BITTE ASSARMO: DN, agendajournalistiken och aktivistläkarna

Titeln ”läkare” kan användas till mycket, inte minst för att driva aktivism. När nu vissa läkare går ut i pressen och protesterar mot att Tidöavtalet innehåller formuleringar om att rätten till välfärdstjänster ska vara hårdare knuten till medborgarskap måste man fråga sig vad de egentligen är ute efter. När blev det farligt och fult att medborgerliga rättigheter åtnjuts av medborgare – och på vilket sätt skulle det gå emot läkaretiken?

Svaret är att det naturligtvis inte alls gör det. Det här handlar helt enkelt om läkare som också är aktivister och som blandar ihop sina roller.

En sådan läkare har Dagens Nyheter letat upp, sannolikt för att kunna driva tesen att Tidöavtalet är något hemskt och förskräckligt. Under den missvisande rubriken Tidöavtalet oroar vården: ”Civil olydnad kan bli enda lösningen” låter DN klimataktivisten och veganen Klas Ytterbrink Nordenskiöld representera hela vårdsektorn.

Klas Ytterbrink Nordenskiöld tycker, får vi veta, att ”vård ska ges efter behov, inte var människor kommer ifrån”. Det låter fint, men det är det inte. Vad det egentligen betyder är att han inte respekterar vare sig de medborgerliga rättigheterna eller grunden för välfärden. Om de svenska skattebetalarna ska tvingas betala vård åt alla, även dem som inte är medborgare och inte bidrar till det allmänna, kommer det till sist inte att finnas välfärd för någon alls.

Jag har svårt att tro att en läkare inte begriper denna enkla matematik. Därför kan jag inte tolka uttalandet som något annat än ren arrogans, uttalat av en människa som lever ett så privilegierat liv att han själv inte behöver bekymra sig om sånt som vanligt folk ständigt konfronteras med.

I tidningen ETC berättar Klas Ytterbrink Nordenskiöld om hur han hösten 2021 startade Läkare för Extinction Rebellion. Sedan dess har han bland annat stoppat ett affärsflyg på Arlanda för att hindra det från att flyga till Göteborg. Det där med att många människor faktiskt måste sköta sitt jobb är liksom inte relevant för aktivister.

Tillsammans med hustrun Sara, som är psykolog och även hon klimataktivist, har han också medverkat i en artikel i den kristna tidningen Dagen, där de båda förklarar att de blivit veganer ”för Guds skull”. Familjen har också medverkat i ett hemma hos-reportage i tidningen Syre där de tar emot i radhuset i södra Stockholm. Pappa Klas berättar där att de lever ”ett fantastiskt rikt liv” och förklarar beskäftigt att ”alla kan ställa om”. De är så ansvarsfulla att de bestämt sig för att inte skaffa mer än två barn, och har valt bort husdjur för klimatets skull, och de är djupt bekymrade över att de har släktingar som fortfarande är olydiga nog att flyga någon gång emellanåt. Tidningens reporter vet att berätta att de är ”exemplariska jämfört med resten av svenskarna”.

Det kan så vara. Det finns säkert de som skulle tycka att de snarare är rätt extrema. Men oavsett vilket så kan man i alla fall konstatera att de knappast är särskilt representativa – inte för någon yrkesgrupp. Därför är det naturligtvis högst bedrägligt att DN låter just den här läkaren agera röst åt hela vården. Samtidigt är det ju en del av den uppfostrande agendajournalistik som är Wolodarskis skötebarn. Varför spegla verkligheten när man kan ägna sig åt påverkansarbete?

Varken Ytterbrink Nordenskiöld eller någon annan av de läkare som ifrågasätter Tidöavtalet har några hållbara argument till varför en stramare hållning när det gäller synen på människor som uppehåller sig illegalt i landet skulle vara fel. Invändningarna handlar enbart om deras egna politiska åsikter, ingenting annat. De framför dessa åsikter i egenskap av läkare, eftersom de tror att det ger dem tyngd. Men egentligen är de ju ingenting annat än rättshaverister, när de underkänner vikten av medborgerliga rättigheter.

Det blir pinsamt uppenbart när de uttrycker oro för att de nu kommer att bli tvungna att anmäla om de kommer i kontakt med någon som uppehåller sig illegalt i landet. Hur ska de då kunna hjälpa personen ifråga? Det är så ohederligt att man inte vet om man ska skratta eller gråta. Allt är inte svart och vitt och det finns absolut ingenting som hindrar en läkare från att både hjälpa en människa och därefter anmäla att denne befinner sig på deras vårdinrättning. Därför köper jag inte snacket om att civil olydnad ”kan bli enda lösningen”. Det är snarare så att civil olydnad för vissa blivit en livsstil som gått överstyr.

Jag förmodar att folk som resonerar så här ser sig själva som något slags hjältar. Det är de inte. Det finns inget hjältemodigt med att vilja underlätta för människor att uppehålla sig illegalt i Sverige – tvärtom. Att uppehålla sig illegalt i ett land är brottsligt och de som vill skydda brottslingar är faktiskt illojala mot hela samhället, hur mycket de än skyltar med fina titlar och hur mycket uppbackning de får av DN:s agendajournalister.

Bitte Assarmo