja till det ena och sen säga nej till det andra.

Kvartoft blir rent extatisk vid detta svar:

– Regionen måste alltså leverera vindkraft, då! Och det är havsbaserad vindkraft som ni tänker där, då!?

– Havsbaserat är ju det som ligger närmast till hands!

Energi- och näringsminister Ebba Busch har en oroväckande tendens att alltid hålla med föregående talare, oavsett vem det är och vad denne säger. Det är mycket ”kroka arm”, parat med lyckligt tal om ”mammor och pappor som har ett jobb att gå till”, som kan ”ställa mat på bordet” och om ”äldre på äldreboenden som ska få äta kött”. Samtidigt är hon fast besluten att ”uppnå klimatmålen”.

Det är alltså hit den ”Gröna omställningen” har fört oss. Det som tidigare har varit fullkomligt självklart för alla har blivit en viktig aspekt att ta upp i debatten. Liksom att alla är överens om att vi, efter att Sverige lagt ned fyra (sex) kärnkraftsreaktorer, är i stort behov av mera el.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, får i ett kort inslag framföra sin redan tidigare uttalade kritik mot denna gigantiska och ogenomtänkta storsatsning. Han liknar den vid Titanic, som ju som bekant gick under. Den ende som stöttar Henreksons tvivel och farhågor är Martin Kinnunen från SD. De övriga i studion är fortsatt entusiastiska till vindkraften, inklusive Busch.

När Henrekson framför sina dubier rörande den gröna industriella revolutionen kan man i den kvinnliga intervjuarens ansikte avläsa både fasa, sorg, tvivel, smärta och oro.

Jag känner som hon, men av helt motsatta anledningar. Den nya regeringen kommer förmodligen att fortsätta förstöra vårt land totalt, med ny vindkraft både på land och till havs. Som förutom att den inte kan tillgodose energibehoven även förstör miljön och livsvillkoren för både människor och djur.

Birgitta Sparf