BIRGITTA SPARF: Vem är egentligen självförsörjande?

Jag har än en gång tittat på partiledarutfrågningen av Ulf Kristersson i SVT. I en lång sekvens tas hans uppgift om att 700 000 utrikesfödda inte kan försörja sig själva upp.

Utfrågarna Camilla Kvartoft och Anders Holmberg är märkbart upprörda och fulla av harm inför denna uppgift. De har nagelfarit hans siffror och förklarar att de har upptäckt massor av fel.

De har hittat sammanlagt 163 000 personer som de anser vara självförsörjande. Jag tycker självklart att det är bra att de ställer tuffa frågor till Kristersson. Det ska de göra till samtliga som de intervjuar.

Men när Kristersson gång på gång förklarat vad han vill få fram med dessa siffror, att dessa människor inte är självförsörjande, och de ändå inte accepterar hans svar utan ställer samma frågor fem gånger, och får samma svar samtliga gånger, blir det pinsamt tydligt vilken politisk vänsteragenda de två utfrågarna har.

De accepterar inte Kristerssons svar eftersom de anser att han har fel. Har man aldrig jobbat i Sverige men ändå har rätt till studiemedel, föräldrapenning, sjukpension eller ålderspension, vilket man har, så anser de att man är självförsörjande. I deras vänstervridna hjärnor är samtliga dessa bidrag lika med en hederligt intjänad inkomst.

Dessutom är det inte alls säkert att de som tas upp som studerande i statistiken tar studielån. Många av dem kan ha utbildningsbidrag genom Arbetsförmedlingen, vilket huvudsakligen går till just utlandsfödda. Och har de tagit lån så är det inte så säkert att låntagarna sedan bor kvar i landet eller att lånen blir återbetalda.

Denna information publicerade CSN 170331:

”CSN har i ett nytt regeringsuppdrag analyserat återbetalningsgraden bland utomlands bosatta låntagare. De låntagarna betalar in 71,3 procent av årsbeloppen. Motsvarande siffra i Sverige är 93,8 procent.

I december 2016 var 61 200 återbetalningsskyldiga låntagare bosatta utomlands. Antalet låntagare som bor utomlands ökar och de utgör knappt 5 procent av samtliga återbetalningsskyldiga låntagare. De utomlands bosatta låntagare som är återbetalningsskyldiga har en sammanlagd skuld på 13,5 miljarder kronor”. Hela rapporten från CSN finns i länken.

Frågorna som Kvartoft ställer är förvånansvärt okunniga:

– Men de 35 000 som är föräldralediga, de kanske undrar om du tycker att de ligger samhället till last?

Ja, självfallet ligger de samhället till last! Liksom alla de som har beviljats sjuk- och aktivitetsstöd på grund av funktionsnedsättning, utan att någonsin ha behövt arbeta i Sverige och därmed inte betalat in en enda krona i skatt.

Liksom de som har ”pension”, vilket kan vara garantipension eller äldreförsörjningsstöd. Något som man också beviljas utan att ha arbetat här.

Precis som Kristersson säger är det vanligt att kvinnor avbryter SFI för att föda barn, med föräldrapenning. Detta är enligt min egen erfarenhet särskilt vanligt bland kvinnor från Somalia och Syrien.

De kan därefter varva ”barnledighet” med halvhjärtade studier på SFI, för att föda ett nytt barn med ny föräldrapenning och alla andra barnrelaterade bidrag. Vilket kan upprepas hur många gånger som helst.

Resultatet blir naturligtvis att de aldrig lär sig svenska, hamnar i utanförskap och trångboddhet och aldrig någonsin kommer i närheten av den svenska arbetsmarknaden. Vilket Kristersson också säger.

Inom socialtjänsten består en stor del av arbetet i att få bort människor från socialbidrag och in i de statliga bidragssystemen istället. Som sjuk- och aktivitetsersättning, vilket är det som tidigare kallades sjuk- eller förtidspension med ett tydligare namn.

Kristersson föreslår även ett bidragstak som inte ska få överstiga 75 procent av en låginkomsttagares inkomst av arbete efter skatt. Vilket även det upprör Kvartoft:

– Ska dessa människor alltså få det sämre, nu när vi går in i en lågkonjunktur och allt?

Kvartoft har alla fakta om att de 700 000 individerna består av människor som har en lön på 15 500 kr eller lägre, om de har någon lön alls. Vilket inte hindrar henne från att triumferande fråga:

– Men kan det inte vara så att det i den här gruppen finns människor som jobbar men ändå har en väldigt låg lön?

Eeh, jo!? De som är med i redovisningen tjänar som sagt 15 500 kr eller mindre brutto. Eller ingenting alls.

Om dessa 700 000 utlandsfödda skulle arbeta i samma utsträckning som svenskfödda skulle staten, alltså vi skattebetalare, slippa en utgift om 57 miljarder kronor om året. Jag upprepar: 57 miljarder. Uppgiften kommer från Kristersson och jag litar på att han har rätt. Särskilt som hans siffror har granskats av Riksdagens Utredningstjänst.

Besvärande fakta som dessa rubbar självfallet Kvartofts och Holmbergs politiskt korrekta cirklar. Efter att de vaskat fram 163 000 individer, som de ser som självförsörjande fast de inte är det, landar de på en för dem mer bekväm siffra om 537 000 utlandsfödda som inte kan försörja sig själva. Vilket genast får dem att må mycket bättre.

Exakt så fungerar statstelevisionens påstått oberoende och opartiska partiledarutfrågningar och samhällsbevakning. Precis så, varje gång.

Birgitta Sparf