Gästskribent STEVEN JÖRSÄTER: Vad är ett öppet samhälle? 

Carl Bildt intervjuades för några dagar sedan om sin syn på SD. Här sas någon oväntat intressant: Bildt anser att S argumentation om SD som samhällsfarliga är helt oproportionerlig. Sedan sa han att han själv står för ett öppnare samhälle medan SD står för något annat.  

Detta är för mig en förbluffande kommentar från Carl Bildt. Kan någon anse att Sverige under de senaste 30 åren, en period som framförallt S men även M har ansvar för, har blivit öppnare? Jag uppfattar att den samhällsutveckling som pågår, och som SD försöker vända, leder till motsatsen. I takt med att rädslan och misstänksamheten sprider sig så blir samhället allt stängdare. Och det går fort. I själva verket är det den ökande slutenheten som oroar mig mest. Om Carl Bildt har rätt så har jag valt fel parti.  

Kanske kan man uppfatta det som ”öppet” att överallt se exotiska ansikten och höra främmande språk talas. Men det finns mycket annat som definitivt inte är öppet som är kopplat till det. En person som bor i mitt område föreslog spontant för en tid sedan (utan annan politisk diskussion) att vi borde överväga att omvandla oss till en gated community. Bensinstationerna har inte längre nattöppet utan har nattluckor. Bankerna har slussar även mitt på dagen. Flerfamiljshus vars portar förr var öppna på dagarna är nu låsta dygnet runt med krångliga porttelefoner. Bussarna har inte längre kontanter. När man ska handla en limpa med plastkort i den butik där man handlat  i 30 år måste man nu, trots koder, vänta tills systemet hunnit kolla att det finns pengar på kontot. Minns ni förr när man kunde handla för många tusen med ett plastkort som man bara gjorde ett avdrag av? I USA behövde man inte ens visa leg.  

I Sverige finns numera stora getton som, styrs av klaner och kriminella dit få andra personer vågar sig. Inte ens socialdemokrater vill längre ha de somalitowns som de har skapat. Varje bankkund, särskilt företagare, får sig skrivelser tillskickade där de måste intyga att de inte stöder terrorister eller ägnar sig åt penningtvätt. Jag brukar skicka tillbaka dessa med en enkel försäkran att nej, jag har inte börjat bli terrorist i år heller men det svaret räcker inte för bankens behov. I de fall då man förväntas kryssa i rutor så brukar jag undra var jag fyller i att jag inte är pedofil.  

Internetbedrägerierna ökar varje dag och vi får hela tiden allt krångligare inloggningar och blir utkastade hela tiden. Vanliga människor drabbas istället för att brottslingar blir lagförda. Nationer som inte kan uppehålla lag och ordning på internet ska naturligtvis spärras av.  

Hur samhället kan bli öppnare av att allt fler inte vågar åka tunnelbana på kvällarna kan jag helt enkelt inte begripa. Eller hur det kan bli bättre allt mer bidragsfusk?  

På område efter område har samhället försämrats.  

Nej, jag vill tillbaka till ett samhälle där dörrarna kan stå olåsta, där man kan handla på sitt goda namn och där grova brott är något man läser om i tidningen en gång per år. Där bidrag till friska människor i arbetsför ålder är något mycket sällsynt. Fler poliser är nog bra men långt bättre är låg brottslighet. 

Så skapar man ett öppet samhälle. Därför röstar jag på SD väl medveten om att vägen till ett sunt samhälle är mycket lång och svår. Moderaterna har tyvärr mycket låg trovärdighet i denna fråga. 

Steven Jörsäter är docent i astronomi och egen företagare med brett perspektiv som intresserar sig för samhällsfrågor och politik. Och ser med stor oro på utvecklingen i Sverige och i västvärlden. Sedan valet ledamot i Täby kommunfullmäktige för SD.

  

Gästskribent