BIRGITTA SPARF: Känsliga själar

En växande grupp människor i Sverige är idag så överkänsliga att de går i taket om de hör ett ord yttras som de anser olämpligt. Då blir de djupt kränkta och river upp himmel och jord.

Den senaste i raden är socialdemokraten Saida Hussein Moge från Biskopsgården i Göteborg, som i år kandiderat till både kommun- och riksdagsval men som i måndags bestämde sig för att under buller och bång lämna partiet.

Hon kallas sig själv svensk-somalier, vilket kan tyckas märkligt. En mera korrekt benämning borde väl vara somalie-svensk.

Nåväl. Anledningen till avhoppet är att Magdalena Andersson sagt följande:

– Vi vill inte ha Chinatown, Somalitown eller Little Italy. Vi ska kunna bo blandat med de olika erfarenheter som vi har, sa Magdalena Andersson till DN.

Enligt Hussein Moge är detta att peka ut somalierna som ”syndabockar”. Vart kineserna och italienarna tog vägen i Hussein Moges resonemang är oklart. De får väl grämas över sina utpekanden på egen hand i sina egna intresseorganisationer, antar jag.

I Biskopsgården, där Hussein Moge bor, känner hon flera stycken som arbetar och betalar skatt. Här kan det vara värt att påpeka för Hussein Moge att detta betraktas som ett fullkomligt normalt förhållande i Sverige och inget man erhåller en guldmedalj för.

Inte nog med det, de somaliska kvinnorna i Biskopsgården har inte bara ett jobb, utan två, enligt Hussein Moge. Detta betraktar jag dock som värt att notera. Med tanke på den mycket låga andelen självförsörjande bland somalierna, inte minst bland de somaliska kvinnorna.

Från GP 23 maj 2021:

”Arbetslösheten bland svensksomalierna är mycket hög. Inte ens hälften, 48 procent, av dem mellan 20 och 64 år hade ett arbete att gå till 2018.

Svensksomalier som arbetar har dessutom låga löner, 38 procent av dem tjänade under 200 000 kronor 2019, mot 14 procent av övriga svenskar. Många arbetar inom vård och omsorg, som buss- eller taxichaufförer eller inom utbildningsväsendet.

Nästan sju av tio svensksomalier levde 2019 med låg ekonomisk standard (definierat som 60 procent av medianvärdet för disponibel inkomst i Sverige) mot 15 procent av samtliga svenskar.”

Nu uppmanar Hussein Moge sina likar att inte rösta på socialdemokraterna eftersom S blivit ett rasistiskt parti. Gott så, vi får väl bara hoppas att de hörsammar hennes uppmaning!

Jag bifogar även en intressant länk från tidningen Arbetet från 2015 som tar upp somaliers liv i Sverige och en hel del om hur de tänker och resonerar runt arbete, barnafödande och annat.

Birgitta Sparf