MOHAMED OMAR: Att bekämpa längdismen – en ny uppgift för staten?

Det har länge varit känt att långa män har högre inkomst och högre social status (och högre värde på den sexuella marknaden) än korta män.

Diskrimineringen kan, enligt wikipedia, visa sig i form av ”omedvetna mikroagressioner”.

Åtskilliga studier sedan lång tid tillbaka bekräftar detta förhållande. Kolla till exempel denna studie

Det finns även en svensk studie av professor Dan-Olof Rooth vid Högskolan i Kalmar som visar att ju längre män är, desto högre lön har de:

”I snitt har de som är tio centimeter längre sex procents högre inkomst”, säger professorn.

I en artikel på BBC nyligen citerades en israelisk professor som menade att ”heightism”, det vill säga diskriminering på grund av längd, kan förklaras av evolutionen:

”If you’re bigger, you’re the head of the group. Some of that remains engrained… and we perceive height as connected to authority, strength and a higher position.”

Forskning visar att arbetsgivare förknippar längd med positiva egenskaper:

”Research on systemic discrimination in hiring decisions has shown employers may reject shorter candidates even if their resume is similar to a taller applicant’s, and they subconsciously associate positive workplace traits like confidence, competence and physical ability with tallness.”

Det hörs nu röster som kräver att ”heightism” eller på svenska ”längdism” eller ”storleksdiskriminering” ska betraktas på samma sätt som diskriminering på grund av hudfärg eller kön.

En sådan lag finns redan i Michigan, USA: Elliot Larsen Civil Rights Act.

Termen ”heightism” myntades av den amerikanske sociologen Saul Feldman år 1971.

Här finns alltså ytterligare en uppgift att ta på sig för staten.

Man kan tänka sig att det kan uppstå en rörelse av personer som uppfattar sig som långa fast de råkat födas i en kort kropp. Det vill säga de identifierar sig själva som långa fast de är korta.

Det finns numera metoder för dem som vill korrigera sitt kön, det vill säga i de fall det biologiska könet skiljer sig från det självupplevda könet.

Än så länge har dock inte vetenskapen tagit fram någon metod för den som vill korrigera sin biologiska längd.

BILD: Filmen Twins (1988).

Klicka här för att gilla min sida på Facebook

Stöd mitt skrivande genom att bli månadsgivare på Patreon här

Mohamed Omar