BIRGITTA SPARF: Låt dig inte luras!

Hijaben ska till varje pris normaliseras. Hijaben är det yttersta tecknet som kvinnor har tillgång till för att signalera:

– Jag är inte som du/ni. Jag har en helt annan världsåskådning än ni har i det här landet som jag valt att flytta till. Jag delar inte er syn på demokrati och jämställdhet mellan könen. Jag är inte som ni och vill heller inte bli det!

De som främst ägnar sig åt denna normaliseringskampanj är, förutom enskilda muslimska kvinnor, våra statliga medier, som SVT och SR. Men även kommuner, statliga verk och lärosäten. Även klädkedjor och modemagasin har hakat på trenden.

Vi har alla sett informationsmaterial från till exempel skolor där tre elever sitter tillsammans och pluggar. En tjej är iförd hijab, en kille är afghan eller afrikan och en tjej är blond och blåögd. De ser på bilden ut att hjälpa varandra, i största samförstånd. De utstrålar alla den rätta värdegrunden, åtminstone den blonda tjejen.

Budskapet är mycket klart och tydligt från samtliga aktörer som lobbar för hijaben: – Ditt land har oåterkalleligen förändrats, du har bara att acceptera, le och se glad ut!

Här har Ekot, som visserligen är ett ljudmedium, valt att på nätet illustrera sitt inslag om hur vi kan hantera inflationen med ett par där kvinnan är iförd strikt hijab och hennes medföljare är en ung man med huvtröja.

Ekot kallar bilden en ”genrebild”. Av alla bilder de hade att välja mellan fann Ekoredaktionen denna mest passande. Varför tror ni att de valde just den bilden? Är det bara en slump? Ja, Ekot vill naturligtvis få det att se ut som en slump, men det är absolut ingen tillfällighet. Det ligger en mycket medveten tanke bakom detta bildval.

Vilka är det som brottas med inflationen och står och jämför priser i våra matbutiker i dag? Naturligtvis är den övervägande delen svenska par som oroas över sin ekonomi. Om jag utgår från att personerna på bilden utgör ett par.

Med tanke på att andelen invandrare och personer med utländsk bakgrund i Sverige idag uppgår till cirka 25 procent så borde sannolikheten att Ekot hade hittat en bild på ett svenskt par ha varit 75 procent. Naturligtvis ännu högre eftersom långtifrån samtliga som invandrat till Sverige är muslimska kvinnor i hijab.

Enligt en artikel i Expo från 2019, som de generöst har vänligheten att låta ligga öppen på nätet, var andelen muslimer i Sverige då cirka åtta procent. Då borde andelen muslimska kvinnor landa på runt fyra procent av befolkningen och det är ju inte mycket att yvas över, kan man tycka.

Expo lugnar alla som är oroliga att det pågår ett så kallat folkutbyte, samt varnar i vanlig ordning för den växande svenska rasismen. De citerar från en rapport som SCB då gett ut:

”I sin senaste stora rapport beräknar myndigheten att Sveriges befolkning under perioden fram till år 2070 (så långt som det finns prognos för i dagsläget) kommer att bestå av som mest 26 procent utrikes födda, en andel som väntas minska mot slutet av perioden. Kategorin ”utländsk bakgrund” görs inga prognoser för av SCB.”

Expo har bevisligen aldrig hört talas om att invandrade kvinnor från främst MENA föder fler barn än den svenska och här boende europeiska genomsnittskvinnan. De har heller aldrig varit ute på ett studiebesök i något utanförskapsområde, till exempel Tensta/Rinkeby, och sett att många mammor som bor där kan ha både sex till åtta barn, födda här i Sverige. Från Expo:

”Men lutar vi oss mot demografin ser vi att födelsetalen inom Sverige inte skiljer sig nämnvärt åt mellan befolkningsgrupper.

– Det slående är snarare att födelsetalen är så lika mellan migranter och infödda, säger Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet och föreståndare för dess demografiska avdelning, SUDA.”

Om jag utgår från SCB:s statistik, som Expo refererar till 2019, och håller mig till deras siffror och min egen uppskattning på fyra procent muslimska kvinnor i Sverige idag så minskar sannolikheten för att hitta en kvinna i hijab i mataffären markant. Förutsatt att alla muslimska kvinnor bär hijab, vilket inte alls är säkert. Vilket gör sannolikheten för detta ännu mindre.

Enkelt uttryckt, Ekot har en försvinnande liten chans att hitta just den genrebild som de valde att illustrera sitt inslag om inflationen med. Nu kan det ju vara så att Ekots bildbank för olika vardagliga situationer, som vilka vi möter i mataffären, till övervägande del består av just kvinnor i hijab. I syfte att uppfostra folket, och då blir det hela genast lite mer förklarligt.

Men jag upprepar att du inte ska låta dig luras! Det pågår en normaliseringskampanj överallt runtomkring dig för att få dig att acceptera en förändring av Sverige som du inte alls önskat dig eller är beredd att acceptera. Eller som du inte ens förstår hela vidden av!

Birgitta Sparf