BIRGITTA SPARF: Om hur demokratin avskaffar sig själv

Från P1 Morgon 23 augusti:

”2015 sökte över 35 000 unga ensamkommande asyl i Sverige, de flesta av dem var pojkar och hade afghanskt medborgarskap. Nu får många i den här gruppen rösta för första gången i kommun- och regionval.

Hör förstagångsväljarna Shukrullah Walizada och Anwar Haydari samt Anders Broman, statsvetare vid Karlstads universitet, som har specialiserat sig på deltagande och ungdomsfrågor.”

Enligt inslaget är det i år för första gången fler än en miljon utlandsfödda som får rösta i riksdagsvalet. För att få göra det krävs att man är svensk medborgare.

För att få rösta i kommun- och regionval krävs inte mer än att man varit folkbokförd i kommunen i tre år. Här nämns inga siffror så vi vet inte hur många de är, bara att de är många.

Shukrullah och Anwar från Afghanistan har fast anställning inom vården och är trevliga, hedervärda och självförsörjande samhällsmedborgare, precis som sig bör. De anger vilka frågor och partier som kan komma ifråga för dem:

– De som ser mig som en resurs, som ska fixa och ordna möjligheter till mer jobb och bostäder, som underlättar bostadskö och vårdkö, de som underlättar för unga killar att komma ut i jobb, att få bostad och kunna känna sig trygga i framtiden.

– Att vi har en regering som kan styra landet på ett korrekt sätt. Det parti som ser mig som en resurs och inte pratar skit om invandrare. Att de inte ser mig som en kris eller hinder för dom. Vi jobbar och betalar skatt och dom andra också gör det, de ska inte se oss som något farligt utan vi sköter oss på ett väldigt bra sätt, tycker jag.

Den som eventuellt kan få för sig att klandra dessa två killar eller vill säga något elakt och nedsättande om dem har ingen aning om vilken lång väg de vandrat.

De har lockats hit av våra politiker och kommit till ett för dem helt okänt samhällssystem. Med ett för dem nytt språk och en totalt omvälvande syn på jämlikhet, styrning, auktoriteter och egenbestämmande.

Här har de fått leva i ständig osäkerhet, med ständigt nya och motstridiga lagar och regler, med ständigt nya och obegripliga besked från politiker och myndigheter men ändå lyckats leva upp till alla skiftande krav som ställts på dem. Detta är sannerligen en rent heroisk prestation.

På frågan om invandrargrupper har någon inverkan på valresultatet i kommun och region svarar statsvetaren Anders Broman bland annat angående valdeltagandet:

– Där vet vi att valdeltagandet varit lägre, men också att en stor del utav dom är till exempel norska medborgare som har hus i Sverige och är folkbokförda här. Däremot vet vi med säkerhet att socioekonomi är en viktig faktor och invandrare är ju inte en homogen grupp. Men i vissa kommuner är det självklart att de kan få stor betydelse.

Det där med socioekonomi var inget nytt. Däremot uppgiften att gruppen norska medborgare med hus i Sverige är så stor att den kan påverka valet, om de går till valurnorna. Det var helt nytt för mig. Vi bör följaktligen se upp lite med de många husägande norrmännen.

Vårt valsystem är fullständigt vansinnigt. Det räcker alltså med att man varit folkbokförd här i tre år för att kunna påverka politiken i kommuner och regioner. Oavsett vilken typ av uppehållstillstånd man har, tillfälligt eller permanent.

Nu har det antidemokratiska islamistiska partiet Nyans gett sig in i den demokratiska leken. Kanske får de stort genomslag i vissa kommuner och valdistrikt. Även i riksdagsvalet, om det vill sig riktigt illa. Kanske blir partiet en stor flopp. Ingen vet, det visar sig på valdagen.

Det enda vi kan vara säkra på är att vår demokrati, just genom att vara en demokrati, förr eller senare kommer att avskaffa sig själv genom demokratiska val.

Birgitta Sparf