BIRGITTA SPARF: Om gängkriminalitet – råd till vår nya regering

Från P1 Morgon 221010:

”Vad krävs av den nya regeringen för att komma åt gängen? Hör ett samtal mellan Luay Mohageb, civilanställd inom polisen i Stockholm och debattör, Erik Nord, chef på utredningsenheten i region väst och tidigare polischef Göteborg och Marlen Eskander, socialantrolopolog och grundare och verksamhetschef på Läsfrämjarinstitutet i Södertälje.”

Först ut är Luay Mohageb:

Han vill se fler uppklarade brott. För att nå dit ska man röja sekretessen mellan soc och polis, och samverka mer med soc. Det behövs även ökade satsningar på föreningslivet. Pojkar och unga män är identitetssökande, föreningslivet kan ge dem en sundare identitet. Här krävs satsningar som når ut till varje familj.

Vi behöver också ”bredare samtal” när det gäller ungdomskultur. Han menar våldsförhärligande gangsterrap framförd av gängkriminella. Men här måste vi vara försiktiga enligt honom, med tanke på den konstnärliga friheten.

Sedan följer Marlen Eskander:

Hon instämmer med föregående talare, att det behövs fler resurser till utredning, till polisen för fler uppklarade brott.

Man ska även öka ”friskfaktorerna”, arbeta med det som är fungerande, som fungerande förskola, fungerande skola, folk ska ut i arbete, föräldrastöd, att ”stärka barnens vuxna” och meningsfull fritid. Enligt Eskander är detta väldigt enkelt:

-Det är det. Vi vet att det är det billigaste och det är det som har fungerande effekter. Barn ska inte tycka att det är attraktivt att hamna i dom destruktiva plattformarna, helt enkelt!

Även hon anger föreningslivet. Det är inte billigt att delta i föreningslivet, till exempel. Så ska det inte vara. Det ska vara tillgängligt, det ska vara låga trösklar. Det behövs även skräddarsydda föräldrastödsutbildningar.

Vidare måste man enligt Eskander ”bygga relationer” för att vinna tilliten, för att vi ska kunna motverka tystnadskulturen. Vi pratar lätt om tystnadskulturen men det handlar om tillit, egentligen. Och det behövs fler bibliotek, familjecentraler, fältare och fritidsgårdar, enligt Eskander.

Tills sist får Erik Nord svara på vad som är den viktigaste konkreta åtgärden för en ny regering att ta tag i? Enligt Nord är det följande:

Brotten måste klaras upp, det är den absolut billigaste och bästa åtgärden. Vi måste gå från två till tre uppklarade brott till sju till åtta uppklarade och dömda, så enkelt är det. Höjda straff, som för grovt vapenbrott, har visat sig ha effekt. Bättre metoder, bättre verktyg och mer resurser är vad som behövs.

Man måste också inhämta kunskap från andra västeuropeiska länder som lyckas bättre, se vad de gör och ta hit både metoder och lagstiftning. Mer effektiv kameraövervakning, med ansiktsigenkänning och dito trafikövervakning med möjlighet att läsa av nummerplåtar utan en konkret brottsmisstanke, utan en straffsats som nu på två år för att gå in och hämta dom uppgifterna.

Han menar att lösningarna finns lite som hyllvaror ute i andra europeiska länder, färdiga att hämta. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Nord fortsätter:

– Och vi behöver polisresurser i paritet med andra västeuropeiska länder. Hade vi varit i Tyskland nu så hade vi inte siktat mot 26 200 poliser utan vi hade redan varit 31 500 poliser!

Mina egna blygsamma råd till den nya regeringen lyder i korthet:

Lyssna enbart på Nord och andra kunniga och vettiga chefer inom polisen. Stryk absolut allt övrigt psykologiskt, socioekonomiskt och ovetenskapligt psykbabbel om föreningsliv, bibliotek, fritidsgårdar, skräddarsydda föräldrautbildningar, familjecentraler och samverkan med soc. Detta har, som alla vet, redan prövats i minst 30 år med noll i resultat.

Gängkriminaliteten bara ökar år från år, trots alla dessa helt verkningslösa miljardsatsningar, som bara göder de som leder dem som åtnjuter statliga och kommunala bidrag. Som Eskander med sitt läsfrämjande, som har bidrag till sin egen lön, och ett flertal anställda i sin förening, från Statens kulturråd, Region Stockholm och kommunen.

Stryp asylinvandringen till Sverige till noll, på obestämd tid, samt all anhöriginvandring. Tillåt endast högkvalificerad arbetskraftsinvandring, vid behov.

Säg upp samtliga internationella flyktingkonventioner så fort ni kan. Det går faktiskt, och det tar bara ett år att komma ur dem. Stoppa på så sätt effektivt gängkriminalitetens ytterligare katastrofala tillväxt i våra utanförskapsområden.

Vi får tyvärr inte fler läkare, sjuksköterskor, tandläkare, lärare, kunniga jurister inom svensk lagstiftning, kärnfysiker eller molekylärbiologer i Sverige genom massinvandring av lågutbildade människor från Mellanöstern och Afrika. Som har mycket låga chanser och/eller saknar varje vilja att integreras/assimileras i vårt land. Hur mycket man än önskar att så vore fallet. Vilket jag vet att ni redan vet.

Så sätt igång nu, så snabbt ni kan. Även om både ni och jag vet att denna destruktiva samhällsutveckling kommer att kräva många och långa år att komma tillrätta med. Om det ens är möjligt. Men ni har hur som helst mitt fulla stöd i ert kommande arbete!

Birgitta Sparf