ANDERS LEION: Den nya McCarthyismen 

Kommer ni ihåg den amerikanska McCarthyismen (den ryssjagande senator McCarthy själv på bilden)? Den har, tydligen utan att någon förstått det, väckts till liv här, i dagens Sverige. Texten i DN 31/1 gör det alldeles klart:  

SD är ett säkerhetspolitiskt otillräkneligt parti. Man lever i symbios med en alternativ mediesfär där ryssvänliga hållningar är vardagsmat. (Som Expressens Viktor Barth-Kron konstaterar i podden ”Politikrummet” är det svårt att veta var partiet slutar och mediesfären börjar och ”lika svårt att dra gränsen mellan den del av alternativmedian som inte lutar åt Ryssland och den del som faktiskt gör det.”) 

Detta är, förstås, mycket angeläget. Läget här kan vara allvarligare än i McCarthys USA. Vi kan inte ha personer i det här landet som har förbindelser med ryska intressen. Inte heller deras familjemedlemmar och vänner kan få fortsätta sina verksamheter utan att granskas. De turistresor de sagt sig ha gjort för fem-tio år sedan kan ha varit deltagande i snabbkurser för spioner och  påverkansagenter. 

Och alternativmedia måste också bevakas bättre. De är farliga just därför att de hämningslöst publicerat fakta och nyheter som andra media, till exempel DN, visligen försöker förtiga men sedan måste publicera när akternativmedia vårdslöst redan publicerat uppgifterna. 

Man kan inte heller begränsa granskningen till dagens förhållanden. Dagens lojaliteter kan ha grundats i bekantskaper, vänskaper och kärleksförhållanden som var levande för årtionden sedan. 

Jag vet vad jag talar om. Jag har visserligen inte varit i Ryssland, men har länge varit intresserad av landet, dess politik och dess kultur. Man blir ofrånkomligen påverkad och förstår alla de ryssar som förtvivlat försöker rymma från landet. Men denna kännedom och förståelse är ett intresse som agenter från Ryssland kan förstå att använda sig av. 

Högsta vaksamhet anbefalles alltså! Regeringen och dess stödparti verkar inte alls förstå faran. Det är därför dags att vanliga medborgare med hjälp av vaksamma media som DN sätter igång en närgången granskning för att avslöja alla som själva eller i via bekanta eller släktingar eller arbetskamrater eller på annat sätt varit i kontakt med Ryssland, ryska politiker eller ryssar som varit på besök i Sverige!  Ingen kan veta vad som döljer sig bland dem som utgör sig för att vara vanliga ryssar utan något hemligt uppdrag. 

Svenskar som visat sig varit alltför intresserade av Ryssland bör sedan listas och namnges i DN.  

Kan yttrandefriheten användas i angelägnare syfte? 

Anders Leion