BIRGITTA SPARF: Tidigare partiledares åsikter viktiga för Ekot

Förre partiledaren för KD, Alf Svensson, låter oss ta del av sina fromma visheter genom sina synpunkter på den nya inriktningen inom kriminalpolitiken. Presenterade i Ekot 26/10 .

Svensson är oroad. Man måste vara väldigt observant nu, så att man inte trampar ner rättssäkerheten, anser Svensson. Det är viktigt att det inte blir för stark betoning på straff och repression. Istället bör politiken satsa på förebyggande åtgärder, fortsätter Svensson. Vilket alltså gjorts sedan mitten av 1980-talet, med starkt negativt resultat, min anmärkning.

Vidare:

– Om man kommer därhän att det blir vi och dom, och att man känner sig utsatt för att man har en annan hudfärg, eller är klädd på nåt annat lite annorlunda sätt än det vanliga i Sverige, då är vi ju väldigt illa ute!

Vad vet Svensson egentligen om dagens verklighet? Vad vet han om de faror som hotar hela vårt samhälle? Inte särskilt mycket, verkar det som.

Han förstår inte vad det innebär, eller vill inte förstå, när han talar om kvinnoförtryckande och totalitära politiska symboler som hijab, vilket jag utgår från att han syftar på, som att ”man är klädd på nåt annat lite annorlunda sätt än det vanliga i Sverige”.

För det första kan det diskuteras om att bära hijab är att vara klädd ”lite annorlunda”. Det är bara att besöka till exempel Skärholmens, Kista eller Rinkeby köpcentrum under dagtid. Där är kvinnor i hijab redan i majoritet.

Vilket innebär att vi som inte bär hijab och har en annan hudfärg, nämligen vi vita kvinnor, är de som klär oss annorlunda och därmed känner oss väldigt utsatta. Om vi nu skulle råka förirra oss dit. Vi ser redan ett tydligt vi och dom.

Och de unga vita killar som blir offer för ständiga rån utförda av ”de med annan hudfärg”, inte sällan med förnedringsinslag mot ”svennar”, känner sig också utsatta. De känner även de redan nu ett starkt vi och dom. På mycket goda grunder.

Svensson känner naturligtvis mer för förövarna än för brottsoffren. Jag förstår att han vill predika tolerans, förlåtelse, vända andra kinden till, alla människors lika värde och allt det där. Det ligger ju helt i linje med hans kristna tro och världsåskådning.

Svensson var ledare för KDU 1970-1973. Därefter partiledare för KD åren 1973-2004. Och visst får Svensson ha synpunkter på den nya politiken. Men är hans synpunkter verkligen fortfarande av sådan hög politisk relevans och dignitet att de hör hemma i Ekot idag?

Om så är ser jag fram emot att Ekot kommer att ta in även andra tidigare partiledares åsikter från samma tidsepok. I den heliga objektivitetens namn. Jag utgår från att det inte kommer att stanna vid enbart Svensson!

Birgitta Sparf