PATRIK ENGELLAU: Havre till käpphästar

Författaren och opinionspersonen m m Janerik Larsson erbjuder en gratistjänst som jag gärna rekommenderar. Han har alltid varit en fanatisk tidningsläsare och bjuder på artikeltips till alla intresserade. Du kan prenumerera här (Begreppet woke har aldrig kommit till Sverige (mailchi.mp)). Länken går till en tipsartikel av amerikanen Ruy Teixeira. Jag skulle kunna säga att artikeln är värd uppmärksamhet för att den är så friskt nydanande och knivskarpt logisk. I själva verket gillar jag den för att den ger mig vatten på min kvarn.

Teixeira menar att PK-ismen (eller wokeismen) i USA nådde sin bullrigaste och intensivaste toppunkt – ”peak woke” – sommaren 2020 i samband med demonstrationerna och paniken efter George Floyds död. (Se bilden av knäböjande demokrater i kongressen under ledning av talmannen Nancy Pelosi.)

Sedan dess, hävdar Teixeira, har PK-ismen i USA förlorat i popularitet just bland dem som skulle vara dess främsta vinnare. Till exempel krävde Black Lives Matter att polisens anslag skulle skäras ned eftersom polisen ansågs diskriminera mot svarta. I själva verket ledde nedskärningarna till ökad kriminalitet mot brottslighetens främsta offer, nämligen just de svarta.

Även inom politiken, framför allt det demokratiska partiet som blev särskilt intaget av 2020 års uppflammande wokeism, har entusiasmen svalnat. Till exempel blev den svarte, demokratiske förre polischefen Eric Adams vald till borgmästare i New York just för att han tog avstånd från kraven från Black Lives Matter.

Betyder det att wokeismens nått toppen av sin formkurva? Inte alls, säger Teixeira, den har bara hittat stabilare fundament än en extremistisk flygel av demokratiska partiet och spontana rörelser som BLM. Nu har den infiltrerat samhällets starka institutioner:

Det är i USA:s institutioner som wokeismen fortfarande verkar vara på uppgång. Inom akademin, konsten, mainstreammedia, intresseorganisationer, NGO:er, stiftelser, skolförvaltningar, yrkesorganisationer och personalavdelningar är det svårt att upptäcka ett utflöde av tidvattnet. Under de senaste två åren har det skett en spridning av byråkratier genomsyrade av principer om ”mångfald, rättvisa och inkludering”, tillsammans med ideologisk utbildning, regler och strängar som syftar till att tvinga fram beteenden som anses vara känsliga för de marginaliserade. Även ärevördiga vetenskapstidskrifter som Nature ångrar sig för sin tidigare rasism och lovar att ”avkolonisera” vetenskaplig forskning.

Wokeismen är envist förankrad i dessa institutioner, och det är där som den kommer att befästa sig. Miljontals människor har jobb, pengar, positioner och inflytande som nu är bundna till det politiskt korrekta, och de kommer inte att ge upp så lätt.

Fetmarkeringen i texten är Teixeiras. Han verkar helt enkelt ha upptäckt det amerikanska välfärdsindustriella komplexet som tagit lite mer tid på sig att hamna i rampljuset än den mer väletablerade svenska varianten. De som får sin lön och sin sociala position genom PK-ismen blir förstår lärans mest nitiska försvarare.

Patrik Engellau