Gästskribent HANS JENSEVIK: Andersson S eller Kristersson M? Nej, valet gäller Erdoğan eller Åkesson!

I bilden ovan, längst ner till vänster, finns den magiska formulering som varenda riksdagsman känner till innebörden av men få väljare, ”Nyans (Erdoğan) har det 175:te mandatet”.

Det kan bli så att det extrema islamistpartiet Nyans, som ställer upp i riksdagsvalet den 11 september passerar spärren på 4% av rösterna till riksdagen och besätter därmed ett antal platser i kammaren.

Om de inte kommer in i år så sker det med stor sannolikhet i valet 2026. De kommer in förr eller senare, kanske tillsammans med många likasinnade islamistpartier.

Det finns 349 mandat i riksdagen och överst i tabellen ovan finns de fyra partierna i högerblocket som efter 2018 års val besätter 174 platser och i undre delen de fyra i vänsterblocket som besätter 175 platser.

Är det då svårt att förstå att i en jämviktsriksdag med en Regeringsform som tillåter minoritetsregeringar så sitter det parti som förfogar över den ”breda mittens mandat” eller det 175:te mandatet stor makt?

I åratal har Centerns partiledare manövrerat sönder detta parti fullständigt i sina personliga ambitioner att kunna sätta titeln statsminister på sitt visitkort.

Partiet som har den 175:te utslagsrösten i olika frågor som behandlas i riksdagen har också avgörandet i sin hand.

Det parti som haft denna odemokratiska makt allra mest under de senaste fyra mandatperioderna är Miljöpartiet och vi alla är bekanta med konsekvenserna. De har förstört Sverige med sin politik.

Detta 175:te mandat åskådliggör minoritetsregeringars ständiga gissel.

När alla riksdagspartier med Socialdemokraterna som lekens mästare under många år lärt sig den politiska trianguleringens häxkonster till fulländning, kom Amineh Kakabaveh in och visar oss alla hur sårbar vår grundlag Regeringsformen är, i sin nuvarande utformning.

Hon tog med det 175:te mandatet stryptag på regeringen i två frågor, först NATO-frågan och sedan budgetomröstningen. Många som förstod vad som skedde och dess vidare innebörd för framtiden kunde bara se på när en utländsk makt, i detta fall när en väpnad gren av det kurdiska motståndet mot Turkiet och fyra andra länder med kurdiska befolkningar visade sin makt.

Vi kunde alla se hur ett enda mandat i riksdagen pressade en Socialdemokratisk minoritetsregering till en uppgörelse som kostade svenska skattebetalare ett som vanligt okänt antal miljarder. Hur var detta ens möjligt!

Jo, länge har Sverige stött kurderna i sin ädla frihetskamp. Plötsligt fick de ett läge att pressa sina ekonomiska välgörare på betydande medel i det proxykrig som Sverige länge fört mot fem länder med kurderna som ombud.

Helt plötsligt fick Putins proxykrig i Ukraina och hotet i hans uttalade ambitioner att nå Atlantkusten i Norden det tidigare formellt neutrala Sverige att göra en geopolitisk omvärdering, som slutade i en ansökan till NATO. Denna svenska geopolitiska rockad passade Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan som hand i handske där han lika plötsligt satt med avgörande i sin hand genom sin möjlighet att lägga ett veto i NATO-frågan.

På sätt och vis var det bra att Kakabaveh gjorde det så övertydligt klart att vår grundlag behöver skyddas mot denna form av utpressning. Engångshändelse kanske ni är några som tänker. Tänk om det händer igen? Tänk om det händer igen och för alltid!

Denna oproportionella möjlighet som Kakabaveh skickligt utnyttjade uppmärksammades med största sannolikhet av Erdoğan i Turkiet. Islampartiet Nyans aktiverades därmed på allvar för att kunna överta Kakabavehs roll i den svenska Riksdagspolitiken. Sverige ligger vidöppet för ett maktövertagande från främmande makt!

Partiledaren Mikail Yüksel har noggrant studerat den svenska författningen och självklart insett att med en fri massinvandring så ökar andelen väljare varje dag. Dessa väljare har helt andra preferenser än de äktsvenska och kristna värderingar som vi burit med oss många hundra år. Utvecklingen kan bara sluta på ett sätt om det får fortsätta, som när Vandalerna hälsades välkomna till Kartago.

Detta öppnar för att Nyans tar sig in i riksdagen då de på aggregerad nivå runt om i Sverige har en väljarbas som minst svarar mot vad till exempel KD och V tillsammans kan mobilisera. I bakgrunden finns Erdoğan och Nyans finansieras sannolikt till stora delar från Turkiet.

Erdoğan avvaktar sitt slutliga ställningstagande i Natofrågan. Det är inte längre ett hypotetiskt problem som vi med vår tillbakalutade, så typiskt svenska hållning kan acceptera. Vi måste göra något radikalt för att stoppa Erdoğan från inflytande över vår Riksdag.

Erdoğans hållning till Sveriges Nato ansökan är bara en försmak av vad som komma skall inom svensk politik. Med Nyans som härförare kan Erdoğan luta sig tillbaka och invänta resultatet av vårt svenska val nu inom kort. Kommer Nyans in över 4 % spärren så kommer vi att få se det 175:e mandatets verkliga betydelse. Det är inte för inte som Nyans även bedriver svensk valrörelse i Turkiet!

Valet i september handlar om valmatematik och hur alla svenskar, som vill bevara svensk kulturs ställning i landet, kan stoppa Nyans.

Folkrörelsen Nix to the Six har studerat detta problem i tre år och under den tiden samlat in pengar och byggt en valplattform för teknisk valsamverkan under sitt paraply. Vi lyckades inte att samla partier för att balansera Nyans ambitioner i detta val men i den finns en modul för uträkning av mandat i riksdagen som kan användas för uträkning av olika mandatställningar beroende på olika röstetal. Det finns fyra simuleringar gjorda som presenteras i en video här.

Opinionsundersökningar indikerar att resultatet i valet i år 2022 blir en spegelbild av valet 2018 så utfallet 2018 kan räknas om i simuleringarna som om Nyans kom in redan 2018. Socialdemokraterna antages förlora 200 000 röster till Nyans och övriga partier tillsammans 100 000 röster och med 300 000 röster får Nyans 16 mandat.

Bilden ovan visar resultatet av den andra simuleringen i ordningen där Nyans kommer in i Riksdagen och lägger beslag på det 175:te mandatet och får makten att under nästa mandatperiods fyra år utöva stort inflytande över alla beslut i Riksdagen. Först på dagordningen står blasfemilagarna gällande religionen islam därefter steg för steg införande av sharialagar inom sina klanplatser med prioritet för alla utanförskapsområden som våra politiker väljer att kalla dem (61 till antalet).

Videons analys visar att den tes som formuleras i rubriken och prövas i videon, nämligen ”Andersson S eller Kristersson M? Nej, valet gäller Erdoğan eller Åkesson!” inte kan falsifieras. Den gäller tyvärr. Välkommen att klicka på länken i texten ovan och ta del av videon.

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH. Nu är han ordförande i den ideella föreningen Nix to the Six som har som uppgift att effektivisera svensk demokrati så folkviljan får större genomslag i riksdagen.

Hans Jensevik