BITTE ASSARMO: Sverige har ett särskilt ansvar för nästan allt

Sverige har ett särskilt ansvar. Det har du säkert hört förut, men frågan är om du har koll på exakt hur många områden Sverige har detta särskilda ansvar för. En google-sökning på fraserna ”sverige har ett särskilt ansvar” och ”har sverige ett särskilt ansvar” ger vid handen att det inte finns någon hejd på allt som vårt lilla land, det vill säga de svenska skattebetalarna, ska ta ett särskilt ansvar för.

Att Sverige har ett särskilt ansvar för sina medborgare är en sak. Ansvar för att sjukvård och infrastruktur ska fungera, för att minimera risken för att vanligt folk utsätts för brott, för att kriminella lagförs och sättas bakom lås och bom. Det är självklart – eller borde åtminstone vara. Men visste du att det också åligger Sverige att ta ett särskilt ansvar för Nordeuropas säkerhet? För de humanitära frågorna i Syrien och Afghanistan? För demokratin rent generellt?

Så är det i alla fall, åtminstone om man får tro hybrisinfekterade politiker, ledarskribenter och representanter för olika organisationer som malligt orerar som om Sverige vore världens största och mäktigaste land och alla medborgare sorglöst framlever sina liv som ekonomiskt oberoende.

Så sent som 2020 slog dåvarande ministrar Ann Linde, Peter Eriksson och Anna Hallberg sina kloka huvuden ihop (eller betalade en spökskrivare en nätt summa av skattebetalarnas pengar) för att skriva en debattartikel i Svenska Dagbladet där de fastslog att Sverige har ett särskilt ansvar för demokratin. Vi har också, som tidigare nämnts, ett särskilt ansvar för Nordeuropas säkerhet.

Att Sverige även har ett särskilt ansvar när det gäller de humanitära frågorna i Syrien slog regeringen Löfven fast 2018. Varför detta särskilda ansvar åligger just Sverige framgår inte av det långa och floskelfyllda dokumentet på regeringens hemsida.

I oktober 2017 slog Civil Rights Defenders fast att Sverige har ett särskilt ansvar för att stärka romers ställning på arbetsmarknaden, oavsett vilket EU-land de kommer ifrån – och alldeles särskilt om de kommer från länder som Bulgarien och Rumänien. Den diskriminering de utsätts för i sina hemländer ska alltså Sverige kompensera dem för.

Sverige har också ett särskilt ansvar för Afghanistan, framför allt ett område i norra delen av landet. Det framgår i en regeringsproposition. Vad som dock inte framgår är – förstås – varför ansvaret är särskilt Sveriges.

Det är dock inte bara i de större sammanhangen Sverige har ett särskilt ansvar. Det finns oändligt många andra områden, där vi också påstås vara mer ansvariga än andra. Här är några exempel som spänner över de senaste åren:

Sverige har ett särskilt ansvar för Åland, både generellt och mer specifikt när det gäller språket.

Sverige har ett särskilt ansvar för IS-barnen i Syrien, vars föräldrar frivilligt lämnade Sverige för att bilda ett blodigt kalifat.

Sverige har ett särskilt ansvar att vara grindvakt mot att repressiv lagstiftning gentemot hbtq-personer får fäste i Europa. (Däremot har vi märkligt nog inte, om jag tolkar RFSL:s skrivelse rätt, något ansvar alls att vara grindvakt mot homofobi med rötterna i MENA-området eller länder som Uganda.)

Sverige har ett särskilt ansvar för vinkelprytt rörfly, eftersom denna fjärilsart är upptagen på Danmarks rödlista som sällsynt och särskilt ansvarskrävande.

Sverige har ett särskilt ansvar i Demokratiska republiken Kongo.

Sverige har ett särskilt ansvar att se till att de mest utsatta länderna i världen får hjälp att ställa om till ett varmare klimat – eftersom vi redan är den största givaren per capita till FN:s gröna klimatfond. Vi ska alltså både ge mest och ta störst ansvar samtidigt.

Innan Sverige ansökte till Nato hade vi ett särskilt ansvar som icke-medlem i Nato.

Listan kan göras ännu längre, och saknar du länkar i texten är det bara att googla på fraserna jag nämnde ovan. Kanske hittar du ännu fler områden där just Sverige har ett särskilt ansvar.

Bitte Assarmo