Gästskribent ÅKE THUNSTRÖM: Jäklar vad duktiga vi har varit

Jag var på nyårskonsert i Berwaldhallen. Musikstycken från Straussklanen och Frans Lehar spelades. Ett stycke var från 1862, ett annat från 1905. Balett och operasång ingick också. Det slog mig att en symfoniorkester måste vara ett av de finaste kulturella avtryck som mänskligheten har gjort. 

Det aktuella tidsspannet står för västerlandets definitiva genombrott. Det var då det mesta började läggas till rätta när det gäller vetenskaplig stringens. 

Besökare från Asien och Afrika som sent 1800-tal kom till Europa måste ha förstummats över vad en symfoniorkester kunde åstadkomma, instrumenten i sig, samspelet, musiken. För att inte tala om när de såg den ångdrivna järnvägen, de pampiga husen i städerna, de gigantiska örlogsskeppen, universiteteten, sjukhusen, industrialiseringen som hade kommit igång och mycket annat förglömt. 

Jäklar vad bra saker västerlandets vite man egentligen har åstadkommit. Man må ha krigat men offren torde vara en rännil i sammanhanget om man ser till hur många fler människor som har kunnat få leva tack vare västerlandets framsteg inte minst inom medicinen. För varje död soldat har det nog räddats många fler barn tack vare att barn- och förlossningsvården kommit igång för att inte tala om bättre hygien och bostäder. 

Den vite mannen skapade ett gigantiskt försprång gentemot andra kulturer och koloniserade där man kunde. Kolonier som kanske blev utsugna i form av råvaror och billig arbetskraft men som trots det nog utvecklades. Tveksamt om den vite mannen i längden hade motsatt sig om den infödde befolkningen beblandade sig med dem. Därmed sagt att gårdagens kolonier kanske hade varit framgångsrikare än dagens afrikanska samhällen som befriats från kolonialism men som utvecklats blygsamt sedan kolonialismen avvecklades. Den vite mannen hade nog varit bra att ha kvar – en av de där icke politiskt korrekta tankarna som inte får nämnas. 

Den misskreditering av den vite mannen som kvinnliga kulturmarxister nu excellerar i och som spillt över till finliberala individer, höll på att också säga fisförnäma och finlemmade individer, är när det gäller de involverade männen ett svårartat uttryck för skruvat självförakt. Inget att bry sig om. Världen av idag där väldigt många människor lever dubbelt så länge, omges av värme och mat, slipper värk och kan flyga till Thailand är mångt och mycket den vite mannens förtjänst. 

Den vite mannen må ha orsakat klimatproblem för u-länder men bara för Afrika har västerländsk teknik och medicin medfört existensen av miljoner och åter miljoner nya människoliv. För det häftar u-länderna i skuld, att cleara mot de i sammanhanget små extrakostnader som klimatomställningen orsakat dem. Räkningen till u-länderna torde vara enorm då västerlandets teknik och medicin som sagt var medgett tillkomsten av så många nya människoliv. Detta bör nämnas med anledning av u-ländernas krav på klimatkompensation. 

Världen har den vite mannen att tacka för mycket. 

Åke Thunström är sedan barnsben intresserad av politik. Han har jobbat som datachef, marknadsansvarig och nationell samordnare för bredbandsbaseradestadsnät.Pensionär. Är nu ordförande för Föreningen förMedborgarperspektiv.se 

Gästskribent