BIRGITTA SPARF: Den humanitära stormakten får ”hård kritik”

Human Rights Watch kritiserar i skarpa ordalag Sverige för förhandlingarna med Turkiet i samband med vår NATO-ansökan. Samtalen mellan länderna är enligt HRW mycket oroande. Från Ekot:

– Om Sverige blundar för Turkiets kränkningar av mänskliga rättigheter tillhör det en av de mest oroväckande trender vi sett de senaste åren, säger Tirana Hussan.

HRW är en oberoende människorättsorganisation som livnär sig på privata gåvor och i Sverige även med stöd från Postkodlotteriet. De tar inte emot statliga bidrag, för att behålla sitt oberoende.

I årsredovisningen för 2022 framgår att HRW Sverige haft 47,2 miljoner kronor att laborera med.

Under rubriken ”Hållbarhetsupplysningar” i årsredovisningen får vi bland annat veta följande:

”HRW Sverige har under året vidtagit åtgärder för att säkerställa jämställdhet, god arbetsmiljö och löpande kompetensutveckling. Regelbundna utbildningsinsatser har genomförts för att stärka medarbetarnas kompetens i frågor om mångfald, jämlikhet och inkludering.”

Jag känner igen det där från när jag var kommunalanställd inom socialtjänsten. Så många hel- och halvdagar som gick åt till ”utbildning” inom ”mångfald, jämlikhet och inkludering”. Helt bortkastad tid och bortkastade pengar. Fast vi fick goda luncher, vilket också var den enda behållningen. Och det får säkert ledningen för HRW också.

Erdogan har krävt att Sverige ska utlämna ett stort antal personer, som enligt Erdogan är kriminella och terrorister, rätt eller fel. Mig veterligen har en enda person utlämnats. En ekonomisk brottsling, som dessutom inte alls borde ha befunnit sig här utan i Italien, där han erhållit flyktingstatus.

Övriga brottslingar har ingen som helst anledning att känna oro. Sverige värnar om sina invandrade kriminella och terrorister. Till sista blodsdroppen.

På Ekot i statsradion låter det ungefär som att HRW är någon slags tillsatt världsöverdomstol, med befogenhet att döma ut både Sveriges och övriga länders regeringar. Och att vår regering borde bäva när organisationen kommer med sin ”skarpa kritik”. Men så är det inte alls.

HRW är en samling goda idealister som lever gott på andra lika goda människors bortskänkta pengar. Och inget fel i det, har man ambitionen att förbättra världen så ska man absolut försöka. Alla goda krafter behövs.

Men om den svenska regeringens NATO-samtal med Turkiet är en av de mest oroväckande trender HRW sett de senaste åren så vågar jag påstå att de har missat en hel del när det gäller hot mot mänskliga rättigheter runt om i världen.

Birgitta Sparf