MOHAMED OMAR: Rom mellan Mithras och Kristus

Först och främst måste jag – för dem som inte vet vem jag är – erkänna att jag inte är historiker. Jag är helt och hållet amatör. Det jag kan har jag lärt mig genom att se på YouTube-videor och lyssna på poddar. Och så har jag läst några böcker också, men det är inte många.

Jag har ett brinnande intresse för religionshistoria. Inte bara islams historia, utan även andra religioners. Manikeismen är en religion som fascinerar mig. I Nordisk familjebok kan man läsa:

Manes, Manichæus, västerländska namn på Mani, persisk religionsstiftare. Avestareligionens torra förståndsmässighet och kulturoptimism och det mazdeitiska prästerskapets sträfva regemente ha aldrig utgjort Irans hela andliga lif. Det förnämsta inhemska försöket att ersätta avestatron med en förment rikare religion gjordes under 200-talet af M., som skapat det rikhaltigaste teosofiska och eklektiska system, som religionshistorien känner, och samtidigt i större stil utfört, hvad Satornilus, Basilides, Valentinus, Bardesanes och andra s. k. gnostiker från olika förutsättningar åsyftat: en sammansmältning af all gammal visdom till en universell frälsningslära.

Liksom islam har Mani med Jesus i sin kedja av profeter/heliga män, och liksom i islam är det en helt annan Jesus än den som möter oss i de fyra evangelierna:

M:s predikan och manikeismen kunna med ännu mindre rätt än islam betraktas som något slags kristen sekt. Visserligen använde M. namnet Jesus (Isa) eller Messias och andra kristna termer. Men Isa, den himmelske ljusfrälsaren, var en mångud, och den historiske Jesus, som judarna dödade, kallade han en djäfvul.

Artikeln i Nordisk familjebok är lång och rik på information. Man kan också läsa artikeln på engelska Wikipedia (den svenska brukar vara så mager).

När jag läste Wikipediaartikeln fick jag veta något jag inte visste förut. Manis religion fick stor spridning i romarriket, men år 302 utfärdade kejsar Diocletianus ett edikt som förbjöd den. Det är intressant, eftersom Diocletianus var hedning. Det här hände elva år innan Konstantin den store utfärdade ediktet i Milano år 313 som hävde förföljelsen av de kristna.

Man får ofta höra att hedningarna var så toleranta. De kanske var tolerantare än senare kristna kejsare, men även hedningarnas tolerans hade tydligen gränser. Så här löd ediktet:

We have heard that the Manichaens […] have set up new and hitherto unheard-of sects in opposition to the older creeds so that they might cast out the doctrines vouchsafed to us in the past by the divine favour for the benefit of their own depraved doctrine.

They have sprung forth very recently like new and unexpected monstrosities among the race of the Persians – a nation still hostile to us – and have made their way into our empire, where they are committing many outrages, disturbing the tranquility of our people and even inflicting grave damage to the civic communities. We have cause to fear that with the passage of time they will endeavour, as usually happens, to infect the modest and tranquil of an innocent nature with the damnable customs and perverse laws of the Persians as with the poison of a malignant (serpent) …

We order that the authors and leaders of these sects be subjected to severe punishment, and, together with their abominable writings, burnt in the flames. We direct their followers, if they continue recalcitrant, shall suffer capital punishment, and their goods be forfeited to the imperial treasury.

And if those who have gone over to that hitherto unheard-of, scandalous and wholly infamous creed, or to that of the Persians, are persons who hold public office, or are of any rank or of superior social status, you will see to it that their estates are confiscated and the offenders sent to the (quarry) at Phaeno or the mines at Proconnesus.

And in order that this plague of iniquity shall be completely extirpated from this our most happy age, let your devotion hasten to carry out our orders and commands.

Ord och inga visor! En annan sak som är intressant med detta edikt, förutom att det visar att även de romerska hedningarnas tolerans hade gränser, är att det inte bara fördömer Manis religion för att den är ondskefull, felaktig och omoralisk, utan för att den är persisk.

Just att manikeismen är en persisk religion gör den särskilt skadlig, menar Diocletianus. Persien är en mot Rom fientlig nation och därför kan denna persiska religion inte tillåtas i riket. Mani var liksom ”den persiska faran” personifierad.

Rom hade utkämpat flera krig med Parterriket sedan 50-talet f. Kr. (Romarna gjorde inte skillnad på parter och perser).

Men en annan religion med persiskt ursprung hade samtidigt stor spridning i romarriket, mithraismen, kulten av guden Mithra. Nordisk familjebok:

Mithra, medelpers. Mihir, iransk myt., är namn på en hos iranerna (meder, perser och framför allt det folk, inom hvars krets Avesta uppstått) dyrkad gudomlighet, som ursprungligen är identisk med den indiske Mitra. Denna gudomspersonlighet är sålunda till namn och ursprunglig funktion hos båda grupperna af ariska folk ärfd från den gemensamma ariska tiden.

Diocletianus verkar inte ha haft någonting emot mithraismen. Hur går det ihop? Kanske för att det persiska ursprunget var dunkelt. Kanske för att den redan var etablerad. I Nordisk familjebok står det att Diocletianus gillade mithraismen för att den på något sätt gynnade ”kejsarkulten”:

Benägen som Mithrareligionen var för kejsarkulten, äfven den påverkad från Persien, vann den kejsarnas ynnest och upptog på 200- och 300-talen en målmedveten täflan med kristendomen. 307 invigde Diocletianus och hans medregenter i Carnuntum (vid Donau nära Pressburg) ett tempel åt ”M., rikets skyddsgud” (fautori imperii sui).

Mithraismen var alltså en rival till kristendomen. Den hade dock nog aldrig någon riktig chans att bli en religion för massorna, och romersk statsreligion, eftersom den var så pass ”frimuraraktig” med sina slutna brödraskap och ljusskygga initiationsriter. Men jag funderar om inte kopplingen till perserna, en fientlig nation, också kan ha haft viss betydelse för varför Rom till slut valde kristendomen i stället för mithraismen. Som sagt, jag spekulerar bara.

Stöd mitt arbete genom att bli månadsgivare på Patreon. Klicka här

Följ mig på Facebook här

Mohamed Omar