JAN-OLOF SANDGREN: Klaus Schwab 

Det finns två ganska olika uppfattningar om Klaus Schwab (bilden). Den ena sidan hävdar att han är urtypen för en galen diktator, just i färd med att staka ut riktlinjerna för ett globalt maktövertagande. Bland annat genom boken ”Covid-19: The Great Reset” som jag inte har läst, men som lär beskriva covid-pandemin som ett omstörtande men välbehövligt stålbad, efter vilket mänskligheten kan bygga en ny, bättre, rättvisare och ”hållbarare” värld. I mina öron låter det misstänkt likt Karl Marx vision om en världsrevolution, som när krutröken väl lagt sig kommer att jämna vägen för det ”klasslösa samhället”.    

Den andra sidan hävdar att Schwab saknar politiskt mandat, och att det står demokratiska länder fritt att anamma eller förkasta hans idéer. Vi är heller inte tvungna att rösta in hans adepter i våra regeringar, och om vi ändå gör det får vi i viss mån skylla oss själva. Hans organisation World Economic Forum är föga mer än en skrytsam ”tankesmedja”. 

Mot det sistnämnda kan invändas att även radarparet Marx/Engels för 150 år sen, kunde beskrivas som en ”skrytsam tankesmedja”. Vilket inte hindrade att deras idéer föll i god jord och på ett högst påtagligt sätt kom att påverka världshistorien. 

Tolkar jag Schwab rätt vill han införa ungefär lika dramatiska och omvälvande samhällsförändringar som kommunismen, men istället för att gå omvägen via proletariatet vänder han sig direkt till eliterna. Den ekonomiska och politiska elit som samlas i Davos framställs som (och uppfattar säkert sig själva) som en ”naturlig härskarklass”, vars legitimitet ligger i att de på olika vägar tagit sig till toppen. I det avseendet påminner Schwab mer om Machiavelli än om Marx …makten tillhör den som sätter sig i besittning av den.  

Han kanske saknar dessa tänkares skarpsinne, men bjuder å andra sidan in ett brett spektrum av föreläsare och filosofer. Jag måste erkänna att jag blev lite chockad när jag såg att en av mina andliga idoler, den indiske vishetsläraren Sadhguru höll ett anförande på World Economic Forum. Andra prominenta föreläsare har varit Donald Trump, Bill Gates och Greta Thunberg. 

Kommer World Economic Forum inom en snar framtid att utropa sig till världsregering, med Klaus Schwab som Führer? Absolut inte. Det sista denna församling vill ha är regeringsansvar. Dess medlemmar är fullt upptagna med att kontrollera aktiemarknaden, råvaruresurserna, forskningen, den tekniska utvecklingen, läkemedelsindustrin, kanske även penningflödet genom bankväsendet. I kraft av sitt ofantliga kapital kan man säga att de redan styr världen. Vad WEF kan bidra med är att hjälpa dessa intressenter (eller ”stakeholders” som de kallas) att agera mer koordinerat, under ett ideologiskt paraply kallat Globalism. Om världens 1000 största företag förmås att dra åt samma håll, i vilken geopolitisk fråga som helst, blir det svårt för nationella regeringar att sätta emot. 

Mer konspiratorisk än så behöver man inte vara, för att inse att WEF tillsammans med övriga NGO:er (som i stor utsträckning överlappar varandra) har kapacitet att sätta käppar i hjulet för de flesta demokratiska processer, som försöker hitta en egen linje. I annat fall blir det svårt att förklara varför så många länder över hela jorden, samtidigt kunde komma fram till ungefär samma beslut när det gäller corona, lock down, jakten på koldioxid, elektrifiering, kampen mot bönderna, avveckling av kontanter, avveckling av köttproduktion etc.      

Det snarare ökar än minskar de här organisationernas makt, att de inte utgör en världsregering. Kännetecknande för en regering är nämligen att den kan identifieras, hållas ansvarig för vad som hänt och (i varje fall i teorin) avsättas.  

Jan-Olof Sandgren